11.6.11

Hallo!
Hete hatten wir ein toller tag , wir waren in Mannheim.Ich habe den Technic Museum besucht und dann sind wir einkaufen gegangen.
Dort hatten wir eis es war so lecker.Ich liebe es hir mit meine austaush.Am abends bin ich mit der familie essen gegangen in Pizza Pasta.Wir haben sehr viel gelacht und hatten sehr viel spaß.Ich und meine austaush sind spaßiern gegangen es war toll,ich bin ins wasser gefallen es war so witzig!

Helo!
Heddi aetho ni i'r Amgueddfa Technolego yn Mannheim.Roeddyn ni wedi chreu papur.Ar ol hyn aetho ni siopa gyda'r partneriaid ac fe wnes i fwyta hufen ia oedd hi mor flasus!Mae'r teulu mor neis ac siaradus ,yn hwyrach yn y nos aetho ni i Pizza Pasta lle fwyta eidaleg,roedd e mor flasus!Wnaeth fy martner fynd a fi i le gyda llawer o wair a afon fach.Wnes cwympo syth i mewn i'r afon,roedd e mor ddoniol!Dwi ddim yn edrych ymlaen am adael Grünstadt.

Podlediad dydd Sadwrn / Saturday's podcast

Dyma bennod dydd Sadwrn ein podlediad o Grünstadt - y diweddaraf am ein diwrnod yn Mannheim! Tywydd dal yn braf! Dwi ddim wedi derbyn unrhyw ymateb o gwbl am y podlediadau - ydyn nhw'n gweithio yng Nghymru?! http://ygbmalmaen.jellycast.com/node/6

This is the Saturday episode of our podcast from Grünstadt - the latest about our day in Mannheim! The weather is still sunny! I have not received any feedback about the podcasts - I hope they work in Wales. They are inevitably going to be mostly in German and Welsh ... sorry! There are some nice interviews in English on the Thursday episode with some of the German teachers: Here's the index of all episodes so far: http://ygbmalmaen.jellycast.com/podcast/feed/2


Hallo!
Heute war sehr, sehr fantastisch! In der morgen habe ich papier in die Technikmuseum gemacht. Es war sehr interresant. Und, ich habe die Technikmuseum gesehen. Es wra total prima. Ich fand die Technikmuseum besser als Techniquest auch Cardiff! Heute abend habe ich in Mannheim gekauft. Ich liebe Mannheim weil es wunderbar ist. In Mannheim habe ich Eis gegessen. Dankeschön Frau James! Es war sehr, sehr lecker!Also, ich habe McDonalds gegessen. In die nacht, habe ich die Monastrie gegangen. Die Monastrie war sehr spitze. In die Monastrie habe ich Bratwurst, leberknödel, Sauerkraut und Saumagen. Ich fand es sehr lecker! Auch, habe ich die Saline besucht. Es war sehr interresant! Die wetter war sonnig!
Tschüß
Daf
Helo!
Roedd heddiw yn arbennig o dda! Yn gyntaf es i yn y fore i'R Technikmuseum. Roedd e'n hynod o ddiddorol. Gwnes i mwynhau creu papur fy hunain ac edrych o gwmpas yr wahanol arddangosfeydd yn fawr iawn. Ar ol hyn aethom ni i Fannheim lle siopwn ni am amser ac hefyd fwyta fwyd yn McDonalds. Roedd Mannheim yn brydferth iawn. Roeddwn yn hoff iawn o'r ffynnonn ddwr. Yn ogystal a hyn yn Mannheim cawson hufen ia flasus iawn. Diolch yn fawr Miss James! Yna yn yr nos fe aethom ni i hen Fonastry a oedd ar ben yr bryn. O'r fonastry yma gallwn weld yr holl arfal. Roedd yn hynod o brydferth. yn yr monastry roedd bwyty lle cawsom i plat o fwydydd yr ardal. Roedd hyn yn cynnwys bratwurst(selsig), sauerkraut, leberknödel (afu mewn pelen) ac saumagen. Roeddwn yn hoff iawn o'r fwydydd yma. Yna aethom i weld yr Selina sef 'saltworks'. Roedd o'n diddorol iawn. Mwynheiaus yr dydd yn fawr iawn!
Hwyl,
Daf
Hello!
Today was another excellent day. First, in the morning we went to the Tecknikmuseum. It was very intresting learning how to make paper. After this we went shopping in Mannheim. I found Mannheim to be very beautiful. In Mannheim we had a very delicious ice-cream. Thank you Miss James! In the night I went with my partner to a monastry where it was very beautiful. From the monastry we had a great view over the whole area. For dinner we ate in the monastry. There I tried a traditional dish of leberknödel, bratwurst, sauerkraut and saumagen. It was very delicious. From the monastry we went to see the saltworks. It was very intresting. Another great day!
Bye,
Daf
Tag 3. Ich bin zu dem Museum gegangen, es war interessant. Ich habe Eis und einen Big mac mit Freunde gegessen es war lecker. Das Wetter ist sonnig gewesen. Der Tag war interessant. Manus part: Wir sind dann später in die Stadt gefahren und haben uns dann einen Big Mac gegönnt. Danach sind wir in ein großes Modehaus gegangen, namens "Engelhorn". Wir sind noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen und haben dann ein Eis gegessen! Die Busfahrt war sehr lange aber wir haben uns unterhalten im Bus. Roedd Manu eisiau gyfrannu i'r blog oherwydd roedd en edrych yn hwyl ac ddiddorol.

Dydd 3. Heddiw roedd pawb wedi mynd i amgueddfa hyn beth sy'n llawer fel Tchniquest. Ar ol hwna teithiais ni mewn i Mannheim ac dechrau siopa, doedd ganddo ni ddim llawer o amser ond roedd en dal hwyl.r´Roeddwn i wedi mynd nol i ty Ryan/Philip gyda George ac ei ffatner. Roedd y BBQ yn blasus iawn ac mae teulu Philip yn neis iawn. Wnes ni cwrdd a James ac Joe mewn bar (ddim yn yfed) ac wnes ni dechrau chwarae pwl. Roedd hwna yn hwylus iawn oherwydd roedd pawb yn siarad ac dod mwy agos at ei gilydd.

Day 3. Today we went to the museum, it was good at times but its a lot like Techniquest. After that we went in to Mannheim, the shop's there are good but we didn't have a lot of time there. It is also very expensive in Germany with the Euro so close to the Pound. After we went to Mannheim we went Ryan/Philip house for dinner and them we met up with James and Joe (and there partners). A lot of people are missing home but saldy im not, i like it a lot out here and im having a lot of fun!
Hallo! Ich bin zum Mannheim und Technik museum. Es war prima und sehr interessant. Das technik museum super und sehr gut. Ich habe papier in der museum. Ich bin kaufen in Mannheim. Ich bin sonnenbrille gekauft. Ich habe schokolade mit minze eis sahne gegessen. Das wetter es war warm. Tschuß!

Helo! Aethon ni i Mannheim ac Y Tecknik Museum. Roedd e'n fantastic ac yn diddorol iawn. Roedd yr Technik museum yn super ac yn dda iawn. Creuais papur yn yr amgueddfa. Es i siopa yn Mannheim, Prynais spectol haul. Bwytais hufen ia siocled ac mintys. Roedd yr tywydd yn boeth ond dim yn rhy boeth. Hwyl fawr.

Hello! Today we went to Mannheim and the Technology Museum. It was great and very interesting. The Museum was super and really really good. I made some paper there but it broke but I made another piece which turned out alright. I went shopping in Mannheim. I bought sunglasses. The weather was very warm. Bye
Hallo!
Tag drei in Grünstadt. Ich bin in Technikmuseum und Mannheim shoppen gegangen. Die Technikmeuseum war interssant und langweilig am ende. Ich habe papier in der Technikmuseum mit gruppe eins gemacht. Es war interessant und es hat spass gemacht. Ich habe mehr shoppen nach meinen freunden ging zurück mit Danielle, Kira und Franziska, es war sehr gut, Ich habe präsentiert für meine familie gekauft. Ich habe nach shoppen mit Danielle, Kira und Franziska eis gegessen in der eis cafe nochmal. Ich habe jetzt Franziska und mir ist warten für Kira und Danielle sie sind aufanthalt in Franziska's haus. Es wird Spaß machen. Ich habe vier spaß aber ich vermisse Wales. 

Danke, Tschüs x


Helo!
Trydydd dydd yn Grünstadt. Heddiw aethom ni i'r Technikmuseum ac hefyd aethom ni siopa yn Mannheim. Roedd y amgyeddfa yn diddorol ond tuag at y diwedd roedd yn eithaf diflas oherwydd roeddden ni yna am rhy hir. Creuon ni papur yn yr museum aeth ein grwp ni sef grwp rhif tri gyda grwp rhif un. Roedd creu y papur yn eithaf anodd ond yn eithaf diddorol i weld ac i wneud. Aethom ni siopa gyda ei'n partneriaid ond ddim ond am 2 awr yn y dau awr yma es i cael bwyd cefais Mcdonalds yn ddiflas iawn dwi'n gwybod yn meddwl fod yr holl bwyd fantastig Almaeneg yma o fy gwpas ac dyna oeddwn ni i eisiau McDonalds. Aeth yr 2 awr yma yn gyflym iawn nid fel pawb arall nid aethom ni ar y bws daeth Famau Partner i a Partner Danielle i cwrdd a ni yn Mannheim felly bod ni yn gallu gwneud fwy o siopa roedd hyn yn dda oherwydd cefais siawns i edrych ar y ddinas yn well. Prynias anrhegion am fy teulu. Ar ol siopa aethom ni i gyd i'r Eis cafe eto roedd hyn yn flasus iawn, gobeithio fydda'i ddim yn cael gormod o hufen ia neu fyddai'n mynd yn dew. Nawr mae fi a Franziska yn aros i Kira a Danielle i cyrraedd oherwydd maeint yn aros draw ty Fraziska heno. Dylai fod yn hwyl, ond mae fi a Danielle yn flinedig iawn felly nid ydw i yn meddwl fydd yn noson hir. Er bod i yn cael hwyl yma mewn yr Alamaen rydw yn colli pawb adref.
Diolch, Hwyl x


Hello!
The third day in Grünstadt. Today we went to the Technikmuseum and we went shopping in Mannheim. The museum was interesting but it got a bit boring towards the end. We made paper it was quiet hard but it was interesting to make and see. We then went shopping with our partners but we only had two hours during this time we had some food we went to Mcdoanlds very boring i know considering all the amazing German food that was around me but there is me going to McDonalds hahaa. The two hours went very quickly, everybody went back on the nus but me and Danielle satyed in Manheim with our partners to do more shopping i bought my family a present. After shopping we went to an Eis Cafe to have some ice cream that was delicious. I have had lots of ice cream so far hopefully i will not have to much other wise i will get fat! Now me and Franziska are waiting for Kira and Danielle to arrive because they are staying at Franziska's house. Me and Danielle are very tierd so it will not be a very long night hopefully. Even know i am having fun in Germany i do miss home a lot and everyone in school.     
Thankyou, Bye x
Halo!
Heute war fantastisch! Ich habe Tecnikmuseum in Manheim besucht. Es war ziemlich langweilig. Ich habe mit meine patnerin eingekauft. Ich fand sehr gut! Ich habe Mc Donalds gegessen. Es war sehr leker! :) Ich bin mit Megan und Charlie gefahren. Heute war sehr amusant! Ich bin müde!
Auf Wiedersehen!

Helo!
Roedd heddiw yn dda. Aethon ni i Amgueddfa diwidiant. Cawson cyfle i greu papur yna. Roedd yn debyg iawn i Tecniquest. Yn y prynhawn aethon ni siopa gyda ein partneriaid. Cawsom bwyd yn Mc Donalds yn Manheim. Gwnes i prynnu anrhegion i'r teulu. Ar ol cyrraedd yr ysgol es i a Wybke i ty Vany a Megan. Daeth Charlie a Julia. Aethon ni i'r parc yna a cwrdd a Dafydd a Simon. Roedd yn hwyl iawn yna. Dwi wedi blinio nawr ac yn edrych ymlaen i fynd nofio yforfy! :)
Hwyl!

Hello!
Today we visited the Technology Museum in Manheim. We had a chance to make paper there and play on the machines. It was really similar to Techniquest! In the afternoon we went shopping with our partners. We went to Mc Donalds for lunch was great! I bought presents for my family in the town. In the afternoon we went back to Vanny and Megans house with Charlie and Julia. We went to the park a and met Dafydd and Simon. We had a good time. I am really tired now! I am looking forward to go swimming tomorrow!
Bye!

Alys xxx
Heute, werde ich in Manheim mit Phoebe, Danica und Doreen gekauft. Es war wunderbar! Ich werde ein flagge gekauft. Es ist sehr toll. Dann werde ich ein technikmuseum mit grüpe zwei und meine grüpe, vier. Es war ziemlich toll aber ziemlich langweilig. Ich werde ein papier gemacht. Es war sehr interessant und toll, aber manchmal, es war ziemlich nicht so gut. Dann werde ich ein noodeln und thomato gegessen. Es war sehr toll. Ich werde kuchen die noodeln, es war sehr lustig weil Dani nict so gut in kuchen. :) Dann, nach schreiben meine blog, ich wird schlafe! :)

Heddiw fe es i i Manheim gyda Phoebe, Dani a Doreen i siopa. Mi roedd yn gret ond collodd fi a Phoebe Dani a Doreen felly roedden ni wedi cymryd rhan fwyaf on amser yn trio ffindio nhw! doeddwn i ddim wedi prynu unrhyw ddillad ond prynais fflag yr Almaen. Ar ol hynny fe wnaethom ni fynd i Technikmuseum. Mi roedd yn ddiddorol iawn, ond weithiau mi roedd yn mynd ymlaen am rhy hir. Fe wnaethom ni creu papur. Roedd hynny yn ddiddorol iawn oherwydd nid oeddwn yn ymwybodol o ble roedd e'n dod o cyn. Gwlan!!! Ar ol hynny aethom ni nol i ty Dani a siarad a chwarae UNO! mi roedd yn gret. Ar ol i fi ysgrifennu fy mlog rydw i yn mynd i cysgu!

Today i went to Manheim with Phoebe, Danica and Doreen. We went shopping, it was great! Although many of the shops were great, me and Phoebe lost our partners half way through so we spent the last hour looking for them, therefore I only bought a german flag! :) After that we went to the Technikmuseum where we made paper! It was interesting to see how they make it and we had a piece to take home with us! At times the museum was great, however it went on for too long sometimes and was a bit boring. After that, me and Dani went home and talked for ages, at least two hours! then we played UNO! after i finish my blog i will go to bed, because tomorrow we will be going more shopping and bowling! Can't wait!!!!!
Elen x
Germany is great!, today we went to the technik museum, it was very good and i enjoyed it very much. I also went to the bistro in grünstadt to play pool, it was very fun. Tomorrow i will be going to the industry festival, i am looking forward to it very much . So far my time in grünstadt has been amazing! and i'm looking forward to the remainder of the week.

Mae'r almaen yn gret!, heddiw wnes i mynd i'r amgueddfa technik, roedd yn dda iawn ac wnes i ei fwynhau llawer. Hefyd wnes i fynd i'r bistro yn Grünstadt i chwarae snwcer, roedd yn hynod o hwyl. Yfori fyddwn yn mynd i'r 'industry festival', rydw i'n edrych ymlaen iddi llawer. Mae fy amser yn Grünstadt wedi fod yn ffantastig! ac rydw i'n edrych ymlaen i gweddill yr wythnos yma.

deutschland ist toll. heute waren wir im technikmuseum gewesen, es war gut und ich hatte viel spaß. ich hatte im bistro in grünstadt um billiard zu spielen, und es war lustig. morgen werde ich zum industrie Fest gehen, und ich feue mich sehr darauf. die zeit in grünstadt war toll! ich feue mich auf den rest der woche :D .

James
Cymraeg:
Diwnod tri, yn Grünstadt! Ar ol nos, hwylus iawn gyda Mia ac Franziska, aethom ni i'r Amgueddfa technoleg. Roedd e'n eithaf diflas i fod yn honest. Roedden ni wedi creu papur.. Ar ol hynny aethom ni i Mannheim i siopa efo ein Almaenyr. Bwytom ni mewn Mc Donalds, yna aethom ni i siopa am anrhegion i'n rhieni ac ffrindiau. Cafon ni fwy o amser nag pawb arall! Ar ol gorffen siopa aethom ni i cafe hufen ia. Roedd e'n blasus, roedden nhw'n gwerthu hufen ia spagetti. Yna roedd rhieni ein Almaenwr wedi dweud roedden ni'n cysgu rownd ti Almaenwr Mia felly dyma ni, nos hwyr iawn eto!

Saesneg:
Day three in Grünstadt! After a late night after Mia&her german slept over we went to the Technoligy Museum. Its was interested for some but not for me, it was a bit boring to be honest. We learnt how to make paper..
After spending a few hours at the museum we went to Mannheim to go shopping, I bought a few things there & some presents for my mum. We also went to Mcdonalds. After shopping Me, Mia and our germans went to an ice cafe were they sold loads of different kinds of ice creams, they also sold spagetti ice cream! After that our germans parents had arranged for us to sleep over Franzizka's house(Mia's german) so here we are another late night, oh god i'm shattered.

Almaeneg:
Halo!
Tag drei in Grüstadt!
Ich bin in das Technikmuseum gegangen. Es war sehr langweilig. Ich bin shoppen in Mannheim gegangen. Ich habe geshenk gekauft. Ich habe eis gegessen. Es war lecker! Ich bin ziemlich müde. Ich ubernachte bie Franziska.
Tschüss!
Hallo
Heute, bin ich nach Menheim in der Bus gefahren. Manheim ist groß und hübsch. Ich habe die Techink Museam in Manheim besuchen, es war sehr interessant und spaß. In die Museum, habe ich papier gemacht und ich habe mit die vorrichtung Naturwissanschaften gespielt, es war spaß und manchmal schweirig. Ich habe in der Zug sehr alt gefahren, es war spaß. Demals, bin ich rund Manheim gegangen. Ich habe irgendetwas gekauft nicht, es war ziemlich teuer. Ich habe wrap mit Huhn und salat in McDonald's gegessen. Demals, habe ich mit Felipe Tennis gespielt, es war spaß, aber ich bin abfall.

Heddiw wnaethon ni teithio mewn y bws mas i Manheim ble i zmweld a'r amgueddfa Gwyddonol ac hefzd i fznd siopa yn ganol y ddinas. Roedd yr amgueddfa yn diddorol iawn, wnaethon ni creu papur ein hun mas o defnzdd arbennig oedd wedi cael ei cymysgu gyda dwr. Hefzd, chwaraeon ni gyda'r holl dangosfeudd gwyddonol ar gael, roedd yn hwyl iawn. Wedyn teithion ni mewn i Manheim er mwyn mynd siopa gydag ein Almaenwyr ni. Penderfynais i ddim prynu undrhywbeth gan fod y prisioedd mor uchel yn y siopau. Hefyd chafon ni hufen ia yn y dref. Yn hwyrach es fi a Felipe i'r cyrtiau tenis yn Grunstadt i chwarae tennis, roedd yn hwyl, ond rydw i'n ofnadwy. Chafon ni te yna, bwytais i spaghetti carbonara, roedd yn flasus iawn.

Today we visited the city Manheim in the Bus. The aim of the trip was to visit the science museum, similar to Techniquest and to go shopping in the centre of town. The science museum was really fun, we made our own paper through mixing special material with water, siving it and then pressing it to dry it. We also playd with the science gadgets in the museum, they were really interesting and sometimes hard. After thatwe walked around the shops in Manheim to buy anything we liked. There were lots of nice tops, but I didn't buy any because they were quite expensive. In Manheim everyone bought ice creams from the same parlour, it was very hectic. Later me and Felipe went down to the tennis courts in Grunstadt to play a little tennis. It was very fun, but I'm rubbish at Tennis. We ate dinner there aswell, I had spaghetti Carbonara, i was delicious.

Mannheim!

Hallo!
Ich bin nach Mannheim gefahren! Mannheim ist groß und super! Ich habe Eis mit Ffion, Katja und Lea gegessen. Es war wunderbar! Ich habe mit meiner Klasse das Technikmuseum (Elementa) besucht, Es war fantastisch! Ich habe Papier gemacht, es war super! Mannheim ist besser als Günstadt und Cardiff.

Helo!
Aethon ni i Mannheim heddiw, mae'n lle fawr efo llawer o pethau i gwneud. Aethon ni i Technikmuseum ( Elementa ) lle tebyg i Techniquest yn caerdydd. Creuais ni papur fel oedd papur arfer gael ei greu yn y hen dyddiau. Wedyn aethon ni siopa yn Mannheim, Es i o gwmpas Mannheim efo Lea, Ffion ac partner Ffion sef Katja. aethon ni i rhai siopau dillad ond prynais ni ddim byd. Prynnodd Ffion pethau am ei chwaer ac am ei hyn. ar ol edrych rownd, aethon ni i lle i gael hufen ia!, cawson ni yr hufen ia am ddim oherwydd roedd Miss James yn talu amdano fe :D! * Diolch Miss James * pryd oeddwn ni yn dod nol i'r ty, bwytais ni saurkrauft ac rhywbeth arall*Dydw I ddim yn gwybod os mae wedi gael ei sillafu yn gywir.* Aethon ni i lle ble roedd pobl yn chwarae llawer o cerddoriaeth ac roedd rhai o'r pobl yn ddawnsio, roedd e fel *Concert* ond doedd dim llawer o phobl yno! a nawr rydym yn ygrifennu'r blog yma!

Hello!
Today we visited a big place called Mannheim! At the start of the day, we visited a 'technikmuseum', It was called Elementa, it's similar to Techniquest which is in cardiff. In Elementa, there was a lot of activites to do, we had the chance to see how things were picked up in the old days, and also saw how things were built too! It was very interesting in Elementa. After doing the activities in the main part of the building, we went downstairs and saw how paper was made back in the old days. We had the chance to also make paper of our own, Thsi was very fun to do because it's a once in a lifetime oppertunity! after spending all morning as a class, we went to the center of Mannheim and split up into little groups, there was four people in our group, that included Lea, Ffion, Katja(Ffion's partner) and also me! We didn't buy much, but we had a fun time walkign into shops and looking around. After a while, we decided to get Ice-cream, Miss James payed for all of our Ice-cream in advance, so it was good to walk in a shop, and come out without spending a penny. It was very fun, the Bus ride was very fun because I was able to talk to my friends a bit more and share the events of the day with eachother, and also have the chance to talk about the families and what has happened over the past few days. Once we arrived home, we had a Grünstadt speciality, I can't quite remember the name of one of the foods, but the other one was something like Saurkauft, it was very delicious and I would liketo have it again! after eating, Lea and I played a few games of Uno on her balcony, this was very nice because we had the time to talk and have fun together. Afterwards, we had to get ready to go to this Concert, this was a very long but fun evening. We stayed out for a long time and it was good to spend time with Lea's family! It has been a very long night and I will go to bed soon! Goodnight and speak to you all soon!

Tschüß!
Hwyl!
Bye!

-Leah

11/06/11

Hallo!
heute waren in einem museum in Mannheim, es war ziemlich gut,aber es war manchmal langweilig.
Danach waren wir shoppen es war gut! Grünstadt ist sehr nett, ich finde Grünstadt fantastich, aber ich vermisse meine familie.Ich mag meine gastfamilie sehr.Sie sind sehr nett zu mir.

Helo!
Heddiw eithom ni i'r amgueddfa yn Mannheim, roedd en eithaf dda, on weithiau roedd en diflas.Wedyn eithom ni i siopa roedd en dda.Rwyn feindio Grünstadt yn neis, ond rwy'n colli fy teulu nol yn Cymru, Mae'r teulu yn neis iawn i fi!.

Hello!
Today we went to a museum in Mannheim, it was alright, but it was boring at times, then we went shopping that was good.Grünstadt is very nice, but i miss my Family back in Wales!The family here are nice.
Charlie :)

Diwrnod 3!

Heute war super! Das Technikmuseum war gut aber ziemlich langweilig! Mannheim war super. Ich habe in McDonalds gegessen! Es war lecker. Wir sind Fußballgolfen gegangen. Daniel war Erster, ich war Zweiter und Christina war Dritter. Ich habe bbq gegessen! Ich habe Fleisch gegessen. Es war sehr lecker!

Roedd heddiw yn bendigedig! Wnaethon ni mynd i'r Technikmuseum. Roedd e'n dda, ond tippyn bach yn diflas. Roedd Mannheim yn dda. Wnesi i bwyta McDonalds. Wnes i ddim prynnu unrhyw beth arall! Roedd y McDonalds yn blasu'n bendigedig. Ar ol dod nol o Mannheim wnaeth fi, Daniel a Christina mynd i chwarae 'Soccergolf'. Roedd yn hwyl. Wnaeth Daniel ennill, roeddwn i wedi dod yn ail, ac wnaeth Christina dod yn olaf! Ar ol dod nol o chwarae hynna wnaethon ni cael bbq! Wnaethon ni bwyta llawer o cig. Roedd yn blasu'n bendigedig!

Today was awesome! We went to the Technikmuseum. It was ok, but a bit boring. Mannheim was good. We had a McDonalds and it was really tasty! I didn't buy anything else! After coming back from Mannheim me, Daniel and Christina went to play soccergolf! It was fun. Daniel won, I came second and Christina came third! After coming back from that we had a bbq! I had LOADS of meat! It tasted lush!!

Gobeithio mae Taid a phawb arall yn iawn gatref!
Rhys! Xxxxx

Halo!
Ich bin nach Mannheim gefahren. Manheim war wunderbar und groß. Ich habe schuhe gekauft, weil meine schuhe kaputt sind! Ich habe eis mit Paula, Rhian und Miriam gegessen. I ch habe pommes in McDonalds gegessen. Es war super!
Ich habe mit meine Klasse Technikmuseum besucht. Es war sehr interessant. Ich habe papier gemacht, es war toll. Ich werde mit Rhian, Paula und Miriam film sehen.

Helo pawb!
Heddiw gwnes i creu papur yn y "Technikmuseum". Roedd yr amgueddfa yn llawn efo pethau diddorol. Roedd llawer o gemau hefyd. Ar ol aethom ni i Mannheim, lle roedd amser i ni siopa. Roedd rhaid i mi prynu esgidiau newydd, oherwydd gwnaeth fy esgidau fe torri :S Mae Mannheim yn lle pert iawn ac mae llawer o siopiau yna. Roedd y tymheredd yn weddol dda. Heno rydw i´n mynd i gwilio film efo Paula, Miriam a Rhian. Rydw i´n gobaithio bydda´r film yn cynnwys is-deitlau saesneg, neu byddai ddim yn deall.

Hello!
Today I went to Mannheim! It´s very big and pretty. It´s a bit like Cardiff. I bought new sheos because mine broke :S We also visited the Museum. It was very interesting and we had the chance to make papur! Later I am going to watch a film with Rhian, Paula and Miriam.

Ruby :)

Y Trydydd Dydd

Heute sind wir nach Manheim gefahren.
Wir besuchen das Technik-Museum.
Es war Interessant, und wir haben ein
papier gedruckt.
Dann sind wir zu den Läden gefahren.
Dann waren wir eine stunde einkaufen.
Aber ich denke wir brauchen mehr zeit.
Dann sind wir nach hause gekommen.
Dann sind wir auf den spielplatz gegangen.

Heddi wnes i teithio i'r Technik-Meuseum yn
Manheim. Yna wnes ni trio pethau mas, fel yr
olwyn rhedeg. Yna wnes ni creu papur, a gweld
sut i ei greu. Roedd yn eithaf diddorol, ond credaf
bod yna ormod o aros rownd. Ar ol hynny, wnes ni
ymweld a siopiau am awr. Cefais i Hufen-Ia, ac breuchlid.
Ond credaf fod angen fwy o amser yna.
Pryd cyreiddaint ni yn ol, wnes i ymweld a'r parc efo
Alys, Megan a Charlie. Ac or ol te rydym yn mynd
i gweld film yn ty ffrind fy almaenwr.

Today we visited a meuseum in Manheim we we got to
try out some of the machines they used in the old ages to build
stuff. Also we had a chance to make paper, but I thought
there was to much of a wait. Then we visited a street where
we had an hour to shop for stuff. In my opinion I thought we
needed a bit more time. After coming home I visited the
Park with Alys, Megan and Charlie. And now where going to
go to a friends house to watch a film.
Grünstadt ist sehr toll und wunderbar! Heute Morgen haben wir das in den Technikmuseum Mannheim besucht. Wir haben papier gemacht, es war sehr cool! Wir haben auch gelernt, wie man papier in den 1900's gemacht hat. Wir haben Sachen mit Martha und Megan gemacht: Wir sind in einem Großen Holzrad/Hamsterrad gelaufen. Es war spaßig und lustig!
Dann war ich im McDonald's mit Rebecca, Martha, Annika, Selin und Priya gewesen und wir haben etwas gegessen. Es war lecker! Wir haben auch eingekauft! Ich habe eine Kette gekauft, sie ist blau und schön. Dann habe ich Ludwigshafen mit Martha, Priya, Rebecca, Selin und Annika besucht. Wir sind in ein Shopping Center gegangen. Morgen werde ich nach Bad Dürkheim mit meine freunden besuchen! Ich bin aufgeregt! Tchuß :)

Mae Grünstadt yn arbennig! Heddiw wnaethom ni ymweld a'r Technikmuseum yn Mannheim. Dysgom sut oedd papur yn cael eu greu yn yr 1900'au a cawsom gyfle i greu papur ein hun. Roedd hynny'n llawer o hwyl ac yn atgof dda o'r amgueddfa gan ei fod yn cael argraffnod o enw'r amgueddfa arni! Cyn hynny roeddent wedi mynd i safle arall yn yr amgueddfa a roedd hi'n degyg iawn i 'Techniquest', roedd yn hwylus ond yn anffodus roedd y cyfarwyddiadau i gyd yn Almaeneg a felly doedden ni ddim yn deall sut i wneud rhai o'r gweithgareddau . Er hynny roedd un gweithgaredd gret yna! Roedd 'olwyn bochdew' fawr a roeddent yn rhedeg arni er mwyn gallu codi carreg mawr a'i gostwng yn ofalus. Cafon ni gyd amser dda yn wneud hynny!
Ar ol hyn aethom ni i siopa yng nghanol Mannheim a chafon ni hufen ia! Roedd siopa'n dda ond ar ol cael bwyd nid oedd llawer o amser i siopa.
Yn lle mynd yn ol ar y bws es i gyda fy mhartner efo Priya a'i phartner a Martha a'i phartner i Ludwigshafen i wneud mwy o siopa gyda'n gilydd. Yn anffodus cafon ni braidd dim amser yna chwaith! Yfori rydym yn mynd i Bad Dürkhaeim i ymweld a'r gasgen fwyaf yn y byd. Bydd e'n gallu ddal lan at 1,000,000 litr o hylif petai e'n cael ei lenwi! Edrychaf ymlaen i weld hyn! Hwyl :)

Today we visited the Technikmuseum in Mannheim. We learnt how paper was made in the 1900's and then we made our own paper! It was really fun! There was also a section that was similar to Techniquest with similar activities, but we couldn't do them all because the instructions were in German so we didn't know what to do. There was a giant hamster wheel that lifts up a big stone when you run on it, that was good and funny! For lunch we had a Mc Donalds and then we went shopping in the afternoon, but after having lunch there wasn't a lot of time left! Before we left we all had an ice cream which was nice! Instead of going on the bus Martha Priya and I went with our exchange to another town called Ludwigshafen, where we did more shopping! Tomorrow we're going to another place called Bad Dürkheim where there is a huge barrel that could hold up to 1,000,000 litres of wine if it was filled! Bye :)

TAG DREI xx

Hallo! Heute war fantastisch! Ich habe die Technikmuseum besuchen. Es war sehr interessant und ich habe Papiere gemacht! Dann, habe ich in Manheim gekauft, es war prima und ich habe ein Eis Schokolade und Caramel, es war sehr lecker! Ich habe H&M und New Yorker gesehen! Ich liebe die Kleidung in H&M et ich habe ein neu Kleid gekauft, es ist schön! Dann, habe ich in Grünstadt mit Doreen und Dani gekauft auch! Manhaim ist besser alt Grünstadt aber Grünstadt ist gut auch! Morgen, werde ich in Ludwigshafen kegeln. Es wird toll!
Tschüß!
Phoebe ;)

Helo! Roedd y disgo neithiwr yn hwyl iawn- roeddwn yn dawnsio gyda Robin, Doreen, Dani, Anica, Rebecca und Selin! Bwytais Pizza hefyd, roedd e´n blasus ond bach yn oer! Roedd heddiw´n fantastig! Aeth pawb i´r "Technikmuseum" sef amgueddfa mawr yn debyg i Techniquest yn Caerdydd. Roedd
e´n diddorol iawn ac
gwnes i darn o babur! Ar ol hyn edrychon rownd yr amgueddfa, roedd nifer o weithgareddoedd yna i wneud. Fy hoff beth i oedd yr olwyn mawr roedd rhaid i chi troi drwy gerdded ynddo! Roedd Meg T yn ddoniol iawn yn gwneud hyn. Ar ol hynny aethon i Manheim, sef dref mawr gyda llawer o siopau. Es i i H&M a New Yorker. Roedd llawer o ddillad neis yn H&M a prynais froc yno. Gafon McDonalds a hufen ia! Mmmm! Wedyn, es i gyda Elen Doreen a Dani i siopa eto yn Grünstadt. Does dim gymaint o siopau yno ond roedd e dal yn hwyl- prynais sgyrt! Ni
brynodd Elen dim byd, druan a hi! Yfori rydyn yn bowlio yn Ludwigshafen. Bydd e´n gret ond sain meddwl fy mod yn mynd i ennill!
Hwyl!
Cariad Phoebe x

Hey! Day three today and this morning I was shattered because of the disco last night! It was fabtastic and I danced loads with Dani, Doreen, Robin, Anica, Selin and Rebecca! We had pizza too which was
nice but a bit cold! Today was great! We went to the "Technikmuseum" which is like Techniquest in Cardiff. It was interesting and we made paper! Afterwards we had a go at all of the activities! My favourite was the huge wheel which your walked in to make it spin! Meg T was very funny on this! Then we went to Manheim to shop. Elen, Doreen, Danica and I went into H&M and New Yotrker. The clothes in H&M were lovely so I bought a dress! I also had McDonalds and a Chocola
te and Caramel Ice-Cream! Mmmmm! We then went shopping again in Grünstadt. There were less shops there but I still managed to buy a skirt! Elen bought nothing, bless her! Tomorrow Doreen and Dani are taking us bowling in Ludwigshafen! It will be fun but I don´t think I´ll win!


See you!
Love Phoebe xx

Tag drei♥

Halo,
Deutschland is sehr gutt! Die famille ist sehr nett. Paula ist ein partner wunderbar.Heute haben wir das technikmuseum und Mannheim besucht. In dem technikmuseum wir haben papier gemacht, es war sehr interessant! Gruppe zwei und vier haben viele bilder gemacht. Danach haben wir Mannheim besucht. Mannheim was sehr voll! Ich haben in Mc donalds mit Laura,Mimi und Paula gegessen und also haben wir ein eisse essen. Dankemiss James! es war lecker! Ich habe ein t shirt gekauft, meine t shirt is sehr schön. Laura hat ein jacket und t shirt in zara gekauft. Gesten abend, Laura und mimi haben hier geschlafen, gesten abend war sehr lustig. Wir haben mit unseren Freunden aus Wales gesprochen, es war wunderbar. Im bus nach Mannheim haben Alys und ich gesungen. Ich habe mit meine mutter wieder gesprochen, heute habe ich sie vermisst. Morgen werden wir in einem see schwimmen! Es wird sehr gut, und heute abend werden Paula und ich zu mimi gehen, dort werden wir filme sehen. Gestern was besser als heute, weil wir nicht genug zeit hatten zum shoppen :(.
Aufweidersehn.!♥

Helo,
Diwrnod tri yn yr Almaen.Mae´r Almaen yn dda iawn. Mae´r teulu Seufzer mor neis.Mae Paula yn partner cyfnewid hyfryd ac tipyn fel finne hefyd. Heddiw ymwelon ni a´r Technikmusem sef amgueddfa tipyn fel ein techniquest adref, ac hefyd ymwelon ni a Mannheim. Yn yr amgueddfa dysgon ni sut creuodd y pobl yn y flwyddyn 1900 papur, ac yna creuon ni papur ein hun. Swfenier fach.Roedd hynni´n diddorol iawn. Yna fe aethon ni i Mannheim, roedd hi´n brysur iawn yna. Cafon ni cinio yn mc donalds heddiw, ac hefyd bwyto´n ni hyfen ia.. diolch miss James, roedd y bwyd yn hyfryd. Prynais vest newydd o Zara, mae´r vest yn brydferth iawn.Prynnodd Laura jacket ac crys yn Zara hefyd. Neitiwr fe cysgodd Laura ac Mimi at ty Paula, roedd y pedwar o ni wedi cael noson hyfryd.Siaradodd Laura a finne gyda ein ffrindiau nol yn Nghymru, roedd hynni yn neis iawn. Yn y bws nol o Mannheim roedd fi ac Alys yn canu ac yn mynd ar nerfau pobl..haha! Siaradais gyda mam eto heddiw, rydw i yn colli teulu llawer heddiw!:( Yforu rydyn ni yn mynd nofio mewn llyn gyda llawer o pobl, mi fydd yn hwylus.Heno rydy´n niyn mynd i ty Mimi i wylio ffilmiau,ond yn gyntaf i´r dref i prynu brwsh dannedd i James! :) Roedd ddoi yn well na heddiw, gan fod dim llawero amser i siopa :(
Mae´n brofiad wych bod yn yr Almaen, ond rydw i yn colli ffrindiau o adref ;(
Hwyl♥

Hello,
Day three in Germany, still very good! The Seufzer family ar so kind and caring, and have made me feel very at home. Paula is a lovely exchange partner and I think that we are very good partners. Today we went to the technikmuseum, similar to techniquest at home and Mannheim. We learnt how the people back in the 1900´s made paper, and were lucky enough to make our own. It was very interesting.We now have our paper as souvenires. In Mannheimwe ate mc Donalds and ice cream, thankyou miss James for the ice cream, it was delicious! I baught anew vest in Zara, the vest is beautiful, Laura baught a new jacket and vest in Zara also. Last night Paula,Mimi, Laura and I had a sleepover at Paulas house. We had a lovely night and had a laugh. Laura and I spoketo our friends back in Wales which was lovely. On the way back from Mannheim Alys and I sang loudly, and got on peoples nerves.Haha! I spoke with the Mother again today, i´m missing my family very much today..even vicki! Tomorrow we will go swimming in a lakewith everyone which should be fun. Tonight we´re off to Mimi´s house with some of the boys to watch films, but first we will get Jamesa toothbrush as he forgot his..
Yesterday was better than today, we didn´t have much time to shop which was disoppointing. It´s an amazing experience being here in Germany, and i´m very thankful to the Seufzer´s, i´m missing everyone at home though.
Bye♥

much love,Kim♥

Mannheim!

Hallo!
Weil es Heute Samstag ist müssten wir uns nur um 9 Uhr in der Schule treffen, also dürfte ich viel länger schlafen - HURRA! Wir sind für umgefähr eine halbe Stunde mit den Bus nach Mannheim gefahren wo wir die Technikmuseum besucht haben. Als erstes haben wir gelernt wie man früher Papier gemacht hat und könnten alle unser eigenes Blatt machen. Ich musste für unsere Gruppe übersetzen, denn die Frau James mit die andere Gruppe war - es war ein bisschen peinlich! Dann könnten wir verschiedene Experimente und Aktivitäten ausprobieren die sehr lustig waren. Danach könnten mit unsere Partnern Mannheim anschauen. Zuerst haben wir in McDonalds gegessen und dann sind wir shoppen gegangen. Ich bin sehr glücklich denn ich eine schöne Vogel Kette gekauft habe. Frau James hat uns dann alle einen Eis gekauft - es war total lecker! Wir sind jetzt zu Hause und werden gleich grillen.

Tschüss - Robin :D

Helo!
Gan ei fod yn Ddydd Sadwrn roedd ddim ond angen cwrdd am 9 o'r gloch, felly ges i llawer o gwsg - HWRE! Wnaethom ni teithio am tua hanner awr ar y bws i Mannheim ble ymwelon ni a'r "Technikmuseum". Yn gyntaf wnaethom ni dysgu sut cafodd papur ei greu yn yr hen dyddiau ac yna cafon y gyfle i greu papur ein hyn. Yna aethom i wneud gweithgareddau ac arbrofion wahanol oedd yn ddoniol iawn. Ar ol hynny aethon ni i ymweld a'r dinas. Ges i cinio yn McDonalds cyn mynd i siopa. Rwyf yn hapus iawn gan brynais mwclus ciwt gydag aderyn arno. Prynodd Miss James hufen iia i bawb oedd yn hollol "fantastisch"! Nawr rydw i nol yn ty Annika a rydym ni ar fin gael barbeciw.

Hwyl - Robin :D

Hello!
Seeing as it's a Saturday today we only had to meet at 9 o clock, which meant I got to sleep far longer - HURRA! We travelled for about half an hour on the bus to Mannheim were we visited the "Technikmuseum". First of all we learned how paper used to be made before getting to make some ourselves - the old-fashioned way. Then, we went to try out some different activities and experiments which were VERY funny! Afterwards we went to explore Mannheim with our partners. We ate at McDonalds before going shopping. I am over the moon with my new bird necklace! Now we're back at Annika's where we're about to have a barbeque!

Bye bye - Robin :D
Hallo!

Heute, Ich habe besucht Technikmuseum, ich finde Technikmuseum gut aber ziemlich langweilig.Ich bin bus gefahren.Ich habe Katy Perry gesungen mit James und Danielle,Es War sehr lustig.Ich habe in Manheim geshoppt.Ich habe t-shirt gekauft.Ich habe Mcdonalds gegessen,Er war sehr lecker!Ich werde einen film sehen mit vielen Leuten.Ich werde schwimmen morgen!
Tschuß
Laura !

Helo!
Heddiw es i , i yr Technikmuseum roedd yn diddorol ond yn diflas , wnes i cerdded rownd efo Megan Morris a Amy , Roedd yn hwyl iawn,Wnes i creu papur fy hun , roedd hyn yn hwyl iawn.Wedyn aeth i , i Manheim roedd yn brysur ac doeddwn i ddim wedi cael digon o amswer i sipoa laawr , wnes i dod nol and rydw i mynd i cael barbeque efor teule wedyn mynd i wylio film efo rhai o ffrindiau
Hwyl!
Laura!

Hello!
Today we went to the Technikmuseum it was very good but I found it a bit boring, we made our own papur and I found that really fun.I travlled by bus and we were singing and 'fortunatly' i had rhys singen amazingly as usual.We then went to Manheim and i baught some tops and they are very nice.Mrs James baught us all a ice cream and it was very nice.We went to Mcdonalds to eat!I am going to have a barbeque soon and then watch some films!
Bye!
Laura x
Today we went to the Technique Museum on the outskirts of Mannheim. It was good fun looking, and taking part in all of the 'hands on activities'. The theme in the section of the museum that we were at first was lifting. We had the oportunity to run around in a hamster wheel, through doing this the ropes that more moving would lift a 300kg block of stone. Down stairs we made paper. It was very interesting to see the diferent ways of making the paper, old and new. We then could make our own paper, the old fashion way. We then headed into Mannheim were we were free to shop. Later we are going to one of Phils friends houses, can't wait!

Heddiw aethon ni i'r Amgueddfa Tecnique ar yr arfordir o Mannheim. Roedd en hwyl yn cymryd rhan yn y gweithgareddau. Y thema yn y darn or amgueddfa yr oedden ni, yn codi. Cawsom y cyfle i rhedeg mewn olwyn i codi pwysau o 300kg o carreg. Lawr llawr gwnaethon ni papur.Roedd e'n diddorol iawn i edrych ar y ddau ffordd o gwneud y papur, han a fodern. Wedi'n gwnaethom papur ein hun, y ffordd hen fashiwn. Wedin aethom i mewn i Mannheim lle cafon awr a hanner i siopa. Yn hwyrach rydym yn mynd i ty un o ffrindiau Phil, methu aros!

Heute waren wir im Museum in Mannheim und es war schön diese Sachen zu sehen und sein bei `nads on activities. Thema war Sachen bringen in die Luft. Wir rannten in eine Hamsterrad und bewegten 300 kg Stein. Unten wir machten papier. War interresant zu sehen wie Papiet alt und neu wird gemacht. Dann haben wir Papier gemacht in eigene Stil alt. Dann wir waren in Mannheim und können shopen. Später wir gehen zu Freund von Philipp, Kann nicht warten.
Today I got up at around 8am, and we went to a museum in Mannheim and we made paper. Then we went shopping and spent half an hour looking for a music shop that didnt seem to exist. I bought a pair of sunglasses and Miss James bought us all ice cream.

Heute ich aufwachen bei 8am und ich besuche museum in Mannheim. Dann wir ging einkaufen. Ich kaufe ein sonnenbrille. Es war sonnig.

Heddiw codais am 8yb a aethon ni i amgeueddfa yn Mannheim, yna aethon ni i siopa, ac gwnaethon ni gwario hanner awr yn edrych am siop gerddoriaeth oedd ddim yn bodoli. Hefyd gwnaeth Miss James prynu hufen ia i pawb.

Blog Rhian Bumford

Hallo,
Heute waren wir zu Manheim!
Manheim ist fantasisch, wir besuchten ein Museum, ich fand es ein bisschen langweilig.
Danach gingen wir einkaufen mit Ruby, Miriam und Paula das war sehr gut!
Heute Abend werden wir einen Grill Haben, es wird gut sein!

Helo,
Heddiw aethom ni i amgueddfa yn Manheim, roedden hi eithaf ddiflas. Wnaethom ni creu papur ac dysgu sut oedd papur yn arfer cael eu greu cyn defnyddio coed!
Wedyn aethom ni i Manheim i siopa roedd hwnna yn wych cafodd ni McDonalds hefyd!
Heddiw wedi bod yn wych! Heno rdyn ni yn mynd i gael barbeciw, rydw i'n edrych ymlaen at hwnna!


Hello,
Today we went to a museum in Manheim, it was a bit boring but it was ok. We made our own paper, they explained how to make it, we had to stir a bowl with water and old bits of cotton in and then we had to put a sort of siv in the water and raise it slowly. Then drain the water out of the paper and it has to dry. Then we went shopping in Manheim this was very good I had a lot of fun with Miram, Paula and Ruby!
Tonight we are having a BBQ that will be good!

bye for now Rhi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Heute habe ich in Mannheim mit Katja besucht. Es war sehr gut. Im morgen habe ich das Technikmuseum besucht. Ich mag das Technikmuseum weil, es lustig und interessant ist.
Ich habe papier gemacht. Es war witzig! Für mittagessen habe ich einen sandwich mit apfel gegessen. Es war lecker. Auch habe ich einen eis gegessen. Ich liebe die eis denn es ist fantastisch!
In Manheim es war sonnig und warm. Ich habe einen armband gekauft. Es ist wunderschön.
Tschüss.Heddiw aethom ni i Mannheim. Oherwydd roedd angen i ni fod yn yr ysgol erbyn 9 gallwn cael fwy o gwsg. Roedd hyn yn dda. Cyrhaeddom ni Mannheim am tua chwarter i ddeg (9:45). Yna aethom ni i'r Technikmuseum. Roedd yn ddoniol ac yn diddorol.
Yna wnaethom ni greu papur. Roeddwn i ddim yn dda iawn! Ar ol hynny cerddom ni o gwmpas Mannheim am tua awr a hanner. Cyn i ni fynd yn ol i'r ysgol cafodd pawb hufen ia. Roedd yn flasus iawn. Rwy'n hoff iawn o hufen ia oherwydd, mae llawer iawn o ddewis. Dydw ddim yn gwybod beth rydw i yn gwneud y fori ond fe fydd yn hwyl!

10.6.11

Podlediad Dydd Gwener / Friday's Podcast

Heute haben wir den Weinberg mit Herrn Siebert und unseren Freunden besucht. Es war super! Unser Podcast ist prima! Es gibt viele Interviews auf Walisisch und Deutsch.

Heddiw ymwelon ni â'r winllan gyda Mr Siebert. Mae podlediad y winllan yn barod - gwrandewch ar yr hanes yma: http://ygbmalmaen.jellycast.com/node/5  Pwy sy'n nabod yr holl leisiau?

Today we visited the vineyard with Mr Siebert. The vineyard podcast is ready - listen to all the day's action here: http://ygbmalmaen.jellycast.com/node/5  Who recognises all the voices?
Yr ail dydd

Heute haben wir Herr Siebert besucht.
Er uns gezeigt den Wingert.
Herr Siebert ist freundlich und der Wingert ist
interessant.
Wir haben gesehen die Trauben gewachsen.
Wir haben den Traubensaft getrunken.
Wir haben Fußball gespielt mit Dafydd George,
Freddy, Marvin, Simon, Simon und Nikki.
Es hat mich müde gemacht.
Dann sind wir mit dem Zug nach Grünstadt gefahren.
Die Disco ist nicht so gut.
Um 9 uhr sind wir in Kirchheim auf eine Platz gegangen
Wir haben musik gehört.

Wnes i cael dydd gwych heddi, yn gyntaf wnes i cwrdd a Mr Siebert,
ac wnaeth e dangos ei Winllan enfawr. Yn ogystal a hyn,
wnaeth o dangos i ni sut i tyfu'r Grawnwin. Ar ol cerdded trwy'r
Winllan wnaeth e dangos i ni ble mae'n storio'r gwin ac sut mae'n casglu'r
Grawnwin efo'r thingy enfawr. Yna wnaeth e cerdded ni i mewn i ty ble
caethom ni Pretzels flasus iawn. Cafon ni yna cyfle i prynu sudd grawnwin
neu gwin (i'n teulu). Yna chwareuon ni Pel-droed efo
Dafydd George,
Freddy, Marvin, Simon, Simon ac Nikki. Yna roeddwn ni wedi dal tren i'r disco.
Roedd yr disco yn eithaf diflas, ond roedd e'n eithaf hwylus ar rhai
adegau. Pryd cyraeddon ni ynol, wnaethon ni chwarae rownd efo ffrindiau Simon
ac taflu ddwr at ein gilydd. Mae wedi bod yn dydd prysur iawn.

Today has been a very busy day. First we walked around Mr Siebert's
Weiniard, which was very interesting. Also we Had a Disco which wasn't as
fun as I expected. We also had a good time playing Football with a couple of Simon's
friend. It's been quite a good day today.
Hallo!
Heute war sehr gut! In der morgen habe ich die Fürhung und die Wanderern mitt Hehr Siebert gemacht. Ich habe Mitt Her Siebert gesprochen. Es war sehr nett. Oder, ich habe traubensaft getrunken. Ich liebe Traubensaft weil es lecker ist. Ich habe Fußball mitt Frederic und seinen Freunden. Es war sehr lustig. In die nacht bin ich in die Disco gegangen. Es war ziemlich langweilig. Nachtes morgen werde ich Mannheim besuchen.
Tschüß
Daf
Helo!
Roedd heddiw yn dda iawn! Aethom heddiw i ymweld ar winllan lle wnaeth Mr. Siebert dangos ni i gyd o gwmpas. Fy hoff rhan o'r daith oedd cael flasu sudd granwin a bwyta pretsels. Ar ol yr daith es i chwarae pel-droed edo Frederic a'i ffrindiau. Mwynheaus i llawer. Roedd yr disco yn eithaf diflas ond ar yr cyfan cefais diwrnod gret!
Hwyl am nawr!
Daf
Hello!
Today was good, again. First, in the morning we went to see Mr. Siebert's vineyard where we were given a guided tour of his fields, where he grows the grapes and of the cellar where the wine is made. My favourite part of the tour was getting to taste the grape juice. It was very nice. After that I played football with Frederic and his friends. Unfortunately the disco was quite boring, but on the whole I had a great day!
Bye!
Daf
Hallo !
Heute war ich im Weinberg bei Familie Siebert. Es war sehr interesant. Ich kauft drei flasche von traubensaft, es ist sehr sehr nett!
Später war disco , aber nicht sehr interessant. Morgen wir gehen nach Mannheim!

Helo!
Yr oedd heddiw yn ddiddorol iawn. Prynais tair potel o sudd grawnwin, a chafodd ei gwneud gan Herr Siebert a'i chwmni. Roedd o'n flasus iawn. Roedd e'n ddiddorol i gweld sut mae'r gwin a'r sudd grawnwyn yn cael ei gwneud.Yn y hwyrach aethom i'r disgo, nid oedd yn ddiddorol iawn. Yfory rydym yn mynd i Mannheim, dydw i ddim yn gallu aros i edrych o bwmpas y Dinas!

Hi ! Today we had a tour of the Wineyards that belong to the family Siebert. It was very interessting. I bought three bottles of grapejuice. The grapejuice really nice. Later on we went to the disco, it was quite boring. Tomorrow we are going to Mannheim, I can't wait to explore the city!
Hallo!
Tag zwei in Grünstadt, heute es war sonnig, Ich habe Herr Siebert gesprochen. Ich habe der weinberg mit meinen Freunden es war lustig und toll. der weinberg war sehr interessant. Der disco war sehr gut und sehr lustig. Ich habe mit meinen Freunden getanzt. ich habe pizza in der disco gegessen. Es war fantastisch. Jetzt ich bin in haus Kira mit Danielle. Ich bin sehr sehr müde. Einkaufen morgen Yay! Tschüs x

Helo!
Ail dydd yn yr Almaen, roedd yn eithaf haelog heddiw roedd hynny yn neis. Heddiw aethom ni i Gwinllan ble edrychon ar yr ardal brydferth yna aethom ni i ty Mr Siebert i trio sudd grawnwyn. Roedd y dydd yn hwyl iawn. Ar ol ysgol aeth fi Danielle, Kira a Franziska i siopa ac prynais smoothie roedd en blasus iawn. Ac yna yn y nos aethom ni i disco yn yr ysgol roedd pizza yn y disco ac roedd hynny yn neis iawn. Dawnsiais gyda fy ffrindiau i gyd yn y disco yn enwedig efo Kimberly. Nawr rydw i yn ty Kira gyda Danielle ac rydw i yn cysgu draw. Rydw i moe blinedig ac rydw i yn gweld eisiau catref, felly Hwyl! x

Hello!
Second day in Germany, i't was quiet sunny today that was nice. Today we went to the vine yard where we saw amazing view's of the beautiful town's. After we looked around the vineyard we went to Mr Sibert's house to taste some grape juice it was so nice, After school we went shooping with Kira and Danielle i bought a smoothie it was very delicious. We then went to a disco in the night it was so funny i danced with lots of my friend in particular Kimberly. There was pizza in the disco that was nice. Now me and Franziska are at kira's house with Danielle for a sleepover. I am so tierd and missing home so bye for now. x

Mia XX
Hallo! Ich war mit meine klasse in den weinbergen wandern. Es war sehr interesant aber er was sehr heiß. Dann bin ich mit meiner klasse zu Herr Sieberts haus gegangen. Er war sehr interesant und ich habe mit meinen freunden traubensaft getrunken. Er war sehr lecker. Dann bin ich heim gegangen und in Jaqueline's pool. Dann wir mit Jaqueline's papa wasserball gespielt. Am abend sind wir mit allen in dir disco gegangen. Heute hatten wir viel spaß!

Helo! Heddiw es i ir winllan gyda'r dosbarth, roedd e'n ddiddorol iawn ond roedd e'n boeth iawn. Yna aethom ni i ty Mr. Sieberts, roedd e'n ddiddorol. Yna yfain sudd grawnwin gyda fy ffrindiau. Roedd e'n flasus iawn. Yna es i adref ac e's i yn pwll nofio Jaqueline. Chwaraeais 'water polo' gyda Jaqueline a'i tad. Yn y prynhawn es is ir disgo gyda phawb, Roedd e'n hwyl!

Hello! Today I went to the vineyard with my class, this was very interesting but it was very warm. Then I went to Mr. Sieberts house, and this was also interesting. I drank some grape juice with my friends. this was very tasty. I then went home to Jaqueline's house and we went swimming in her swimming pool. I played water polo with her and her father, this was very funny! Then in the afternoon I went to the dico with everyone. Today was a very fun day!

gute nacht.
nos da.
good night... Katie x
Cymraeg:
Heddiw roeddwn i wedi deffro yn eithaf gynnar, 6:15, i gadael y ty am 7:15.
Cefiais i cwsg eithaf dda. Yna aethom ni i'r gwinllan gyda Mr Siebert. Dangosodd e iddom ni sut mae nhw creu ei gwin enwog yn Grünstadt. Roedd e'n boeth iawn, tra'n cerdded o gwmpas y winllan. Yna aethom ni yn ty Mr Siebert, roedd e'n prydferth iawn. Roedden ni wedi blasu sudd grawnwyn ac 'Bretzel' Roedd e'n really neis. Prynais i rhai am 2 euro. Yna ar ol dydd yn y gwillian, es i siopa gyda Mia, almaenwr hi ac almaenwr fi. Roedd e'n dda iawn. Aethom ni mewn i Hollister oedd yn union yr un peth sydd gyda ni mewn Caerdydd. Ar ol siopa ac cael pryd o fwyd aethom ni i ysgol nhw i gael pizza ac cael disco. Ar ol y disco, roedden ni wedi cynllunio i Mia ac ei Almaenwr i cysgu draw!

English:
Today was a very early start, I had to wake up at 6:15, much earlier than usual. We had to leave at 7:15 her dad took us to the school, where we then met Mr Siebert. Mr Siebert took us to his vineyard, he taught us how grapes are made into wine, it was an interesting tour. Once he took us on the tour, we went to his house& tasted grape juice& a pretzel but it was like bread. It was so hot, 22 degree's today i think. So wish i was wearing shorts! We were with Mr Siebert for about 4 hours, we went to 'Rhein Gallerie' ac shopping mall, close to Grünstadt. We had food there&then went for a shop. We went in Hollister and it was exactly the same as it is in Cardiff. After that we went to a disco at the school & had some pizza. Then Mia& her german came for a sleepover at Kira's house! Today was a really good day!

Almaeneg:
Hallo! Ich bin früh aufgestanden. Ich habe Mr.Siebert in der Schule getroffen. Dann sind wir zu einem Weingut gegangen. Es war sonnig. Ich habe Brezel gegessen. Ich habe traubensaft getrunken. Wir sind shoppen gegangen. Ich habe nicht gekauft. Wir sind in die disco gegangen mit Kira und Mia und Franziska. Mia und Franziska du bunachden bei Kira.
Wir sind zu einem veingut gegangen.Es war interessant und toll.Ich habe pommes und schnitzel gegessen.Es war sehr gut.Ich habe in der disco getanzt.Es war fantastisch.Ich habe eis in der stadt gegessen.Es war nett und super.Ich habe fußball gespielt.Es war gut und lustig.Ich bin müde.Ich habe spaß in Deutschland.

Heddi wnaethon ni mynd i gwynllaw yn y bore.Roedd en hwylis a diddorol.Arol hyny wnaehon ni mynd i'r dref ners bod y disco wedi dechrau.Roedd en ddoiol iawn, wnes ni mynd efo rhai ffrindiau.Wnaethon ni bwyta hufen ia yn y tref.Wnes ni chwarae pel droed cyn y disco.Yn y nos wnaeth ni mynd i disco ac bwyta pizza ac yfed cola.Roedd y disco yn eithaf ddoniol ac yn hwylis.Cyn mynd i'r dref bwytais i ciw ia a sglodion.Rydw i yn flinedig.Rwy'n cael hwyl fan hyn yn yr Almaen.

In the morning we went to the vineyard.It was very fun and interesting.After that me,Josias and his brother Simon went in a jeep for a bit and it was fun.After i had chcken and chips.I enjoyed it alot.Later that day we went to town with some friends and bought ice cream.I had a good time and it was funny.The ice cream was really nice.After town we went to a disco.It was fun and i enjoyed it alot.Before the disco we played some football.We lost.I am very tiered after a long day out,but i cant wait for swimming.
From james walsh
Halo!
Es war heute toll! Grünstadt is fantastisch. Ich habe der Weinberg mit die klasse besucht. Ich habe Traubensaft getrunken und Ich habe brezel gegessen. Ich fand der Traubensaft sehr leker! Herr Siebert was sehr nett und lustig. Ich habe in der disco mit meine freunds getanzt. Es war sehr lustig. Ich habe Pizza in der Disco gegessen. Es war sehr leker! Ich bin mude, ich muss schlafen! Tschüß!

Helo!
Heddiw es i i'r winllan. Roedd y ytwtdd yn boeth iawn yna! Aethon ni i ty Mr Siebert a cafon ni pretzel, roedd yn flasus iawn! Ar ol cinio aethon ni allan i weld castell ond dechreuodd bwrw glaw :( Roedd y disco heno yn gret. Mwynheuais dawnsio gyda pawb! Dwi'n edrch ymlaen am fynd siopa gyda pawb yforfy! :) Hwyl.

Hello!
Today we visited the Winyard. It was really interesting there and the weather was really hot! We visited Mr Siebert's house and had a pretzel! Mr Siebert was very friendly. It started raining earlier :( We visited a castle in the afternoon, it was very intersting. I am looking forward to go shopping tomorrow with everyone! I am really tired now, and I must sleep!
Bye!

Alys xxxx
Hallo, heute war prima. Heute Morgen war ich mit meine freunden in der Weinberg Siebert in Grünstadt. Hier habe ich Herr Siebert getroffen, er war sehr nett und freundlich. Ich habe Traubensaft getrunken, es war sehr lecker und ich habe eine Flasche Traubensaft gekauft.
Morgens war es warm und es war sonnig. Aber am Nachmittag es war wolkig!
Am Abend sind wir in eine Disco gegangen. Ich habe Pizza gegessen und eine Cola getrunken. Es schmeckt gut! Ich habe mit meine freunden getanzt. Dann habe ich mit Priya, Selin und Rebecca ein Spaghettieis. Es war sehr lecker!

Roedd heddiw yn gret! Bore 'ma wnaethom ymweld a winllan yn Grünstadt. Dysgom sut cafodd y win eu greu a'u phroses cyn cael eu werthu. Mae ymweld a'r winllan wedi gwenud i ni sylweddoli pa mor ddibynnol mae ffermwyr gwin ar y tywydd. Gall un ddiwrnod wael yn y flwyddyn fod yn colliad enfawr! Roedd y tywydd yn arbennig yn y bore, ond erbyn y prynhawn roedd hi'n gymylog a wnaeth hi oeri. Wnaethon ni cwrdd a Mr Siebert a trio ei sudd grawnwin. Roedd y sudd yn flasus a felly prynais potel i fynd adref gyda! Am 5 o'r gloch aethom ni i'r disgo lle gawsont pizza a ddiod. Roedd hi'n hwylus. Ar ol hynny es i gyda Priya, Selin a Rebecca i gael Spaghettieis. Roedd hi'n neis iawn a hoffwn gael un arall yfori!

Today we went to a vineyard in Grünstadt and we were shown how the wine was produced. We got to try some grape juice which was nice so I bought one to take home! The weather was really nice this morning but by the afternoon it was cloudy and it got a bit cold! At 5 o'clock we went to the disco and had pizza which was nice! When it finished I went with Priya, Selin and Rebecca to get a Spaghettieis, which is ice cream that looks like spaghetti with tomato sauce. It was really nice so I'm going to buy one again tomorrow in Mannheim! Bye x

Tag Zwei♥

Hallo!
Tag zwei in Deutschland was fantastisch! Heute bin ich halb 6uhr aufgestanden.:O,ich war sehr mude,hehe! Ich habe der Weinberg mit die klasse besucht, Wir habe die Traubensaft getrunken, es war sehr lecker! Auch haben wir die bretzel gegessen, es war ok. Herr Siebert war sehr nett und lustig.Wir sind durch die Weinberge gegangen,es war sehr sonnig! Ich habe mit meini mutter gesprochen, es war sehr gut. Ich vermisse zuhause. Heute abend wir habe in der disco getanzt, auch haben wir pizza gegessen. Der disco war sehr lustig! Jeder war tanzen und singen. Heute was sehr gut, ich habe eine top nach Josi gekauft! Mimi und Laura werden hier übernachten. Hoffentlich wird es morgen genauso gut. Wir werde Mannheim besuchen, es wird lustig! Die famille Seufzer ist sehr nett und ich liebe Grünstasdt.
Tschüss.♥

Helo!
Wel,roedd diwrnod dau yn yr Almaen yn wych! Mae´r Almaen yn Gret! Codais y bore ma at hanner awr wedi chwech,, roeddwn i wedi blino´n lan, hehe! Heddiw ymwelon ni a´r winllan. Yfon ni sudd grawnwyn, roedd hi´n hyfryd iawn! Hefyd, bwton ni bara, roedd hynni´n flasu´n iawn. Roedd herr Siebert yn neis ac ddoniol, roedd eu ty yn hyfryd iawn! Cerddon ni o gwmpas y winllan, roedd hi´n diddorol iawn,ac hefyd yn boeth iawn! Siaradais i gyda mam heddiw ar y ffon, rodd hi´n wych, rydw i yn colli adref tipyn:(. Heno ma aethon ni i´r disco,dawnsion ni yn y disco gyda´r Almaenwyr. Roedden ni hefyd wedi bwyta pizza. Roedd y disco yn hwyl,ac roedd pawb yn canu ac yn dawnsio ac yn cael hwyl. Roedd heddiw yn fab,prynais top newydd yn siop o´r enw Josi. Heno mae Mimi ac Laura yn cysgu at ty Paula! Gobeithio fydd yforu mor dda ac heddiw.Fyddwn yn ymweld a Mannheim,mi fydd yn bendigedig. Rydw i yn teimlo at gartef yn tu teulu Seufzer,mae´r teulu yn hyfryd.
Hwyl♥

Hello,
well today has been fantastic, Germany is lovely! I woke up this morning at 6,30 am, I was extremely tired,haha!  Today we took a visit to the vineyard,we drank grape juice that was made in the vineyard,it was lovely! We also tried a bread similar to pretzals, it was ok. Mr Siebert was very nice and his house was very nice! Wewalked through and around the vinyard, it was very interesting and also boiling hot! I spoke to my mom today, it was very nice to hear from her, i miss home a bit! Tonight we went to the disco, where everyone was dancing. We ate pizza at the disco, the disco was great fun, everybody was enjoying them selves. Today i baught a nice floral top from a local shop called Josi. Tonight Mimi and Laura will sleep at Paula´s house, it will be very fun! Hopefully tomorrow will be just as good, we will be going to Mannheim, SHOPPING; WOAH! It will be very good. Im feeling very at home in the Seufzer household, and the family are lovely! I love Grünstadt!

Auf wiedersehen
Hwyl
bye

Much love,Kim!♥
Guten Tag!
Ich bin mit meiner Klasse in den Weinberg gegangen. Der Weinberg ist sehr groß. Ich habe mit Herr Siebert gesprochen. Herr Siebert ist sehr nett. Ich habe die brezel gegessen, sie ist sehr lecker. Ich habe weißwein für meine familie gekauft. Ich finde der Weinberg sehr interresant. Ich habe der traubensaft getrunken. Ich habe der vollernter gesehen, es ist groß. Die Wanderung war lang und das wetter es war sonnig und warm.
Ich habe in der disco getanzt. Es hat sehr spaß gemacht. Ich habe pizza in der disco gegessen.

Helo!
Heddiw gwnes i codi´n gynar er mwyn cwrdd a pawb yn y Gymanisium. Aethom ni i´r Winllan, lle cwrddais Herr Siebert (Mr.Siebert). Mae Herr Siebert yn garedig iawn oherwydd gwnaeth e ddangos i ni yr Winllan ac rhoddodd sudd grawnwin i ni. Roedd e´n blasus iawn! Prynais gwin gwyn i mam a dad, hefyd. Roedd angen i pawb cerdded am amser hir iawn ac roedd y tymheredd yn poeth iawn hefyd, fellu roedd pawb yn poeth iawn. Mae llawer iawn o gwaith yn mynd mewn i tyfu sudd grawnwin/gwin!
Ar ol y daith gwnes i cwrdd a Rhian a Miriam, ac gwnaethon ni mynd i´r siopiau. Prynais i ddim byd, ond rydw i´n mynd i´r siopiau yfory. Yn yr nos cafodd ni ddisgo mewn ysgol yr almaenwyr. Roedd pawb yn dawnsio ac yn canu, yn enwedig Mr. Mason!

Hello!
Today we went to a vineyard and met Mr. Siebert (Herr Siebert). He was very nice and he let us have some grape juice, which tasts lovely! I also bought some white wine for my mum and dad. The vine yard is very big, so we walked for a long time. It was very warm. We learnt how grape juice is made, which was very interesting. In Germany the schools start earlier so they finish 1:50pm, which gives us lots of time to do stuff. Me, Paula, Rhian and Miriam went to the shopping center. I didn´t buy anything, but we are all going shopping again tomorrow.
In the evening we went to the disco. It was really funny, everyone was signing and "dancing" :)
We had pizza in the disco! I´m looking forward to tomorrow a lot :)

Ruby Morgan
Ich habe ein Weingut besucht. Herr Siebert war sehr nett und interessant. ich habe Rotwein und Traubensaft gekauft und ich habe traubensaft getrunken. Es war sehr toll! Ich habe in der disco mit meine freunde getanzt und ich habe pizza gegessen. Ich fand die disco gut! Nach der disco haben wir Sphagettieis gegessen.Es war fantastisch!!

Aethon ni i'r Winllan heddiw ac wnaethon ni cwrdd a Mr.Siebert sef perchennog y Winllan. Roedd y tywydd yn braf iawn ac mi roedd hi'n diwrnod dda! Wnes i drio sudd grawnwyn ac roedd e'n flasus iawn! ar ol hynny wnes i brynu win coch ar gyfer fy mam a sudd grawnwyn i fi a fy mrawd! Yna, es i i'r disgo efo fy mhartner a fy ffrindiau! Cafon ni amser dda yn dawnsio a chafon ni pizza i fwyta.ar ol y disgo es i a Ffion gyda'n partneriaid ac fwyton ni Spaghettieis. Roedd e'n neis iawn.

Today we went to the vineyard to see how the grapes are turned into wine and grape juice. We met with Mr.Siebert and he gave us a tour of the vineyard and it was very interesting. I tried the grape juice and it was really nice so I bought some for my brother and I. I also bought wine for my mum. After the trip to the vineyard I went home with my partner and we watched a bit of a film and then got ready for te disco. The disco was good and we ate pizza and danced. After the disco we went with Ffion and her partner to get ice cream and we tried Spaghettieis for the first time! it was delicious!! Tomorrow we are going shopping and to the museum!!
Heute was gut!
Ich habe nach der Weinberg gegangen, es war lange! Ich habe Herr Siebert getroffen, er ist sehr nett und freundlich! Dann habe ich den Traubensaft getrunken und die brezel gegessen, es war köstlich und prima! Ich habe Herr Siebert besucht. Ich finde das haus wunderbar. Dann habe ich Frau Siebert getroffen, sie ist freundlich. Ich habe das Weinfass gesehen, es war interessant. Ich habe der vollenter gesehen, es war toll! Ich habe so viel lernen. Dann habe ich nach Disco gegangen, ich habe tanzen, es war sehr Spaß!

Roedd heddiw yn dda!
Wnaethon ni cerdded i'r Gwinllan, roedd yn daith hir! Wnaethon ni cwrdd a Mr Siebert, roedd e'n neis ac yn gyfeillgar. Yna wnaethon ni yfed sudd grawnwyn a bwyta bara 'brezel', roedd yn flasus iawn ac yn profiad gwych! Wnaethon ni ymweld a ty Mr Siebert, roedd e'n bleser gweld y peiriant gafael grawnwyn, sydd yn amlwg yn gafael a'r grawnwyn oddi ar y planhigion, roedd hyn yn hynod o diddorol. Wnes i dysgu llawer heddiw, doeddwn i ddim yn gwybod fod ffermwyr gwin fel Mr Siebert yn hollol dibynnu ar y tywydd wrth dyfu'r grawnwyn, ac bod un noson stormus yn gallu difetha pob planhigyn. Yna wnes i deithio i'r digo, wnes i dawnsio, roedd e'n hwyl iawn!

Today was good!
We walked to the vineyard, it was a long journey! We met Mr Siebert, he was pleasant and friendly. Then we drank grape juice and ate prezels, it was delicious and a good experiance! We visited Mr Siebert's house, it was a pleasure to see the grape collecting machine. It simply collected the grapes from the plants, this was very interesting! Today i learnt a lot,I didn't know that wine farmers like Mr Siebert have to depend on the weather when growing the grapes, also that one night of rain and stormy weather can destroy the grapes. Tonight I have been to the disco, i danced and had a lot of fun!

Martha!
Hallo, Gingen wir in de Weinberg, es war spaß. Der Traubensauft ist nett. Ich habe prezel gegessen und brot mit kaus. Ich liebe Traubensauft und sprezel. Das wetter war sonnig! Ich finde disgo ganz gut. Ich mag nicht pizza. Ich habe nudeln. Das essen ist lecker. Tschüs

Helo, es i mynd i'r gwenllian heddiw, roedd e'n hwylys. Roedd yr sydd grawnwin yn neis. Bwytais i prezel und brechdan caws. Rwy'n caru sydd grawnwin ac sprezel. Roedd yr tywydd yn braf iawn ac yn boeth. Roedd y disgo yn da. Rwy ddim hoffi pizza, bwytais pasta, roedd e'n neis iawn. Hwyl fawr

Hell, today we went to the Vineyard, it was very fun. I drank grape juice, it was nice. I eat a prezel with a cheese sandwich. I love grapejuice and sprezel. The weather was boiling today . The disgo was very good. I don't like pizza so i had pasta instead. It was really nice. Bye
Hallo,
Ich liebe Grünstad!
Heute morgen habe ich den weinberg besucht, ich finde den weinberg wunderbar.
Ich habe Herr Siebet getroffen, Herr siebet ist sehr nett!
Wir sind in den weinbergen herum gelaufen, es war warm und sonnig!!
Ich habe Traubensaft getrunken es war sehr nett!
Ich habe die Brezel gessen!
Ich liebe Grünstad!!

Helo,
Rydw i'n caru Grünstad!
Y bore ma aethom ni i'r winllan ac cerddodd ni o gwympas fo, roedd hi'n boeth iawn ac yn heulog!
Cwrddodd ni a Mr Siebet sy'n perchyn ag Winllan, fe dangosodd fe sut oedd y gwin yn cael ei creu ac esbonio sut oedd y tywydd yn effeithio a'r granwyn. Fe aethom ni i ty Mr Siebet ac fe blasom ni sudd granwyn roedd hi mor neis!! Prynais i botel o win am adre i fy rhieni.
Roedd y disco yn arbennig!

Hello,
Grünsttad is amazing!
I love everyone here, I have made alot of new friends.
Today was fantastic, I tasted grape jucie and bourght some wine for home.
It was warm today. Mr Siebet was very nice aswell,
The disco was fantastic I have made alot of new friends!

love Rhian xxxxxxxxxx
Hallo!

Heute , Ich habe Herr Siebert getroffen,ich finde Herr Siebert sehr lustig.Ich habe Weinberg gesehen.Ich finde Weinberg sehr schön.Ich habe disco getanzt.Ich habe pizza gegessen ,Es war sehr lecker.Ich habe Haus Paula geschlafen mit Mimi und Kim.Ich habe stadt gesehen.Es war sehr gut!
Gutten nacht!
Laura x

Helo!
Heddiw es i weld ar y winllan , Roedd yr gwinllan yn prydferth iawn.Wnes i cwrdd a Mr Siebert ,Roedd yn ddoniol iawn.Roedd yr gwinllan yn hwyl a prynais i sydd grawnwin.Wedyn wnes i dod nol a cwrdd a Mimi yn yr ysgol wedyn wnes i dod nol i ty Mimi a bwyta 'spag bol' roedd yn mor blasus.Ar ol wnes i mynd ir dref eto gyda ychydig o ffrindiau roedd yn mor hwyl.Wedyn es i , i yr disgo roedd yn hwyl a wnes i dawnsio efo llawer a bobl roedd Kim yn dda iawn dawnsio fel arfer, Nawr rydw i yn mynd i ty Paula i cysgu rydw i yn edrych ymlaen.Manheim Yfori!
Nos Da
Laura x

Hello!
Today was a very good , we went to the vinyard and it was so pretty.We met Mr Siebert and he was very funny.I baught some grap juice because i find it lovely!we came back from a long walk around the vinyard and the guided tour through Mr Sieberts house and I met Mimi and we cam back home and Mimi's mum had made us some 'spab bol' it was better than my mums after that we went to the town again with a few friends and we had a lot of fun there.After a hour or so in the town we came back to get ready for the disco and at 5 we went to the disco and i danced a lot and ate pizza.I was very tired after the dancing and kim danced amazingly as usual.I am now going to sleep over paulas house with mimi and that will be fun.Manheim Tomorrow!
GoodNight!
Laura x

Der zweite Tag!

HALLO!!!
Ich bin sooooooo müde, aber ich hatte Heute ein fantastisches Tag! Das Wetter war wunderschön als wir den Weinberg von Herr Siebert besucht hatten.Wir sind auf eine Führung gegangen und haben viel gelernt über wie man Wein macht. Ich war erstaunt als ich gelernt habe dass der Herr Siebert 80% von seiner Ernte in eine Nacht verlorn hatt als es gehagelt hat, denn man nicht über solche Probleme denkt wenn man Wein in einen Geschäft kauft. Danach dürften wir in seinen Haus Pretzeln und Traubensaft kosten - die waren war völllig lecker! Ich habe schon eine Flasche Rottwein (nicht für mich!) und zwei Flaschen weißes Traubensaft bestellt.
Um zehn vor eins sind wir zurrück be der Leiniger Gymnasium angekommen und könnten ein paar Stunden mitt unseren Partnern verbringen. Um Fünf Uhr hatt die Disko angefnagen, aber ich bin spät gekommen denn Annika eine Flötestunde hatte - dass sehr lustig war! Die Disko war super, undf ich habe getanzt biss meine Füssen fast runter gefallen sind. Es gab Pizza zum essen. Ich fand alles total geil aber jezt will ich ins Bett!
Gute Nacht! Robin :D

HELO!
Er fy mod wedi blino gymaint ges i dydd ffantastig! Roedd y tywydd yn heulog a braf pan ymwelon ni a winllan Herr Siebert. Aethon ni ar daith a dysgasi llawer am y broses creu gwin. Cefais fy syfrdannu wrtgh darganfod faint oedd Herr Siebler yn dibynnu ar y tywydd wrth tyfu'r gwrawnwyn, gan roedd wedi colli 80% o'r cnwd mewn un noson pan reodd storm cenllysg. Ar ol y daith aethon i mewn i ei dy, cawsom ni y cyfle i flasu "pretzels" a sudd gwranwyn, oedd yn blasus iawn! Archebais botel o win coch (ddim i fi!) a dwy fotel o sudd gwranwyn.
Am deg munud i un dychwelon yn ol i'r Leiniger Gymnasium a cafon ni'r prynhawn i wario gyda ein partneriaid. Am pump o'r gloch dechreuodd y disgo ond des i bach yn hwyr gan roedd ga n Annika wers ffliwt. Ges i amser ardderchog yna, a dawnsiais tan roedd fy nhraed bron a cwmpo i ffwrdd. Roedd pizza ar gaewl i fwyta a roedd popeth yn gret, ond nawr 'dwi eisiau mynd i'r gwely.
Nos da! Robin :D

HELLO!
I'm reeeaaaalllyyyyy tired but I had a fantastic day today. The waether was absolutley gorgeous when we visited Herr Siebert's vineyard. We were taken on a tour and learned loads about the winemaking process. I was shocked to find out how much Herr Siebert depended on the weather to grow grapes when we were told that 80% of the crop was lost in one night due to a hail storm. Afterwards we were invited into his house for some prtetzels and grape juice, which were both deeeeelicious. I've already ordered a bottle of red wine (not for me!) and two bottles of grape juice.
At ten to one we arrived back at the Leiniger Gymnasium and were free to spend the afternoon with our exchange students. The disco started at five o clock but I arrived a bit late as Annika had a flute lesson (which was very funny). We had a ball at the disco (sorry - bad joke :P) and I danced until my feet nnearly fell off. There was also pizza and everything was great butt now I relly want to go to bed!
Night night! Robin :D
Hallo!
Ich habe weingut gebesuch. Herr Siebert is sehr lustig! Ich traubensaft getrunken mit meiner klasse. Traubensaft ist sehr nett! Ich traubensaft gekaufen. In der disgo mit Laura Bryan getanzt. Ich liebe Laura:)

Heddiw wnes i ymweld a'r winllan, roedd Mr.Siebert yn neis iawn! Flasais i sudd grawnwyn roedd hi'n flasus iawn ac wnes i prynu fotel ohoni. Ar ol ymweld a'r winllan aethom ni am taith o gwmpas Grünstadt, mae hi'n lle prydferth iawn! Yna aethom ni i'r disgo, roedd hynny'n hwyl iawn hefyd. Roedd pawb yn edrych yn hyfryd, wnes i cael dydd arbennig o dda. Roedd y pitsa yn flasus iawn.

Today we visited the wineyard, it was very interesting. The machines were very big. I am missing my family, but I am having lots of fun. The disco was also very good. The family I am staying with are very friendly!:) I am excited to go to Manheim tomorrow. I have spoken to my sister and brother, and I am missing them a lot. HAPPY BIRTHDAY MUM! I hope you had a nice day, and i can't wait to see you soon. Give a big hug to Liam and tell him I will be home soon. I will bring presents for all of you!
I will write again tomorrow, Bye!
Hallo,heute war mein tag gut.Am morgen sind wir ins Weingut gegangen mit meiner Schule.Es war sehr interessant und es hat spaß gemacht.Danach hab ich Grünstadt besucht mit meinem austausch.WIr haben sehr viele leute getroffen.Dann haben wir Fußball mit Benny und anderen austauschschülern gespielt.Danach gab es eine disco und es hat mir spaß gemacht.

Helo, heddiw aethon ni i´r Gwinllaw.Oedd y dydd yn dda.Oedd e´n diddorol iawn ac oedd e´n hwylus.Wedyn es i a Benny i Grünstadt gyda ffrindiau i fwyta hufen ia.Naethon ni gyfarfod gyda llawer o bobl. Wedyn naethon ni chwarae tipyn bach o bel-droed gyda´r almaenwyr.Ar ol aethon ni i´r disco a phawb a bwyto´n ni Phizza . Oedd y disco yn dda.

Freitag!

Hallo!

Ich habe die weinberge besucht! ich habe mit Herr Siebert gesprochen und ich habe brezel gegessen. Ich habe traubensaft getrunken! Es war fantastisch! Ich habe federball und Uno mit Lea gespielt, Es war gut.

Helo!

Yr ail dydd yn grünstadt, aethon ni i winllan Mr Siebert, roedd y winllan yn pert iawn ac roedd yr golygfa yn well na unrhyw beth fi wedi gweld o blaen! Bwytais ni Brezel ac yfedais ni sudd grawnwin, roedd e yn blasus iawn! Roedd Mr Siebert ddim ond yn siarad yn almaeneg, Ond! Roedd Miss James yna i dweud popeth yn cymraeg!
Pen-blwydd hapus i fy brawd, Harry! Mae'n 16 heddiw! gael diwrnod gwych heb fi :D.

Hello!

The second day in grünstadt was full of activities. I woke up at 6:45 AM, and then we had breakfast, I ate a bowl of cornflakes, they were nice and they gave me the energy to walk around the vineyard. at 7:35 we left the house because it takes around 10 minutes from the house to the school, Once we arrived at the school, Lea went in the school and we stayed outside, we had to wait outside for everybody to arrive, and then we walked to Mr Sieberts' vineyard. It wasn't a long walk from the school to the vineyard, but the walk around the vineyard was very long and it was very hot, It was tiring! Mr Siebert only spoke in german, but Miss James saved the day! Miss James translated the german into welsh, but also Lydia and Robin also translated a bit! Once we arrived at Mr Sieberts house, we had the chance to eat a Brezel or two, and even have some freshly made grape juice. It was so delicious! once we arrived back at the school afterwards, we went home and Lea and I had a little snack, it was like half of a muffin with a tuna topping, it was amazing! after that, Lea and I played a few games of Uno, I won some of them :3 and she won the rest. After that, we went outside and played some badminton, Lea's mum was taking pictures as we were playing. Once we gave up on the badminton, we had a shower and got ready for the disco! At the disco, I was able to talk to all my friends and hear what's happening tomorrow in Mannheim. At the disco we played cherades, that was fun! Pheobe acted like Justin Bieber, it was hilarious! Once we arrived back at the house, I started to write this blog, I have been getting a bit carried away with changing into my pyjamas and getting ready for bed, that's why I'm posting this at 9PM. That's all I have to share with you today!

Happy birthday to my big brother, Harry, Sorry for missing your day on which you become a legal adult! the age of 16! Hope you get a lot of cards and gifts and have a great time, Can't wait to see you again!

Tschüb!
Hwyl!
Bye!
-Leah
Hallo!
Heute habe ich der Weinberg von Leininger Gymnasium gegangen. Ich habe viele Rebstöck gesehen.Ich habe zu Herr Siebert gehört, er ist sehr interresant. Ich habe Bank nach der Haus Herr Siebert gegangen, es ist nett und modisch. Ich habe die Traubensaft weiß und sprudelwasser getrunken, es ist sehr lecker und erfrischend. Ich habe ein Rotwein und ein Traubensaft Weiß für meine familie gekauft. Ich habe mit deine Deutsch Family nach Dürkheimer besuchen. Ich habe die Weinfass und Saline gesehen. Am 5 Uhr - 8 Uhr, habe ich in der disco getanzt und gesprochen, es war sehr spaß und lustig.

Yn y bore, es ni i ymweld a'r Winllan Herr Siebert yn Sausenheim, cerddais ni o'r Gymnasium yn Grünstadt. Roedd yna llawer fawr iawn o gaeau o winwyddennau yna. Roedd hi mor boeth. Yn anffodus anghofiais fy camera felly collais yr siawns igymryd llun o'r holl bentref. Cerddon ni nol i Ty Herr Siebert er mwyn blasu bara arbennig a sudd grawnwyn gyda dwr fizzy, roedd yn flasus iawn. Wedyn cerddon ni nol i'r ysgol. Yn hwyrach teithio fi gyda teulu almaeneg i'r pentref Dürkheimer i weld Saline a barel enfawr sy'n cael ei ddefnyddio am bwyty. Hefyd aeth fi a Felipe i'r disco yn y Gymnasium i ddawnsio a chymdeithasu. Roedd yn lawer o hwyl.

Today we went to visit Herr Siebert's Vineyards in the town of Sausenheim, there wer lots of fields of vines, the whole place was enormous. It was really hot and we had to walk all the way to the top of the hill to see the view of Sausenheim, it was spectacular but I forgot my camera. Then we walked down to Herr Siebert's house to have some prezel bread with grape juice, it was really tasty. I bought some red wine and a bottle of white grape juice for mum, dad and Sioned at home.I also visited the city Dürkheim with my german family. We saw a giant barrel that was used as a restaurant and a wooden water construction called a Saline. There was also the disco at the school, that was a lot of fun!!!
Hallo!
Ich habe die weinberge besucht. Ich habe mit Herr Siebert gesprochen. Ich habe die Brezel gegessen und den Traubensaft getrunken. Ich habe mit meine Deutche Familie crazy Golf gespielt, es hat Spaß gemacht.
Helo!
Heddiw, aethon ni i'r winllan. Roedd Mr. Siebert yna i ddweud i ni am sut mae'r gwin yn cael ei wneud, roedd e'n diddorol iawn. Cawson ni cyfle i drio y bara ac y sudd grawnwyn. Roedd e'n blasus iawn! Ar ôl y daith, es i i chwarae 'Crazy golf' efo'r teulu almaeneg. Roedd e'n hwyl iawn! Nawr rydw i'n baratoi Ar gyfer y disgo.
Hwyl am nawr, Meg xx

Hello!
Today I went to the vineyard. Mr. Siebert was there to tell us about how the wine is made, it was very interessting, We them. got a chance to try the bread and the grapejuice. After the trip, I w ent to play crazy Golf with my German family. It was lots of fun.
Goodbye for now,Megxx

Im Weinberg / Yn y winllan / In the vineyard


Ich liebe deutschland! die Busfahrt war sehr fantastisch, aber ich war danach sehr müde. meine ersten 2 tage hier waren sehr schön. ich habe fußball und rugby gespielt. das haus der familie ist sehr groß und schön. tschüs!.

Dwi'n caru'r almaen! roedd y taith ar y bws yn fantastig, ond roedd yn flinedig iawn. Roedd fy dau dydd cyntaf yn yr almaen yn dda iawn. Rydw i wedi chwarae phel droed ac rygbi. Mae'r ty ac yr teulu yn neis iawn. Hwyl fawr!.

I love germany! the bus journey was fantastic, but it was very tiring. My first two days were very good. I played rugby and football. The house and family were very nice. Goodbye!
-James
Heute, habe ich mit meine freunds in die weinberg gebesuchen. Es war sehr interessant et sehr gut aber ziemlich langweilig. Se wetter was sehr warm et es war sonnig! Ich habe breyel ud traubensaft essen und trinken, es war lecker! Ich habe tanzen in die disco und sprechen mit meine freunds in die disco. es war sehr gut. Dann habe ich ein pizza essen, es war lecker. Morgen, werde ich shopping mit meine freunds und meine partner! es wird super!!Heddiw fe wnes i fynd i'r wynllan gyda fy ffrindiau a'r athrawon. Mi roedd yn flinedig iawn oherwydd roedd e mor boeth ac roedd yn rhaid i mi cerdded lan bryn serth iawn. Pan aethom ni i ty Mr Siebert roedd yn ddiddorol i weld sut oedden nhw yn gwneud y gwin. Yna aethom i gael pretsels a sudd grawnwin. Mi roedd yn gret! Yna aethom i weld Grünstad a'r dref ar ei bwys. yna aethiom i'r disco a cael pizza. Mi roedd yn flasus iawn!

Today I went to the vinery! It was so interesting. It was interesting to see how they colected the grapes! then we went to have pretsles and grape juice it was very tasty. Then we went to see the town Grünstad and see the shops and things. tomorrow we will be going shopping in Manheim, it will be great! later today we went to the disco and pizza it was great fun and a laugh!

Der Weinberg

Halo. Ich habe die Weinberge besucht mit jedem, es war interessant. Ich habe Blätterteigtaschen gegessen, es war sehr lecker und fantastisch. Ich habe Traubensaft getrunken, es war wunderbar.

Second day. Today we went to the vineyard and tride some grape-juice. We went for a long walk through the vineyard, there is a lot a grapes there! We also tried "Brezel" its very nice but very salty. Manu's mother made some very nice "Blätterteigtaschen", it taste great!

Hedddiw wnes i ymweld ar winllan. Mae'n enfawr ac roeddwn wedi cerdded am ariau yn edrych ar granwyn. Ar ol hwna wnes i cael tamed i fwyta ac yfed, mae "Traubensaft" yn blasus iawn! Roedd yr haul mas am y holl amser roedd ni mas ond nawr mae'n dechrau mynd mwy oer (dim rhi oer). Wnes cerdded gyda Manu ac Leni i'r ysgol, mae'n tref ddiddorol iawn.

10, 6, 11, Megan Dancey.

Hallo,
Ich bin in Grunstadt, ich finde Grundstadt sehr nett. Die reise war lustig. Es is sehr sehr sonnig!
Heute habe ich mit allen den Weinberg besucht. Es war super. Habe ich mit meine freunde traubensaft trunken, es war lecker, brezel essen, ich liebe brezel!
Die führung war sehr lang und interessant. Habe ich traubensaft und weißwein kaufen für meine famillie.
Ich werde nacher die Disco mit meine freunde besuchen, ich bin aufgergt.
tchuß!

Hello,
Wnes i cyrraedd Grünstadt efo pawb neithiwr, roedd y daith mor hir a rwy mor flinedig, ond mae"n neis gweld Vannessa eto a chwrdd a"i deuly, mae nhw mor croesawgar! Pryd cyrhaeddais wnes i cwrdd a phawb, siarad ag Vanessa, yna mynd i"r gwely. Heddiw wnaethom ymweld a Winllan, roedd e"n diddorol iawn! Mae mor boeth yma! Ar ol cerdded trwy"r Winllaw, aethom i ty Herr Siebert, roedd e"n enfawr! Yn y ty wnaeth yfed sudd gwrawnwin, fwyta bara arbennig a edrych ar lluniau o"r winllaw. Prynnais potel o win gwyn a sudd gwrawnwin i fy nheuly, gobeithio byddwn nhw"n ei hoffi. Heno fyddwn yn fynd i"r disco, rwy"n cyffroes iawn. Yna yfory byddwn yn cael cyfle i siopa.
Hwyl!

Hello,
Last night we arrived in Grunstadt, the journey was very long and i was very long and I was very tired but it was nice to see vanessa again and to meet her familly, which are very welcoming. When I arrived i was shown around, then i spoke to Vannessa then went to bed. Today we visited the vineyard which was very interesting. It"s very hot here! After walking through the vineyard we went to Herr sieberts house, which was very big! In the house we were given bread and grapejuice to taste, it was delicious! i bought a bottle of white wine and grapejusice for my familly, i hope they like it. Tonight were going to the disco, I"m very excited! Tomorrow we"ll get a chance to go shopping.
Bye!