18.6.12

Heute bin ich in die weinberge gegangen, es war ok. Der Traubensaft und das Brot war lecker. Nachdem wir zurück auf der Schule angekommen waren sind Antonia und ich shoppen gegangen und dann haben wir uns mit Morgan und Veronika getroffen und sind auf dem Eiswoog mit dem Boot gefahren, es war sehr lustig. Dann sind wir zur Disco gegangen, es war gut und wir haben viele Bilder gemacht. Heute war sehr beschäftigt, aber ich genoss es.

Heddiw, aethon ni i'r gwinllen, roedd e'n iawn. Roedd y sudd granwyn a'r bara yn flasus. Ar ol cyrraedd nol yn yr ysgol, es i ac Antonia shoppa ac yna cwrdd lan a Morgan a Veronika er mwyn teithio ar cwch o gwmpas llyn, roedd e'n ddoniol iawn. Yna aethon ni i'r disco,roedd e'n dda ac cafon ni llawer o lluniau. Roedd heddi'n brysur iawn ond fe wnes i ei fwynhau.

Today we went to the vineyard, it was ok. The grape juice and bread was delicious. After arriving back at the school Antonia and I went shopping and then met up with Morgan and Veronika to go on a boat on a lake, it was very funny. We then went to the disco, it was good and we had lots of picture. Today was very busy but I enjoyed.

1 comment:

Ceri Anwen James said...

Sehr gut!
Diwrnod da arall!