11.9.07

Ymarfer yn galed ...

Cawsom ni sesiynau llwyddiannus ar ôl ysgol heddiw, gyda phawb yn ymarfer sgyrsiau realistig a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer siarad gyda'r teulu yn yr Almaen. Bydd pawb yn cael cadw'r llyfryn oren ar ôl sesiwn yr wythnos nesaf er mwyn ymarfer gartref. Gwaith cartref: gwirio dyddiad y pasbort a'r cerdyn yswiriant iechyd!

We had successful sessions after school today, with everyone practising realistic conversations which will be useful with the family in Germany. Everyone will get to keep their orange booklet after next week's session in order to practise at home. Homework: check the expiry date on passport and health insurance card!

10.9.07


Dyma luniau o gyfnewid y gorffennol. Byddwn ni'n ymweld â'r llefydd hyn eto eleni. Ar y dydd Llun byddwn yn ymweld â gwinllan leol. Ar y dydd Mercher byddwn yn ymweld â pharc antur Hassloch.
Hier sind Fotos von den letzten Jahren. Am Montag werden wir einen Weinberg besuchen. Am Mittwoch werden wir den Holiday Park Hassloch mit unseren Partnern besuchen.