12.6.10

Heute war sehr gut, ich habe zum Technik Museum in Manheim gegangen, es war cool. Ich habe in der museum gewebt. Ich habe in Manheim mit Fabian, Luca, Ronan, Benny, Conner und Johannes geshopt. Ich habe kurze hosen gekauft, es war schön. Ich habe ging bei Luca's zu Hause gegrillt, es war lecker. Ich habe danach ein Fußballspiel gesehen England vs. USA, es war ein sehr gutes Spiel.

Heddiw aethom ni i'r Technik Museum yn Manheim, roedd e'n diddorol iawn. Ceafis tro i creu darn o defnydd a'r periant hen ffasiwn. Hefyd yn Manheim aethom ni siopa, yn fy grwp i roedd Fabian, Luca, Ronan, Benny, Conner a Johannes. Prynnais par o siorts i fy hun. Pan daethom ni nol es i i barbeciw yn nhy Luca a'i teulu. Roedd e'n dda iawn. Gwilion ni y gem pel-droed rhwng Lloegr a UDA, roedd e'n gem da iawn.

Today was a good day. We went to the Technik Museum in Manheim, It was very interesting. I had the chance to make cloth on an old fashioned machine. After we went into the centre of Manheim to shorts. Later we went to Luca's family barbecue, the food was delicious. We also watched the England vs USA football World Cup match on T.V, it was an exciting game!
Heute morgen habe ich Brot mit Käse und noch ein donut gegessen. Ich bin mit Gunnar zur Schule gegangen. Wir sind mit verschiedenen Bussen nach Mannheim gefahren. Zuerst haben wir das Technikmuseum besucht. Meine Freunde haben geglaubt, dass das Technikmuseum langweilig war, aber ich fande es interessant. Danach sind wir mit der Straßenbahn zum Paradeplatz gefahren. Steffan hat sich verletzen, also habe ich mit Rhys für zwei Stunden auf ihm aufgepasst. Und Ich habe schokolade für meine Familie gekauft. Später bin ich zu Manuel´s Haus mit Gunnar gegangen, um das Fußballspiel zu gucken. Wir haben viele Chips gegessen. Es hat Spaß gemacht. Dann bin ich schlafen gegangen.

Bore 'ma wnes i fwyta bara gyda caws ac hefyd donut arall. Wedyn es i a Gunnar i'r ysgol er mwyn cael ein pigo lan gan y bysiau. Roedd rhaid i Bro Morgannwg mynd yn un bws a Leininger Gymnasium yn un arall. Aethom ni i Mannheim, yn gyntaf i'r amgueddfa technoleg. Roedd pawb, dwi'n meddwl, yn meddwl oedd yr lle yn ddiflas, ond roeddwn i'n meddwl oedd e'n diddorol iawn. Ar ol hynnu, wnaethom ni teithio ar tram a stopio yn Paradeplatz. Roedd gyda Steffan anaf, felly wnes i a Rhys aros gyda fe er mwyn cadw cwmni am amser. Wnes i prynu siocled i fy nheulu a 'na gyd. Yn hwyrach, Es i a Gunnar draw i ty Mannuel i weld y gem pel-droed Lloegr. Roedd e'n gret a ges i llawer o hwyl. Roedd gyda ni llawer o greision i fwyta. Wedyn oeddwn i'n teimlo'n flinedig, felly da'th ni nol i ty Gunnar i gysgu.

This morning I ate bread with cheese and I had another donut. Then I went with Gunnar to the school to be picked up by the buses. We had to go in separate buses, Bro Morgannwg in one and Leininger Gymnasium in the other. We travelled to Mannheim, to the technology museam. Everybody, I think, thought that the place was boring, but I thought it was very interesting. After that, we travelled on a tram to Paradeplatz. Steffan had an injury so I stayed along with Rhys to keep him company for a while. I manged to by some chocolate for my family, but that was it. Later, I went with Gunnar to Manuel's house to watch the football match. It was great and i had a lot of fun. Then i felt tired so we came back to Gunnar's and went to bed.
Heute habe das Technomuseum besucht. Es war ganz OK. Wir haben gelearnt wie man papier macht. Es war sehr interessant und sehr nass. Heute nachmittag habe ich mit Joshua, Harri und Immannuel in dem sportladen eingekauft. Es war sehr gut. Aber wir mussten eine halbe stunde bei Steff sein. Ich habe ein Deutsche Nationaltrikot gekauft, es ist für meinen kleine Bruder und mich aber Shhh. Auch habe ich eine kleine deutsche Flage gekauft. Im bus haben die Mädchen versucht Elis als Mädchen zu verkleiden! Es war sehr lustig! Heute Abend habe ich mit Joshua, Harri, Immannuel, Bethan und Susi gegrillt. Es war Lecker. Auch habe ich das fußball spiel mit Joshua, Harri, Immannuel, Bethan und Susi gesehen, es war gut.


Heddiw wnaethon ni mynd i'r Amgueddfa Technoleg yn Manheim. Roedd hyni yn eithaf da ond roedd ein arweinydd o gwympas yr amgueddfa methu siarad saesneg felly nes i dim deal dim byd bron. Dysgais yna sut i wneud papur roedd hyni yn diddorol ond hefyd yn swydd gwylub iawn! Roedd y Amgueddfa ar y cyfan yn eithaf da ond roedd rhai pethau yn eithaf diflas. Y Prynhawn yma es i hefo Harri, Joshua a Immanuel siopa yn Manheim. Gwarion ni y rhan fwyaf o'r amser yn yr siop chwaraeon enfawr, mi roedd hyni yn hwyl ac hefyd ddiddorol gwelon ni Pel droed yn cael ei werthu am €150 ac roedd crysau yn cael ei werthu am tua €80. Ond wnaeth  Steffan brifo ei hun ddoe yn yr pwlll nofio felly roedd rhaid iddyn ni rhoi cwmni iddo am 30 munud fel ffrindiau iddo. Yn y siop chwaraeon prynais i crys-t pel-droed yr Almaen. Hefyd prynnais fflag Almaeneg bach. Ar y ffordd nol o'r ddinas o Manheim Gwelais dau Person enwog Elis in Wonderland a Jedward. Heno cefon ni Joshi, Harri, Immi, Beth a Susi barbiciw blasus iawn. Hefyd gwylion ni y gem Loegr yn erbyn yr unol Dalaethau America. Dere Mlaen America!

Today we visited the museum of Technology in Manheim. The museum was ok but parts were a bit boring. It probably would have been better if our tour guide could speek english so we could at least no what was so boring. I learnt how they made paper, I found this very intterresting and also i learnt that it was a very wet job through a first hand experience. So over all the musuem  was not what you could call a success. This Afternoon we went shopping in Manheim, we meaning me, Harri, Immanuel and Joshua. We spent almost the entire time in the giant sport siop in Manheim this was about 7 floors. I found a football that cost €150 and a top that was €80. But tipically Steffan had damaged his Knee ligerments in the pool yesterday and could not walk so for half an hour we stayed with Steff. In the sports shop I bought a German football shirt. I also bought a German flag of which I am very keen of. On the way back from Manheim on the bus I saw Elis in Wonderland and also Jedward. Tonight we had a barbaque at Joshua's house. Immanuel, Harri, Bethan and Susi were there. The food was very delicious. We also Watched th football match between England and the US and A. Obviously being from Wasles i supported U.S.A. Luckily England could not win.

Tschüß und Gute Nacht!
Hwyl fawr a Nos da!
Goodbye and Goodnight!
Lewis
Hallo.

Heute morgen bin ich um 8:00 aufgestanden. Ich bin Leininger Gymnasium mit Morgan Faibian und Luca gefahren. Dann habe ich Technikmuseum gegangen. Es war langweilig. Ich habe nicht verstanden. Die frauen nicht sprechen Englisch. Ich finde Deutsch sehr schwierig. Heute Nachmittag habe ich Mannheim mit Partner Deutsch und Freunden. Es war gut. Ich habe bonbons und cola gekauft. Heute es war sehr sonnig in Mannheim. Das wetter ist wunderbar. Dannach habe ich Fußball mit Luca Fabian Morgan und Lena zu Hause gespielt. Es war prima und toll. Heute Abend habe ich Schweinefleisch gegessen. Es war lecker. Ich habe Fußball WM 2010 England vs Usa ferngesehen. Es war ok. England war furchbar. Ich fand WM 2010 sehr total spitze und sehr interessant, aber nicht heute. Morgen habe ich Fußball Germany vs Australia in Kaiserslautern ferngesehen.

Heddiw cefais dydd hwyl iawn. Dechreuon ni heddiw trwy codi ychydig yn hwyrach heddiw am 8 o'r gloch gan ei fod yn ddydd sadwrn a deodd dim rhaid i'r Almaenwyr mynd i gwersi ysgol. Ein trip cyntaf oedd i'r Technikmuseum yn Mannheim. Roedd yn eithaf diddorol yn rhai llefydd a roeddwn yn hoffi pan cafon ni y siawns i mynd ble roedden ni eisiau, ond doeddwn ddim yn hoffi pan roedd rhywun yn dangos ni o gwmpas oherwydd roedd hi ond yn siarad Almaeneg felly roedd yn diflas i'r plant Bro Morgannwg. Roedd rhaid i'n Almeinwyr cyfieuthu iddon ni ac rwyn siwr doeddwn nhw ddim moen gwneud hyn. Ar ol y Technikmuseum aethon ni i Mannheim i siopa, brynais i cola a losin yno. Doedd dim llawer o dewis yn y siopau yn fy marn i a doedd dim gyda ni llawer o amser, ond 2 awr. Roedd y tywydd yn braf iawn heddiw, unwaith eto. Cefais i fy llosgi gan yr haul yn y pwll nofio ddoe ond ar ol rhoi eli haul arno fe mae yn iawnn nawr.

We had a packed day today. It was interesting to walk around the Mannheim Version of Techniquest, the Technikmuseum. Although i didn't enjoy having a tour guide who only spoke German, and then who chose me to do a demonstration. In the afternoon we went to Mannheim shopping. The town was full of people and it was very hot. We went to have a Brger King but me and Conner bought pretzels instead and they were delicious. I enjoyed walking around the shops with other people and their German Partners, Even though there was not a wide variety of choice there. All in all another very sucessful day where we did a lot. Looking forward to watching the German football game tomorrow. I watched the England one today. Quite boring if i have to be onest.

Ronan.
Heute habe ich das Technomuseum mit meiner Schule und den Austauschpartnern aus Grünstadt besucht, es war interessant aber manchmal ziemlich langweilig. Auserdem waren wir heute shopen. Ich fand das Shopen besser, weil es nicht so langweilig war. Ich habe nichts gekauft aber Lewis hat eine Deutschlanflage und ein deutsches Nationaltriko gekauft. Leider hate sich Steffan sein Knie verletzt, und deshalb waren wir mit ihm im Eiscaffeé. Dann habe ich eine Kugel Schokoladeneis gegessen, es war lecker. Später habe ich mit Immi, Lewis Joshua, Bethan und Suzi Gegrillt, es war auch sehr lecker. Ich habe das Fußball spiele gesehen, es war ganz gut.

Bore ma aethon ni i'r Amgueddfa technoleg ac i fod yn onest teimlaf ei fod yn diflas iawn ar rhai adegau, i wneud materion yn waeth nid oedd ein dywysydd yn medru siarad air o saesneg ac roedd Mrs. James methu cyfiaethu gan ei fod yn yr ysbytu gyda Steffan. Roedd Steffan yn yr ysbytu oherwydd gwnaeth o anafu ei phen glun wrth nofio neithiwr. Yn y brynhawn aethon ni siopa, oherwydd bod angen i Steffan aros yn eistedd gwariais hanner awr gyda Immi, Joshua a Lewis yn bwyta hufen ia yn ei gwmni. Ar ol hynny aethon i siop chwaraeon enfawr ond roedd popeth mor ddrud. Gwelon ni un pel droed oedd yn cael ei werthu am cant pum deg o bunoedd! Yn anffodus ni welais unrywbeth roeddwn yn hoffi ac fellu na wnes i brynnu unrywbeth. Prynnodd Lewis crys pel droed Almaeneg i'w rhannu a'i frawd bach. Heno es i gyda Immi, Bethan a Suzi i dy Joshua er mwyn cael 'bbq', roedd yn flasus iawn ac ar ol bwyta gwylion ni Loegr bron a golli i America.

Harri
Heute bin ich auf Mannheim mitt allen. Es war Bohren eines der Anfang, weil wir für jemanden warden musste. Es dauerte sehr viel Ziet, so mussten wir nicht viel Ziet zum Einkaufen. Wir hatten zuerst etwas zu essen, war es gut. Dann sind wir Einkaufen ging, es war okay. Um 15:30 Uhr gingen wir auf den Bus nach Hause zu gehen.

Heddiw aethon ni i Mannheim. Roedd rhaid i ni aros am tipyn i rywyn i dod, roedden ddiflas iawn. Yn gynta aethon i cael bwyd, roedden da. Wedyn aethon siopa am tipyn, oedden iawn. Wedyn aethon ni nol ar y bws ac mynd gatre.

Today we went to Mannheim. At the beginning we had to wait for someone to arrive so it was pretty boring. We went to have some food first which was fun, then we went shopping which was very boring. Then later on we went home.
Heute war es o.k! Wir waren in Mannheim und haben dort das Technikmuseum besucht. Die Vorträge waren sehr langweilig, aber die Experimente die wir ausprobieren durften waren gut.
Nach dem Technikmuseum sind wir mit der Straßenbahn in die Innenstadt von Mannheim gefahren, wo wir dann in kleinen Gruppen 2 Stunden shoppen durften. Fast keiner hat sich viel gekauft, da die Zeit zu kurz war. Aber es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht, auch das wir mal was mit unseren Austauschschülern gemacht haben.
Als wir dann zu Hause waren, sind Maria und Bronwen zu mir und Susi gekommen, wir haben Pizza gegessen. Danach hat Marias Mutter uns zum Schwimmbad nach Grünstadt gefahren, wo wir Benny, Conner, Molly, Lauren, Theresa, Jana, Ffion, Fabio, Sarah und Coco getroffen haben. Wir waren aber nicht lang im Schwimmbad, weil wir noch bei Joshua und Lewis eigeladen waren.
Dort waren noch Immanuel und Harri, wir haben gegrillt und Fußball geschaut. Um 22 Uhr bin ich dann mit Susi nach Hause gegangen, denn wir waren sehr müde.
Jetzt geh ich erst duschen und danach schlafen, denn ich muss morgen früher aufstehen, da wir in den Holiday Park gehen. Gute Nacht und bis morgen.♥♥♥♥♥

Heddiw cefais tipynbach o siom wrth ymweld a'r Technikmuseum, oherwydd roedd hi'n eithaf ddiflas ac doedd neb o'r staff yna yn siarad Saesneg, felly roedd hanner ohonon ni ar goll trwy'r bore! Roedd y siopa yn Mannheim yn well, ond gyda dim ond 2 awr o siopa, prynodd bron neb llawer o bethau i'w deuluoedd. Hefyd, collais mwy o amser siopa tra fod i'n edrych ar ol Steffan a'i gos dost yn y caffi! Ond, cafon ni amser i trafod y gerddoriaeth wael a oedd yn cael ei chaware gan rhywun yn y stop bws. Aethon ni cwrdd am 3:30 i fynd yn ol i'r bws, lle gafon ni prynhawn rhydd gyda'n teuluoedd. Daeth Bronwen a'i phartner Maria draw i'r ty i bwyta cacen, wedyn pizza cyn mynd nofio. Aethon ni nofio am awr yn unig, ond hyd yn oed hynny, cefais i hwyl gyda pawb aeth. Roedd yr Almaenwyr i gyd yn cyffro am wylio'r pel-droed, felly am 7:30 aethon ni i ty Lewis a'i bartner Joshua, gyda Immanuel ac Harri i gael BBQ ac yna i wylio'r gem am hanner awr wedi wyth. Roedd yn gem eithaf da cyn i America sgorio gol! Nawr, rydw i wedi blino'n lan ar ol dydd prysur, felly rydw i am cael cawod ac yna cysgu yn barod i'r Holiday park yfori!
Nos da pawb, cariad mawr.♥♥♥♥♥

Today was good, although the Technikmuseum during the morning wa quite boring, and the tour guides and staff couldn't speak English at all, so half of us were very confused! As we were in Mannheim, we did a couple of hours shopping in the town. We didn't have much time, and Ispent 45 minutes of the two hours sitting in the cafe with Steffan and his injured knee! although, we did have time there to discuss the awful music coming from a band in the bus stop. At half past three we met up again together to go back home and to have a free afternoon with our partners. Susi and I chose to go swimming again, but first of all Bronwen and her partner Maria came over to eat some cake, and then some pizza! We swam for just over an hour, and then left the pool for a shower and to go home. At 7:30 Susi and I walked over to Joshua and Lewis's house with Harri and Immanuel to have a barbeque and to watch the England v. USA football match. It was quite a good game, but I am not into football that much. Susi and I are both tired, so I am to go upstairs now, have a shower and go to bed to be ready for an exciting and busy day at the Holiday Park! Goodnight, speak soon. Lots of love,♥♥♥♥♥
Beth xxx

Steffan a'i goes ...

Heute, ich habe in Mannheim gekauft und ich habe der Technik Museum besucht. Der Technik Museum ist Stinklangweilig, ich hasse Museen! In Mannheim wir hatten nicht viel Zeit Shoppen, aber ich schaffte es, zwei schöne Armbänder erhalten, eine für Lori und eine für mir, ich bekam auch einen schlüsselring, Wir verbrachten die meiste unserem Zeit in Mc Donalds. Ich muss jetzt gehen, um spiele der Wii mit Jassi Tchuß! xxx

Cefais hwyl heddiw yn Mannheim , mae'r teuölu eisiau i mi chwarae'r wii nawr felly fuasai'n well i mi fynd dydw i ddim eisiau cadw nhw'n aros hwyl am nawr! Mae'n ddrwg gen i am y cyn lleied o ysgrifen ! xxxxxx

Samstag / Dydd Sadwrn / Saturday

Cyfarchion o Grünstadt, lle mae hi dal yn boeth ond mae fy mhigyrnau'n edrych bach yn well na ddoe, ddim cymaint fel pigyrnau hen fenyw erbyn hyn! Rwy wrthi'n brysur yn aml-dasgio mewn modd sydd dim ond yn bosibl i ferched ... gwylio ail hanner y pêl-droed, blogio, uwchlwytho lluniau a bwyta siocled Ritter Sport (Knusperflakes - pecyn oren!) blasus iawn. Mmm! Y nod heno yw gorffen y blog yn weddol a chyrraedd y gwely cyn hanner nos! Gwell bwrw ati ... 60 munud o'r pêl-droed wedi mynd heibio erbyn hyn a Fabio Cappello ddim yn edrych yn hapus o gwbl ...

Diwrnod diddorol heddiw. Tra bo dyfodol y genedl (Barry Branch) yn ymweld â'r amgueddfa yn Mannheim, roeddwn i'n gwneud arolwg o wasanaeth iechyd yr Almaen. Doedden nhw ddim wedi cael arolwg gan James Tours ers ymweliad Alex Long a finne am un y bore, bedair blynedd yn ôl, felly roedd yn hen bryd i fi fynd nôl i sicrhau nad oedd y safonau wedi gostwng. Steffan Baker oedd yr arolygwr lleyg heddiw, ac fe warantwyd ansawdd y gwasaneth pelydr-X, ymweliadau brys, amseroedd aros, gwisgoedd (pinc i'r nyrsys, neis iawn) a sgiliau lapio bandage. Seren aur i ysbyty'r brifysgol yn Mannheim: canlyniad yr arolwg oedd da iawn gyda rhai nodweddion ardderchog. Steffan yn hapus a ffyn baglau newydd i ychwanegu at gasgliad y teulu Baker.

Roedd Mannheim mor hyfryd ag erioed, a'r haul yn tywynnu'n gryf erbyn y prynhawn. Cafodd y staff ginio blynyddol YGBM ar y teras yn Starcks. Roedd hi'n chwith iawn bod yno heb Miss Bedwyr a'r route arferol o amgylch y dref fel a ddisgrifiwyd gan Mollie yn y cyngerdd yn y Memo.

By now 80 minutes have passed in the football match and the German commentator is getting excited that "Peter Crouch, der 2 Meter Mann" has just arrived on the field. Fabio Cappello looks livid by now ... There are German flags everywhere here in anticipation of tomorrow's match against Australia. I now need to come clean to Mr Harrison (Lewis's father) and admit that I have "stolen" his fantasy football team. I needed to pick a team for the YGBM teachers' league (we are doing the Sky Sports competition on-line) and I had run out of time ... Mr Harrison's blog message arrived ... "Tidy," I thought ... one small tweak ... Mascherano instead of Crouch (unlike the German commentator I am not so fussed with the "Zwei Meter Mann") ... and off it went ... if I receive any major winnings I promise to share them ...

Interesting day today ... hospital visit with Steffan Baker ... German health system could still teach the NHS a thing or two ... standards equally as high as my last visit with Alex Long at one o' clock in the morning four years ago. Time is nearly up ... Looks like being 1-1 ... I have just been told that I'm off to the big festival in Neustadt ... we can hear the music from the house ... and if you can't beat them ...

P.S. Can I have some comments? Mrs Yapp is my big hope ... or Mrs Harrison? I'm feeling left out!
Heddiw es i ir Technikmuseum ac i manhaim i siopa. Oedd y amgueddfa yn hwyl ond oedd y stamp peth oedd ni wedi gwneud yn diflas iawn!. Oedd i wedi mwynhau manhain on oedd ganddo ni ddim digon o amser i siopa. Oedd i wedi gwario 10 euro ar losin. Mae nhwn blasus iawn! Dwi wedi prynu losin i mam a dad a dwi wedi prynu gwm cnoi almaeneg i fy mrawd. Rydw in credu fod in mynd ir park wyliau yfori ond dwi ddim yn siwr eto. Gobeithio dwi yn i weld pawb arall!.
hwyl fawr

Conner Marshall


Heute haben wir Technikmuseum gegangen danach in Mannheim shoppen gehen. Museum war schön aber der Vortrag haben über die Druckerei war langweilig. Ich habe Mannheim sehr gemagt aber wir nicht genug Zeit zum shoppen! Ich habe gekaufte für 10 € einige Süßigkeiten. Ich gekauft sie für Mum und Dad und um meinen Bruder Kaugummi. Ich denke gehen morgen in der Holidaypark aber nicht sicher. Ich hoffe alle treffen dort !

Conner Marshall

Today i went to the Technikmuseum and then manhaim to shop. the museum was fun but the stamp thing i did was very boring!. I enjoyed manhaim but we did not have enough time to shop because stephan had done something to his knee. i spent 10 euro on sweets, they were deliciouse! i bought my mum and dad some sweets and some german chewing gum for my brother. Tomorow i think i am going to the holiday park. i hope i do to see evryone else!

Conner Marshall
Heute war sehr lustig! Es war sehr sonnig und warm. Das Museum war sehr interessant und lustig und Mannheim war prima! Die Busfahrt war lustig weil Aaron Boxershorts auf dem Kopf hatte. In dem Techno Museum haben wir Papier gemacht. Es war sehr cool. Wir sind mit dem Zug gefahren. Es war sehr kurz aber gut. Mannheim war total spitze. Ich habe ein Armband für meine Schwester gekauft aber nichts anders. Morgen, werde ich in das Freibad gehen. Ich werde Coco im Freibad treffen. Es wird total gut werden!

Roedd heddi'n ddiwrnod hynod o dda ac hefyd yn un ddoniol iawn. Roedd hi'n dwym iawn ac yn heulog hefyd! Fe wnaethon ni ymweld a amgueddfa Teckno a Mannheim felly roeddem ni yn gallu mynd siopa. Yn yr amgueddfa teckno roedd hi fel Techinquest ond fe wnaeth Miss James dweud ei fod o'n well, fe gaethom ni llawer o cyfleuon i gwneud llawer o bethau gwahanol. Er enghraifft fe gaethom ni'r cyfle i creu papur fel yr roeddent yn gwneud yn y dyddiau hen ac hefyd fe ddangosodd y fenyw i ni sut i gwnio ar peiriant enfawr. Doedd y fenyw ddim yn siarad gair o Saesneg felly doeddwn i ddim yn deall llawer ond roedd hi dal i fod yn wych. Roedd hi'n cool iawn. Yn yr amgueddfa fe gaethom ni'r cyfle i teithio ar tren o'r dyddiau hen. Roedd pawb wedi cynhyrfu gymaint fel fod Lewis wedi dechrau esgys ei fod e yn fwy cynhyrfus na neb arall a dechrau rhedeg i lawr y grisiau. Erbyn eistedd i lawr ar y tren roedd e'n edrych yn ddiflas dros ben! Er bod y taith tren yn fyra na beth oedd pawb yn feddwl (tua oleua 30 eiliad) roedd hi dal yn dda. Roedd Mannheim yn wych! Fe wnes i prynu freichledi i fy chwaer ond dim byd arall er bod gen i digon o arian. Yfory, rydyn ni'n mynd i ymlacio yn y bore a gobeithio cysgu mewn ac yna ar ol cinio fe fyddwn ni'n mynd i'r Freibad unwaith eto i cwrdd a Coco. Fe fydd hi'n wych. Roedd y taith bws yn ol really really doniol oherwydd fe wnaeth Aaron prynu boxers yn Mannheim ac ar y ffordd yn ol roedd e'n gwisgo nhw ar ei ben ac roedd Cerren wedi gwneud gwallt Elis fel merch. Roedd hi mor ddoniol.

Today was very funny. It was nice and sunny and very warm. We visited the Teckno Museum near Mannheim and then went into Mannheim to do some shopping. In the Teckno museum we had the chance to make and do lots of things that they did in the old days. For example we had the chance to make paper like they used to make it and we were shown how to sow on a big machine that was worked by hand. The museum was like Techniquest in Cardiff but Miss James said it was better. The woman who was showing us around the museum couldn't speak english so I didn't understand what she was talking about but I still found it interesting of what I could understand. Near the end of our visit to the museum we had the chance to travel on a old train. Everyone was over reacting without realising it and they were so excited to ride on this train (which turned out to be about a minute long) that Lewis deceided to over react too and he started running down the steps full speed shouting about how fantastic this train was going to be, so that he could be first on the train, but when we actually got on the train Lewis sat there looking bored stiff. Mannheim was excellent. We went around in a big group which included me and Trang, Megan and her partner, Phoebe and her partner, Jessica and her partner, Max who is Steffans partner, Aaron who is meant to be Ethan's partner, Emily and her partner and Frankie and her partner. I didn't buy anything except some bracelets for my sister and McDonalds (which I was even suprised at myself). The bus ride back from Mannheim was the funniest because Aaron had bought some Boxers and he was wearing them on his head on the way back and Cerren had done Elis' hair like a girls, in bunches with a flower on the side. Tomorrow we will probably relax in the morning and have a lie in and then we will go to the Freibad and meet Coco there.

Goodbye
xxxxxxx
Heute war fantasisch! Das Museum war sehr interessant. ICH LIEBE SHOPPEN! Ich habe tasche und armband gekauft. Mannhein ist echt super und sehr groß. In der Stadt fahren Straßenbahnen, die straßen sind sehr gefährlich. Ich finde Mannhein war total spitze. Dann heute habe ich eis mit Alisia, Jess, Yaren, Emily und Ann gegessen. Eis ist prima! Wir in der fußgängerzone gespielt. Es war lustig. Ich bin gespannt auf morgen! Danke.

Roedd bore ma yn ddiflas - rydw i'n ffeindio Museum's mewn saesneg yn ddigon ddiflas ac wedyn i cael e yn almaeneg ble dydw i ddim yn ddeall unrhywbeth! Ond roedd hynny ddim on y bore gan bod y prynhawn yn gret! Rwyn caru siopa a gwastraffu arian, mae'n gymaint o hwyl! Ar ol Mannhein es i a rhai o'r merched eraill am hufen ia yn dref Grünstadt.

Today was very differant! The first thing we did was go to a museum! I Hate museums! They are soooo boring. Especially when i dont understand a word they are saying. I was just smiling and nodding:) But then in the afternoon it was really cool because we went shopping! I love shopping and spending money on things i dont evan need but just buy for the sake of buying it. I bought usefull things today though;) After having a fantastic time shopping Me and some of the girls went for a ice cream down in the town, then we just hung about for bit. Tomorrow i am watching Alisia play hockey, i hope she wins!

Ohh My God! Mum you blogged!!:L How was the presentation? And you better be recording the Big Brother Series, apparently there is a Beyonce look-alike. I love and miss you all! And sorry for lack of texts, theres never any signal around here!

Frankie X
In the morning we went to a museum, it was interessting then about one o'clock we all met up again and went shopping. Shopping was funny because we were telling eachother our stories and then explaining them to our exchange partners. After shopping we went to the town and had ice creams but Frankie and Jess were arguing and then they started chasing eachother round the street, it was funny. tonight we are having a bbq with Anne's family wich will be nice.

Yn y bore aethonm ni i'r amgueddfa ac aar ol hynna aethom ni siiopa am tua 2 awr. Mae'r siopiau yn yr Almaen yn gwahanol i rhai ni ond roedd yna rhai siopau roeddwn yn gyfarwydd efo fel H&M, Jack Jones a Zara. Roedd e'n diwrnod da. Am te rydym yn cael BBQ efo Anne a'i theulu.

Heute was gut aber wir besucht eneine museum und wir sehn shop gagangen, es war interessant und sehr lustg. Heute abend werden wir grillen ich denke das wird toll. Meine famillie in Deutschland is sehr gut.
11/6/10

Heute waren wir sehr beschäftigt! Wir sind zum Reptilium gegangen. Es war sehr komisch. Ich habe Spinnen, Krokodile, Eidechsen, Pythons, eine Albinopython, Schildkröten etc. gesehen und ich habe eine Schlange angefasst. Es fühlte sich eigenartig an. Später sind Tina und ich zu Verenas Haus gegangen um zu entspannen und reden. Es war sehr schön. Um 7:30 Uhr Tina, Tina's mum, Willi und ich sind ins Theater gegangen und haben "Der Sturm" gesehen. Es war unbeschreiblich!! Lisa, Tinas Schwester, spielte Stephano sie war ausgezeichnet!! Danach sind wir Eis essen gegangen, ich habe Spagettie Eis gegessen. Er war sehr lecker!!

Roedd heddyw yn diwrnod brysur, dyna pam na ysgrifenais ar y blog ddoe. Aethon ni i'r Reptiliwm heddyw roedd yn dda ond yn rhyfedd. Wnes i weld llawer o anifeiliaid yn cynnwys pricop, pythons, python gwyn, crwbanod a.y.y.b a wnes i teimlo neidr roedd yn teimlo yn odd. Ar ôl hynnu es i a Tina i ty Verena ar gyfer cymdeithasu a ymlacio. Roedd yn neis iawn. Am 7:30 es i Tina, mam Tina a Willi i'r theater i gweld 'Y Dymestl'. Roedd yn anddisgrifiadol. Roedd Lisa, Chwaer Tina yn chwarae Stephano, roedd hi'n ardderchog!! Ar ôl hynnu cafon ni hufen ia, cefais Spagettie Eis. Roedd yn flasus iawn!! Es i i cysgu am 12 o'r gloch oherwydd y storm, cefais i ond 5 awr o cwsg felly roeddwn i yn blinedig iawn :(

Today was very busy, that's why I did'nt write on the blog yesturday. We went to the Reptilium today, it was fun but unusual. I saw llots of animals including spiders, chameleons, tortoises, pythons, albino python ect. I felt a snake, it felt very strange. After that Tina and I went to Verenas house to talk and relax. It was very nice. At 7:30 Tina, Tina's mum, Willi and I went to the theater to see 'The Tempest'. It was so good it was undescribable! Lisa, Tina's sisrter played Stephano, She was brilliant! After that we went to the shop to have ice cream, I had Spagettie Eis, it was very very tasty! I went to sleep at 12 o'clock because the storm, I had only 5 hours sleep so I was very tired today :(

--------------------------------------------------------------

12/6/10

Heute war prima! Wir sind nach Mannheim gegangen. Wir haben das Technikmuseum besucht. Es war gut aber die web stunden waren sehr öde!! Später sind wir shoppen gegangen. ICH LIEBE SHOPPING!!! Ich habe drei haarclips gekauft. Sie sind sehr wunderschön. Später sind Rowan, Hawys, Tina, Marie, Verena, Lily, Feli, Pia, Fabienne, Erin und ich ins Eis Kaffee gegangen. Ich habe Banana Split gehabt. Es war sehr sehr lecker aber zu groß!!! Als vier nach Grüstadt zurückkamen, Tina und ich nach Tina's dad besuchen um seinen Geburtstag zu feiern. Danach, Wir haben eine Grillparty mit Rowan, Lily, Anna Lena und Verena gehabt. Jetzt, spielen wir 'SpongeBob Schwammkopf Monopoly'. Es ist sehr lustig und Tina hatte einen lachkrampf!!

Roedd heddyw yn bendigedig. Aethom ni i Mannheim i'r Technikmuseum. Roedd yn dda ond roedd y gwers am gwynio yn ddiflas iawn. Yn hwyrach aethom ni i siopa. RWDW I YN CARU SIOPA!! Wnes i prynnu tri clip gwallt sydd yn prydferth iawn!! Ar ôl hynnu aethom ni- Rowan, Hawys, Tina, Marie, Verena, Lily, Feli, Pia, Fabienne, Erin a i Eis Cafe i prynnu hufen ia, cefais banana split, roedd yn flasus iawn ond fawr!! Yn hwyrach pa daethom ni yn nol i Grünstadt es i a Tina i ymweld a ei thad oherwydd roedd e'n cael ei benblwydd. Mae tad Tina yn ddoniol a neis iawn. Pan cyrhaeddon ni adref cafon ni BBQ gyda Rowan, Lily, Anna Lena a Verena. Nawr rydem ni yn chwarae SpongeBob SquarePants Monopoly. Mae'n ddoniol iawn ac mae Tina yn cael ffit chwerthin!!

Today war a brilliant day!! We went to Mannheim to the Technikmuseum. It was good but the lesson on weaving was boring!! Later we went shopping. I LOVE SHOPPING!! I bought three flower clips that are very beautiful!! After that we- Rowan, Hawys, Tina, Marie, Verena, Lily, Feli, Pia, Fabienne, Erin and I went to a Eis Cafe to buy ice cream, I bought a banana split it was delicious but too big!! Later when we arrived back in Grünstadt Tina and i visited her dad because it was his birthday, he is very funny and nice. When we got back to Tina's home we had a BBQ with Rowan, Lily, Anna Lena ana Verena. Now we are playing SpongeBob SquarePants Monopoly. It is very funny and Tina is having a laughing fit!!

Guten Abend

Cerren :)
Heute haben wir nach Mannheim gegeangen. In Manheim haben wir das Technikmuseum besucht dann einkaufe gemacht! Das Technikmueum war ziemlich langweilig aber einkaufe war prima! Habe ich shorts gekauft. Heute Abend bin ich mitt Verena, Anna Lena, Lily und Cerren nach Tinas Haus gefahren.

Heddiw aethom ni i Mannheim. Ymwelom a'r Technikmuseum, roedd hi'n eithaf diflas. Wedyn aethom siopa yn y ddinas! Prynais shorts hyfryd! Roedd y siopa'n wych! Bwytais bananasplit! :) Heno rydym yn mynd i ti Tina gyda Cerren, Verena, Anna Lena a Lily i gael BBQ! Tywydd yn boeth o hyd!

Today we went to Mannheim and visited the Technikmuseum. We learnt about printing, it was rather boring as the guide didn't speak english so we didn't understand. Afterwards we went shopping in the city and I bought shorts! The shopping was great! Later I am going to Tina's house with Verena, Cerren, Anna Lena and Lily to have a BBQ! The weather is lovely!
Heute was ganz ok, ich habe kranken-haus besucht weil wehtun knie mitt frau James und Wli. Der kranken haus was sehr langweilig aber es war ziemlich schnell. Der kranken haus ist andere als in Wales es ist bund für kinder. Nach in der nachmittag ich habe spaghetti eis gegessen mitt Rhys und Tom es war sehr lecker. Nach ankommen Harri, Lewis, Immi und Joshi ich habe mitt Harri, Lewis, Immi und Joshi gesprochen. Damals Beth, Morgan und Ffion ankommen gesprochen mitt dem ich finde lustig. Wann wir aux zum tu der bus ist war sehr ermüdend! Ich werde fahren tu Manuel haus, wir ansehen die fußball spile. Kommen England!

Danke tu meiner freunden, frau James und Wli :)

Roedd heddi yn ok, es i'r ysbyty oherwydd fy mod i wedi brifo fy mhenglyn rydw i'n meddwl fod rydw i wedi wneud rhywbeth i'r cyhyrau. Es i i'r ysbyty gyda Miss James a Wli. Roedd yr ysbyty yn diflas iawn ond yn eithaf gloi. Roedd yr ysbyty yn wahanol ag ysbytai yng Nghymru roedd yn lliwgar iawn am y plant. Ar ol yn y prynhawn cefais i spaghetti eis sef hufen ia sydd yn edrych fel spag-bol, bwytais i hyn gydag Rhys a Tom roedd yn flasus iawn. Ar ol cyrraeddodd Harri, Lewis, Immi und Joshi siaradais i gydan nhw a chefon nhw hufen ia. Cyraeddodd Beth, Morgan a Ffi ar ol tipyn roedd yn neis ac yn ddoniol siarad a Beth, Morg a Ffi. Pan roedd yn rhaid mynd i'r bws roedd yn blinedig iawn ar y crutches. Yn hwyrach bydda i'n mynd i ty Manu i wylio'r Pel-Droed.

Hoffwn diolch i fy ffrindiau am edrych ar fy ol, i Miss James a Wli am mynd a mi i'r ysbyty ac hefyd i'r pobl rwyf wedi enwi am aros gyda fi :D

Today was ok, I went to the hospital because i hurt my knee i think i have done something to my ligaments or muscle i have it strapped up in a bandage but it is hard at the back like a plaster. I went to the hospital with Miss James and Wli it was very boring but it was pretty quick. The hospital was different to the hospitals in Wales because it was very colourful for the children. After in the afternoon i ate spaghetti eis which is ice cream which looks like spaghetti with Tom and Rhys it was very tasty. After that Harri, Lewis, Immi and Joshi arrived i spoke with them andthey had ice cream. Then Beth, Morgan and Ffi came to see me it was nice to have company from everyone who came i enjoyed talking to Beth, Morgan and Ffi it was funny. When we hat to go to the bus it was very tiring on the crutches. Later i will be going to Manu's house the exchange partner of Rhys to watch the football.

I would like to thank my friends for looking after me, Miss James and Wli for taking me to the hospital and the people who I have named for staying with me THANKYOU :D
Halo! Gestern wir nach Reptilium gegangen Es war interessant. I chh mag Schlangen nicht! Wir nach Schlange, einen Frosch, eine Spinne, eine Eidechsen, einen Gekko, eine Python, eine albinopython, eine Schildkröte, eine wasserschildkröte besucht. Wir nach Reptilien gelernt, es war infomativ. Es war extrem warm in der Reptilium! Ich mag enie Edechsen, eine schlidkröte und eine wasserschilkröte. Ich bin mit Rhys, Lewis, Tom, Nia, Maddy und Ulan eine schildkröte und eine Eidechsen Berühren. Der Reptilium war sehr interessant aber ich mag Schlangen nicht! Heute wir nach Manhim eingekauft, Manhim ist sehr groß! Ich bin mit Hawys Erin und ihr Partners eingekauft. Es war Prima! Ich habe Armband an mir und Lori. Armband Lori ist ein Geschink. Shhh! Ich hatte Spaghetti Eis gegessen. Ummm Spaghetti Eis! Es war sehr Prima!

Ddoe rydym ni wedi mynd i'r Reptilium, rpedd yr Reptilium yn llawn gwybodaeth! Dydw i ddim yn hoff iawn o nadr ond roeddwn i wedi hoffi gweld y broga, y prycop, y lizzerds, y crwban, ac y crwbanod. Roedd hyna'n i gyd yn diddorol! Roeddwn i wedi cyffwrdd a crwban, lizzerds a broga. Doeddwn i ddim yn disgwyl iddyn nhw teimlo y fordd mae nhw yn! Roeddwn i efo Rhys, Lewis, Tom, Nia, Maddy ac Ulan a llawer o pobl eriall. Roedd Rhys wedi rhoi neidr plastig yn fy gwineb a gwneud i fi sgrechen! Roedd o'n meddwl roedd hwna'n ddoniol! Doedd o ddim yn ddoniol! Roedd y Reptilium yn boeth iawn iawn! Roedd pawb yn chwysu! Roedd Rhys wedi cael Python o gwmpsa ei gwddwg fel roedd Maddy, Ulan, Elis, Mr Mason! A llawer mwy o pobl. Roedd o'n diddorol dysgu am y gwahanol fathau o nadr, hyd yn oed os dydw i ddim yn hoff iawn o honnyn nhw! Heddi roeddwn ni wedi fynd i Manhim i siopa! Roedd rhaid i Anna Lena fynd i cyfarfod yn ystod yr amser yma, doeddi hi ddim wedi dod i Manhim gyda ni, ond peidio ffwyni fam roeddwn i efo Hawys a Erin a'i partneriaid nhw. Ni wedi cael amser dda yn Manhim! Roeddwn i wedi prynu breichledu, rhai i fi, Lori ac efallai Amna, dydw i ddim yn siwr os byddi hi'n hoffi un neu peidio. Doedd yna ddim llawer o amser yn Manhim, rydw i'n mynd i prynu anrheg i Ethan, Callum Adam a SAYEED ar y fferi neu unrhyw pryd arall sydd gen i, i prynu pethau! Rydw i Hawys a Erin a'i partneriais wedi cael hufen ia efo Carren a Rowan a'o partneriaid a hefyd partneriaid Lea! Ond nid Lea. Cafodd Erin a finnau Spaghetti Eis! Yumm Spaghetti Eis! Roedd o'n lyfli! Rydym ni'n mynd i ty Tina heno am BBQ fí'n meddwl. Mae gen i ffrind nweidd o'r enw Laura! Hi'n union fel fi! Mae'n ofnus! Mae Laura yn hoffi Twilight, Taylor Lauter, LEONARDO DICAPRIO!! Hefyd mae'n hoffi y cerddoriaeth rydw i'n hoffi. Mae gen i Laura ac Anna Lena joc am Baywatch!

Hello everyone! Yesterday we went to the Reptilium. It was very interessting all though I don't like snakes! We leant so much about different reptiles and some reptiles were very very big. We saw loads of snake and some of them even scared me. Rhys had a Python on his shoulder as did so many other people! They're all brave fro doing that. It was hot there too. Today we went to Manhin and we went shopping, Anna Lena didn't come she had a meeting, I hung out with Hawys and Erin and their partners and Lea's partners but not Lea. We had ice cream with Cerren, Rowan and Tina. Erin and I had Spaghetti Eis! It was nice. I'm now going to leave so Anna Lena and myself can go to Tina's house for a BBQ I think. I'll say about Laura tomorrow! Night all.

Mam dweud i Adam Stavrakis fi'n dweud fi dal yn colli o. Dweud i Sayeed mae'n legend dweud i Amna roedd o'n neis i siarad gyda hi a dweud i Callum fi' colli o! Colli chi guys loads! xxxxx

Lily!!!! xxx

Dydd Sadwrn....

Halo! Heute morgen habe ich der Technikmuseum besucht. Es war interessant. Ich der Mechanismus alt gehört. Es war sehr laut! Dann habe ich Einkauf mit Nia in Mennheim gegangen. Es war sehr gut. 

Y bore ma`,  teithiodd ni i ymweld a´r Technikmuseum. Roedd hi yn eithaf diddorol. Oedd yna lawer o ´puzzles` i ddatrus. Wnaeth fi, Nia a Lea adeiladu pont bach, roedd hi´n ddoniol. Ar ol hyny, teithiodd ni i Mannheim i mynd siopa. Doeddwn i ddim wedi prynnu unrhywbeth! (heblaw am Mcdonalds.)  Oedd hyny´n dda hefyd.

This morning we went to see the Technikmuseum, it was interesting. We saw machinery that was over 100 years old! Also there were loads of puzzles to solve. Me, Nia and Lea built a little bridge. That was funny! After that we went to Mannheim to go shopping. But I didn´t buy anything! (accept for Mcdonalds.) 

Hwyl!

Heute morgen, habe ich das Technikmuseum gefahren. Manche teile waren gut, aber manche war langweilig. Dann, haben wir in Mannheim geshoppt. Lewis hat eine Deutsch flagge gekauft, und er ist sehr glücklich! Am nachmittag, haben die anderen im bus mich fotografiert! Es war lustig.

This morning we went to the 'Technikmuseum', which is like Techniquest in Cardiff but bigger. It was intresting and there were some fun activities, but also boring ones! On the whole it was good. After this, we all went shopping in Mannheim. I didn't spend much there. Lewis bought a German flag and he seemed very happy with it! The bus back to the school was a little strange... I got some 'intresting' hair styles done. Someone will probably post a photo of it, since many photos were taken! Tomorrow we are free to do anything, so I think it will be a fun day.

Aethon ni i'r 'Technikmuseum' bore yma, sef Techniquest fawr. Mi roedd rhannau ohonno yn eithaf hwylus, ond roedd rhannau eraill braidd yn ddiflas. Ar y cyfan, cefais amser da. Ar ol hyn, aeth pawb i siopa yn Mannaheim, sef dinas agos. Gwariais bron dim yna! Roedd y bws yn ol i'r ysgol ychydig yn rhyfedd, cefais trin gwallt eithaf 'diddorol' gan Cerren. Yfory, rydym yn rhydd i wneud beth bynnag hoffem, felly rwy'n credu mi fydd yn ddiwrnod hwyl.

- Elis from wonderland.

11.6.10

Heute war sehr sehr prima! Heute Morgen sind wir zum Reptilium in Landau gegangen. Ich habe einen Frosch, eine Eidechse, eine Schildkröte und eine Python angefasst. Der Frosch war runzelig, aber ich mag den Frosch. Die Eindechse und die Python waren schuppig. Das Reptilium war schwül und extrem warm! Meine Führerin hieß Korina, sie war sehr nett, lustig und interessant. Dann, heute Nachmittag, bin ich mit Marie, Felicitas, Erin, Tina, Cerren und Verena und Rowan zum Freibad gegangen, aber das Freibad war nicht geöffnet! Dann habe ich mit Marie, Erin, Felicitas und Patrick gesungen, es war sehr lustig, dann sind wir bowlen gegangen. Ich mag bowlen!

Roedd heddiw yn ddiwrnod gwych! Yn gyntaf aethon ni i'r REptilium yn Landau. Roedd y lle yn boeth iawn oherwydd roedd rhaid cadw y tymheredd yn uchel iawn oherwydd cenefinaid yr ymlysgiaid. Roedd yr anifeiliaid yn ddiddorol ond yn od iawn. Fe gafon ni y cyfle i gyfwrdd a rhai o'r ymlysgaid, fe gyffyrddais a python, broga, madfall a crwban. Fe welon ni crocodeiliaid, crwbanod, pry-cop, madfalloedd a sarff. Fy hoff un oedd yr Albino Python, roedd hi'n brydferth iawn! Wedyn es a fy mhartner, ac Erin a'i phartner hi i nofio, ond roedd y pwll ar gai! Felly aethon ni nol i dy Marie a chwarae singstar gyda Patrick, roedd hi'n hwyl! Wedyn aethon ni i gyd i fowlio! Fy hoff diwrnod!

Today was amasing! This morning we went to the Reptilium in Landau, it was so interesting! We saw many snakes, lizards, crocodiles, a milipead, some spiders and many other reptiles and amphibians. We also were given the chance to touch and handle some of the animals- the python, a toad, a lizard and a toroise. I liked the python and the frog. They felt very different to how I imagined! Then after arriving back home on the bus, we all decided to go swimming (me, Erin, Cerren and Rowan and their partners, and Patrick), but unfortunatly the pool was closed, so me, Erin, Marie, Felicitas and Patrick went back to Marie's house and played on singstar, it was very funny! Then we all went bowling, it was lots of fun and I enjoyed this day very much!

Danke.... Hawys :)
Heute habe ich das Reptilium besucht. Es war fantastisch. ich habe badminton mit Maria, Caroline und Gabriel gespielt dann es war prima. Wir haben gegrillt. Es gab viel Fleisch und Salate, aber ich habe nicht so viel gegessen. Heute es war sonnig und es war warm. Ich finde badminton sehr gut und Maria ist prima. Heute Nachmittag bin ich in freibad mit meinen freuden geschwommen dann es war toll.

Heddiw wnes i ymweld a Reptilium gyda'r ysgol a roedd e yn ddiddorol gyda'r holl anifeiliaid. Fy hoff oedd y neidr a roedd e yn edrych yn sgleiniog. Wedyn wnes i cael bbq gyda teulu Maria. Roedd e yn flasus ond doeddwn i ddim wedi cael rhy gormod. Aethon ni i gyd tu fas i chwarae badminton efo'r teulu a ffrind Maria. Roedd y tywydd yn boeth ac yn fraf. Aethon ni syth ar ol ysgol i'r pwll nofio gyda llawer o bobl eraill.

Today it was very warm and sunny. I went with my school to the Reptilium and my favorite repitile was a snake because it looked very shiny and felt smooth. I went swimming with a lot of different people straight after school and we also had chinese. I had a bbq with Maria's family and then we all played badminton, it was fun.
Halo,Heute bin ich die Reptilium gegangen.Ich habe eidechse gesehen, es war interessant!Ich habe die Schlange fotografiert und ich habe sie angefast es war promq und toll! Ich habe cola getrunken!Wir haben das schwimmbad besucht.Es war wunderbar und geil!Heute nacht schlafen wir bei Theresa , mollys esist lustig. Danke für lesen.

Helo,Heddiw aethom ni ir Reptilium,roedd ef yn boeth iawn yno ! Roeddwn wedi gweld llawer o anifeiliad dydw i heb gweld or blaen! Ar ol ysgol es i nofio gyda pawb roedd en hwyl iawn ac byddaf yn mynd yno eto yfori gyda Molly Theresa a Nina !
Nawr rydw i efo Theresa Molly ac Nina, Rydyn ni'n cael cysgu drwaw ty Theresa ac mae'n hwyl. Hwyl am nawr..

Hello.The Reptilium was good but it got way to hot for us. After school finished we all went to the swimming poool and it was very good, we had a wicked time.
Now im at Theresa's house with Molly and Nina and it is very funny.We're going to take some photos now and we can't stop laughing at some of them.. Bye xx
Heute habe ich das Reptilium mit meinen freunden besucht. Es war total gut. Ich habe viele tiere gestreichelt. Es war sehr aufregend. Ich habe ein schlange gehalten. Es war sehr gruselig auch sehr cool. Ich habe eine führung mit Jan gehabt. Es war interessant. Ich habe in dem Reptilium diese tiere gesehen : einen Frosch, eine spinne, eine Eidechse, einen Gekko, eine Python, eine Albinopython, eine Schildkröte und viele mehr. Heute nachmittag habe ich spagettipizza gegessen. Es war lecker. Heute nachmittag habe ich mit Joshua, Harri und Immannuel den Holiday Park in Haßloch besucht. Ich liebe Holiday Park weil es aufregend ist. Ich habe mit Joshi, Harri und Immi Free fall tower vier mal gefahren und ich lebe noch! Auch habe ich schilffschaukel gefahren. Es war lustig! Ich habe superwirbel (eine achterbahn) gefahren. Es war total spitze. Aber es war doof, dass ge-force geschloßen war. Es war nicht so gut. Nur eine frage, Wo ist der strand?
Heddiw aethon ni i'r Reptilium yn Landau mi roedd hyni yn ddidorol iawn i clywed yr holl ffeithiau amdano yr ymlysgiaid. Mi roedd Miss James wedi rhybuddio ni cyn llaw amdano y gweithwraig o'r enw Caroline, mi roedd gan y fenyw yma y fwyaf o glystlysau ac tatws dwi erioed wedi gweld. Roeddwn i ddim wed cael fy taith o amgylch gan hi cefasis fy taith gyda Jan. Roedd Jan yn ddidorol iawn. Wnes i cyffwrdd a nifer fawr o anifeiliaid ddiddorol, ac roeddwn i yn y person cyntaf i dal a neidr o'r ddau grwp, roedd hyn yn ofnus iawn ond ar yr un pryd mi roedd yn cwl iawn. Gwelon ni llawer o anifeiliaid diddorol fel Nadron, Brogaod, Pry copyn, Crocodeil, Crwbanod a Llawer fwy. Gefais Spagettipizza pan gefais gartref o'r ysgol, ac mi roedd yn blasus tu hwnt. Ar ol cinio es i hefo Joshua a'i fam, Harri, Immannuel ac hefyd mam Immannuel i'r Holiday Park yn Haßloch. Roedd yr park hyn yn ofnadwy o hwyl. Wnaethon ni mynd ar nifer o reidiau aethon ni ar y Free fall power tower (mae yna llun uwch ben) ac diolch i Dduw rydw i ddal i fyw! Hefyd aethon ni arno y cwch Pirate roedd hyn yn hwyl iawn. Aethon ni hefyd ar y roller coaster suberwirbel ac mi roedd hyn yn da. Un siom roedd y reids ge-force ar gau oherwydd wnaeth o fo torri lawr. Wnes i dim ond dweud hyn yn Almaeneg ddoe felly yn gymraeg. Mae gan Joshua dau ci un o'r enw Barney ac llall Luna. Mae Barney yn yr un faint a Ceffyl fach! O a un cwestiwn Ble mae'r Traeth?
Today we went to the biggest Reptilium in Germany. It is the biggest out of a whoping 2 Reptiliums. The reptilium was in Landau. Before we went into the Reptilium Miss James warned us about a worker there called Caroline. Caroline was a very nice person but with tatoos everywere and loads of piercings, some in places I didn't no you could have them. I was with a tour guide called Jan he was a very nice and interressting man. He told us lots of very interressting facts about the different animals. I touched and stroked a number of different exotic animal such as Lizards and snakes. I was the first person to hold a snake around my neck it was a very tense 30 seconds. When we came home from school we had Spagettipizza which was very delicious I had two helpings. After lunch we (Jashua, Harri, Immannuel, Joshua's Mum and Immannuels mum) whent to the Holiday Park in Haßloch. This was really fun. Me Immannuel, Joshua and Harri went on Free fall tower (see picture above) four times and thank God I am still alive! We also went on the Pirate ship this was very fun. We went on a rollercoaster called Superwirbel this was fun but wasn't very long. But there was a little disappointment ge-force was closed because a few weeks ago they had some Technical problems. I forgot to right this in English yesterday so here I go. Joshua has two dogs called Barney and Luna. Barney is the same size as a small horse! Last night in the storm Barneys home made house got destroyed. One Question before I say goodbye Where's the Beach?

Mum and Dad, the screen on my camera has brocken so my picture are a little bit wierd. Hope everyone is OK I am has Dad given in the Fantasy footbal I sent my changes to Oli on Facebook. Hope you like my Pictures! 
Tschüß und gute nacht!
Hwyl fawr ac nos da!
Goodbye and goodnight!
Lewis                                                  Where's the beach? That way!
Heute morgen habe ich das Reptilium besucht. Es war interessant. Das Reptilium ist groß. Dort gibt es viele reptilien. Ich habe einen Schlange gehalten. Ich bin mit dem bus mit Jess gefahren. Dann habe ich Chinese gegessen mit Alisia, Jess und Yaren. Es war lecker! Wir sind mit allen schwimmen gegangen. Das wetter ist sonnig. Ich habe Alisia beim Hockeytraining gesehen. Es war lustig! Heute Nachmitag habe ich McDonalds mit der familie gegessen. Heute war es sehr gut!

Roedd heddi'n gret! Gwelais i nifer o reptiles dwi erioed wedi gweld or blaen, a wnes i ddal neidr ahh! Ar ol iddyn ni ddod nol o'r Reptilium, es i a Alisia, Yaren, Jess, Lisa´, Nia i bwyta chinese, roedd e'n really neis. Yna ar ol ein wyd eithom ni i'r pwll nofio a cwrdd a bron pawb arall. Roedd e'n siwt gymaint o hwyl. Roeddd rhaid i fi a Alisia dod nol yn gynnar iddi hi chwarae hoci, wyliodd fi am 2 awr! Ond orherwydd maer teulu mor neis cafodd ni McDonalds are y ffordd gatref. Rydw i'n cael amser gret!

Oh my god today was amaizing! I'm usually not a big fan of animals but i loved today! I saw loads of new reptiles i possibly never new existed, and touched some too. I held a snake and it was soo cool (mum can i have one!). After an exciting morning me and some of the other girls went to have a chinese in the resurant it was lush. Then after we went back home and got our bikini's and went swimming with like all of the exchange partners - i'm surprised we all fitted in the pool! Unfortinitley we had to leave a bit early so Alisia could play hockey and i watched her, she's really good. I'm looking forward to be spending a bomb tomorrow in Manhein SHOPPING!!
See you soon Family and tell dad that i'm gutted i can't come to the Presentation tonight because i really wanted too! Does David miss me - hahaa bet you he doesnt, i Hope Mili does though! And make sure Big Brother is being recorded because you no im obsessed.

Frankie X
Heute habe ich das Reptilium besucht,es war toll!Es war in Landau.Wir haben eine Führung gemacht.Ich habe viele Tiere gesehen,einen Frosch,eine Spinne,eine Eidechse,einen Gekko,eine Python,eine Albinopython,eine Schildkröte,eine Wasserschildkröte,eine Schlange und viele mehr.
Ich habe viele interessante Dinge über die Tiere gelernt.Einige der Tiere waren giftig.Die Haut des Frosches war rau.Es war sehr warm im Reptilium.Die Führerin hieß Corinna,sie war sehr nett!
Ich war im Schwimmbad mit Miriam und meinen Freuden,es war fantastisch!Danach waren wir mit Miri's Freunden draußen.Jetzt schauen wir deutsches Fernsehen.Heddiw wnaeth ni ymweld a Reptilium,roedd on dda iawn!Roedd o mewn Landau. Wnaeth ni cael taith o amgylch y reptilium.Rydw i wedi gweld llawer o anifeiliaid fel broga,pry copoyn,madfall,peithon,madfall bach,crwban,neidr a llawer mwy!Rydw i wedi dysgu lot am yr anifeiliaid,roeddon diddorol iawn i dysgu amdano nhw!Roedd lot or anifeiliaid yna yn gwenwynig.Roeddon boeth iawn yn y reptilium.wnes i gyffwrdd rhai or anifeiliaid,Roedd y broga yn teimlo cennog.Roed enw y tywysydd yn Corinna,roedd hi'n neis iawn!
Rydw i wedi mynd ir pwll nofio efo Miriam ac fy ffrindiau eraill,roedd y pwll nofio yn arbennig! arol hynnu wnaeth i mynd mas efo ffrindiau Miriam! ac nawr rwyn mynd i gwylio teledu almaeneg.Charlotte Coulthard x


Halo!
Heute bin ich mitt dem bus nach das Reptilium gefahren. es war sehr sehr warm.In dem Reptilium habe ich eine Spinne,einen Frosch,einen Gekko,eine Schlange gesehen.ich habe eine Schildkröte, eine Schlange angefasst,die Haut runzelig. Ich mag und eine Schildkröte.. Tschüss..

Helo. Heddiw wnaethon fynd i'r Reptilium ac roedd yn ddiddorol iawn. Wnes i cyffwrdd a Neidr a Crwban, Roedd nhw'n teimlo'n garw. Roedd e'n boeth iawn yn y Reptilium ac ar y Bws. Ar ol ysgolo aethon i nofio efo Theresa Lauren ac Nina ac yno wnaethon cwrdd a llawer o partneriaid ac yr oedd yn hwyl felly byddwn yn fynd yno eto yfory efo Theresa Lauren Nina Beth ac Susi, ac yno byddwn yn cwrdd a Ffion ac Jana i creu Pizza. Hwyl am nawr, Rwy'n edrych ymlaen at yfory, Caru chi teulu !

Hello, Today at the Reptilium I touched a Snake and a Tortoise, They were so cute! We had a guided tour with Corinna,She was very nice and understood our english. After Theresa finished school we then went swimming with Lauren and Nina and met loads of other friends from Wales and Germany, It was outside and so much fun. tommorow we will go again. When i went to my bag after swimming I found a MASSIVE spider in my bag and it was so scary so Lauren and Theresa had to get it out for me! Tonight Lauren and Nina are sleeping over and it will be so much fun! Tommorow after swimming Theresa says Me her Ffion and Jana will make Pizza wich should be a laugh.
Me and Lauren Duddridge have had a right old laugh at one funny guy, can you guess? :) So thanks for reading, love you xx
Heute morgen habe ich Brot und Donut gegessen. Ich bin mit Gunnar in die Schule gegangen. Das Wetter war schlecht, denn es hat geregnet! Ich habe das Reptilium mit meiner klasse besucht. Wir haben einen Frosch, eine Spinne, eine Eidechse, einen Gekko, eine Python, eine Schildkröte und Schlange gesehen und fotografiert. Die Reptilien waren ziemlich furchteinflösend aber interessant.Wir haben auch Babyschlangen gesehen. Ich bin mit dem Bus eine Stunde zur Schule gefahren. Das wetter es war sonnig. Später bin ich mit Gunnar, Elis und Dietrich zur Hardenburg gegangen. Die Hardenburg war sehr schön. Ich habe viele Fotos gemacht. Dann haben wir den Isenacher Weier besucht. Wir sind lange gelaufen. Ich habe ein Vanillieeis gegessen. Danach bin ich in den Supermarkt gegangen. Ich war müde, also habe ich mich zum Schlafen ins Bett gelegt.

Heddiw yn y bore, wnes i fwyta bara gyda menyn ond wedyn cefais i donut a oedd yn flasus iawn. Es i wedyn i'r ysgol gyda Gunnar. Doedd yr tywydd ddim yn dda o gwbwl a oedd e'n bwrw glaw yn wael wnes i wedyn, gyda fy mlwyddyn, teithio i'r Reptilium. Ynddo wnaethom ni weld brogaod, pry copynod, madfall, madfall bach, nadroedd python, crwbanod a nadroedd eraill. Wnes i hefyd cymryd lluniau ohonynt. Roedd yr anifeiliaid yma yn ofni fi ond oedden nhw'n profiad dda i weld. Wnaethom ni hefyd gweld ymlusgiaid babanod. Ar ol hynnu, aethom ni nol i'r ysgol ar y bws a wnaeth cymryd ogwmpas un awr. Roedd y tywydd wedi newid erbyn hyn a roedd e nawr yn heulog. Yn hwyrach, es i gyda Gunnar, Elis a Dietrich i castell Hardenburg. Roedd e'n brydferth fyna. Wnes i cymryd llawer o luniau oherwydd oedd e mor bert. Wedyn wnaethom ni ymweld a'r Isenacher Weier a oedd yn llyn fach yn y mynyddoedd. Wnaethom ni cerdded am amser hir. Yn y bwyti wedyn, wnes i prynu hufen ia. Wrth mynd nol i ty Gunnar wnaethom ni mynd i fewn i'r archfarchnad a wedyn oeddwn ni yn teimlo'n flinedig iawn a wnes i mynd i gysgu yn y gwely.

Today in the morning, I ate bread with butter but then i had a donut, which was really delicious. We then went to the school and got on the bus to go to the reptilium. The weather was really bad and it was raining heavily. In the reptilium we saw frogs, spiders, lizards, one gekko, pythons, turtles and other snakes. I also took a lot of pictures of them. These animals really scared me, but it was a brilliant experience to see them. We also saw baby reptiles and eggs from in the incubator. After that we headed back to the school on the bus, which took about an hour. The weather had now changed and it was sunny. Later, I went with Gunnar, Elis and Dietrich to Hardenburg castel. It was beautiful there. I took a lot more pictures because it of its beauty. We then visited the Isenacher Weier, which is a small lake in the mountains. We walked around it for a while. In the restaurant then i bought a vanilla ice cream. While going back to Gunnar's house, we went into the supermarket and then I felt tired so as soon as I got back I went to sleep in my bed.
Heute war es sehr TOLL . Ich habe das Reptilium in Landau besucht. Es war sehr interessant. Aber auch ein bisschen unheimlich, denn ich habe sehr grosse Angst vor Spinnen :( . Trotz allem hat es mir trotydem sehr gefallen :) . Ich habe auch eine Schlange beruehrt.
Nach dem Ausflug bin ich mit Susi, Jana, Ffion, Luca und Ronan ins Schwimmbad gegangen, dort haben wir dann viele Leute getroffen. Es war sehr witzig und hat viel Spass gemacht. Das Wetter war auch sehr gut . Danach bin ich mit Susi, Anne/Catherine, Lukas, Simon und Marcel nach Hause gegangen. Auf dem Weg haben wir eine Pizza gegessen . Jetzt bin ich müde .. und muss schlafen. Gute Nacht und bis morgen.

Mwynheuais y dydd heddiw, heblaw am y tywydd andros o boeth! Llosgais i yn ystod nofio prynhawn yma, ond cefais llawer o hwyl yn y Reptilium, yn cyffwrdd nadroedd a crwbanod! Heblaw am llosgi fy ngefn, roedd nofio yn hwylus iawn! Es i gyda Susi, Ffion, Jana, Ronan a Luca i ddechrau gyda, ond yna daeth bron pawb arall i lawr i'r pwll i joio. Yfori, rydym ni am cwrdd am 9 o'r gloch yn yr ysgol - bach o 'lie in', dwi'n credu! Yna, rydym ni'n ymweld a'r Technikmuseum ac yna siopa yn Mannheim. Rydw i yn edrych ymlaen at yfori llawer, yn gobeithio bydd y tywydd yn berffaith imi! Nos da pawb, cariad mawr.

The reptilium was very interesting today, as I got the chance to touch tortoises, snakes, lizards and toads. Although, the museum had to keep the temperature very high, and I was dramatically suffering! This afternoon I enjoyed swimming in the open-aired swimming pool, but I burnt badly on my back (don't worry mum, I wore suncream - it was waterproof, too! Well, so it sais on the bottle..)! Hopefully the weather will be to my likings! I am quite tired as the massive storm kept me up last night, so I think I should call it a day and jump into bed.

Goodnight all, HAPPY BIRTHDAY, DAD! See you all soon, lots of love..
Beth xx
Heute habe Ich Reptilium nach Landau besucht. Wie hatten die Führung, es war fantastich. Ich hielt eine Schlange, es war sehr groß , Ich war nervös , nicht so erschrocken als Ffion Evans, sie var erschrocken. Ich einen blaue Frosch geliebt. Nach das Reptilium, Ich traf Jassi, Sera, Ann Marie und Megan . Wenn ich bei das Hause ankam mit Jassi, änderten wir Kleider und ging schwimmen mit Megan , Sera und alle anderen Menschen in den Austausch, es war Super! Wenn wir aus dem Freibad , gingen wir nach Hause, und dann wir gingen das größte Weinfass der Welt, es war erstaunlich! Ich liebe Deutschland , und meiner austauch Tauschpartner Jasmin , Ich will nicht zu verlassen Obrigheim, Tchuß! xx

Roedd y Ty Ymlysgiaid yn fendigedig heddiw ! Roeddwn i'n hoff iawn o'r brogaod bach glas ,ac fe ddaliais i Neidr , roeddwn i braidd yn nerfus on ddim mor wael a Ffi , ar ol heddiw does gen i ddim ofn o ymlusgiaid. Ar ol cyrraedd adre , fe aeth pawb i'r pwll yng Ngrünschtadt, roedd yn wych , ond brifais fy mys troed bach , rwy'n credu fy mod wedi ei dorri ond does gen i ddim ots i ddweud y gwir. Dydw i ddim yn gallu aros tan yfory , rydym ni'n siopa yn Mannheim ac rydw i'n mynd i drio Spaghetti Eis mewn Eis Cafe . Rydw i wedi blino heno ar ol nofio gymaint ond ar ol nofio chefais i'r fraint o ymweld a'r casgen gwin mwyaf yn yr holl fyd ! Mae yna fwyty tu mewn iddo ond wnaethom ni ddim bwyta yno , aethom ni i ryw fwyty Eidaleg chafwyd y teulu cyfnewid pasta a pitsa ond chefais i Schnitzel gyda sglodion roedd e'n flasus tu hwnt, a heddiw oedd y tro cyntaf i mi flasu Pretzel. Rydw i'n hoff iawn o fwyd Almaeneg ar y cyfan heblaw am y twmplen afiach yna. Wel mae e wedi bod yn ddiwrnod wych ac rydw i'n edrych ymlaen yn ofnadwy at yfory , mae fy nheulu cyfnewid mor hyfryd, hwyl! xx
Heute, Bin Ich Das Reptilium mit Die Schule gegangen. Das Reptilium ist in Landau, und es ist Der größte Reptilium in Deutschland. Im Reptilium habe Ich ein Python gehalten und viele Tiere fotografiert. Es War Toll! Auch Wir haben viel über die anders Tiere gelernt. Es War sehr interessant, und ein tolles Erlebnis. Ich habe viele Tiere gesehen- zum bespiel: einen Frosch, spinnen, Eidechsen, Die Pythons und eine Albinopython, Die schildkröten, Schlangen und viele mehr. Meine Lieblingstiere war Die Albinopython und Die Frösche, weil Sie waren interessant, Schön und lustig. Das Wetter war Warm und regnerisch Heute Morgen und es war sehr Warm und sonnig Heute tag und Heute Abend. Das Reptilium war sehr Warm auch. Nach Das Reptilium Bin Ich nach Das Freibad mit Manuel und meine Freunden gegangen, es war sehr lustig und spaß. Morgen, Ich werde Die Technikmuseum und Mannheim gehen mit Die Schule und Der Partner von Leninger gymnasiums. Es wird Spaß.

Heddiw fe es i i´r Reptilium gyda´r Ysgol. Mae´r Reptilium yn Landau ac hwnna yw´r reptilium mwyaf yn yr Almaen. Yn y Reptilium, fe wnes i dal Python enfawr a tynnu llawer o lluniau. Mi roedd yn wych! Hefyd wnes i dysgu llawer am y gwahanol fathau o anifeiliaid, mi roedd yn diddorol iawn ac yn profiad arbennig. Wnes i gweld llawer o anifeiliad- er enghraifft: Brogaod, Pry Cop, Madfallod, Pythonau ac Albinopython, Crwbanod, Nadroedd a llawer mwy. Fy hoff anifeiliad oedd yr Albinopython a´r Brogaod oherwydd roeddent yn diddorol, prydferth ac weithiau´n ddoniol. Bore ´ma roedd y tywydd yn twym ac yn glawiog ond yn ystod y dydd a´r prynhawn roedd hi´n twym a heulog. Mi roedd hi´n boeth iawn yn y Reptilium hefyd, er mwyn i´r tymheredd cefnogi´r anifeiliad trafannol oedd yna. Yn y prynhawn ar ol y Reptilium fe es i i´r pwll nofio gyda Manuel a cwpwl o ffrindau. Mi roedd yn doniol a hwyl iawn. Fory, rydyn ni yn mynd i´r amgueddfa thechnoleg a siopa yn Mannheim gyda´n partneriaid o Leninger Gymnasiums hefyd. Dylai´r taith fod yn hwyl.

Today we visited the Reptilium with the school. The reptilium is in landau and it is the biggest Reptilium in Germany. In the reptilium i held a massive Python around my neck and took a lot of pictures. I also learned a lot about the many different types of animals that were there. It was all very interesting and a superb experience. In the Reptilium i saw a lot of animals including: Frogs, Spiders, lizards, Pythons and an Albinopython, Tortoises, Snakes and Many more. My favourite animals were the Albinopython and the frogs, because they were interesting and pretty, but at times funny aswell. This morning the weather was very warm but rainy, however during the day and evening it became warm and sunny. It was also very hot in the reptilium, so that the temperature could support the many tropical animals that were there. In the afternoon after the Reptilium, Manuel and I along with a couple of friends went to the out-door pool again. We had a great time!. Tomorrow a visit has been planned for us to go to the technology museum and shopping in Mannheim along with our exchange partners from Leninger Gymnasiums, it should be a great visit.

Hi Mum, Dad and Ryan. I hope that you are all ok. I´m having a great time so far, once again i hope to talk soon. Bye for now,
Rhys xxx
Heute war ein sehr guter Tag, ich habe Reptilium gegangen , es war großartig!
Innen ist es ein bisschen heiß war, aber es war gut, ich eine Schlange um den Hals gehalten, und fühlte anderer Reptilien, es war eine sehr lustige Zeit (:
Am Nachmittag ging ich schwimmen mit Allot von Freunden, es war sehr entspannend.
Ich bin sehr aufgeregt zu gehen, um morgen und Mannheim bye zuzuteilen Kleidung exc ...
Auch wird es im Museum gut. ")

Today was a very good day, I went to the Reptilium, it was great!!
Inside it was a bit hot but it was fine, I held a SNAKE around my neck, and felt allot of other reptiles, it was a very fun time (:
In the afternoon I went swimming with allot of friends, it was very relaxing.
I am very excited to go to ________ tomorrow and bye allot of clothes exc...
Also it will be good at the Museum. ")

Roedd heddiw yn diwrnod dda iawn roeddwn I wedi mynd i'r Reptilium, roedd yn gret!!Ty fewn roedd yn eithaf boeth ond roedd yn iawn, roeddwn i wedi dal NEIDR o gwmpas fy ngwddwg, a teimlais i llawer mwy o umlysgliaid (reptiles), roedd yn hwyl (:Yn y prynhawn es i nofio gyda llawer o ffrindiau, roedd pawb yn chwarae ac ymlacio.Rydw i'n gyffroes iawn i fynd i ________ yfory i prynnu llawer o ddillad... Hefyd bydd yn amser da i ymweld a'r amgueddfa. ")

Heute morgen, habe ich das reptilium in Landau besucht. Es war sehr informativ, warm aber prima! Ich liebe Reptilien!(: Danach, habe ich chinesisch mit Frankie, Yaren, Alisia, Lisa, Nia, Theresa, Helena, Bronwen und Maria gegessen. Es war sehr lecker! Ich LIEBE chinesisch(; Dann, habe ich Freibad mit jedem gegangen. Es war spaßig.

Bore 'ma; aethom ni i'r reptilium yn Landau. Roedd e'n gwybodaethus, BOETH ond hwyl iawn! Rydw i'n hoffi ymlisgiaid!(: Wedyn, ar ol cwrdd a ein phartneriaid, es i i'r bwyty Cheiniaidd gyda Frankie, Yaren, Alisia, Lisa, Nia, Theresa, Helena, Bronwen a Maria. Roedd y fwyd yn flasus iawn! Rwyn CARU bwyn Cheiniaidd(; Ar ol hynnu, aethom ni i'r pwll nofio, (tu allan!) gyda phawb, roedd o'n ddoniol iawn(:

This morning, we went to the reptilium in Landau. It was very informative, very fun, but BOILING in there! I like reptilies(: - I decided:}. Then, we went to the Chinease restaurant with Frankie, Yaren, Alisia, Lisa, Nia, Theresa, Bronwen and Maria. The food was very nice, but different to the food back home(: I LOVE Chinease food(; After that, we went swimming - In an outdoor swimming pool;D - with everybody, it was really fun:)

Jess xxxx
Heute war sehr fantastisch , ich habe reptilium gegangen ,es war sehr gut! Ich habe Frösche, Spinnen, Eidechsen, Schildkröten und viel andere Tiere. Die Spinnen ist giftig. Ich habe die Freischwimmbad mit vielen Leuten von der Schule besucht, es war cool. Ich habe von den Blöcken gesprungen, es war total gut! Ich habe Pizza mit Familie Merz in der Restaurante gegessen. Es war lecker!

Roedd heddiw yn dydd da iawn arall. Aethom ni i'r Reptilium a gwelsom ni lot o wahanol anifeiliaid, er enghraifft, nadron, madfall a corynnod. Roedd lot fawr o'r anifeiliaid yn wenwynig ac yn peryglus, roedd e'n diddorol iawn. Pan daethon ni nol o'r Reptilium aethom ni nofio efo Luca a Ronan a lot fawr o pobl o Ysgol Gyfun Bro Morgannwg ac ei phartneriaid, Roedd e yn anhygoel o ddoniol. Wnes i defio i wen bant o'r blociau a wedyn mynd ar y sleidiau. Pan daethom ni nol i'r ty wnaeth rhieni Fabian dweud fod ni yn mynd allan am te i bwyti Eidaleg. Cefais Pizza Hawaii ac roedd e'n blasus iawn.

Today was another great day! We went to the Reptilium and we saw lots of different species of reptile, for examlpe, snakes, lizards, spiders, alligators and lot of other kinds. Some of them were very big. When we got back to school we went swimming in the Freibad with Luca, Ronan and lots of other people from Bro Morgannwg and their partners, it was funny. I dived off the blocks with everybody and went on the slide with Calum. When we got home Fabians parents said that wea re going to and Italian restaurant for dinner, I had a Hawaiian Pizza. It was delicious.
Hallo!
Heute ich habe Reptilium in Landau gegangen. Ich finde die Reptilium sehr interessant und cool (Frau James finde die Reptilium nicht so gut!) . Meine lieblings reptil ist der Gekko! Gekko's ist sehr cool. Corina war sehr freundlich und intelligent. Heute Nachmittag bin ich geschwommen. Das Freibad wars lustig! Luca's familie ist sehr freundlich und lustig!
Guten abend!

Helo pawb!
Roedd y reptilium heddiw yn diddorol iawn ac roedd gweld y anifeiliad yn mooooor COOL (roedd Miss james dim yn hoff iawn o e!) . Roedd hoff ymlusg fi yn y gekko. roeddwn nhw yn edrych fel roedd nhw'n dawnsio pan roedd nhw y cerdded ac roedd nhw yn gallu cerdded lan y gwydr oherwydd, pan roedd ti yn edrych yn agos, mae fflapiau o croen ar ei traed sydd yn actio fel cwpanau sugn. Diddorol neu beth!? Roedd Corina (rydw dim yn siwr sut i syllafu e) yn diddorol iawn ac yn more clyfar! Yn y prynhawn teithiodd ni i y pwll nofio eto gyda llawer mwy pobl tro ma. Roedd e'n doniol iawn, ond roedd fy ysgwyddau wedi berwi o dan y haul. Rydw dim gallu credu y caredigrwydd o teulu Luca! Mae nhw yn donio iawn ac yn amneddgar iawn efo fi trio esbonio oethau yn Almaeneg.
Nos da!

Hi everyone,
the reptile's today were very cool and interesting. I really liked the gekkos becasue when they walked they looked as if they were dancing. I have been told by Corina that they do this to make themselves look like branches in the wind and not like a tasty gekko to a passing predator, this was very intresting. The flaps on the soles of there feet enabled them to effortlesly climb up windows like a weird dancing spiderman. Corina is so intresting and very intelligent, despite first appearences! I thoroughly enjoyed the visit to the reptile room and now have very little memory on my camera after all the pictures of crocs, turtles and snakes. After the visit to Landau a lot of us went swimming in the Freibad. It was good fun even though i did get sun burnt on my shoulders after putting on several layers of sunblock factor 30! i still cannot believe the hospitality of Luca's family! They are very funny!
Good night!

Das schwimmbad gestern war sehr lustig! Jemand hat gesagt, "Wie heißt du?", "Elis". "Elis?.... oh.. Elis in wonderland, ja?!!". Oh nein! Ich habe, in die 'disco', fußball und basketball gespielt. Es war der Walisisch students gegen die Deutch students. Ich weiß nicht der gewonnen, aber es war ziemlich spaß. Heute, haben wir das Reptilium in Landau besucht. Es war super, aber extrem warm. Der führer war sehr nett und kennerhaft. Ich habe ein Python angefasst, die Haut war sehr matschig (überraschend) und farbenfreudig. Aaah, morgen werde ich ein groß schlafen!

Roedd ddoe yn ofnadwy o ddoniol! Fe dywedodd rhywun o'r enw 'Coco', "Beth yw dy enw?", "Elis". "Aah... Elis in wonderland?!!". Dwi'n amau mai 'Elis in wonderland' bydd fy llysenw newydd o hyn ymlaen! O diar... . Fe ddawnsiodd neb bron yn y disgo neithiwr, ond am Thomas. Mae'n rhaid dweud, mae ei ddawnsio yn wych! Chwaraeodd pawb gem o bel-droed a pel-fasged: Y Cymreig yn erbyn yr Almaenwyr. Dwi ddim yn siwr pwy ennillodd ond mi roedd yn hwyl. Heddiw, aethon i'r Reptiliwm. Dwetaist ti bod ti'n disgwyl gweld Python o amgylch fy ngwddf, mam, ac efallai mi fydd yn syndod i ti glywed bod hynny wedi digwydd! O ddifri! Roedd ein tywyswr yn clen ac yn llawn gwybodaeth i rannu. Yna, aethon i gastell o'r enw Hardenburg yn y "Pfälzer Wald" (mynyddoedd a coedwigoedd) efo Didi, Thomas a Gunnar. Roedd y golygfeydd yn amazing, cymerais nifer o luniau. Nawr mae'r batris ar fin rhedeg allan.

Yesterday in the swimming pool was really funny. Someone said there, "And what's your name?", "Elis". "Oh, like Elis in wonderland?!". Oh great! The dsico last night wasn't really a disco. Everyone ended up playing football and basketball: Wales vs. Germany! So I showed off my (awful) football skills :). It was great fun. Today we went to the Reptilium. Our guide was really knowledgeable and kind. I held a Python around my neck! After this, we went to visit a castle (called "Hardenburg") in the 'Pfälzer Wald' (mountain range and forest) with Didi, Thomas and Gunnar. The views from there were stunning, we could see the ruins of an old monastry in the distance on an opposite mountain. I took many photos, so now the batteries are about to run out. Tomorrow we are going to Mannheim to see a science museum and shopping. I look forward!

Gestern Abend hat es viel gehagelt, es war schaurig und sehr laut. Der Hagelt war sehr große. Heute bin ich in das Reptilium mit meine schule in Landau gegangen. Bei der Führung habe ich viele Frosche, Spinnen, Eidechsen, Gekko, die Pythons eine Albinopython, Schildkröten, Schlangen und Wasserschildkröten gesehen. Ein par der Reptielien waren giftig, und gefärlich. Ihre Haut war schleimig und runzelig. In dem Reptilium war es sehr schwül und extrem warm. Ich habe viele Reptielien angefasst, es war schuppig. Die Führerin hatte viele Tattos, ich fand die Führerin ziemlich ferruckt. Später bin ich mit Joshua, Lewis and Immanuel im Freizeitpark 'Holiday Park'gegangen. Dan bin ich im Freizeitpark viele Bahnen gefahren. Meine Lieblingsbahn war der 'Free Fall Power Tower', es war aufregend weil sie sehr hoch ist, wie man auf dem Foto sehen kann. Heute war es sonnig aber heute Morgen hat es geregnet.

Neithiwr cafon ni genllysg trwm iawn yn ymosod ar y dy, ac felly roedd yn anodd iawn i chysgu. Heddiw aethon ni i'r dy ymlysgiaid, roedd yn boeth iawn y tu fewn ac wnes i fron toddi, roedd y tymheredd mor uchel i ceisio ailwneud cynefin naturiol yr anifeiliaid trofanol yma. Gwelon ni pob math o ymlusgiaid gwahanol yn cynnwys 'Albino Python', hefyd cefon ni siawns i cyffwrdd ar anifeiliaid. Roedd gan yr ymlusgiaid i gyd croen caled ac arw iawn, roedd o fach yn wahanol i'w chymharu a chot morgan ein ci ni. Ar ol cyrraedd yn ol es i gyda Joshua Lewis ac Immanuel i'r parc Gwyliau. Yn siomedig i ni roedd y reid 'G Force' ar gae. Fy hoff reid fi yn y barc oedd 'Free Fall Power Tower' oherwydd ei fod yn uchel iawn ac yn ofnus iawn wrth iddyn ni cwympo i'r lawr o dros saith deg metr! Mae'r llun yn dod o'r reid yma pan oedden ar copa'r reid. Doedd y reid ddim yn paran hir ac fellu cawsom sawl cyfle i mynd arno fo. Yn ffodus i ni roedd y parc yn eithaf gwag naillai oherwydd ei fod yn Dydd Gwener neu oherwydd bod G Force ar gae, oherwydd hyn nid oedd rhaid i ni aros i fynd ar unryw reid. Roedd y tywydd heddiw yn heulog ac yn eithaf boeth unwaith eto ond yn y bore roedd bach o law dal yn cwympo o'r storm yn y nos.

Harri
Heute morgen habe ich mit Morgan Harri Lewis Leah Conner und Steffan gesprechen. Ich bin das Reptilium in Landau. Es war sehr warm in das Reptilium. Ich bin die Führung gegangen. Es war ser interessant. Ich mag night das Reptiles. Es ist seltsam. Danncah habe ich mit Bethan Ffion Jana und Susie in der Schwimmbad getroffen. Ich bin mit meinen Freunden geschwommen. Es war sehr super und wunderbar. Heute Nachmittag habe ich Pommes Frites und Currywurst gegessen. Es war sehr lecker und sehr warm. Heute Abend habe ich Fußball ferngesehen. Dann habe ich PfannKuchen mit Zucker. Es war köstlich. Ich finde wetter Deutschland sehr gut. Jeden tag es ist warm und sonnig.

Heddiw aethon ni ar daith i'r Reptilium yn Landau. Roedd yn brofiad arbennig i fod yno. Gwelais llawer o anifieiliaid a dysgais llawer o bethau newydd. Mwynheais yn fawr ond roedd ychydig yn dwym yn y Reptilium. Ar ol cyrraedd yn ol yn yr ysgol ar ol fod ar y bws cerddais i'r Pwll nofio agos gyda Ffion Bethan Jana Susie a Luca. Pan cyrhaeddon ni y pwll roedd bron neb yno. Ond ar ol bod yna am tua awr dechreuodd llawer o pobl dod. Yn y diwedd roedd bron pob yn o plant Bro Morgannwg yna a cafon ni llawer o hwyl. Unwaith eto heddiw roedd y tywydd yn wych. Yn y bore roedd yn bwrw galw a cafon ni storm yn y nos lle roedd llifogydd, a daeth dwr i mewn i llawr gwaelod y ty. Ond erbyn y prynhawn roedd y tywydd yn gwych eto.

We went to the Reptile house today. It was a very interesting expierience. After we had travelled to the school on the bus to meet the exchange partners me Luca and five others walked to the local swimmingpool where we ended up meeting almost all of the other exchange partners. It was a brilliant afternoon. I love the fact they finish school at 1pm so they have the whole afternoon to do activities. We are going to Mannheim to go to the Technikmuseum and go shopping in the city tomorrow. I am really looking forward to that.

How are things going mum and dad? Brend did you try out the new clubs and if you di, how were they? I hope your having fun without me, but not to much of course. Se you soon, Ronan.
Heute bin ich mit dem bus nach das Reptilium gefahren. Das Reptilium war sehr informativ aber schwül. Ich habe Schlangen, Spinnen, Wasserschildkröten, Eidechsen und Shildkröten gesehen und eine Eidechse, eine Shildkröte und eine Shlange angefasst! Es war total spitze! Die Führerin war sehr freundlich und nett!

Heddiw es i i'r Reptilium mwyaf yn Yr Almaen! Roedd hi mor boeth ond dysgais llawer am nifer o ymlusgiaid yn cynnwys nadroedd, crwbanod y mor, crwbanod a madfall a wnes i gyffwrdd a madfall, crwban a neidr! Roedd y tywysydd mor neis! Doedd y pwll awyr agored ddim agor heddiw oherwydd lawiodd dros nos ond daeth Tina a Cerren draw yn lle! :)

Today the bus took us to the biggest Reptilium in German. It was so hot but I learnt alot about many different reptiles such as snakes, turtles, lizards and tortoises and I touched a snake, a turtle and a lizard! Some of the reptiles were poisoness so ofcourse, I didn't touch them! The guide was so cool! she had so many piercings and tatoos and was very passionate about the animals. It rained last night so the open air swimmingpool wasn't open, but instead Cerren and Tina came round! It was lots of fun! :)
Wel am ddiwrnod!
Er roedd yn teimlo fel y trofannau yn y Reptilium, cawson ymweliad hynod o ddiddorol yn nwylo Corina a Jan. Gwelwyd amryw o anifeiliaid egsotig a chafodd y disgyblion (a'r staff) dewr gyfle i gyffwrdd ystod eang o anifeiliaid dieithr. Mae'n rhaid adleisio sylwadau Mr. Mason ynglŷn â’ch ymddygiad blwyddyn 9, roeddwn mor falch ohonoch chi gyd pan ddwedodd Corina eich bod y grŵp gorau iddi hi gael am sbel, rydych chi i gyd yn llysgenhadon ardderchog i Fro Morgannwg, Daliwch ati!
Er y dechreuad gwlyb i'r diwrnod, nid yw tywydd yr Almaen wedi gadael i ni lawr, a finnau ar fin cael BBQ wrth wylio gêm gyntaf Cwpan y Byd. Mwynhewch weddill eich diwrnod, a chofiwch gael noson o gwsg da fel eich bod yn barod i siopa yn Mannheim yfory.
Hwyl am y tro
Mr. Voyle.

What a day!
Although it felt like the tropics in the Reptilium, we had a fantastic tour in the capable hands of Corina and Jan. We saw a range of exotic animals and the more adventurous pupils (and teachers) got the chance to stroke a number of strange creatures . I feel that I have to echo Mr. Mason's comments regarding your excellent behaviour, year 9. I was so proud of you all when Corina said that you were the best group she has had for a long time, you are all fantastic ambassadors for Bro Morgannwg, keep it up!
Despite the wet start to the day, the German weather did not let us down, and I am about to have a BBQ while watching the first world cup match. Enjoy the rest of your day, and remember to have a good night's sleep ready to hit the shops tomorrow.
Bye for now
Mr. Voyle.

Willkommen im Reptilium!

Peithon Albino enfawr

Braf gweld cymaint ohonoch yn blogio mor dda Bl 9!! Wel, dyma´r cyfle cyntaf i mi geisio blogio, felly gobeithio bydd hyn yn gweithio! Nodyn byr i´r mamau a tadau nôl yng Nghymru: mae´r disgyblion i gyd yn mwynhau a byddwch yn falch i glywed yn ´bihafio´!! Pleser yw i fod gyda grwp o ddisgyblion mor aeddfed a chwrtais! Cawsom fore bendigedig y bore ´ma yn y Reptilium - llawer o sbri ond bach yn ofnus - anacondas 5-6 medr!!! O wel...when in Rome...!!! Siopa yfory yn Mannheim, felly cyfle i´r plant i gael anrhegion i mam a dad!

Diolch i Frau Näser a´r teulu am edrych ar fy ôl mor dda!
Hwyl

Mr Mason

Great to see so many of Year 9 blogging so well! Well, this is my first time on the blog, so let´s see if it works!! Just a short note to the mums and dads to let you know that everyone seems to be having a great time (and everyone´s behaving!) We had a fantastic day today at the Reptile House (the biggest in Germany) - a little scary though - 5-6 metre anacondas are not really my cup of tea!! But...when in Rome...! Off shopping in Mannheim tomorrow, so a chance for the pupils to get presents for mum and dad!

Thanks Frau Näser and the family for your warm hospitality!
Bye

Mr Mason

Ich habe ein Problem...seit 12 Jahren habe ich kein Deutsch gesprochen! Frau James es tut mir leid!! Wir haben viel Spass hier in Grünstadt!

Danke

Herr Mason

DIWRNOD 3

Heute Nachmittag habe ich gewesen, die Reptilium. Es war sehr interessant und ich habe viel gelernt. Ich bin jetzt an Jan´s Haus und wir werden er später noch einmal schwimmen gehen. Tschüs

Heddiw aethon ni i Reptilium. Roedden ddiddorol iawn ac ddysgais llawer. Rydw nawr mewn ty Jan ac rydym yn mynd nofio eto mewn tipyn. Hwyl!

Today we went to the Reptilium. It was really interessting and I learned a lot. I am naw at Jan´s house and we are going sawimming again later. Bye

Helo....

Heute habe Ich Reptilium nach Landau besucht. Es war interesant. Wir der bus gefahren. In der bus, es war sehr sehr warm! Ich fand es nicht so gut. In das Reptilium, Ich Spinnen, Eidechsen, Pythons, die Schildkröten und Wasserschildkröten gesehen. Ich mag die Wassersichldkröten am meisten!  

Helo :D Heddiw, aethom ni i'r Reptilium. Oedd hi´n gret! (sorri Miss James..) Teithiodd ni tua awr ar y bws i gyrraedd yna. Oedd y bws yn andros o boeth! Pan cyrraeddodd ni, gwelodd ni llawer o anifeiliaid diddorol . Gwelodd ni llawer o madfall , pry cop (nicht so gut!), nadredd ac hefyd peython albino! Ond oedd fy hoff anifail yn y crwban y mor! Ar ol hyny, wnaeth Lily cael sioc enfawr gan fod Rhys wedi taflu neidr plastig ato hi!Oedd hyny yn sehr doniol! Nawr, rydym ni yn mynd i fynd nofio efo Nia a Lisa! Hwyl!

Hello, today we went to the Reptilium. It was great! It took us about an hour to get there by bus. When we got there , we saw lots of interesting animals - spiders, snakes, lizards, pythons (one was an albino!), and loads more. I liked the sea turtles the best! After this we sat down for a bit. Then Lily got the shock of her life when Rhys threw a plastic snake at her! That was funny! And now we are going swimming with Nia and Lisa , Bye!!

Heute war sehr gut. Ich habe das Reptilium besucht. Es war sehr interessant aber ich mag die Spinnen nicht. Heute war es sehr warm und sonnig. Ich habe das Brot und die Frucht gegessen und ich habe das Mineralwasser getrunken. Dann gehen wir in das Freibad.

Roedd heddi'n dda iawn. Fe wnaethon ni mynd i'r amgueddfa ymlisgiaid. Roedd e'n diddorol iawn ond nid ydw i'n hoffi pri cop. Fe wnes i dal neidr o amgylch fe ngwddf am y tro cyntaf ac roedd hi'n profiad od. Roedd hi'n dwym iawn heddiw ac roedd pawb yn chwysu. Fe wnaeth hi cyrraedd 27 gradd selsiws. Fe wnes i bwyta bara ffres o'r siop a ffrwythau neis doeddwn i ddim wedi trio o'r blaen. Fe ges i ddwr i yfed ac fe yfais llawer ohono. Nawr rydw i'n mynd gyda Trang a Coco i'r Freibad. Fe fyddwn ni'n cwrdd a pobl eraill yno. Hwyl am y tro.

Today was very good. We went to the reptile museum. It was very interesting but I don't like spiders. I held a snake around my neck and it was weird. It was very hot and sunny today but it was nice. It reached 27 degrees celcius. I had bread and fruit for lunch and i drank water. Now I am going to the Freibad with Trang and Coco. I will write tomorrow.
Bye for now.
xxxxxxxx