17.6.12

Es

hello everyone! this is jodi again:)
helo pawb! jodi sydd yma eto!
guten tag! ich heiße jodi:D

Today was amazing but very tiring! We went to the theme park! It was very fun! Julia, Lena Harriet and I went on all the rides together. They were extremely scary but very exiting! I had a slush that had 7 different flavours in it:) it was wonderful! We went on one ride that went upside down and around and around:D after the theme park we went to mc donalds and it was delicious! We are now going to watch a film:)


Roedd heddiw yn arbennig! Roedden ni wedi mynd ir parc thema! Roedd y diwrnod yn hwylus iawn! Roeddwn i harriet, lena a julia wedi mynd ar phob reid efo'n gilydd. Roedd y reidiau yn ofnus ond yn gyffrous! Roeddwn i wedi yfed slush gyda 7 gwahanol blas ynddo:) aethom arno reid roedd yn mynd ben i waered a lan a lawr:)  Ar ol y parc roeddwn i wedi cael mc donalds ac yr oeddwn yn flasus iawn! rydyn ni nawr yn mynd i wylio ffilm:) 

Heute war wunderbar! Wir gingen in den theme park . Es war sehr spaßig! Ich bin mit Julia Lena und Harrit Achterbahn gefahren. Es war unheimlich aber sehr spannend! Ich habe einen slush, mit 7 aromen getrunken. Es war wunderbar! Danach gingen wir noch in mcdonalds und es war sehr lecker! Jetzt sind wir müde und schauen noch einen Film:)


good bye for now!
hwyl fawr am nawr!
Tschus

1 comment:

Ceri Anwen James said...

Falch dy fod wedi cael diwrnod arbennig!

Cofia drefn y paragraffau
1. Alm 2. Cym 3. Saes

Paid â defnyddio "Wir gingen"
oherwydd dwyt ti ddim wedi dysgu hwn
Defnyddia "ich bin ... ... gegangen"