12.6.09

Hallo! Die woche in Deutschland war super! Ich liebe Grünstadt, es was sehr gut. Sophies Familie ist sehr nett und lustig. Meine lieblingstag war Sonntag. Ich habe mit Sophie, Leonie, und Sabine nach zoo gefahren. Es war super! Ich finde Sophie, Leonie, und Caroline sehr gut und lustig!

Danke!
Angharad xxx

Helo! Roedd yr wythnos yn yr Almaen yn super! Roeddwn i'n hoffi Grunstadt, roedd hi'n dda. Roedd teulu Sophie yn neis iawn ac yn ddoniol. Fy hoff ddiwrnod oedd Dydd Sul. Es i i'r sw gyda Sophie, Leonie a'i mam Sabine. Roedd hi'n wych! Ffeindiais Sophie, Leonie a Caroline yn dda iawn, yn neis, cyfeillgar ac yn ddoniol.

Diolch!
Angharad xxx

Hello! The week in Germany was amazing! I liked Grunstadt, it was good. Sophie's family were very nice and funny. My favorite day there was Sunday. I went to the zoo with Sophie, Leonie and their mum, Sabine. It was great! I found Sophie, Leonie and Caroline very good, nice, funny and friendly.

Thanks!
Angharad xxx
Hallo! Ich liebe Deutschland weil es gross und schon ist. Katjas familie war sehr freundlich und lustig, und ich finde Katja sehr nett. Die ganze woche war fantastisch aber der beste tag fur mich war der Holiday Park. Ich habe der Holiday Park mit Katja, Sabby, Alex,Corrina, Catrin, Celyn, Bethan,Karen und Bjoern besucht. Es war prima und ich habe Ge force geritten. Ich fand es super aber schaurig. Mein Lieblingsfahrt war Teufelfasser weil es sehr schnell und spannend war. Ich habe auch die Schule in Deutschland besucht es war ok aber meiner meinung nach ist YGBM besser als die Leininger Gymnasium weil es moderner ist. Danach, ich habe crazy golf gespielt mit Katja, Sabby, Alex, Corrina, Catrin, Celyn und Bethan es war gut aber ich war nicht! Vielen Dank! Miss Thomas, Miss Bedwyr und Mr Williams aber besonderer Dank gebuhrt Miss James xxxx
Shevaun x

Hello, rwy'n caru'r Almaen oherwydd mae'n fawr ac yn hyfryd. Roedd teulu Katja yn cyfeillgar iawn ac yn ddoniol, ac rydw i'n ffeindio Katja yn neis iawn. Roedd yr holl wythnos yn ffantastic ond y diwrnod gorau i fi roedd yr Holiday Park, roeddwn i wedi ymweld a'r Parc gyda'r criw uchod. Roedd e'n dda iawn a wnes i mynd ar Ge force roedd e'n swper ond yn ofnus. Fy hoff reid oedd Teufelfasser oherwydd roedd e'n gyflym ac yn gyffrous. Hefyd wnes i ymweld a ysgol yn yr Almaen, roedd e'n ok ond yn fy marn i mae YGBM yn gwell oherwydd mae'n fwy modern. Yn hwyrach, wnes i chwarae crazy golff gyda'r criw uchod. Roedd e'n dda ond doeddwn i ddim!! Diolch fawr i Miss Thomas, Miss Bedwyr a Mr Williams ond diolch arbennig i Miss James xx Shevaun x

Hey! I love Germany because it's big and lovely. Katja's family were friendly and funny, and I found Katja nice. The whole week was amazing but the best day for me was when we went to the Holiday Park, I visited the park with the people above. It was very good and I went on Ge force it was fab and scary. My favorite ride was Teufelfasser because it was fast and exiting. I also visited their school in Germany, it was quite fun but it was very diffrent on the disapline part. In my opinion I feel YGBM is better because it's more modern. Later, I went to play crazy golf with the people above. It was good but i unfortunatley wasn't!! A big Thanks to Miss Thomas, Miss Bedwyr and Mr Williams..... But a special Thanks to MRS.JAMES ....Danke schon Shevaun XxX
Hallo! Die woche in Deutschland war prima. Ich finde Grunstadt sehr rein und wunderbar. Meine familie war sehr nett und ich fehlt sie. Meine Lieblings-Tag war Sonntag weil ich in der Holiday Park in Hassloch gefahren. Es war fantastisch und Ge-Force war sehr schnell und meine Lieblingsachterbahn. In Grunstadt die essen war spitze und ich liebe Apfelschorle. Ich bin furchtbar jetzt und bin ich sehr dankbar. DANKE,DANKE!

Helo! Mae'r wythnos o cyffro a hwyl wedi orffen. Mae mor drist, ond i ddweud y gwir mae'n lyfli i fod nol yn fy'n wely bach i 'to. Mwynheuais bob dydd o'r trip yma, er cefais fraidd dim cwsg, fel roedd pawb siwr o fod yn gallu ei weld o liw fy'n lygaid,(Edrychai fel y diafol) ac rwyf yn ddiolchgar iawn i teulu Seb ac i bawb a wnaeth fynd, am cyfrannu at wythnos gwych.(a peidiwch ag anghofio y gyrrwr bws gorau yn y byd heddiw...........John neu Oi U!) Bwytais digonedd o fwyd yn yr Almaen ac mae'n rhaid imi ddweud roedd pob briwsion yn lush, ac rwy nawr yn wirioneddol golli fy pump botel o Apfelschorle bob dydd. Mae wedi fod yn arbennig a diolch unwaith eto i bawb!

Hello! It's my last blog and I truly am sad that the week in Germany has come to an end. I enjoyed every minute, even with the amount of sleep I got, but I can sleep like a lazy baby now back in my own little cosy bed. I'd like to thank Seb's family for making it a pleasure to stay in their home and thankyou to everyone else who also went for making it extra special. I've eaten like a king in Germany and I've developed an aquired taste for Schnitzel! Also I think Apfelschorle has taken over my blood stream the last week and I will now miss it dearly. Once again cheers to everyone , it was fantastic!

Blog olaf

Hallo! Die woche in Deutschland war super! Ich liebe Grünstadt, weil es shön und sehr rein ist. Nadjas Familie ist sehr nett. Meine lieblingstag war Sonntag. Ich habe mit Nadja, Jacob und Nadjas Familie nach Holiday Park gefahren. Es war prima! Ich liebe Nadja, Nadine und Andre. Ich fehlt sie.

Helo! Roedd yr wythnos yn yr Almaen yn gret! Rydw i'n dwli ar Grünstadt oherwydd mae'n prydferth ac yn taclus iawn. Roedd teulu Nadja yn neis. Roedd Dydd Sul yn fy hoff dydd. Es i i Holiday Park gyda Jacob, Nadja a teulu Nadja. Roedd hi'n gwych! Rydw i'n garu Nadja, Nadine ac Andre. Rydw i yn colli nhw.

Hello! The week in Germany was great! I love Grünstadt because it was pretty and very clean. Nadja's Family were very kind. My favourite day was Sunday. i went to Holiday Park with Jacob, Nadja and Nadja's Family. It was very fun! I love Nadja, Nadine and Andre. I miss them.
Thank you to all of the teachers! Thank you to Nadja's Family!
I will visit again soon!

Tara x

11.6.09

Hallo.
Die Woche in Deutschland war ganz toll und ich fand es interessant. Meine Familie in Grünstadt war sehr nett und super. Deutschland ist sehr samber und es gibt keinen Müll aber hier gibt es zu viel Müll.
Die Schule in Grünstadt (Leininger Gymnasiwm) war ok, aber finde ich Ysgol Gyfun Bro Morgannwg besser. Ysgol Gyfun Bro Morgannwg ist super und modern.
Ich mag Deutschland es ist wunderbar.

Hello.
Dyma fy mlog olaf.

Roedd yr wythnos yn Yr Almaen yn wych ac yn fy marn i roedd yn diddorol. Roedd fy nheulu yn Grünstadt yn hyfryd.
Roedd Yr Almaen yn glân iawn doedd braidd dim sbwriel, yng Nghymru mae'n gwahanol mae llawer mwy. Roedd yr ysgol yn Yr Almaen yn iawn, ond mae well gen i fy ysgol i. Mae'n llawer fwy modern.
Rydw i'n hoff o'r Almaen, rwy'n drist bod yn amser i yno wedi dod i ben. Rydw i'n gobeithio cadw mewn cysylltiad gyda Bianca.

Ffion Ellis.
Hallo!
Am letzten Tag habe ich Leiniger Gymnaisuim schule mit meine Partner besucht. Es war anders bis meine Schule. Ich habe Minigolf mit Corinna, Catrin, Alex, Bethan, Sabby, Shevaun und Katja im Rahnenhof gespielt. Es war gut. Ich habe eine buffet mit die Familie gemacht. Die essen war lecker. Die Reise mit dem Bus war furchtbar und sehr lang.

Ich hatte sehr sehr erstaunlich Zeit in Grunstadt. Es war total gut. Die essen war wunderbar.
Die Familie war sehr nett und sehr freundlich. Vielen Danke fur alles.
Corinna, du fehlst mir!Helo! Dyma fy mlog olaf!
Ar y diwrnod olaf gwnaethom ni mynd i ysgol ein partneriaid. Roedd e'n wahanol i ysgol fi. Ar ol chwareuais minigolf gyda Corinna, Alex, Bethan, Sabby, Shevaun a Katja yn Rahnenhof. Roedd e'n dda. Es i i'r buffet gyda'r teulu a roedd y bwyd yn blasus. Roedd y siwrne ar y bws yn hir a diflas.
Cefais amser gwych yn Grunstadt. Mwynhaeais yn fawr.
Roedd y bwyd yn hyfryd a roedd y teulu yn neis iawn a garedig iawn. Diolch am bopeth.
Corinna rwy'n dy golli di!


Tschuss!
Hwyl fawr!
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Blog olaf. Rwyf wedi cael amser gorau yn fy mywyd, ac rwyf wedi cwrdd a cymaint o bobl fab a oedd wedi bod yn mor caredig atai. Rwyf wedi wneud llawer o ffrindiau rwyf yn gobeithio cadw tan diwedd fy mywyd. Nadine oedd y partner cyfnewid gorau oeddwn yn gally gobeithio am, ac rydw i'n barod yn colli hi llawer. Mae rhaid i mi ddweid diolch i'r holl athrawon a wnaeth edrych ar ein ol ni , i miss.James a rhoddodd y siawns arbennig yma i ni ac yn olaf i rhiennu Nadine a oedd wedi wneud i mi yn mor happu yn ystod fy amser yn yr almaen.

Last blog. I have had the time of my life, and have met so many amazing people who made me feel welcome and showed me so much kindness during our visit. I have made lots of friends that i hope i will keep for the rest of my life. Nadine was the best exchange partner i could possibly have wished for, and i am already missing her lots :) . I would like to thank all the tachers that came along and looked after us all the over last week. I would also like to thank miss. James for making this all possible and last i would like to thank the Kummeters for taking care of me and for being so friendly. This has been the best holiday ever, and i hope that Nadine will come and stay with me some day.

Sorry i cant write this in german as i have to go to bed early because i am still tired from traveling. sorry, and thank you. xxx.
Hallo!
Die Woche in Deutschland war fantastisch! Meine Lieblings-Tag war Sonntag. Ich bin geschwommen und bin ich nach Kurpfalz Park gefahren. Es war prima. Dienstag war ziemlich langweilig. Ich bin in Leininger Gymnasiwm.
Wir haben auf den Bus auf 21:00 Uhr. Ich war sehr verärgert. Vielen Dank an Janina Familie für die Suche nach mir für die Woche! Sie wurden sehr nett. Ich vermisse Janina!

Emily xx

Helo!
Roedd yr wythnos yn yr Almaen yn arddechog! Fy hoff diwrnod fi oedd Dydd Sul pan aethon ni nofio ac i Kurpfalz Park. Roedd e'n llawer o hwyl. Y diwrnod gwaethaf oedd Dydd Mawrth pan aethon ni i'r ysgol gyda nhw. Roedd yr ysgol nhw yn ddiflas iawn!
Am 9pm aethon ni ar y bws, i ddechrau ar y daith i Gymru. Roedd y taith yn hir ac yn ddiflas iawn. Roeddwn i'n drist iawn i gadael yr Almaen. Hoffwn i ddweud diolch yn fawr i Miss James, Miss Thomas, Miss Bedwyr a Mr Williams am cymryd ni ar y daith. Diolch yn fawr i Janina a'i theulu am edrych ar ol fi am yr wythnos. Roeddech chi yn neis iawn! Rydw i eisiau gweld Janina yn barod!

Emily xx

Heyy!
The week in Germany was amazing! My favourite day was Sunday when we went swimming and to Kurpfalz Park. It was a lot of fun. The worst day was Tuesday because we had to go to their school and it was really boring, and we had to come home.
We left Leininger Gymnasiwm at 9pm t start our journey back to Wales. I was really sad to leave. Most of the girls were all crying when it was time to go. I would like to say thankyou to Miss James, Miss Thomas, Miss Bedwyr and Mr Williams for taking us to Germany. I would also like to say thanks to Janina and her family for looking after me while I was in Germany. You were all very kind to me. I miss Janina already, and I can't wait to go back to Germany or for her to come back to Wales!

Emily xx

Letztes Tag! Diwrnod Olaf! Last Day!

Ich hatte ein total geil mal in Grünstadt! Ich liebt Heidelberg, Das Museum, Mannheim, Holiday Park und Familie Goldmaiers Haus! Die essen war wunderbar und ich habe zu viel apfelschorle getrunken! Familie Goldmaier war sehr sehr nett und freundlich und ich bin sehr sehr dankbar!
Heute war nicht so interessant. Ich bin in der bus für siebzehn Stunden. Es war nicht lustig. Ich habe für nur drei Stunden geschlafen weil Will zu lout war! Ich fand meine Mal in Deutschland fantastisch und ich bin afgeregt für September!
Danke Schön! Tshcüss!

Cefais amser bendigedig yn Grünstadt! Roeddwn wedi caru'r daethau i Heidelberg, yr amgueddfa, Mannheim, Holiday Park a ty'r Goldmaiers! Roedd y fwyd yn blasus iawn ac yfais llawer o apfelschorle! Roedd y teulu yn caredig a croesawgar iawn iawn a rwyf yn ddiolchgar iddyn nhw!
Doedd heddiw ddim yn diddorol iawn. Roedden ni ar y fws am 17 awr. Doedd hi ddim yn ddoniol. Cefais dim ond 3 awr o gwsg, gan fod William Thomas yn rhy swnllyd! Roedd yr amser yn yr Almaen yn ffantastig ac rwyf yn gyfroes am mis Medi!
Diolch yn fawr! Hwyl!

I'm not gonna lie to you, but it's been great. I had a crackin' time in Heidelberg, the museum, Mannheim, Holiday Park and the Goldmaier's house! The food was more than lush and to be honest, I'm gonna miss my apfelschorle. I'd like to say thanks to the kind and welcoming family!
To be fair today wasn't as good as I'd hoped. I was stuck on a bus for 17 hours, and don't laugh, 'cause it wasn't funny. I'm not in a very good mood after having only 3 hours of sleep. You can give Will Thomas the credit for this.
My time in Germany was alrite like, and I'm excited for September.
Thanks alot! See you later!

Jacob!

Hallo: Dienstag war ein sehr trauriger Tag. Wir besucht Leiniger Gymnaisuim schule mit meine partner. Es war interessant. Habe ich Crazy Golf gespielt mit meine freuden. Es war sehr spaß. In die abend habe ich buffet gegangen mit meine deutsch familie. Es war wirklich spaß. Zu 9 uhr wir reise zurück zu Wales!. Es war SEHR traurig. Vielen danke Löw familie. Sind sie sehr nett!
Ich vermisse Sabby


Helo! Roedd dydd mawrth yn diwrnod drist iawn. Roeddwn ni wedi ymweld a ysgol partneiriad ni yn y dydd. Roedd e'n diddorol iawn, mae ysgol ni mor llym yn cymharu i ysgol nhw!. Ar ol hynny aethom fi a fy frindiau i chwarae Crazy Golf. Roedd e mor doniol!. Hefyd bwytais hufen ia. YUM. Yn y prynhawn aeth fi a teulu cyfnewid fi i bwffe. Roedd y bwyd yn blasus iawn. Am 9 or gloch roedd rhaid i ni gadael Yr Almaen a dechrau taith ni nol i Cymru. Roedd e mor a drist a doeddwn i ddim eisiau gadael!. Diolch i'r teulu Löw am edrych ar fy ol am wythnos. Roeddwch chi yn cyfeillgar iawn.
Rydw i colli Sabby yn llawer yn barod!

Hey: Tuesday was a very sad day. We visited our partners school. Our school is very strict compared to our exchange's school!. After that we went to play Crazy Golf. It was so much fun. We all had a ice-cream to eat! YUUM. In the evening me and my exchange family went to the buffet. The food was very tasty!. At 9 o'clock we had to start our travel back to Wales. It was very sad, i really didn't want to leave!. Thank you very much to the Löw family for looking after me for a week. You very kind to me.
I already miss Sabby!.

Tschuß!
Hwyl Fawr!
Bye!
:) xxxxxx

10.6.09

Hey

Heute war nicht so gut, wir haben in der bus nach Wales hingefahren, und es war sehr langweilig.
Ich habe am 6-7 Stunde geschlafen, ich bin mude..
Ich vermisse Steffi.

Doedd heddiw ddim yn dda iawn, roeddem ni wedi teithio o'r Almaen i Gymru, ac roedd yn ddiflas iawn. Roeddwn i wedi gysgu am tua 6-7 awr, rydw i wedi blino. Rydw i'n colli Steffi a'u theulu yn barod, a rydw i eisiau mynd yn ol. Dydw i ddim yn credu mae 1 wythnos yn ddigon hir ): Ond rydw i'n hapus i fod yn ol gyda fy nheulu a'r gathod ^_^. Bydd Eleri nol o'r ysgol cyn bo hir yn gofyn am ei hanrhegion! Rydw i wedi cael amser arbennig o dda yn Yr Almaen a rydw i eisiau ddiolch i Ms James, Ms Bedwyr, Mr Williams, Ms Thomas, ac wrth gwrs - John. (y) Rydw i wedi anfon E-bost i'r teulu Almaeneg yn ddiolch iddyn nhw am fy nghadw i yn ei dy. Diolch yn fawr i bawb pwy wnaeth helpu i wneud y drip yma mor dda.

Today wasn't the funnest of days I will admit.. We travelled from Germany to Wales and it war a long, tiring and boring journey. I think i slept for about 6-7 hours - which was more than the journey to Germany - but I'm still very tired. I miss Steffi and her family already, and i want to go back! I don't think that 1 week was enough ): But i am happy to be home with my family and the cats ^_^. Eleri will be home from school soon asking 'so, where's my presents (: ?'
1 I have had an amazing time in Germany and i want to thanks Ms James, Ms Bedwyr, Mr Williams, Ms Thomas, and of course - John, whithout whom this trip would not have been possible. I have sent an E-mail to thank my German family for having me in their home for the week and to tell them what a nice time I've had. Thank you so much to everyone who has helped to make this trip so good.


Rhiannon
Xxxxxxxxxxxxx

9.6.09

Ich war heute im Leininger-Gymnasium und war nit in den Unterrichtsstunden. Es war sehr interessant. Nach der Schule waren Anna,Aaron und ich im Schwimmbad. Ich hatte eine sehr schöne Zeit. Ich sehe euch morgen! xxxHeddiw aroson ni mewn ysgol almaeneg i weld sut oedd gwersi yr almaenwyr. Roedd e'n profiad dda ond yn wahannon iawn. Es i Anna a Aaron nofio ar ol ysgol cefais i amser gwych roedd e mor hwyl. Rydw i wedi packio a nawr yn mynd i gadael :( xx gweld chi fori.

Today we stayed in the german school to se how lessons wer in germany. It was a good experence and the school was very different to our school. Me Anna and Aaron wedt swimming after school it was so mutch fun. I have packed and now redy to leave :( se you tomorrow xxxxxxxxxx

Diwrnod Olaf

Hallo!
Heute, war ich in Leininger Gymnasiwm. Stunden war sehr langweilig, aber Musik war gut. Danach habe ich mit Janina, Aysha, Janina, Dominique und Amy eingekauft. Es war super. Ich habe mit Aysha gesungen. Ich fand es prima!

Tchuß Grünstadt!!
Emily

Helo!
Dyma fy blog olaf i yn Grünstadt. Heddiw, aethon ni i Leininger Gymnasiwm. Roedd y gwersi yn ddiflas iawn, ond yn cerddoriaeth gwylion ni School of Rock. Roedd e'n dda. Wedyn, es i siopa yn Grünstadt gyda Janina, Aysha, Janina, Amy a Dominique. Roedd e'n hwyl. Wedyn es i i ty Janina H gyda Janina, Janina a Aysha. Aethon ni ar SingStar. Roedd e'n dda iawn. Rydyn ni'n mynd i'r ysgol am 7 o'r gloch, a rydyn ni'n gadael am 9 o'r gloch. Dydw i ddim eisiau gadael Grunstadt. Mae'n mynd i bod yn noson drist iawn.

Hwyl Grünstadt!!
Emily

Heyy!
This is my last blog in Grünstadt. Today we went to Leininger Gymnasiwm. The lessons were really boring. In music, we watched School of Rock. It was good. Then I went shopping with Janina, Aysha, Janina, Amy and Dominique. It was fun. Then, I went to Janina's house with Janina, Janina and Aysha. We went on SingStar. It was funny. At 7 o clock we are going to the school and then we are leaving at 9 o clock. I don't want to leave Grünstadt. It's going to be a very sad night.

Goodbye Grünstadt!!
Emily

Diwrnod olaf!

Hallo,
ich bin im Eiscafe gewesen. Ich habe einen Crepe gegessen. Es war sehr lecker! Danach habe ich Isabell und Jamie-Leigh mit Ffion getroffen. Ich habe Mario Cart gespielt! Ich war nicht so gut! Das wetter war gut. Es war sonnig und wolkig. Ich habe meinen Koffer gepackt. O nein! Grünstadt ist wunderbar!

Helo,
Heddi aethom i´r siop hufen ia, ges i pancos i fwyta. Roedd yn flasus iawn. Wedyn, aethom i gwrdd a Isabell a Jamie-Leigh. Chwaraeais ar Mario Cart. Dydw i ddim yn rhy dda. Roedd y tywydd yn eithaf dda, roedd hi´n heuliog ac yn gymylog. Rydw i nawr wedi gorffen pacio. Naaa! Mae Grüstadt yn wych, hoffwn i ddod yn ol i ymweld.
Leah.

Dienstag/ Tuesday/ Dydd Mawrth

Jacob und Tara:

Heute war ganz gut. Wir sind zum Leininger Gymnasium gefahren. Es war interessant. Jacob: Erst hatten wir Doppel-Sport. Ich habe Fußball gespielt. Tara: Ich habe Völkerball gespielt!
Sport war lustig (: Danach haben wir Religion gemacht. Es war gut weil der Lehrer mit uns gesprochen hat. In Latein, Deutsch und Physik hat der lehrer nicht mit uns gesprochen. Wir fande Latein, Deutsch und Physik langweilig! Nach der Schule hat Nadja Streichorchester gehabt. Sie waren lustig! Heute abend gehen wir zu einem Buffet danach fahren wir wieder nach Wales. :(
Tschüss!

Roedd hediiw yn eithaf da. Aethon ni i Leininger Gymnasium. Roedd hi'n diddorol i weld y gwahaniaethau yn eu hysgol nhw ac ein ysgol ni. Jacob: Yn gyntaf cefon ni dwbl sbort. Chwaraeais i Pêl-droed.
Tara: Chwaraeais i dodgeball!
Mae sbort yn hwyl iawn (: Nesaf, cafon ni Add Gref. Roedd hi'n da oherwydd roedd yr athro yn siarad gyda ni. (:
Yn Latin, Almaeneg a Ffiseg doedd yr athrawon ddim yn siarad gyda ni! Rydym yn meddwl roedd Latin, Almaeneg a Ffiseg yn ddiflas. Ar ôl ysgol, cafodd Nadja orcestra. Roedden nhw'n ddoniol. Heno, byddwn yn mynd i bwffei ac yna byddwn ni yn adael am Cymru! :(
Hwyl!

Today was Ok. We went to Leininger Gymnasium. It was interesting to see the differences in our schools. Jacob: First we had double-sport. I played football.
Tara: I played dodgeball!
Sports is very fun (: Next, we had R.E. It was good because the teacher was talking to us. In Latin, german and Physics the teacher did not talk to us. We think that Latin, German and Physics is boring. After school, Nadja had orchestra. The band was funny. Tonight, we are going to a buffet and then we are leaving to go back to Wales! :(
Bye


Jacob :) + Tara x

Dienstag / Dydd Llun

Hallo!
O nein! Heute ist der letzten Tag! Wir haben nach Leininger Gymnasium besucht. Es war sehr interessant! Später werden wir ein Buffe nach der Schule haben. Es wird super!

Helo!
Heddiw yw diwrnod olaf y cyfnewid i Grünstadt! Ymwelom ni a'r ysgol bore 'ma. Roedd hi'n diddorol i weld faint mor wahannol yw trefn diwrnod ysgol Almaeneg i un Cymraeg. Ers hynny rwdw i wedi bod yn brysur yn pacio :( Nid wyf eisiau gadael eto, rydw i'n cael gormod o hwyl! Cyn gadael rydym yn mynd i cael bwffe gyda'n partneriaid. bydd hi'n wych, ond byddai'n drist hefyd.
Tschuß Grünstadt!
Nia x x x
Heute war sehr gut. Ich bin mit Seb ins Leninger Gymnasium gefahren. Es war lustig und ziemlich interessant. Dannach habe ich Tischtennis mit Seb gespielen. Es war toll und ich habe gewonnen. Ich finde Tischtennis fantastisch. Dannach bin ich in buffet in Leninger Gymnasium gefahren. Es war prima und lecker.

Mwynheiais heddiw, treuliais i'r bore yn yr ysgol gyda Seb yn ei wersi dyddiol. Roedd yn diddorol i weld sut oedd ei wersi nhw ac sut oedd ei ymddygiad fel. Yna ar ol ysgol chwaraeais i tenis fwrdd yn erbyn Seb ac enillais i, felly roedd yn gret. Ar ol hynny aethon ni i'r bwffe yn yr ysgol. Roedd y fwyd yn bendigedig ac roedd y noson yn arbennig.

I enjoyed today in the school with Seb. It was very interesting to see how everything worked over there and how people behaved. Then playing table tennis against Seb, later on was fun too, mostly because I won. Then at the school buffet I had a lot of fun and the food was great.
Hallo.
Heute ist Dienstag. Ich fand den Tag sehr gut. Ich bin mit Bianca in die Schule gegangen. Ich bin in viele Unterrichtsstunden gegangen. Es war gut. Ich habe in der Pause Apfelschorle getrunken, ich fand es lecker.
Diese Nacht werde ich in die Schule gehen, um am Buffet zu essen. Es wird gut. Der Tag war sehr gut.

Helo.
Heddiw mae'n Ddydd Mawrth, yn anffodus ar ol i ni cael y Bwffe mi fyddwn yn dechrau ein taith adref. Rydw i wedi mwynhau fy amser yn Yr Almaen, mae 'di bod yn wych. Ond ar yr un pryd rwyf yn falch i mynd a gweld fy nheulu.
Roedd y diwrnod yn dda, ond yn anffodus roedd gan Bianca gwers almaeneg, felly nid oeddwn yn deall y mwyafrif. Es i, i nifer o wahanol gwersi heddiw. Roedd hi'n diddorol i gymharu gyda ein ysgol ni. Yn ystod egwyl yfais diod. Roedd hi'n iawn ond mae well gen i nifer o bethau eraill.
Yn hwyrach ymlaen mae yna Bwffe yn yr ysgol, mi fydd yn dda. Ond ar ol 'ni mae'n rhaid iddynt fynd adref. Roedd y diwrnod olaf mor belled yn dda.

Ffion Ellis.

DYDD SUL A DYDD LLUN!!

Beth:

Hallo! Gestern habe ich die SAP arena gegangen.Es war prima. Ich habe in Manheim mit Meg, Fern und Celyn eingekauft. Es war toll. Dann habe ich in die disco getanzt und pizza gegessen. Es war super. Heute habe ich mit meine partner schule gegangen. Es war interessant. In die abend ich werde mit meiner freuden crazy golf spielen.

Catrin:

Hallo! Gestern habe ich die SAP arena gegangen. Es war gut aber ich habe ohnmächtig geworden und dann habe ich mit Kara, Miss Thomas, Miss Bedwyr und Mr. Williams in die Arena geklebt! Es war sehr lustig aber die lehrerin war nicht lachen! Dann habe ich in die disco mit meine freundin getanzt. Ich liebe tanye es ist super! In die abend ich werde ein buffet und party gegangen.

Helo! Ddoe aethon ni i'r SAP arena roedd hynny yn hwyl ond cafodd Catrin ei gloi i fewn gyda Kara Miss Thomas Miss Bedwyr a Mr Williams! Yna aethon ni i ddisco ac cafodd Beth pizza a cafodd Catrin Pasta (doedd hi dim yn neis iawn!) Yn anlwcus fe lewygodd Catrin ac roedd rhaid mynd i weld ddoctor. Yn lwcus roedd mam partner Kara efo ysbyty yn ei ty! Hefyd aethom ni i Manheim a prynodd Catrin llawer a prynodd Bethan par o siorts! Cafodd Bethan amser amazing yn y disgo! Heno rydym yn mynd adref bydd hynny yn drist iawn i ddweud hwyl fawr!

Hey! Yesterday we went to the SAP arena it was interesting for Bethan but Catrin didnt see much of it! Then we went to Manheim that was fun - Catrin bought loads, Bethan bought a pair of shorts! Then we had pizza and pasta (wasnt very nice) and danced in the disco. Bethan had a lot of fun but Catrin not so much - she ended up having a blood test! Tonight we're going to crazy golf with our friends and partners it will be fun and then we will have a buffet and party with our families to say goodbye for the last time!

BYE GRÜNSTADT!
HWYL FAWR GRÜNSTADT!
TSCHÜß GRÜNSTADT!

DANKE SHÖN!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monday and Tuesday

Am Montag, bin ich SAP arena mit meine Schule gefahren. Danach, bin ich Ausrüstung Tennis mit meine Schule in Mannheim gekauft. Dannach habe ich disco in die Schule mit meine freunden getanzt. Es war komisch und Spaß mit meine Freunden.
Am Dienstag, bin ich Leininger Gymnasium mit meine Freunden gegangen. In dem Morgen, habe ich doppelt Sport Stunde, ein Deutsch Stunde, ein Latein Stunde und doppelt Kunst Stunde. Es war sehr langweilig in die Schule und Stundes weil die lehrers und lehrerins sprechen nicht english.
Tschuß

Ar Dydd Llun, wnaethon ni mynd i'r SAP arena (Stadiwm Hoci a pel-llaw) yn y bore, canol dref Mannheim i siopa am ganol dydd a pitsa a disco yn Leininger Gymnasium yn yr nos. Roedd pob un o'r pethau yma'n hwyl, hyd yn oed yr disgo.
Ar Dydd Mawrth, wanethon ni mynd i Leininger Gymnasium am yr dydd. Mae'r Fro yn gwell o bell ffordd. Mae'r fro yn gwell efo technoleg, gwisg, athrawon, yr cyriciwlwm ag ystafelloedd. Rydw i'n edrych 'mlaen i'r daith nol adref.

On Monday, we went to the SAP arena (huge stadium in Mannheim) in the morning, then Mannheim city center to shop at midday and then pizza and a disco in the evening at Leininger Gymnasium. It was all fun, even the disco. At night i didn't write in the blog because i was packing my suitcase for today.
On Tuesday, i spent the day in Leininger Gymnasium. It is completely different to Y Fro. The pupils are left to their own accord in many of the classes, they have blackboards, the classrooms are bleak without anything on the walls apart from the blackboard at the front of the class and the lesson schedule is completely different. Today I had to go to the same lessons as my partner, which were: Double P.E, German, Latin and Double Art. We played football in sport. Bye.

hi mum

Heute, habe ich in der schule!Es war öde!Ich habe schwimmen mit der Daniel, Sion,Phillipe,Rory und Christan in dem schwimmbad geshwommen! Es war toll.

Heddi es i i'r ysgol efo Daniel(fy mhartner). Roedd e ychydig yn diflas ond roedd e'n eithaf doniol.Ar ol ysgol, es i nofio gyda Daniel,Rory,Sion,Phillipe a Christan!Roedd e'n cool!

Today i went to the school with Daniel(my partner). It was a bit boring but it was also quite funny!After school i went swimming with Rory,Sion,Phillipe and Christan! It was cool!

Heim heute - Adref Heddiw - Home Today!

Halloo! Heute, war ich in den Schulstunden im Leininger-Gymnasium mit Alannah. Habe ich mit Charlotte, Sandra, Alannah, Ashton, Matthias, Jake, Mario, Kieran und Ben gesprochen. Es war lustig aber manchmal langweilig. x

Heeloo! Heddiw, es i i gwersi gyda Alannah yn ei ysgol, Leininger-Gymnasium. Siaradais gyda
Charlotte, Sandra, Alannah, Ashton, Matthias, Jake, Mario, Kieran ac Ben. Roedd e'n ddoniol iawn ond weithau bach yn ddiflas oherwydd doeddwn i methu ei deall. x

Hiiyyaa! Today, I went to lessons with Alannah, in her school Leininger-Gymnasium. I chatted with
Charlotte, Sandra, Alannah, Ashton, Matthias, Jake, Mario, Kieran and Ben. It was funny but also sometimes a bit boring because I couldn't understand what was being said. At 2 o'clock we plan to go out down town for ice-cream with Sandra, Charlotte, Jake, Mario and maybe Matthias and Ben. I finished packing. (but I've made a big mess of it sorry mum. Some of us have Tetris programmed into our brains, but not me) See you all when I get back!! x
Heute, war ich in der schule.Stunden war sehr sehr langweilig!Aber Musik war besser.Ich habe bolognese gegessen und apfelsaft und cola getrunken.Es war sehr gut.

Tchuß Grünstadt xxx

Heddiw, wnaethon ni cael wersi yn yr ysgol.Roedd y pump wers cyntaf yn ddiflas iawn iawn!Ond am gwers 6 wanethon ni gwylio 'School of Rock' yn Cerddoriaeth felly aeth yn tymed bach yn well.Am 7 o'r gloch rydym ni yn mynd yn ol i'r ysgol i gael bwffe a wedyn am 9 o'r gloch mi fyddwn ni yn gadael Grünstadt i dod adref.Mae hwn mynd i fod yn noson drist iawn.

Hwyl Grünstadt
Caru chi i gyd! xxx

Today, we stayed in school to have lessons with our partners.Most of the words I couldn't understand but it was okay.The first five lessons where the most boring but lesson 6 we got to watch 'School of Rock' in the music lesson.Tonight we will go back to the school for a buffet and then at 9 o clock we will leave Grünstadt to make our way back to Wales.

Bye Grünstadt
Love you all xxx
Amy
Hallo!
Gestern war Montag. Ich fand den Tag sehr gut aber die Discothek war langweilig. Am Morgen bin ich mit der Schule zur SAP Arena gegangen. Ich fand es interessant. Ich habe viele Dinge gesehen. Die SAP Arena ist groß und super. Danach bin ich nochmal nach Mannheim gegangen. Ich habe Cola getrunken und ich habe einen Muffin gegessen, ich fand es lecker. Ich habe Geschenke für meine Familie gekauft.
Danach bin ich in die Schuldiscothek gegangen. Ich mag Discotheken nicht, es ist langweilig aber ich habe mit meiner Freundin getanzt. Der Tag war prima.

Helo.
Ddoe oedd hi'n Ddydd Llun. Roedd hi' ddiwrnod dda heblaw am y ddisgo, mi oedd yn ddiflas. Yn y bore aethom i'r SAP Arena, ffeindiais yn ddiddorol. Mae'r SAP Arena yn lle fawr. Gwelais nifer o bethau diddorol iawn. Wedi 'ni aethom i dref Mannheim eto, ond y tro yma gwarion ni pedwar awr yno. Prynais llawer o anrhegion i fy nheulu.
Wedyn aethom nol i'r ysgol i gael fwyd. Yna roedd disgo. Nid wyf yn hoffi mynd i'r ddisgo, yn fy marn i mae'n ddiflas iawn ond dawnsiais gyda fy ffrindiau beth bynnag. Roedd y diwrnod heblaw y ddisgo yn dda.

Ffion Ellis
Hallo
Heute ist nicht so gut :( Wir gehen nach Wales heute Abend zurück. Ich bin sehr traurig. 
Heute, habe ich mit Hannah in der schule die unterrichtsfächer besucht. Es war sehr langweilig aber lustig.

Helo
Dydy e ddim yn diwrnod dda heddi, mae e'n diwrnod trist iawn! Rydym yn gadael Grünstadt ac hefyd yn gadael ein Almaenwyr a'u teuluoedd. Rydw i mor drist am gadael, ond ar yr un pryd yn hapus i weld fy nheulu a ffrindiau. Wel heddi, es i i'r ysgol gyda Hannah ac mewn i ei gwersi hi. Roedd e'n diflas iawn ond oherwydd roeddwn i yn eistedd ar bwys Fern, roedd e'n ddoniol. Wnes i cwrdd a llawer o pobl ar y trip yma ac mae'n mynd i bod yn anodd iawn i adael nhw. Rydw i eisiau ddiolch i Miss James, Miss Bedwyr, Miss Thomas a Mr Williams am ddod a ni ar y trip yma, rydw i wedi cael amser FANTASTISCH! Danke :) Wel mae'n rhaid i fi mynd i pacio nawr.. Hwyl! 

Heya.
Its not a very good day today.. its very sad. We are leaving Grünstadt and also leaving our Germans and their families. I'm so sad to leave but I am also happy and excited to see my family and friends (especially MADELEINE). Well today, I went to school with Hannah and I went to her lessons with her. It was really boring, although my Religious Education class was good because she let us talk all lesson and she gave us crisps and biscuits. Other than that it was boring but because I was sitting by Fern it was quite funny. I have met alot of really nice people on this trip and its going to be very hard to say goodbye and leave them. I just want to give a BIG thank you to Miss James, Miss Bedwyr, Miss Thomas and Mr Williams for taking us on this trip, I've had the best time! Thank you so much! :) I have to go and pack now. 
Bye x

TSCHÜSS !

DIOLCH! xxxx

8.6.09

Charlotte Davies

Hallo! Heute, haben wir eine tour durch die SAP Arena gemacht. Es war cool und interessant. Danach, bin ich nach Mannheim gefahren.Ich bin überreichen und prezl gekauft. Ich libe prezl. Danach, ich in die Disco gefahren. Ich habe mit Jessica, Leanne und Shevaun getanzt. Es war sehr lustig. und cool Ich bin müde! ich Peter getroffen! Ich finde Perter sehr lustig!
Traa x

Helo! Heddiw cafon ni 'tour' o'r SAP Arena. Roedd hi'n cwl ac yn ddiddorol. Yna es i i Mannheim.Dwi wedi prynu anrhegion a prezl. Dwi'n caru pretzl. Yna es i i'r disco. Dawnsiais i efo Jessica, Leanne a Shevaun. Roedd hi'n ddoniol a cwl. Rydw i wedi blino! Dwi wedi cwrdd a Peter, brawd henaf Sandra. Mae Peter yn ddoniol iawn! Roedd yn dweud llawer o jocau i mi.
Traa xx

Hello! Today we had a tour of the SAP Arena. It was cool and interesting. Then I went to Mannheim. I bought presants and prezl. I love pretzl. Then I went to the disco and eat pizza. I danced with Jessica, Leanne and Shevaun. It was funny. I am tired! I Met Peter today, Sandra's older brother. He is really funny. He Kept telling me jokes.
Traa x

Meg :)

Hallo! 

Heute war toll! Erst, bin ich in SAP erena gefahren. Es war sehr intaressant und super. Dannach, habe ich mit Fern, Celyn, Beth und Angharad im Mannheim eingekauft. Es war FANTASTISCH! Dann, habe ich in der disgo Pizza gegessen und cola getrunken. Es war ok. Ich habe nichts getanzt. Ich can nichts tanzen. 

Tschüss!

Helo! 

Heddiw, aethom ni i'r SAP arena. Roedd e'n diddorol iawn ac hefyd yn hwyl. Es i siopa yn Mannheim ar ol hynny, gda Fern, Celyn, Beth ac Angharad. Roedd e'n fantastig.. roeddwn i'n caru siopa am 4 awr! Wedyn, aethom ni nol i'r ysgol am Pizza a disgo. Roedd y bwyd yn ok ac wnes i yfed cola. Ar dechrau y disgo, roedd y cerddoriaeth yn gwael iawn. Wedyn, roedd e'n ok. Wnes i ddim dawnsio oherwydd dydw i ddim yn gallu dawnsio. Ond wnes i cael hwyl. 

Hwyl!

Hey!

I have to this fast because I am very tired and need to go to bed! 
Today, we visited the SAP arena. It was very interesting and really fun. After that, I went shopping in Mannheim with Fern, Celyn, Bethan and Angharad. We were allowed to shop for 4 hours and I was in HEAVEN! I loved it. I had a Starbucks drink.. Mango & Passionfruit! I had been waiting for a Starbucks for ages! Anyway.. we went back to the school where we had some pizza and a small disgo. The food was ok and I drunk coke :) The music at the start of the disgo was dreadfull but nearer the end it got a little better. I didnt dance because I simply cannot, but i had fun. 

See you soon mum...   and dad. 
Love you! xx

Byee x

dydd llawn olaf

Gestern bin ich zum holiday park in Haßloch mit Matthias, Kieran, Steffan, Nico, Paul, Max, Rory und anderen gefahren . Das was sehr cool und lustig. Heute ich bin nach Mannheim mit den Walisern gefahren, danach habe ich pizza gegessen und in der disco getanzt.

Ddoe es i'r holiday park yn Haßloch gyda Matthias, Kieran, Steffan, Max, Nico, Paul, Rory a cwpwl o phobol eraill. Roed y eithaf cwl a ddoniol. Heddi aeth y plant sydd yn Bro Morgannwg i Mannheim ar ol hynny aethon nol i'r ysgol bwyta pizza a cael ddisgo. Roedd y ddisgo yn dda tuag at y ddiwedd.
hello
Heute war ich in der SAP Arena in Mannheim. Es war sehr gut. Ich habe Geschenke für meine familie in Mannheim. Danach ich habe pizza gegessen mit Emily, Sandra, Jess , Charlotte , Rhiannnin und Alannah. Es war sehr Gut. Dann habe ich in der disco getanzt. Es war Fantastisch.

Hello
Heddi fe aethom ni ir Sap Arena yn Mannheim, roedd y ymweliad yn arbennig. Prynnaus i anrhegion ir teulu pan oeddwn ni yna. Ar ol y SAP Arena fe aethom ni i canol Mannheim lle cafon ni amser i siopa gydain ffrindiau. Yna pan oeddwn ni nol yn Grünstad cafon ni pzza yn yr ysgol gydain ffrindiau a partneriaud. Roedd y pizza yn flasus. Ar ol gorffen ein pizza cafon ni disgo lle oedd pawb yn siarad ac yn dawnsio. Roedd y disco yn hwyl.

Hello
Today we whent to the SAP Arena in Mannheim , the visit was very good and interesting. I bought my sisters a little something (mum dont tell them plaese). After the SAP Arena we whent into the centre of Mannheim where we had time to go with are friends and shop. When we arrived back in Grünstadt we had pizza in the school with are partners and friends. After the pizza we had a disgo, everyone danced and had a good time. Today has been graet.xx


P.S Only one day and a bit left mum and i will be home. The house wont be quiet when im back
hehe.

Ashton xxx

Montag! Dydd Llun! Monday!

Hallo! Heute, haben wir eine tour durch die SAP Arena gemacht. Es war interessant. Dann bin ich nach Mannheim gefahren. Ich habe zwei neue T-shirts und neue Converse gekauft. Ich habe einen Sandwich und Schokolade gegessen und ich habe Wasser getrunken. Es war lecker. Dann bin ich in die Disco gefahren. Ich habe getanzt. Es war sehr lustig. Ich bin müde!
Tschüss!

Helo! Heddiw cafon ni 'tour' o'r SAP Arena. Roedd hi'n ddiddorol. Yna es i i Mannheim. Prynais dau crys-T newydd a Converse newydd. Bwytais brechdan a siocled ac yfais dwr. Roedd hi'n flasus. Yna es i i'r disco. Dawnsiais i. Roedd hi'n ddoniol. Rydw i wedi blino!
Hwyl!

Hello! Today we had a tour of the SAP Arena. It was interesting. Then I went to Mannheim. I bought two new T-shirts and new Converse. I ate a sandwich and chocolate and drank water. It was yummy. Then I went to the disco and eat pizza. I danced. It was funny. I am tired!
Bye!

Tara x

Dydd olaf!

Heute war Super! Ich bin SAP arena besucht. Es war sehr interessant und ausgezeichnet. Dann nach bin ich nach Mannheim gefahren. Ich habe mit Ffion und Bethany eingekauft. Ich liebe Mannheim! Es ist wunderbar. Mannheim ist besser als das museum. Das wetter war ganz gut. Es war sonnig und wolkig. Ich habe Pizza nach Leininger Gymnasium gegessen. Es war sehr lecker. Ich habe in der Disco mit Bethany, Celyn und Ffion getanzt. Es war lustig und toll!

Roedd heddi yn wych! Roeddwn wedi mynd i´r SAP Arena. Roedd yn diddorol iawn. Cawsom gweld yr ardal V.I.P. Wedyn aethom i Mannheim. Siopais efo Ffion a Bethany am bedwar awr! Mae Mannheim yn wych! Yn fy marn i mae siopa yn Mannheim yn well na´r amgueddfa, er roedd y ddau yn hwylus iawn. Roedd y tywydd yn iawn, weithiau yn heuliog ac weithiau yn gymylog. Aethom yn ol i´r ysgol i gael Pizza flasus iawn ac yna´r disco. Dawnsiais efo Ffion, Bethany a celyn. Roedd yn ddoniol ond yn hwyl!
hello! Heute bin ich nach Mannheim. Es war sehr gut und lustig. ich habe Geschenke für meine familie in Mannheim. Danach ich habe pizza gegessen mit Jess,Lee,Charl,Katja,Anna-Maria, Sandra und Alannah. Es war sehr nett. Dann habe ich in der disco getanzt. es war ausgezeichnet.

helo! Heddiw aethon ni i Mannheim i siopa. Roedd hi'n dda ac yn ddoniol. Rydw i wedi prynu anrhegion i fy nhy nheulu. Wedyn aethon ni i bwyta pitsa gyda'r Almaenwyr . Yn hwyrach rodden ni wedi dawnsio yn y disco. roedd hi'n neis iawn.

hello! Today we went to Mannheim, first we went to the SAP Arena that was very fun we had a guided tour, then we went shopping, there I got my families presents. Later we went to eat pizza with all of the exchange students it was good after that we had a disco and I danced with all my friends.It was amazing. Mum i miss you and tell the family i miss them too XxXxXxXx

Will Thomas

Hallo! Heute war spaß. Erstes, bin ich die Sap Arena besucht. Es war interessant. Dann habe ich mit meinen freunden in Mannheim eingekauft. Es war ganz gut und lustig. Danach, habe ich ein pizza gegessen und fanta getrunken. Es war lecker. Dann habe ich in der disco getanzt. Es war spaß!

Hello! Roedd heddiw yn hwyl. Yn gyntaf aethom ni i'r SAP Arena. Roedd o'n diddorol. Yna aethom ni siopa yn Mannheim. Roedd o'n dda ond wens i ddim prynnu unrhywbeth. Yna wnes i bwyta pizza, roedd o'n flasus iawn. Yna wnaethom ni cael disco, roedd o'n hwylus iawn.

Hello! Today was really fun. First of all, we went to the SAP Arena in Mannheim. It was quite interessting. Then we went shopping around Mannheim but i didn't buy anything. After that we ate Pizza with our partners then we had a disco. It was really fun!

Tschüs!
Hallo! Ich bin in der SAP Arena mit den Schülern gewesen. Es war ineressant. Ich habe mit Angharad, Fern, Bethan und Meg eingekauft. Ich habe Bonbons, eine Top, eine Short und zwei Armbänder gekauft. Ich habe Pizza mit der Schule und mit dem Deutschen Schülern gegessen. Es war gut. Ich bin in disco in der Deutschen Schule gegangen. Ich habe viel mit meiner Freunden getanzt. Es war super! Tschüss!

Helo! Heddiw es i'r SAP Arena gyda'r ysgol. Mae'r SAP Arena yn lle mae nhw'n chwarae hoci ia. Roedd e'n ddiddorol. Es i siopa gyda Angharad, Fern, Bethan a Meg a prynais llawer o losin, top, siorts a dau breichled. Ar ol eithom ni i ysogol yr Almaenwyr a gwnaethom ni bwta pizza yna a cafon ni disgo. Dawnsiais llawer gyda pawb a cymeron ni llawer o lluniau. Roedd e'n wych! Hwyl fawr!

Celyn xxx
Gweld chi cyn bo hir!
Hey!

Heute war sehr gut. Wir haben der SAP Arena besichtigt, es war sehr interessant! In der Bus habe ich Film gesehen, es war sehr lustig! Ich habe in Mannheim mit Lydia, Tara, Nia und Charlotte.R eingekauft, es war sehr gut. Danach habe ich in der schule mit Jedermann Pizza gegessen, es war OK. Dann habe ich in der disco mit Lydia und Tara getanzt! Es war lustig und Spaß.

Roedd heddi'n dda iawn. Roeddem ni wedi ynd i ymweld a'r SAP Arena yn Mannheim a welon ni'r llefydd lle mae'r 'VIP's' yn mynd i wylio'r gem neu beth bynnag sydd wedi cael ei gynnal yno. Fe ddysgwn ni llawer o bethau. Wedyn aethon ni siopa yng nghanol Mannheim, ac ar y bws ar y ffordd, fe welon ni mwy o'r ffilm 'Rat Race', roedd e'n ddoniol iawn. Siopais gyda Nia, Charlotte, Lydia a Tara, a prynais llawer o anrhegion. Wedyn fe aethon ni gwrdd gyda ein partneriaid yn yr ysgol a fe bwyton ni pizza. Ar ol bwyta newidiais i mewn i ddillad disco!! Wedyn roedd yna ddisgo ond doedd ddim cerddoriaeth arbennig o dda yn fy marn i... Ond roedd e'n hwyl iawn i gweld pawb (bron) yn dawnsio, hyd yn oed yr athrawon tuag at y diwedd!

Today was very good. We went to visit the SAP Arena, and saw some places where VIP's go to watch the game or whatever has been organized. We learnt about prices and things like that, the Sky Lounge was i think about 7300 for a season ticket, but I'm not so sure about for how many people. On the bus journeys we were watching 'Rat Race', it was very funny. Then we went to the school to meet with our partners. We all sat in a hall and ate pizza's together, it wasn't so nice becaue i had already eaten too much chocolate in Mannheim... Then we got changed in to our disco clothes! Then the disco started, it was fun but the music was not very good in my opinion. I danced with Lydia and Tara and many other people and it was really funny. Even the teachers were dancing towards the end!

Tschüß!!
Hwyl!!
Bye!!

P.S
I forgot to buy a fridge magnet... Sorry Mum...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Montag / Dydd Llun

Hallo!
Heute war ausgezeichnet! In morgen, wir haben die SAP Arena besucht. Es war interessant oder ziemlich lanwielig weil ich mag nicht Sport! Dannach, wir haben nach Mannheim eingekaufen! Ich habe ein neuen t-shirt und viele Geshenk kaufen. Ich habe mit Rhiannon, Charlotte, Lydia und Tara eingekauft, es war wunderbar. Am fünf heure wir haben Pizza nach Leiniger Gymnasium gegessen. Es war schmeck! Nach dem wir haebn ein disco! Ich habe viel getanzt! Es war fantastisch!

Helo!
Heddiw oedd diwrnod gorau'r daith! Yn y bore ymwelon ni a'r SAP Arena. Roedd hi'n diddorol ond roeddwn wedi'n diflasu braidd oherwysdd nad wyf yn hoff o chwaraeon! Ar ol cael ein tywys o amgylch yr arena, aethom ni i siopa! Prynnais nifer fawr o anrhegion i fy ffrindiau a fy nheulu yno, mae'r siopau yno'n wych! Piti doedd dim Topshop ;D Ar ol gorffen siopa dychwelom ni i Leiniger gymnasiwm i gael Pizza ac i cael disco! Roedd hi'n ffantastig!
Tschuß!
Nia x x x

Montag/ Monday/ Dydd Llun

Heute ich bin nach Mannheim gegangen. Es war fantastisch. Ich habe die SAP Arena besucht, es war interessant, aber ich mag ice Hockey nicht. Danach ich habe in Mannheim gekauft! Es war prima! Mein LieblingsLaden ist New Yorker, er ist sehr gut. Ich habe pizza in die Schule gegessen, es war lecker. Danach ich habe mit meinen Freunden in der Disco getanzt, es war Spaß.

Heddiw aethon ni i Manheim. Roedd hi'n wych. Ymwelais a'r SAP Arena, roedd hi'n ddiddorol ond dydw i ddim yn hoffi hoci ia llawer. Ar ol hynny, aethon ni i siopa yn Manheim! Roedd hi'n arbennig o dda. Fy hoff siop yna yw New Yorker, mae hi'n dda iawn. Bwytais pizza yn yr ysgol, roedd hi'n flasus. Wedyn oedd disgo yn yr ysgol, cefais lawer o hwyl.

Today we went to Manheim. It was fantastic. We went to the SAP Arena, where ice hockey, boxing and music is showed. It was interesting, but I don't like ice hockey much. After that we went shopping in Manheim! It was amazing! My favourite shop was New Yorker, it was very good. I also liked C&A, H&M, Trendbox, DM and Tally Weijl. I bought some jewellery, a mascara, chocolate, a top, tights and more. After shopping we ate pizza with the German students at their school, then we had a disco. It was fun.

See you soon, tell Amy to answer my texts! Mum, I think my hair has faded to ginger :(
Tried to put some pictures on here, but it didn't work :( probably my fault, not the best when it comes to computers :L

byeee xxxxxx
Heute waren wir in der SAP- Arena in Mannheim. Wir haben den VIP- Bereich besichtigt. Es war sehr interessant und prima. Am Nachmittag gingen wir einkaufen in Mannheim, es war sehr gut und lustig. Am Abend habe ich pizza gegessen es war lecker. Danach haben wir in einer disco getanzt es war gut.

Heddiw aethom ni ir SAP -Arena mewn Mannheim. Ymwelom ni lle mae'r VIPs yn eistedd roedden ddiddorol. Ar ol hynnu aethom ni i Mannheim siopa prynais i llawer o pethau cwl. Yn y nos cafon ni pizza roedd fe yn blasus iawn. Hefyd cafon ni disgo roedd fe yn eithaf dda.

Today we went to the SAP Arena in Mannheim. We visited the VIP area's and sat in the VIP seats it was very cool. After the SAP Arena we drove to Mannheim, we had 4 hours of SHOPPING !!!!!!!!! wich i absolutely loved. I bought quite alot to be fair. When we reached Leiniger Gymnasium we changed into our disco clothes. We ate alot of pizza and had a rave in the disco it was so funny.

Tschüss!
Hwyl!
Bye!

p.s- hapus nawr miss james =)

hi mum

Heute habe ich SAP Arena und Manheim und der disgo.Es war cool.Ich habe pizza in der disgo gegessen und cola getrinken!SAP Arena war total gut.

Heddiw aethon ni i'r SAP Arena, Manhein ar disgo. Roedd e'n gret!Bwytais i pizza a yfais i cola yn y disgo.Roedd y SAP Arena yn dda iawn!

Today we went to the SAP Arena, Mannheim and the disgo. It was awsome!I ate pizza and i drank cola in the disgo.It was nice.The SAP Arena was cool!

heute , heddiw , today.

Heute war ich in Mannheim.
In Mannheim habe ich die SAP Arena gesehen.
Die SAP arena war fantastisch.
In Mannheim bin ich shoppen gegangen.
Das war sehr interessant.
Danach war ich mit meinen freunden und lehrern in der schule pizza essen und in der disco.
Die disco war sehr gut.

Heddiw i was in Mannheim.
Wnaethom ni ymweld ar Stadiwm SAP sef stadiwm i hocci -iar.
Roedd y stadiwm SAP yn gwych.
Ar ol ymweld ar stadiwm wnaethom ni cael amser i siopa yn y dref.
prynais i sbectol haul ac siwmper newidd.
Roeed siopa yn diddorol.
Ar ol siopa am ychydyg teithiwn nol ir ysgol ac bwyta piyya ac cael disco.
Dawnsiodd mrs James yn dda ir YMCA :)
Roedd y disco yn dda iawn.

Today I was in Mannheim.
Here we visited the new SAP arena that is used for ic-hockey games.
The arena was amazing.
After visiting the arena we had tiem to go out and shopp in Mannheim.
I bought a new jumper and a new pair of sun glasses.
I found siopping quite interessting.
After shopping we traveld back to the school were we ate pizza and had a disco.
Mrs James danced very well to the YMCA.
The disco was very good.

KIERAN :D

Letztes tag - Diwrnod Olaf - Last Day!

Guten Tagg! Heute, habe ich in SAP Areana gegangen. Es war sehr interessant. Danach, habe ich in Mannheim mit Charlotte, Siobhan, Leanne eingekauft. Ich habe fotografiert. Es war sehr sehr lustig und fantastisch! Danach, habe ich bolognese gegessen. Es war nicht so gut. Ich habe mit Siobhan, Charlotte und Leanne in der Disco getanzt. Es war prima und Siobhan es sehr gut Tänzer!!!!! x

Heloo! Heddiw, es i i'r SAP Aeana yn Mannheim. Roedd e'n ddiddorol iawn. Ar ol hyny, es i siopa gyda Charlotte, Siobhan ac Leanne yn Mannheim. Prynais anrhegion i fy nheulu. Cymerais llawer o luniau. Roedd e'n ddionol ac gwych iawn! Ar ol siopa, aethon ni i cael bwyd. Gefais bolognese, ond doeddwn i ddim yn ei hoffi llawer o gwbl. Dawnsias gyda Siobhan, Charlotte ac Leanne. Roedd e'n gwych ac mae Siobhan yn dawnswyr da IAWN IAWN!! x

Hiyyaa!! Today, I went to the SAP Areana. It was very interesting. After that, I went shopping with Siobhan, Charlotte and Leanne. It was amazing and very funny. I bought presents for my family. I think my mum will love what I've bought her ;). It was very good. I took plenty of pictures. My camera has about 350 pictures on it!!!!! After shopping we went back to our partners school and everyone ate pizza except fussy old me. I was given bolognese but it wasn't very nice. Then we had a Disco and I danced with Siobhan, Charlotte, Leanne and a few other random people. It was great and I discovered that Siobhan (Shevaun) is a VERY VERY good dancer!!!!! Home tomorrow though, can't wait to see you again Mum and Dad and family. Love you all. Also can't wait to see Tilly for the first time! x

Montag :)xxxxxxx

Hallo, ich bin heute nach Mannheim gegangen. Es war wunderbar. Gekauft drei tops und eine Kette. Danach haben wir Pizza gegessen und es war Disco. Meine pizza war lecker. Die Disco war super, wir tantzen alle. Jetzt gehen wir schlafen.

Hello, heddiw aethon ni siopa yn Mannheim. Roedd e yn bendigedig. Prynais i tri top a un fwclys. Ar ol hyn aethon ni i fwyta pizza a wedyn aethon ni ir disco. Mwynheiais i fy pizza. Roedd y disgo yn super, dawnsion ni gyd. Rydyn ni nawr yn mynd ir gwely.

Hello, today i went shopping in Manheim. It was wonderful. I bought three tops and one necklace. Later we went to eat pizza and then we went to the disco. I enjoyed my pizza. The disco was super, we all danced. I am now going to sleep, goodnight .

Hwyl ,
Sashaa :)
Hallo! Dies ist mein letzter Blog! Heute war es sehr lang, aber der Abend war über super! Heute habe ich mit meinen Freunden, die SAP besucht. Es war ziemlich lang und langweilig, aber ich habe super fotografiert! Die Disco war sehr gut und lustig, aber die Musik war nicht so gut und sehr leiser. Ich habe eine glänzende Zeit in Deutschland und ich bin sehr traurig, dass wir morgen nach Hause fahren, aber es wird schön werden meine Familie wieder zusehen!

Tshuss,

Wil

Helo! Dyma fy mlog olaf! Roedd heddiw'n dydd hir iawn ond roedd y prynhawn yn wych! Heddiw aethon ni i ymweld a'r stadiwm SAP. Roedd e'n eithaf diflas ac roedd e'n hir iawn, ond wnes i cymryd llawer o lluniau sydd yn grêt! Roedd y Disgo yn dda iawn ac yn doniol iawn! Ond yn anffodus doedd y cerddoriaeth ddim yn wych a ddim yn digon uchel! Rydw i wedi mwynhau fy amser yma yn yr Almaen yn fawr iawn, ond rydw i'n edrych ymlaen at gweld fy nheulu unwaith eto.

Hwyl am y tro,

Wil

Hello! This is my last blog! Today was a very long day, but this afternoon was brilliant! Today we visited the SAP stadium. It was quite boring and it took a long time to walk around it. But I took lots of pictures, which is great for using up left over memory on my camera. The Disco was very good and very funny, but unfortunately the music wasn't amazing and it was too quiet! Apart from those two things, it was good though! I've really enjoyed my time here in Germany but at the end of day, when all's said and done, home is crackin and i'm looking forward to seeing my familly again.

Tidy ;)

Wil

Montag! Monday! Dydd Llun!

Heute war sehr lustig! Erst bin ich in die SAP Arena gefahren. Es war sehr interessant und groß! Ich habe ein Sandwich gegessen, es war wunderbar!
Dann bin ich nach Mannheim gefahren! Ich bin mit Wil Owen und Luis gefahren. Ich habe Geschenke für meine Familie gekauft. Mannheim ist spaß! (: Dannach habe ich in der Disco Pizza gegessen und Apfelschorle getrunken. Es war ganz ok. Ich habe mit Wil, Nadja, Celyn, Bethan und André getanzt. Ich fand es sehr sehr lustig. Ich bin müde, ich MUSS schlafen!
Tschüss!

Roedd heddiw yn sehr lustig! Yn gyntaf aethon ni i'r SAP Arena. Roedd hi'n diddorol iawn, ac yn fawr iawn! Bwytais brechdan, roedd hi'n wych. Wedyn aethon ni i Mannheim! Es i o amgylch gyda Wil Owen a Luis. Prynais anrhegion am fy nheulu. Mae Mannheim yn hwyl iawn! Nesaf bwytais Pitsa ac yfais apfelyn y disco yn yr ysgol. Roedd hi'n oce. Dawnsiais gyda Nadja, Wil, Celyn, Bethan ac André. Roedd hi'n doniol iawn iawn! Rwyf wedi blino, mae ANGEN cwsg arna i!
Hwyl!

Today was very funny! First we went to the SAP Arena, which is an arena where ice hockey and music concerts are played. It was very interesting and large. Next we went to Mannheim... AGAIN!.... I baught presents for my family! (: Mannheim is a nice place. After this I ate pzza and drank apfelschorle in the disco in the school. It was okay. I danced with Nadja, Wil, Celyn, Bethan and André. It was very very funny, but now I am tired, I NEED to sleep!
Bye!

Jacob! :)

Montag / Dydd Llun / Monday

Hallo!
Heute, bin ich in SAP Arena gefahren. SAP Arena ist fantastisch! Wir haben den VIP- Bereich besichtigt. Es war sehr interessant.Danach, habe ich in Mannheim eingekauft. Es war super! Ich habe mit Ashton in McDonalds gegessen. Ich fand es lecker! Danach haben wir Pizza gegessen. ES war sehr gut. Danach war in der Schule eine Disco. Ich fand es prima!

Emily

Helo!
Heddiw, aethon ni i'r SAP Arena. Mae'r SAP Arena yn gwych! Aethon ni i mewn i'r llefoedd VIP. Roedd e'n hwyl. Wedyn, aethon ni siopa yn Mannheim. Roedd rhaid i mi prynu bag newydd oherwydd wnaeth un fi torri :( Es i ac Ashton i McDonalds i cael bwyd. Roedd e'n blasus. Ar ol siopa, cafon ni pizza yn yr ysgol, ac wedyn cafon ni disgo! Roedd e'n ddoniol. Dydw i ddim eisiau mynd gartref eto!!

Emily

Heyy!
Today, we went to the SAP Arena. The SAP Arena is excellent! We saw the VIP places. It was amazing! Then we went shopping in Mannheim. I had to buy a new bag because my one broke! :( Ashton and I had food in McDonalds. It was tasty. Later, we had pizza in the school and then we ahd a disgo. It was a lot of fun! I'm happy that we are g oing home tomorrow so I can see my family, but I am sad because it''s a lot of fun here and I will miss everyone a lot!

Emily
Hallo!

Heute waren wir in der SAP- Arena in Mannheim. Wir haben den VIP- Bereich besichtigt. Es war sehr interessant. Wir haben gesehen, wo die Spieler vor dem Spiel und nach dem Spiel sind. Wir haben ein Paar Spieler getroffen. Sie waren sehr nett.
Am Abend haben wir Pizza gegessen. Es war sehr lecker. Danach war in der Schule eine Disco. Jeder hat Spaß gehabt.

Angharad xxx

Helo!

Heddiw aethom ni i'r SAp arena, yn Mannheim. Gwelon ni'r llefoedd VIP, roedd hi'n ddiddorol iawn. Gwelon ni lle aeth y chwareiwyr mynd cyn ac ar ol y gemau, Roedd hi'n dda. Wneithom ni cwrdd a rhai o'r chwareiwyr, roedden nhw'n garedig iawn.
Yn y prinhawn wneuthom ni cael pizza yn yr ysgol, roedd hi'n blasus. Ar ol hynnu roedd yna disco yn yr ysgol, wnaeth pawb mwynhau.

Angharad xxx

Hello!

Today we went to the SAP Arena, in Mannheim. We saw the VIP areas, it was very interesting. We saw where the players went before and after the game, it was good. We met some of the players, they were very nice.
In the evening we had pizza in the school, it was delicious. After that there was a disco in the school, everyone enjoyed.

Angharad xxx

Monday

Wir waren in einer Hockeyhalle und schauten uns um, es was fantastisch. Dann wir waren einkaufen, es hat Spaß gemacht. Ich habe pizza gegessen, es war sehr lecker. Dann haben wir getanzt, es hat Spaß gemacht. Ich sehe euch am Mittwoch. xxxxxxxxxxx

Rydyn ni wedi mynd i arena hoci ia, eithon ni i'r lle VIP a tynnon ni llawer o lluniau. Es i siopa ar ol gyda Charlotte, Jess a Shevaun, a roedd en gwych cefon ni pedwar awr i siopa yn Manheim. Prynaes crys ty newydd mewn siop gwych or enw Newyorka. Eithon ni ir ysgol wedin i bwyta pizza a wedin cael disgo, roedd y disgo mor ddoniol a roedd yr athrawon yn dawnsio. Haha. Rwyn drist fy mod yn mynd gartref yfori, mae e wedi fod yn profiad gwych. xxxxxxxxxxx

Today we went to a ice hocki arena and we went up to the VIP area. We didnt get to skate as the ice was melted but we had lots of fun and took lots of pictures. I went shopping after with Charlotte, Jess and Shevaun, we went into a good shop called Newyorka and i got some new tops. We went back to the school and ate pizza, then we had a disco. It was very fun and we had lots of laughs, expesially when the teachers wer dancing, dont worry we have videos. Haha. I dont want to go home just yet. Will se you all wednesday xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Heute war gut. Ich habe eingekauft. Es war prima. ich habe geschenke und klamotten gekauft. Danach habe ich mit Nia eis gegessen. Es hatte erdbeeren auf sich und es war lecker.Heute Abend hatten wir Pizza und eine Disco.Ich habe mit Tara,Rhiannon und Charlotte getanzt.Jetzt bin ich müde und meine Füße tuen weh. :)
Roedd heddiw yn fab.Fe wnaethon ni mynd SHOPA! Roedd o`n llawer o hwyl.Fe wnes i prynu llawer o pethau. Fe wnes i prynu anrhegion i fyn nheulu ac dillad i fy hyn. Fe wnes i a Nia rhannu hufen ia mefus. roedd on blasus iawn. Yn yr nos wnaethon ni bwyta pizza a cael disco yn yr ysgol. fe wnes i mwynau dawnsio efo fy ffrindiau. Rwyf nawr wedi blino ac mae fy troed yn brifo ar ol yr holl dawnsio a cerdded heddiw. :)
hello, today was the best! We went SHOPING. It was very fun and i bought lots of stuff.i have got gifts for my family and a dress for ME. Nia and I shared an ice cream.it had strawberries on it and it was very yummy. This evening we had pizza and a disco. I danced ( not very well i should add) with Tara Rhiannon and Charlotte. now i am tired and my feet are hurting from all the dancing and walking today :)
Almaeneg:
Hallo!
Heute, habe ich SAP Arena in Mannheim besucht.Es war sehr groß und ziemlich langweilig.Auch, in Mannheim mit Sasha und Jamie-Leigh eingekauft.Es war sehr sehr fantastisch!Ich liebe shopping.Habe ich zwei T-shirt, eine top, drei tüten bonbon,ballerina ,schnürsenkel und schmuck gekauft.Dannach,bin ich mit in die Schule gefahren.In der Schule, habe ich pizza gegessen und cola getrunken.Die pizza war nicht so gut aber die cola war gut.

Cymraeg:
Heddiw, roedden ni wedi ymweld a'r SAP Arena roedd y taith o amgylch yn diflas iawn gan fod yr Arena yn fawr iawn!Ond wnes i fwynhau cwrdd a'r chwaraewyr hoci;) a cael llun.Roedd y daith yn dda gan fod ni wedi ymweld a'r llefoedd VIP.Wedyn teithion ni i'r dref yn Mannheim lle aethon ni bant am 4 awr i siopa.Wnes i mynd bant gyda Jamie-Leigh a Sasha.Roedd hwn yn hwylus iawn!Wnaethon ni ymweld a New Yorker,H&M,DM,Hussel, Engelhorn Sport.Wnes i prynu llawer iawn o bethau yn gwario bron fy arian i gyd!Am 5 o'r gloch wnaethon ni mynd nol i Leininger-Gymnasium bwyta pizza yn yr ysgol, roedd y pizza yn gawel iawn ond wnes i mwynhau yfed y coke!Am 6 o'r gloch wnaeth y disgo dechrau a mae rhaid i mi dweud fod y disgo yn fwy wael na un Bro Morgannwg credwch neu beidio!
Yfory mae'n diwrnod olaf ni yn Grünstadt mae hwn mynd i fod yn diwrnod drist iawn ond bydaa i yn fwynhau dysgu yn yr ysgol yfory ond y peth dwi ddim mynd i deall dim gair o gwbl!

Saesneg:
Today, we visisted the new SAP Arena in Mannheim.The tour was good but it was very boring considering the Arena was HUGE!The part I enjoyed best was when I bought a hockey puck as a memory of the Arena and when we visited the changing rooms to see how nice they were(I even met famous Ice Hockey players!).After the tour we made our way to Mannheim to be let free to shop for 4 hours!This was very very fun because I walked around with Sasha and Jamie-Leigh and we had a graet time!I bought loads of stuff( even presents for my family at home who I miss very much)but now I'm not sure whether everything is going to fit back into my suitcase(I hope so!)The at 5 o'clock we were in the school for pizza for tea.This pizza was horibble but I wasnt hungry so I didn't have a lot.Then at 6 o'clock the disco started believe or not the disco was actually worse then the Bro Morgannwg ones and these are rubbish!
Tomorrow is our last day in Grünstadt it will be a very upsetting day but I will try not to think about that too much.

Goodbye
Tchuß
Hwyl
Amy xx

7.6.09

Lluniau'r Staff - dydd Sul

Pererin ar ei ffordd i Santiago de Compostela,
yng nghwmni 4 ffrind newydd
Eglwys Gadeiriol Speyer

Miss Bedwyr yn hapus gyda'i
dogn dyddiol o Sauerkraut

Mr Williams wrth ei fodd gyda'i Pfälzer Teller

Sonntag war mein Freitag

Heddiw treuliodd y disgyblion y diwrnod gyda'r teuluoedd. Dydw i ddim wedi clywed siw na miw gan unrhyw un. O ddarllen y blogiau amrywiol heno, cafodd pawb brofiadau amrywiol a diddorol.

Ces i ddiwrnod grêt. Ar ôl brecwast y bore ma, es i gydag Ulli, fy mhartner i bleidleisio. Mae'r Almaenwyr bob amser yn pleidleisio ar ddydd Sul, a heddiw oedd cyfle'r Almaenwyr i bleidleisio yn yr etholiad Ewropeaidd. Hefyd roedd nifer o etholiadau lleol, megis y maer a'r cyngor tref, felly cafodd Ulli 5 papur pleidleisio bron yn holl liwiau'r enfys. Un jobyn diddorol oedd ar gael oedd Ortsvorsteher. Mae'n ymddangos mai'r prif gyfrifoldeb yw mynd â charden a bwnsh o flodau i bobl pan fyddan nhw'n cael eu pen-blwydd yn 80! Roedd y papur Ewropeaidd tua metr o hyd, ac roedd angen bwrw 44 pleidlais ar bapur y cyngor tref. Roedd y cwbl yn gymhleth iawn a dwi ddim yn synnu heno i glywed fod y canran lleiaf erioed wedi pleidleisio yn yr Almaen!

Y prynhawn yma aeth y staff draw ynghyd i le o'r enw Schwetzingen lle crwydron ni o amgylch gerddi hen gastell. Roedd yn lle hardd iawn, ond bu'n rhaid i ni redeg am gysgod sawl gwaith wrth i ambell gawod hynod drom ddechrau'n go sydyn. Yn ngerddi'r castell gwelon ni fosg, felly roedd Miss Bedwyr wrth ei bodd. Wedi hynny aethom ni i gael hufen iâ, a chyflwynon ni Mr Williams i greadigaeth Almaenig hynod, sef Spaghettieis, hufen iâ mewn siâp platiad o spaghetti bolognaise! Yn amlwg, nid yw'n blasu o spaghetti nac o sôs bolognaise, ond yn hytrach o hufen iâ fanila a sôs mefus, gyda siocled gwyn yn lle parmesan. Blasus iawn! Heno cawsom ni bryd o fwyd blasus yn Speyer, a chafodd Miss Bedwyr Sauerkraut unwaith eto. Aethom ni wedyn i gerdded o amgylch yr Eglwys Gadeiriol - adeilad anhygoel sydd yn dyddio o tua 1,000 o flynyddoedd yn ôl.

The pupils spent today with their host families. The school mobile has been quiet all day - no news is good news! From reading the blogs, everyone seems to have had varied experiences during the day. Everyone seems to have had fun despite the "gemischt" weather which was promised, and was extremely mixed indeed.

My day started after breakfast with a visit to the local polling station with Ulli, my partner. Today was Germany's chance to put Europe right, as they always vote on Sunday here. Their European ballot paper was combined with various other brightly coloured local election papers including mayor and town council. The European ballot paper was about a metre long, and the town council paper required 44 votes on a piece of A3, with every candidate (over 80 in all) allowed up to 3 votes. The most interesting job from what I could see (but only one candidate = small piece of bright pink paper) was Ortsvorsteher, and the job spec involves visiting people on their 80th birthday with a card and bunch of flowers. Annemarie Feig has that job tonight and probably for the next four years or so. She'll be keeping Interflora busy as there is a really big old people's home on her patch. Nice job if you can get it. All in all it was a fairly complicated business and it was not surprising to hear tonight that Germany had their lowest turnout ever.

This afternoon we met up as Welsh and German staff and visited some lovely castle gardens in Schwetzingen, diving in and out of some really heavy showers. Miss Bedwyr was impressed with the mosque on site and we had a nice time wandering around aimlessly before heading for a local ice-cream parlour. Spaghettieis all round - a new discovery for Mr Williams's limited but ever increasing knowledge of Germany. Vanilla ice cream is the spaghetti, strawberry sauce is the bolognaise sauce and white chocolate shavings masquerade as parmesan! Only in Germany ... Tonight we ate at Speyer which involved more Sauerkraut for Miss Bedwyr and a crisis-inducing shortage of sausages at the restaurant. We walked our massive portions off by having a good walk around the lovely town and having a peek inside the 1,000 year old impressive cathedral.
Heute bin ich nach einen Holiday park gefahren. Ich bin mit Leah, Hannah, Ulrike und Sophie gefahren. Ge Force war toll und macht spaß! Ich mag Ge Force. Ich habe Kieren, Steff, Rory, Jake, Tara und Celyn getroffen. Es war sehr lustig und prima. Heute war besser als Samstag. Das wetter war schrecklich.
Ich habe pizza gegessen und cola getrunken. das pizza war lecker!
Ich werde mit Ffion und Leah einkauffen. Es wird fantastisch.

Heddiw fe es i'r holiday park. Fe es i efo Leah, Hannah a Sophie. Roedd Ge Force yn wych ac mor hwyl! Rwy'n hoffi Ge Force. Fe welais Kieren, Rory a Steff ac fe cwrddais efo Tara, Jacob, Celyn a Bethan. Roedd yn gret ac yn ddoniol iawn. Roedd heddiw yn well na ddoe.
Roedd y tywydd yn ofnadwy!
Fe bwytais mewn bwyty eidaleg, cefais pitsa.
Rwyf yn mynd i siopa efo Ffion a Leah yfory, bydd yn fantastig!

Today I went to the Holiday Park. I went with Leah, Hannah and Sophie. The ride Ge Force was amazing! (mum look at it on google) I met Kieran, Rory, Steff, Celyn, Jake and Tara. It was great and very funny. Today was better than yesterday. The weather was terrible.( just like home)
I ate pizza and drank coke.
I am going shopping in Mannheim tomorrow with Leah and Ffion.

Caru chi xxxx

SUNDAY!!

Beth:
Hallo! Heute habe ich mit meine freundin die Holiday Park gegangen. Es war fantastich! Meine lieblings rolercoaster war teufelsfasser! Ich habe die teufelsfaser 10 zeit gereiten!
Wir habe auf viel rolercoasters gereiten. Ich finde die holiday park super! Danke für eine gut tag!
Cat:
Hallo! Heute war prima! Morgen ich werde mit meine klasse in Manheim eingekauft. ich werde viel geshenk für miene freundin und familie. Morgen es ist meine brute geburtstag!
Dann wir werde in die disco tanze.
Helo! Heddiw aethom ni i´r Holiday Park gyda partneriaid ni. Roedd e´n amazing. Aethon ni ar mwyafrif o´r `rollercoasters´. Rydym ni yn feindio y Holiday Park yn hwylus iawn. Diolch am y diwrnod amazing.
Hey! Today we went to the Holiday Park. It was really fun. We all went on most of the rides. ( Beth: The best one was the water log!!)(Cat: The best one was Ge Force!!!) We both really liked the Holiday Park there is a lot of fun things to do.
(Cat: Happy Birthday Sion for tomorrow!)
Guten Nacht!
Nos Da!
Goodnight!

Hallo!!

Hey!

Heute war sehr Spaß! ich habe Schloss Heidelberg mit Stephanie, Nia und Sophie besichtigt, es war sehr interessant. Danach habe ich in Pizza Hut mit Nia, Stephanie und Sophie pizza gegessen, es war sehr lecker! Dann habe ich mit Stephanie, Nia und Sophie gefahren, es war sehr gut. Danach habe ich mit Stephanie gegessen, es war lecker.

Roedd heddi'n hwyl. Es i Gastell Heidelberg gyda Stephanie a'u theulu, Nia a Sophie a'u theulu, roedd yn ddiddorol iawn. Wedyn aethom ni i gyd i Piyya Hut i gael cinio, cefais pizza gyda peperoni ^_^. Wedyn es i i'r sw gyda pawb, roedd e'n dda iawn a fe welon ni mwnciod...ddrwg. Wedyn es i adre gyda Stephanie a fe bwytais gyda hi, wedyn aethon ni ar fy mwrdd sglefrio, roedd yn hwyl iawn.

Today was really good. I went to Heidelberg Castle with Stephanie and her family, Nia, her exchange partner, Sophie, and her family. It was really interesting. Then we went off to Pizza Hut and ate our lunch, it was very nice. Then I went to the zoo with everyone we were with, it was really good! But then we saw a gorrilla with an... interesting diet. After that I went home with Stephanie and ate dinner, then we went out on my skateboard - ha!

Tschüß!!!
Hwyl!!!
Bye!!!

P.S the food yesterday was THE best chinese i've ever tasted!
(sorry Mum)
Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Noswaith dda

Helo!
Rwyf wir wedi mwynhau darllen am eich anturiaethau yn yr Almaen a gweld y lluniau. Braf darllen eich bod yn cael amser wrth eich boddau gyda'ch teuloedd ac ar y teithiau amrywiol. Mwynhewch eich taith yfory o gwmpas arena SAP a'r noson Pizza. Cofiwch sicrhau fod Miss James, Miss Thomas, Miss Bedwyr a Mr Williams yn dawnsio yn y disgo nos yfory! Pob hwyl, Miss Morgan.
Heute bin ich nach einen Holiday Park gefahren. Es war fantastisch. Ge-force ist echt geil. Ich liebe Ge-force! Ich bin mit Bethany, Hannah und Sophie gefahren. Das Wetter war nicht so gut. Es hat geregnet und es war wolkig. Ich habe Tara, Jacob, Nadja, Wil, Celyn, Bethan und Andre getroffen. Sie sind lustig und prima. Heute war toll!

Aethom i´r Holiday Parc heddi. Roedd hi´n gret! Roedd Ge-force yn wych! Aethom gyda Bethany, Hannah a Sophie. Roedd y tywydd yn gwael unwaith eto, roedd hi´n glawio ac yn cymylog iawn. Roeddwn wedi cwrdd a Tara, Jacob, Celyn, Bethan a'i almaenwyr. Maent yn ddoniol ac yn hwyl. Roedd heddi yn wych!
Leah.
Heute das wetter war furchtbar aber es war toll. Der holiday Park Hassloch ist prima und groß. Meine Lieblingsachterbahn war die ge-force, sie ist sehr schnell. Ich finde Ge-Force total gut. In dem Holiday Park habe ich mein Lunchpaket gegessen, es war wunderbar. Heute Abend habe ich Men In Black 2 gesehen. Es war spitze und sehr lustig.


Cawson ni amser wych yn Hassloch heddiw. Es i ar gormod o reidiau ac nawr rwy'n teimlo'n sal iawn, ond roedd hi'n werth hi. Roedd Ge-Force mor gyflym ac uchel, mae gen i ben tost o gwaeddu cymaint. Bwyteais fy frechdannau flasus am ginio ac yna yn y prynhawn gwyliais Men In Black 2 gyda Seb. Roedd hi'n ddoniol iawn.

Today was amazing. I feel so ill now but it was worth it. Hassloch Holiday Park is wicked, especially with Ge-Force there. Ge-Force is bombing and stomach turning, especially in the front! Later on in the afternoon I watched Men In Black 2 with Seb, I enjoyed it a lot.

Will Thomas

Hallo!
Heute war sehr spaß! Erstes, bin ich mit Jonas x2, Max, Michael und Wil in Bad Dürkheim geschwommen. Es war prima! Dannach habe ich Federer versus Söderling gesehen. Es war ganz gut. Dann habe ich Tischtennis gespielt. Ich habe verloren. Dann habe ich Cordon Bleu gegessen. Es war sehr lecker!

Hello!
Roedd hedddiw yn hwylus iawn! Yn gyntaf es i i'r pwll nofio yn mad Dürkheim gyda Jonas x2, Max, Michael a Wil. Roedd e'n wych. Wnes i ddefio bant o 3 metr a glanio ar fy mhen, wnaeth o brifio llawer. Yna wnaethom ni mynd gatref a chwarae tennis fwrdd. Wnes i colli. Ar ôl hynny wnes i wylio Federer yn erbyn Söderling. Yna wnaethom ni mynd allan i bwyty, a wnes i bwyta Cordon Bleu. Roedd o'n flasus iawn!

Hello!
Today was really fun! Firstly i went swimming with Jonas x2,Max, Michael and Wil. It was great. I dived of the 3 meter platform and landed in the pool on my head. It hurt. Then we went home and played Table Tennis. I Lost. Then we watched Federer versus Söderling. After that we went out to a resteraunt and I ate Cordon Bleu. It was lush!

Tschüs!
Hallo! Heute, bin ich in den Holiday Park mit Corinna, Bethan, Sabby, Alex, Catrin, Katja und Shevaun gegangen. Als erstes bin ich auf den Free Fall gegangen. Es war super! Ich bin auf den Teufelsfässer fünf mal gewesen. Es war toll! Ich habe einen Photo bei den Teufelsfässern gekauft. Ich bin auf die G-Force drei mal gegangen. Es war geil! Meine Lieblings Achterbahn ist G-Force! Ich hatte spaß. Ich habe Schweinefleisch, Salat und Knoblauchorot gegessen. Es war lecker. Ich habe mit der Familie gesprochen. Ich bin sehr sehr müde! Auf Wiedersehen!

Helo! Heddiw es i i'r Holiday Park gyda Corinna, Bethan, Sabby, Alex, Catrin, Katja a Shevaun sef lle i mynd ar reids. Yn gyntaf es i ar Free Fall a oedd yn mynd a chi 70 metr o uchder ac yn cwympo yn sydyn, roedd e'n swper. Es i ar Teufelsfässer pump gwaith, roedd y reid yma gyda sleid dwr serth ar y diwedd. Prynais llun o fi a fy ffrindiau ar Teufelsfässer. Es i ar G-Force tri gwath sef rolarcoster enfawr a oedd yn mynd o gwpas yr holl park! Roedd e'n wych! Fy hof rolercoster fi yn G-Force nawr! Ges i hwyl yn y Holiday Park. Ar ol dod nol ges i bwyd. Ges i salad, porc a bara garlleg. Roedd e'n flasus. Siaradais am ychydig gyda'r teulu. Rydw i wedi blino llawer heddiw eto! Hwyl fawr!

Colli chi gyd
Haf Mam Dad Ffion Elis
xxxxxxxx
Hallo! Heute, bin ich nach Holiday park mit, Karen,Bjoern,Katja, Sabby,Alex,Corrina,Catrin,Celyn und Bethan. es war ausgezeichnet. Ich habe Ge-force gemacht. Es war sehr sehr sehr gut. Ich habe einen photo gekauft.

helo, heddiw aethon ni i Holiday Park, gyda llawer iawn o phobl. Roedd hi'n dda iawn, aethon ni ar Ge- force roedd hi'n wych! Rydw i wedi prynu ffoto!

hello today we went to Holiday Park it was amazing, we went with lots of people, I went on Ge-force it was really good. I bought a picture..

Sonntag / Dydd Sul

Hallo!
Heute, bin ich mit Sophie und deine Familie un Rhiannon und Steffie's Familie nach Heidelberg gefahren. Wir haben ein groß Schloss besucht. Es war sehr interessant. Nach dem, wir haben in Pizza Hut gegessen, es war schmeck! Dannach, haben wir nach Heidelberg Zoo besucht. Dort haben wir viele Tiere gesehen. Es war wunderbar!

Helo!
Heddiw cawsom ni diwrnod rhydd gyda'n partneriaid. Es i i Heidelberg gyda Sophie a'i teulu, a hefyd Rhiannon a'r teulu Proß. Yn gyntaf aethom ni i gastell Heidelberg. Mae'n castell enfawr a fedrwch gweld yr afon Neckar o'r teras yno. Roedd yn daith diddorol iawn. Cawsom ni ein cinio yn Pizza Hut yn y dref. Ar ol cinio, ymwelon ni a Zoo Heidelberg. Roedd hi'n diwrnod hwylus dros ben!
Tschuß!
Nia x x x

Holiday Park! :O

Heute war ein SUPER tag! Ich bin mit Tara und Nadjas Familie im Regen in den Holiday Park in Haßloch gefahren. Erst sind wir den Free Fall Tower gefahren. Nadja war zu ängstlich! Ich fand es toll. Dann sind wir Geforce gefahren. Wieder war Nadja zu ängstlich. Geforce war sehr lustig! Dannach habe ich sechs American Donuts mit Schockolade gegessen. Ich habe Wil Owen und André getroffen. Wir haben die Teufelsfässer ausprobiert. Dannach waren Tara und ich nass. Wir sind den Donnerfluss gefahren und sind noch mehr nass geworden aber es war sehr sehr lustig! Wir sind heute viele Sachen gefahren und Geforce war meine lieblingsachterbahn!

Tschüss!Heddiw aethon ni i Holiday Park yn Haßloch. Er y glaw, roedd y diwrnod yn un hwylus iawn! Yn gyntaf es i a Tara ar y Free Fall Tower, roedd Nadja yn rhy ofnus. Roeddwn i'n feddwl ei fod hi'n wych! Nesaf aethon ni ar Geforce , ond doedd Nadja ddim eisiau mynd ar hwn chwaith. Roedd Geforce yn ddoniol iawn! Wedyn cwrddon ni a Wil Owen, André, Celyn a Bethan ac fe aethon ni i'r 'water-log ride'. Doedd e ddim mor dda a Geforce ond o'r diwedd cafodd Nadja tro! Roeddwn i a Tara yn wlyb, a doedd hi ddim yn ddoniol. Ar ôl hynny, aethon ni ar 'Donnerfluss' (Afon Mellt). Tro yma roedden ni i gyd yn wlyb iawn, a roedd hi'n ddoniol iawn! Aethon ar llawer o reidiau heddiw, ond Geforce oedd fy ffafryn!

Hwyl!


Today we decided to go to Holiday Park in Haßloch. It turned out to be a great day, despite the rain! Nadja, Tara and I first went to the Free Fall Tower, but Nadja was too afraid to go on! I however loved it. Next we decided to find Geforce! Despite our efforts in convincing Nadja to have a go, she wouldn't. Geforce was very funny! Then i ate six american chocolate donuts! In Haßloch we met alot of friends but Nadja, Tara and I went around the park with Wil, André, Celyn and Bethan. We went on the water-log ride. It wasn't as good as Geforce but Nadja finally had a go! Tara and I were wet. After that we went on the 'Donnerfluss' ride (Thunder Stream). This time we were all very wet but it was hilarious. We tried alot of rides today but Geforce was my favourite!

Bye!


Jacob! :) (: :D Ü

Charlotte Davies

Gestern,Es war regenerisch! Statt dessen park gängig wir museum besucht. Ich Finde museum ok. Denach, wir manhime gegangen. es war cool! Denach wir party alannah mit Sandra, Ashton, Tesse, Mateias, Ben, Mario, Jake und Jessica. es war lustig.

Ddoe, roedd e'n bwrw glaw! yn lle mynd i'r park, ni wedi mynd i'r amgieddfa. Roedd y amgieddfa yn ok ac yn ddiddorol. Ar ol. ni wedi mynd i manhime i shopa. Roedd e'n cool, rwy wedi prynu Pretzl. Denach roedden i wedi mynd i party Alannah. Roedd
Sandra, Ashton, Tesse, Mateias, Ben, Mario, Jake a Jessica yna. Roedd e'n ddoniol.

Yesterday, It was raining! instead of going to the park we went to the musium. it was ok and interesting. After. we went to manhime to shop. I bought a pretzl. After, we went to Alannah's party.
Sandra, Ashton, Tesse, Mateias, Ben, Mario, Jake a Jessica was there. It was really funny.

Traa xx
-----------------------------------------------
Heute, bin ich mit Sandra, Emily, Janina, Aysha, Janina, Amy, Domonique, Wil P, (Freunden Wil P), Wil T und (Freunden Wil T) geschwommen. Ich finde sehr lustig. Danach, ich mit Sandra, Emily, Janina, Aysha, Janina und ihr famille in Kurpfalz Park gegangen. Es war cool! Danach habe ich in ein restaurant gegessen. der essen was köstlich!

Heddiw, dwi wedi mynd nofio efo Sandra
, Emily, Janina, Aysha, Janina, Amy, Domonique, Wil P, (Ffrind Wil P), Wil T und (Ffrind Wil T). Roedd e'n ddoniol iawn. Roedd yr pwll on boeth. Roedden i wedi neidio oddi ar bwrdd byrddio am y tro cyntaf, ac hefyd roedd yna llawer o sleidiau. Ar ol, aethon ni i Kurpfalz park Sandra, Emily, Janina, Aysha, Janina ac ei teulu nhw. Roedd e'n cwl! Roedd ni wedi gweld ac bwydo anifeiliaid roedd e'n cewt. Ar ol, aethon ni i resteraunt. Roedd y fwyd yn blasus iawn ond roedd yr menu yn anodd i ddarllen. Ni wedio gael packed o gummy bears am ddim :D!


Today, i went swimming with
Sandra, Emily, Janina, Aysha, Janina, Amy, Domonique, Wil P, (Wil P's friend), Wil T and (Wil T's friend). It was really funny. The water was hot. I Jumped on a diving board for the first time, and they had loads of slides. After, we went to Kurpfalz Park with Sandra, Emily, Janina, Aysha, Janina and their family. It was cool! I saw some animals and fed them too, it was really cute. After, we went to a resteraunt. The food was delicious but the menu was hard to read. We had a free packet of gummy bears :D!

Traa xx