6.10.07

Croeso nôl i Gymru!

Pawb ynghyd cyn ymadael
Everyone together before departure

Yr wythnos / The week

Guten Abend! Ich habe einen angenehmen Aufenthalt gehabt. Ihr seid alle so nett gewesen. Ich werde immer gern an meinen Besuch in Grunstadt denken. Mit freundlichhen Grussen.

Cawsom amser gwych yn Grunstadt. Hedfanodd yr amser. Un eiliad roeddwn yn cyrraedd ar brynhawn heulog ar y Sul a'r eiliad nesaf roedd yn amser i ni lwyhto y bws gyda ein bagiau a'n anrhegion a gadael am Gymru.
Roedd dydd Llun yn ddiwrnod braf iawn ac roedd cerdded trwy gwinllan Mr Siebert yn fendigedig ar ddiwrnod mor braf. Mae'r croeso bob amser yn arbennig a Pretzels Mrs Siebert yn fendigedig i ddweud y lleiaf. Cafwyd cyfle i brofi sudd y grwnwin yn ogystal a blasu y gwahanol fathau o'r grawnwin mae Mr Siebert yn tyfu. Diwrnod arbennig.

Ar Fore Mawrth dihunais i swn glaw, ond fe gododd y tywydd a daeth yr haul allan mewn amser i ni fynd i siopa yn Mannheim - lwcus iawn i'r rhai hynny ohonom a wnaeth tipyn o siopa! Roedd yr amgueddfa yn y bore yn ddiddorol a cafodd y plant gyfle i wneud papur yn y ffordd draddodiadol. Pitsa a disgo oedd yn aros amdanom nos Fawrth. Cafwyd noson hyfryd a pawb yn stwffio Pitsa cyn mynd ati i ddawnsio y noson i ffwrdd.

Cyfle ddaeth ar ddydd Mercher i fynd i barc antur Hassloch. Roedd ychydig o niwl yn y bore - digon o niwl i ni fethu gweld top Ge-Force na'r Freefall Tower! Diolch byth daeth yr haul allan a bu'n bosibl i'r rhai dewr yn ein plith fynd ar Ge-Force a'r Freefall Tower. I ni fel staff roedd y Rapids a'r awyrennau bach yn ddigon.

Y reptiliwm oedd yn ein galw ar Fore Iau. Arhosom am ychydig yn nhref Landau (cyfle i mi gael Pretzel arall!) cyn ymlusgo(!) tuag at y reptilium. Mae'n amlwg bod gennym nifer o ddisgyblion mentrus ym Mro Morgannwg - roedd y rhan fwyaf ohonynt yn awyddus iawn i gyffwrdd a dal y gwahanol anifeiliaid.

Daeth Bore Gwener yn gyflym iawn. Cyfle i'r disgyblion brofi y system addysg yn yr Almaen cyn treulio pnawn olaf yng nghwmni y teulu. Fel arfer roedd y bwffe a ddarparwyd ar ein cyfer yn wych.
Roedd llawer o ddagrau wrth i ni adael Grunsdadt, ond, rhaid cofio bydd yr Almaenwyr nol yng Nghymru Mis Mehefin.
Amser gwych a gafwyd gan bawb ac edrychwn ymlaen nawr i gael yr Almaenwyr yma ym mis Mehefin.

Cofiwch blant i gadw mewn cysylltiad. Rydych wedi gwneud llawer o ffrindiau arbennig a byddai yn drist pe bai y cyswllt i ddiflannu.

Rhieni - roedd eich plant yn gredyd i chi ac i ni fel ysgol. Roedd yr ymddygiad yn wych a'r cwrteisi bob amser o'r safon uchaf.


We had a wonderful time in Grunsdadt. It was a pity that the week went so quickly. One minute we were walking in the vineyard and the next we were sitting on the bus ready to come back to Wales.

Monday was my favourite day. A chance to walk in the beautiful vineyard and see Grunstadt from all angles. Mr Siebert, as always, showed great hospitailty. We saw the machine that harvested the grapes and, my favourite part, we had a chance to taste the wonderful grape juice he produces and eat the Pretzels that Mrs Siebert makes for us. They are wonderful Pretzels Mrs Siebert!

The weather Tuesday morning was rather wet but by the time we started shopping in Mannheim it had dried up. Some of the children shopped until they dropped - a few new tops were bought for the disgo that evening. The Pizza was, as always, very tasty. The children then danced the night away in the disgo and even saw us staff dance to a few tunes.

Hassloch was the highlight for some. Ge-Force and the Freefall Tower was very busy on the wednesday - mostly due to the fact that some of our pupils went on the ride 5 or 6 times. We as teachers were not so keen to go on them and stayed on the smaller rides - the rapids and the little jets.

Thursday was reptilium day. Most of our pupils touched or held the various animals. For me, I was happy that they were behind glass walls!

Friday morning came very quickly. The pupils spent the morning with their partners in their lessons. The lessons finished at 11.10 due to the fact that their half term holidays were starting that day. I must say that the idea of finishing early on the last day of half term or term certainly appeals to me!
As usual, the buffet the parents had prepared was wonderful. Tears were shed as we said our goodbyes.

June seems far away but it will soon be here. Until then, keep up your e-mails.

Parents - your children were a credit to yourselves and to us as a school. They made the trip a successful one.

5.10.07

Have a save journey home

Hallo from Grünstadt,
we can't believe that we really had to say goodbye already. It only seems like yesterday that you arrived here. But I think all of us Germans ( host families, exchange partners and teachers) enjoyed having you here. As you know we are on vacation for two weeks now.
We are all looking forward to seeing you in June when it will be our turn to travel. Try to stay in contact with your partners.
So have a save trip home and
see you in Wales ( in June 2008)
Heike Naeser

Dyma video or Reptilium


Ich bin heute mit David in die Schule gegangen. Es war OK. Latein war toll aber Mathe war sehr schwer. Ich habe in der ersten Stunde mit den anderen gefrühstückt und dann Latein, Mathe und Deutsch besucht.
Dim ond darn bach am heddi rwyf yn mynd i sgwennu oherwydd mae angen mynd ir ysgol am y buffet yn 5 munud. Heddi es i'r ysgol gyda David. Fe ges i parti yn y bore ac hefyd ges i wersi Maths, Lladin ac Almaeneg. Roedd Maths yn ofnadwy o ddiflas, edrychwch ar yr hafaliad yn y llun, mae'n fwy na 3 metr o hyd!! Gobeithio na fydd athrawon Bro Morgannwg yn cael syniadau gwirion o weld y llun!
I'm only writing a small piece today because I am going to leave for the buffet soon. Today I went to school with David, in school we had a party and had Latin, Maths and German lessons. The maths was very different from lessons in Bro Morgannwg, look at the question in the picture - it is 3 metres long!
Tschüss!!
OLI
Ich bin in die Schule mit Jerome gegangen . Englisch war sehr gut, Französisch was fantastisch, Deutsch war prima und Mathe war sehr furchtbar.

Es i i ysgol heddiw gyda Jerome. Roedd y wers saesneg yn dda roeddwm ni wedi bwyta felly roeddwn i yn iawn. Roedd Ffrangeg yn dda oherwydd cawson ni cwis ond fe gollodd fy nhim i gan un pwynt ac yna roedden nhw wedi roi scarff rownd fy mhen ac doeddwn i ddim yn gally weld ac roedd angen i fi bwyta y fwyd ac yfed y ddiod ac trio dyfali beth oeddwn nhw cefais ddim problem supries, supreis cefais marciau llawn. Yn y wers almaeneg roedd cwis ac fe ennillodd ei tim ni gan fel deg o pwyntiau. Roedd y wers mathemateg yn almaeneg ac doeddwn i ddim wedi ei mwynhau o gwbl.

I went to school with Jerome today. The english lesson was good because we eat so I was fine. The French lesson was very good because first we had a quiz but my team lost by one point. Then, they put a blindfold around my head and then they fed me some food and I had too try and work out what they where and as it may come too a shock to you I scored full marks. In the german lesson we had a quiz and my team won by like ten points.The maths lesson was in german and it was really boring and I did not understand it or like it. I can´t wait to see you all even though germany is amazing it will be nice to be back home.

oddi wrth
lots of love

zak
x x x

5/10/07

Halo! Heddiw, ich habe Leininger Gymansium mit Selina gegangen. Es war gut. Wir hatten Deutsch, Englisch, Geschichte und Latein! Es war interessant. Ich finde Latein blöd. Meine lieblingsfächer war Deutsch. Es war fantastisch. Ich habe spiel gespielt wie hang-man und "Tic Tack Toe". Es war sehr lustig. Die leherin, Feyler Wesnofske, war sehr nett. Die schule ist sehr größ. Tschüß. Du fehlst mir. xxxxx

Helo! Heddiw, es i i ysgol gramadig Leininger Gymnasium. Roedd e'n dda. Ces i Almaeneg, Saesneg, Hanes a Latin! Roedd e'n diddorol. Rwy'n feindio Latin ddiflas. Fy hoff wers oedd Almaeneg. Roedd e'n fantastig! Chwareon ni gemau fel Hang-man a "Tic Tack Toe"! Roedd e'n ddoniol iawn. Roedd yr athrawes, Feyler Wesnofske, yn garedig iawn. Roedd gen hi diddordeb mawr yn bywyd Cymru. Mae'r ysgol yn fawr iawn. Hwyl! Colli chi gyd. xxxxx

Hello! Today, we went to Leininger Gymansium Grammer School. It was good. I had German, English, History and Latin! It was interesting. Latin was really boring. My favourite lesson was German. It was fantastic! I played games like Hang-man and " Tic Tack Toe"! It was really funny. The teacher, Feyler Wesnofske, was really kind. She was really interested in what life in Wales is like. The school is really big. Bye! Miss you all. xxxxx

Carys =] xxx

Free fall tower!!!!!!!!!!!!!

Yr ysgol

Heute bin ich mit Leon in die Schule gegangen es war langweilig, weil ich nichts verstanden habe. Ich habe Mathe, English, Deutsch und Latein. Heute bin ich um 5 Uhr aufgestanden. Ich bin müde.Das Wetter ist sonnig und bewölkt.Ich habe Pfälzer Saumagen mit Sauerkraut gegessen. Es war Ok
Auf Wiedersehen

Heddiw fe es i ir ysgol efo Leon roedd en diflas achos roedden methu deall bron dim. Fe es i i gwersi Maths Almaeneg Saesneg ac Latin. Codais am 5 or gloch yn y bore. Rydw i'n blinedig. Maer tywydd yn heilog ac cymylog Bwytais Pfalzer Saumagen ac sourcrowt. Roedd e ddim yn neis iawn

Gwelech chi cyn hir

Today I went to the school with Leon it was boring because I didnt understand a thing. We had Maths German English and Latin. I woke at 5 which means now I'm tired! The weather is Sunny but clowdy. I ate Pfalzer Saumegen and sourcrowt. It was not that neis

See you soon Rhys

P.S. Happy Birthday Aled!!!
Halo,
Heute bin ich mit Jana ins Leininger Gymnasium gefahren. Es war sehr interessant. Wir hatten Biologie, Deusch, Mathe und Französisch. Es war gut. Das Leininger Gymnasium ist sehr große und sehr super!

Helo Mam a Dad,
Heddiw aethom i´r ysgol Leininger Gymnasium, mae´n fawr iawn. Roedden ni wedi cael Bioleg, Almaeneg, Mathemateg a Ffrangeg. Roedd yn anodd iawn i ddeall oherwydd roedd y gwersi i gyd yn almaeneg. Heddiw yw ein diwrnod olaf ni yn yr Almaen, ac mae´r wythnos wedi bod yn arbennig, ond hefyd mae´r wythnos wedi mynd yn gyflym iawn. Gweld chi yfory!

Hello,
Today we went to the school Leininger Gymnasium. It was very good because we had the same lesson´s as our partners and the lesson´s were all in German. It has been a great week here in Germany, but the week has gone to fast. See you all tomorrow!

4.10.07

Cyrraedd adref / Arriving home

Mae yna bosibilrwydd cryf y byddwn ni gartref yn gynt na 1:30pm ddydd Sadwrn. Byddwn ni nawr yn gadael Grünstadt am 6pm nos Wener, yn lle 8pm fel o'n i'n meddwl. Os cewn ni fferi cynharach, byddwn ni nôl yn gynt. Mae popeth yn dibynnu ar y fferi. Os caf unrhyw wybodaeth cyn gadael fory, fe roddaf yr wybodaeth yma'n syth.

There is a strong possibility that we'll be back before 1:30pm on Saturday. We are now leaving Grünstadt at 6pm on Friday night instead of 8pm as I had previously thought. If we manage to catch an earlier ferry, we'll be back sooner. Everything depends on the ferry. If I get any information before our departure tomorrow, I will post it here straight away.

P.s my last message

Everyone liked my pantaloons!

Auf Wiedersehen Grünstadt und Hallo Barri!

Wel, anodd credu bod yr wythnos bron â dod i ben. Wedi darllen eich hanesion bob nos ac wedi mwynhau gweld y lluniau yn fawr iawn. Nifer yn yr ysgol yn canmol y blog - toll gemacht! Hoffwn wybod pwy sydd wedi bod wrthi yn dysgu Almaeneg i Miss Bedwyr - mae wedi gwella llawer!! Mwynhewch y diwrnod olaf ac edrychwn mlaen i'ch gweld Dydd Gwener. Gute Reise!
Mrs Thomas

Donnerstag/dydd Iau/Thursday


Heute war ein interessanter Tag . Ich bin zum Reptilium gegangen. Das war prima. Ich habe eine Schlange, eine Eidechse, einen Frosch und eine Wasserschildkröte gesehen.
Ich bin nach Heidelberg mit Fabian, Zak und Jerome gefahren. Ich habe das Schloss Heidelberg gesehen. Das war SEHR interessant und sehr groß.
Ich habe Hamburger gegessen. Es war sehr lecker.
Tschüss

Roedd heddiw yn ddiwrnod ddiddorol iawn. Fe aethon ni i'r Reptilium yn landau. Roedd y lle yn llawer rhy boeth i ni oherwydd mae angen tymheredd uchel ar yr Ymlusgiaid ond er hynny roedd e'n dda iawn. Fe welais a fe wnes i gyffwrdd a Nadroedd,Brogaod,Madfalloedd a Crwbanod.
Ar ol ysgol fe aeth finnau, Fabian,Zak,a Jerome i Heidelberg. Fe welon ni a cael taith o gwmpas y castell. Roedd e'n ddiddorol iawn.
I swper cefais Hamburger. Roedd e'n flasus iawn.
Hwyl Fawr

Today was an interesting day. In the morning we went to the reptilium in Landau and it was brilliant. It was far to hot in there fo most of us. I saw and I touched,Snakes,Lizards,Frog and a Turtle. It was very fun.
In the afternoon I went to Heidelberg with Fabian,Zak and Jerome. It was very interesting and we had an audio tour.
For dinner I had Hamburgers they were very nice.
I am really enjoying my stay and the family have been great.
Bye

Ethan

Das/Y/The Reptilium

Heute, habe ich das Reptilium besucht. Es war sehr interessant und ich habe eine Schlange, eine Schildkröte, eine Eidichse und einen Tausendfüßler geberühen! Dannach, habe ich mitt Sonja und ihr familie Heidelberg gefahren. Ich habe in die Burg gegangen und in der Stadt eingekauft und gegessen. Ich fand Heidelberg fantastich! Es war sehr malerisch. Ich habe ein Geshenk für meine Schwester eingekauft.
Tschüss!
Siwan.

Bore ma fe wnaethon ni ymweld a'r Reptilium. Roedd yn ddiddorol iawn ond yn boeth iawn a bach yn drewllyd (yn enwedig babanod yr ymlusgiaid). Roeddwn i wedi cyffwrdd a neidr, "tortoise", "lizard a "milipede"! Doeddwn i ddim yn hoff iawn o'r milipede ond roeddwn i'n falch fy mod i wedi ei cyffwrdd. Yna yn y prynhawn ymwelodd Sonja, ei teulu a fi i Heidelberg. Roedd yn wych ac roedd y gastell a'r dref yn hardd iawn. Roeddwn i wedi colli fy ffon ond ar ol edrych dros y llawr i gyd, trwy fy mhocedu, a gofyn amdano yn y swyddfa ticedau ffindiais i fe yn fy mag! O diar! Rydw i'n mynd i wersi yn yr ysgol gyda Sonja yfory, mynd i'r buffet ac yna gadael! So fe'n teimlo fel bod wythnos wedi bod a byse fi'n hoffi aros tamaid bach yn hirach ond rydw i yn awyddus i weld fy nheulu a fy ffrindiau nol yng nghymru. Mae'r siwrnai'n mynd i fod yn afaiach ond mi fyddai'n poeni am hwnna (a pacio) fory.
Hwyl,
Siwan.

Hi! This morning we went to the Reptilium and learnt about, and touched some, reptiles. I touched a milipede too; it was horrible! It was boiling and v. smelly but I had fun. Afterwards I went to heidelberg with Sonja and her family.It was really pretty but something horrible happened! I took a picture with my phone and put it back but then a couple of minutes later I couldn't find it. We searched through my bag, on the floor, down the drain, in my pockets and asked if anyone had handed it in to the ticket office only to find that it was actually in my bag all along. Ooops!
See you Saturday,
Siwan.

4/10/07

Guten Tag!
Ich bin Reptilium gegangen. Es war sehr gut! xD
Ich fand die Schlange sehr interessant!
Ich habe Kastanien gegessen. Es war wunderbar!
Ich habe Schwimmbad besucht mit Oli, David, Sophie und Tara. Es war sehr lustig!
Ich bin Müde! Ich Muss Schlafen!
Guten Nacht!
Rhian x x x x x

Helo!
Es i ir Reptilium heddiw! Roedd yn fantasting!
Roeddwn i wedi cyffwrdd a "Turtle" (Ddim yn gallu meddwl am y gair!) a neidir, hefyd gwelais crocodeil a llawer o "Lizards" (Ddim yn gallu cofio hynna chwaith!).
Wedyn yn y prynhawn es i nofio gyda fy mhartner Sophie, Oli (Or Ysgol Ni), partner Oli - David a ffrind fi a Sophie Tara. Doedd fi a Oli ddim yn gallu stopio chwerthin trwy y holl amser roeddwn ni yna! Roedd e mor ddoniol!
Noson olaf ni heno :/
Gwelwch chi i gyd ar ddydd Sadwrn!
Hwyl!
Caru Chi i Gyd!
Rhian x x x x x

P.S. "In reply to one of your last comments", "Miss Thomas" yw Carys! Nid athrawes!
A ie bag fi oedd e! =D x x x
Helo! Hyfryd clywed am eich hanesion difyr a gweld y lluniau di-ri. Mae'n amlwg eich bod yn cael amser penigamp. Mwynhewch yfory.
Heute war es sehr gut. Ich bin mit meinen Feunden ins Landau Reptilium gefahren. Es war sehr interessant. Ich habe Schlangen mit meinen Freunden im Reptilium gesehen. Es war total gut. Ich bin mit Jana nach Bad Dürkheim gefahren. Es war sehr spitze. Ich bin mit Jana ins Schwimmen Bad gefahren. Es war fantastisch.

Helo Mam a Dad,
Heddiw athom ni i´r Reptilium yn Landau. Roedd yn ddiddorol iawn. Roeddwn i wedi gweld pob math o ymlisgiaid er engraifft nadrodd. Ond doeddwn i ddim wedi cyffwrth a´r nadrodd, roeddwn i yn ofn nhw. Prynhawn yma aethom fi, Jana au teulu i Bad Dürkeim ac wnaethant cwrdd a Bethan a Miriam yna. Roedden ni wedi cerdded o gwmpas y dref ac roedd yn dda iawn. Wedyn wnaeth fi a teulu Jana mynd i nofio. Roedden ni wedi cael llawer o hwyl yn chwarae gemau yna. Cael llawer o hwyl yn yr Almaen gweld chi dydd Sadwrn!

Today we went to the Reptilium in Landau. It was very good because we learnt a lot about the animals there. We saw snakes and lizzards, but I didn´t touch any of them. After Jana finished school we went to Bad Dürkeim and we met up with Bethan and Miriam. We had a lot of fun in the town, and we saw some very old and interessting buildings. Jana´s family and I them went swimming and we had a lot of fun playing games in the pool.
Donnerstag/dydd iau.
heute,
ich bin reptilium gegangen.
ich fand reptilium sehr interessant und prima.
ich habe eidechse mit meinem klasse neun gesehen
und ich habe schlangen mit meinem klasse neun gesehen.
ich fand eidechse und schlangen toll.

Heddiw wnes i mynd i'r reptilium yn landau ac wnes i gweld babanod alligator ac wnes i gweld nadroedd, wnes i cyffwrdd ag un neidr ac wnes i cyffwrdd ag lizard hefyd. Rydw i wedi
prynu lot o anrhegion i'r teulu yn y gwyliau.
methu aros tan dydd sadwrn

Dydd Iau.

Gutan Tag.

Ich habe reptilium besucht. Es war interessant. Es war warm. Ich war in Gruünstadt eingekauft mit meinen freundens. Es war prima.Ich habe pferd geritten mit Nora.Es was wunderbar.

Heddiw aethon ni i'r Reptilium.Roedd o'n gynnes iawn yno.Roeddwn i ofn llawer o'r anifeiliad yna am ei fod mor fawr.Roeddwn i wedi dysgu llawer o pethau newydd am yr holl fathau o reptiles.Yna a'r ol cyrraed adref es i i gwrdd a fy ffrindiau yn Grünstadt.Roedd o'n hwyl.Triodd Lia Spaghetti Ice.Es i reidio a'r ol a'r geffyl Nora.

Today in the morning we went to the Reptilium. It was very interesting but scary.I didn't want to touch some of the animals.It was also very hot.After me and my friends went to Grünstadt to shop.After ice cream (Lia tried spaghetti ice) we went home and me and nora went to ride her horse Ferry.It was a really good day and im sad to be leaving.

Nos da

Caru Chi Gyd..

X x X x
Heute wir gingen zu dem Reptilienhaus. Ich finde reptilienhause sehr gut. Es hat viel Spaß gemacht. Wir schauten Menge von reptilien, es war fantastisch.

Heddiw aethom ni ir reptiliwm i weld yr reptiles roedd na nadroedd ac crwbanoedd ac hefyd crocodeilaidd! Roedd en hwyr iawn i cyffwrdd yr neidur. Ar ol yr trip aeth fi ac danniel ar eu teulu ir technic musiem roedd en wych!

Hello mum and dad and amy and fergus how is granny and cathy? I will be seaing you soon . Today we went to the reptile house it was really great we got to strocke the snake and the tortise. There was an crockodile standing up on the glass! After school was over for danniel we went to a musiem the was lots of old planes there and trains and cars, the was a 3d cinima the called Imax the is one in bristol to as we know it was really fun im looking forward to see you all again good night
Grüß Dich.
Ich bin gegangen ins reptilium. es war fantastisch. Ich habe gesehen reptiles. Ich finde Heidelberg Wunderbar. Heute habe ich eingekauft. Es war ganz toll.
Ich finde die familie sehr super, interessant, fantastisch, wunderbar.
Ich bin gelaufen mit Yannik, Helen.

Gute nacht.

Hello sut ydy pawb.
Heddiw roedd i wedi mynd i reptiliwm ac roedd en fantastic, roedd y reptiles yn diddorol ac roedd fi wedi cyffwrdd y mylysgiaid. Ar ol roedd i wedi mynd i Heidelberg ac mynd i gweld y palas (palace) ac shopa, roedd i wedi findio wallet felly fi´n hapus.
Mae teulu yn diddorol, fantastic ac super.
Roedd i wedi rhedeg lan y grisiau gyda Yannik ac Helen.

Nos star.

Hi how is everybody at home.
Today i went to the reptile house and it was amazing, fun, interessting and fun.
I got to stroak some of the snakes, lizards and I was allowed to put the tortoise back in its cage area. After we went to Heidelberg and found a wallet so i´m happy.
We went to the palace and it was interessting. The family is amzong, superb, kind and fantastic.
Me, Yannik and Helen ran up the stairs to the palace.

Good night

P.S.
This key board is annoying I still can´t get the hang of it./ Mae´r allweddau yn mynd ar fy nerfai fi dal ddim gallu daeall sut i defnyddio fe.

Mannheim, Hassloch und Reptilium 4\10\07

Forgestern morgen, bin ich Mannheim geganger, es war gut. Bin ich Technik Museum gegangen, es war sehr langweilig. Bin ich Mannheim eingekauft. Habe ich geschenke gekauft.Es war sehr gut.Forgestern abends, habe ich pizza gegessen, es war sehr lecker.Bin ich disco gegangen mit meinem freunden, es war zeimlich gut.Gestern,Bin ich Hassloch gefahren, es war fantastisch. Bin ich GeForce gegangen,mit Gruff und Rhys, es war wunderbar. Habe ich hot dog gegessen, es war sehr lecker.Heute, bin ich Reptilium, Landau, Es war zeimlich langweilig.

Echddoe, Fe es i i Mannheim er mwyn mynd siopa ac i ymweld a'r amgueddfa technoleg.Roedd y'r amgueddfa fel Techniquest ond roedd lawer o pethau gwahanol, roedd yn eithaf diflas ond roedd siopa yn Mannheim yn gret roedden ni fod teithio mewn grwpiau o dri ac roeddwn i gyda Rhys a Gruff, Bwyton ni McDonalds ac prynais i anrhegion i fy nheulu.Ddoe teithion ni i Hassloch sydd yn parc enfawr fel Oakwood ond efo pethau llawer well yno, roedd yna rollercoaster o'r enw GeForce ac roedd yn mynd i lawr 83 gradd.Fe es i a Gruff ar GeForce 6 o weithiau roedd yn arbennig o dda.Prynais i lluniau o fy hun ar Geforce maen nhw'n ddoniol iawn.Heddiw aethon ni i Reptilium yn Landau, ac roedd llawer o ymlusgiaied rhyfeddol yno,roedd yna chawns i cyffwrdd a neidr ac crwbanod.Roedd rhai rhannau yn diflas ond roedd eraill yn bendigedig.

Two days ago I visited Mannheim which is a city not much smaller than Cardiff, we went to a museum much like Techniquest but with different experiments it was quite boring but some of it was fun.We put Ethan's glasses in a tube and sent them to another part of the museum by pumping air into a tube it was hilarious for us but not for Ethan.When we went shopping in Mannheim we saw a massive sports shop which had 7 floors. It was nice but everything was very expensive so we didn't buy much. The only thing I bought was laces for my shoes because as we were walking up the escalator my lace got stuck in it so I tripped and the laces ripped.Everyone found it funny but it was annoying for me.Yesterday we went to Hassloch which is similar to Oakwood but it has much better rides, one of which is GeForce which has a 83 degree drop, it only lasts 5 minutes but it is one of the best rides i have ever been on.I ate a hot dog with Gruff and Oliver and we went on this ghost train thing, Eleri and Gwen were in front of Gruff, Rhys and I and a man in a werewolf costume pointed at them and nodded his head then he jumped on them and all you could here was them screaming!
Today, we went to Landau to visit a Reptilium, it was quiter boring but we got to see many different animals and we even got to touch turtles and snakes. There were many different animals but my favourite was the poison dart frog because of it's unique colouring.

Tschüß
Hwyl Fawr
Goodbye
Ich habe reptilium besucht. Es war gut. Es war sehr,sehr,sehr warm. Ich war in heidelberg mit ethan. Es war interessant.

Es i i reptilium heddiw. Roedd yn dda. Roedd yn boeth iawn, iawn, iwan. Wnes i cyfwrdd a neidr. Welais turtles ac roedd nhw yn ddoniol iawn. Es i i heidelberg ac welais castell gyda ethan. Roedd yn yn dda ac wnes i mwynhau.

I visited a reptilium today. It was good. It was reall, really, really hot it was like a overn. I touched a snake and it was quite freaky. I saw these water turtles and they where really funny. I went to heidelberg with ethan. It was really interesting and i enjoyed it.

oddi wrth
lots of love

zak
x x x

Tag 4


Hallo!

Ich habe das Reptilium mit der Schule besucht. Es war wunderbar und total spitze. Ich bin mit dem Zug gefahren. Ich finde den Zug sehr gut. Ich bin mit David im Schwimmbad geschwommen. Es war sehr lustig! Ich habe viel gelacht.Ich habe eine Kameratasche in Landau gekauft. Sie ist sehr stylisch! Ich habe Schinkenbrot mit David und seiner Familie gegessen. Es war total gut. Ich finde David und seine Familie fantastisch. Ich habe eine e-mail zu meiner Familie geschrieben. Ich mag Deutschland. Ich möchte Deutschland nicht verlassen. Ich habe mit David Computerspiele gespielt. Ich habe "Sacred Underworld" gespielt! Es war sehr lustig. Ich bin mit David ex board gefahren. Ich habe im Reptilium eine Schlange gehalten!!


Helo!

Heddi aethom ni ir Reptilium,roedd on wych. Wnes i dal neidr a crwban. Yn y Reptiliwm roedd en boeth iawn, roedd yna llawer o anifeiliaid diddorol yno fel y crwybanod,nadron ac y crocodeil bach.Roedd y ddynes yn siarad saesneg da iawn ac fellu oedd yn llawer well na Miss James orfod cyfiaethu pob 2 eiliad! Wnes i mwynhau y reptilium llawer. Dywedodd y dynes bod y Reptilium yn y Reptilium mwyaf yn yr almaen. Heno fe aethom ir pwll nofio yn Bad durkheim ar bwys y barrel mawr. Roedd o yn fantastig ond wnaeth o brifo pan daeth dyn lawr y sleid a bwrw i off f'yn nhraed. (aw). Rwy ddim yn gallu credu fod nin mynd adref fory mae'r amser wedi hedfan heibio fel roced! Rwyf yn gorfod gweithio fel "slave" i Eleni a Siwan oherwydd wnaethon nhw prynu cas camera i fi. Gweld chi dydd sadwrn!


Hello!

Today we went to the Reptilium in Landau, it was really good. I held a snake,tortoise and a bearded dragon (a type of lizard). The tour gide spoke English fluently so it was much easier than making Miss James translate every 2 seconds (I'm sure Miss James would agree). I cant belive that we are leaving tommorow. It seems that we only just packed my suit case. In Landau I baught a camera case, it is very cool.
Oli

Donnerstag, Dydd Llun, Thursday. reptilium


Heute bin ich reptilium, Landau gefahren. Es war sehr interessant. Ich habe eine Schlange berührt. Am Nachmittag bin ich ins Bad Dürkheimer Schwimmbad gefahren. Es war toll.
Wir haben Oliver, David, Rhian, Sophie und Tara getroffen.

Heddiw aethom ni i'r reptilium yn Landau. Roedd e'n dda. Gwelon ni llawer o gwahanol anifeiliaid e.e Nadroedd, crocodeil, Crwbanoedd a pri cop. Yna heno aethom ni i pwll nofio. roedd e'n ddoniol.

Today we went to the reptilium in Landau. It was very interesting. I even touched a snake! (beat that mum!). Then this afternoon we went to the swimming pool. Whilst we were there we saw Oliver, David, Rhian, Sophie and Tara. It was good and very funny.

Auf wiedersehen! Hwyl Fawr! Bye bye!

Donnerstag / Dydd Iau / Thursday


Heute Nachmittag habe ich geschlafen. Das war toll, weil ich sehr müde bin. Heute morgen habe ich mehrere Schlangen und Reptilien gesehen. Man konnte eine Schlange anfassen, aber das war nicht für mich. Heute habe ich schon wieder viel Apfelschorle getrunken. Heute Abend werden wir Lehrer in Neustadt essen gehen. Ich freue mich schon.

Newydd gael nap ... mae'n grêt fod yr ysgol yn gorffen am 12:50, ond ddim cystal fod angen codi mor gynnar. Bore buddiol yn y Reptilium, ond trueni nad oedd y crocodeils i'w gweld eleni. Ryw ddau fis yn ôl fe ddechreuon nhw ymosod ar y crwbanod môr sydd yn yr un safle â nhw, felly bu'n rhaid eu symud. Maen nhw wedi cael cartref newydd yn Sbaen. Roedd Corina, y tywysydd yn y Reptilium cystal ag arfer, yn llawn gwybodaeth ddiddorol heb fod yn sych. Rydyn ni staff yn mynd allan o bryd bwyd gyda'u staff nhw heno, i fwyty Fietnamïaidd (oes yna'r fath air?) Neb cweit yn gwybod beth i'w ddisgwyl (rhywbeth tebyg i fwyd Tsieinëaidd?) ond pawb yn edrych ymlaen. Byddaf yn mynd yn syth i Tesco bnawn Sadwrn er mwyn stocio lan ar ddwr ac Innocent Smoothies. Rydw i bob amser angen detox ar ôl cymaint o fwyd hyfryd ... bara ... caws ... cigoedd ... llwyth o hufen iâ ... teisennau ... mae'r job ma'n eithaf straen ar y corff!


A mid-afternoon siesta was very welcome this afternoon. All this early rising doesn't really agree with me! Most pupils enjoyed at the Reptilium. After disinfecting their hands, they got to touch all sorts of weird and wonderful creatures. My risk assessment was fine, no casualties! The crocodiles which were always a great sight here have been sent on a permanent holiday to Spain for attacking the turtles. I'm starting to psych myself up to the fact that on returning on Saturday I shall have to go on a major detox. One Spaghettieis / Ritter Sport / Kuchen too many! Happy days (until Saturday) ...
O.N. Nid oes cysylltiad gwe yng nghartref pob partner. Peidiwch â phoeni os nad oes neges gan eich plentyn. Maen nhw i gyd yn iawn!
P.S. Not every partner has internet access. Please don't worry if your child has not posted any messages. They're all fine!

Reptiliwm- Pry cop, yuck, nadroedd a crocodeil!

Heute, ich habe einkaufen in Landau, vorher besucht eine Reptilium, meisten der geschäften war geschlossen, aber ich habe gekauft eine halskette, einen armband und schokolade vor meinen freunden. Es war super! =) Ich habe besucht eine Reptilium und reite eine Pferd, sie heißt Carina! Es war super! 8)

Ar ol ychydig o siopa, aethom ni i'r Reptilium i gweld yr ymlusgiaid. Mi roedd o'n diddorol iawn! Fe wnes i cyffwrtha neidr E N F A W R ! Ac hefyd crwban a `lizard' (Beth yw lizard yn Cymraeg)?! Roedd o'n od! Fe wnes i eistedd ar swing yn y parc fach tu fas i'r reptilium gyda Zoe, Mair, Eleri a Nia! Roedd o'n ddoniol! Pryd cyrhaeddais i'n ol gyda Hannah, fe aethom ni i gweld ei cheffylau, Blackie a Carina. Mae nhw mor ciwt! Fe wnes i tynnu lluniau a marchogaeth hefyd!

Amy 8)

P.S. Helo mam, dad ac Ela!

Dienstag und mittwoch und heute.....

Hallo aus Eisenberg,
Eisenberg ist toll aber es ist Klein.
Am Dienstag waren wir in einem Museum,in Mannheim
Es War langweilig.
Wir haben Papier hergestellt.
Dort haben wir neue Leute kennengelernt
Dann sind wir shoppen gegangen,
Ich habe mir ein schönes Top und hohe Schuhe und Schmuck gekauft.
Am Abend haben wir alle zusammen Pizza gegessen,
Die Pizza war sehr lecker.
Danach waren wir in der Disco,
Wie hatten viel Spaß und tanzten und sangen.
Ich war froh, dass die Musik in englisch war.

Am Mittwoch waren wir im Holiday Park in Hassloch.
Ich fuhr die Ge-Force, eine sehr große Achterbahn,
es war FANTASTISCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wir fuhren auch die Kindersachen, weil wir lustige Fotos machen wollten.
Wir fuhren die Schiffschaukel und hatten Angst herauszufallen
Trotzdem hat es Spaß gemacht.

Heute waren wir in Landau im Reptilium.
Wir haben viele komische Tiere gesehen,
Wir durften Taranteln auf unserer Hand gehalten sie waren sehr schrecklich
Außerdem hielten wir kleine Babyschlangen, sie waren sehr weich.
Zuvor konnten wir nochmal shoppen gehen,
Ich kaufte "Clinique Foundation" und gut riechendes Parfum.

Helo o Eisenberg,
Mae Eisenberg yn gwych ond yn fach iawn.
Aethon ni i'r amgueddfa yn Mannheim ar dydd Mawrth,
Roedd o yn eithaf boring.
Wnaethon ni creu papur y ffordd hen.
Yn fana naethon ni cwrdd a phobol newydd.
Ar ol aethon ni i'r amgueddfa wnaethon ni fynd shopa,
Fe wnes i prynnu top hyfryd ac esgidiau fawr ac hefyd wnes i prynnu llawer o gemawaith.
Yn y nos aethon ni i'r pizzaria efo phawb o ein ffrindiau ac fe wnaethon nin bwyta llawer o pizza,
Roedd y pizza yn blasus iawn.
Yna wnaethon ni fynd i'r ddisco,
roedd o yn llawer o hywl ac wnaethon ni ddawnsio a canu trwyr nos,
roeddwn i yn hapus iawn fod rhan fwyaf o'r miwsic yn saesneg!!

Ar ddydd Fercher aethon ni i'r Park Gwyliiau yn Hassloch,
Es i ar GE_FORCE, roedd y rollercoaster yn fawr iawn iawn,
Roedd o yn GWYCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yna wnaethon ni fynd ar y reidiau babanod am hwyl ac hefyd i chael
lluniau ddoniol am bebo...
Aethon ni ar y "flying deutsch mann" ac roedd on llawer o hwyl ac roedd phawb yn sgrechian pan oedden ni bron yn fynd y fford arall lan.

Heddiw fe aethon ni i Landau i'r Reptilium,
Wnaethon ni weld llawer o anifeiliaid ddiddorol,
Roedden ni yn cael ddal llawer o anifeiliaid yn ein ddwylo,
hefyd roedden ni wedi weld ymlusgiaíd baban.
Cyn Fynd i'r Reptilium wnaethon ni fynd sho´pa ac fe prynais i "foundation clinique" ac parfiwm efo arogl hyfryd ac fe wnes i rhoi e i Lena.

Missio chi llawer iawn iawn iawn, fe welwch chi cyn bo hir x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx..xx.x.x.xx.x Mair...x

Reptilium!

Hallo :)
Ich bin müde!
Ich habe Reptilium gegangen
Ich fand Reptilium Wunderbar!
Ich habe Schlange fotografiert :)
Ich bin Tortoise aufgestanden :)
Ich fand Tortoise Super!
Ich bin ausegehen gegangen mit Nathalie und Meike und Zoe :)
Ich fand ausgehen sehr gut!
Ich bin müde :(
Ich muss schlafen
Auf Wiedersehen!

Charlotte Milne


Hello pawb !
Rwyf wedi blino´n llwyr ar ol ddoe
Es i heddiw i Reptilium ac fe gwelais i Ymlisgiaid ddiddorol! :)
Fe tynnais i llun o neidr
Ac roedd yna crocodeil hefyd!
Wedyn ar ol es i shoppa gyda Nathalie , Meike ac Zoe :)
Cefias i amser dda heddiw ac rydw i moen aros yma am byth!
Ond rwyf wedi blino felly byddwn i yn gorwedd lawr am rhyw 10 munud felly..
Hwyl!

Charlotte Milne

Hello everyone!
I am so tired!
Today I went to a Reptilium and it was o much fun!
I took some pictures of some of the reptiles :)
They also had crocodails there !
Then after I came back Nathalie , Meike ,Zoe and I went shopping in town.
And we had a good time :)
But I am very tired so I will go to bed for a few minutes.
So Goodbye and see you all very soon!
Bye!

Charlotte Milne

Zoe Kelland!

Hallo!
Ich aufgestanden am 6.45!
Das wetter es is warm.
Jutta, mere Meike gekocht pommes und fleish.
Es war köstlich!
Ich gegangen am hausse reptil, es war interessant und prima!
In der abends, ich gegangen kegeln mit nathalie und charlotte!
Tschüss!
Zoe
xxxxx

Hello!
Mae´n eithaf poeth heddiw.
Aethom ni i ty ymlusgiaid heddiw ac daliais i crwban!
Roedd yn ddiddorol iawn ac yn hwylus!
Rydym ym mynd i´r ysgol yfory!
Rydw i ar fin mynd i bowlio gyda teulu Meike a Nathalie a Charlotte!
Rydw i methu aros!
Hwyl!
Zoe
xxxxxx

Hello!
We went to a reptilium today!
It was really fun and interesting and i got to put a turtle back into it´s cage.
It was quite heavy and very wrinkly!
We seen huge milipedes and loads of snakes, giant anacondas and many different lizzards!
I am going bowling at 4 o´clock with Meike and her family, we are meeting Nathalie, Meikes best friend there and her partner Charlotte, my friend!
We are going to Grünstadt Grammar school for the day and having a lovely buffet for tea at 4!
Then we will set for home and come back to rainy Wales!
Can´t wait to see you all but I also want to stay here!
Goodnight!
See you on Saturday!
Loads of love
Zoe
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx BYE BYE!
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx


Gruff Walton - Dydd Iau

Halo!Wie gehts?Es gehts mir fantastich!Ich habe snakes und lizards getroffen!Ich habe sandwich und salami gegessen!Ich bin sehr schläfrig!

Tschuß

Helo!Sut wyt ti?Rydw i'n fantastic!Cwrddais a neidr enfawr heddiw!Roedd ei croen fel plastig llyfn iawn!Rydw i'n gadael yfory :-( Ond rwyf wedi prynu anrhegion i phawb!So dweud i Alys fe fydd hi'n cael phensil a Tom rwber!Dim ond joc!Fydd yn dy weld yn ddau dydd ac yn edrych ymlaen i cinio rost!

Gruff Walton

Crocodeils ac Nadroedd!

Guten Tag
Heute bin ich um sechs Uhr aufgestanden. Ich bin ziemlich müde! Heute habe ich Brot gefrühstückt. Es war prima! Heute habe ich das Reptilium besucht. Es war total gut. Ich habe mit Gruff und Matthew gesprochen. Zum Mittagessen habe ich Wiener Schnitzel und Pommes gegessen. Es war sehr lecker und delicious. Das Wetter ist sonnig! Abends bin ich mit Leon 10km gelaufen! Es war sehr anstrengend!
Tschüss

Hello
Heddiw codais am chwech or gloch . Rydw i bach yn blinedig! Fe bwytais bara ac caws i brecwast. Roedd o'n gwych! Heddiw fe aethom ir Reptilium yn Landau. Roedd on dda iawn! Fe cefais y cyfle i dal yr ymlisgiaid. Roedd hwnan wych. Siaradais efo Matthew ac Gruff am y taith hyd yn hyn. Y prynhawn ma bwytais Wiener Schnitzel ac Sglodion (a roedd wedi cael ei creu yn y ty). Roedd hwnan blassus iawn! Mae'r Tywydd yn Heilog sydd yn wych! Sut yw pawb gartref? Nawr yn 7 just wedi cyrraedd gartref ar ol rhediad o 10 km (gyflym) i ty partner Gwen ac nol!
Gwelwch chi cyn bo hir

Hi
Today i woke at six. I'm a bit tired! For breakfast i ate bread and cheese. Which was great. Today we went to the reptilium in Landau. Which was excelent. I got the chance to touch the reptiles. That was Great! I spoke with Matthew and Gruff about the trip so far. This afternoon i ate Wiener Schnitzel an home made chips. That was very tasty! The weather is sunny which is great! How is everyone at home? It's now 7 just got back from a fast 10 km run to Gwens partners house and back!
See you soon
Rhys

Gruff Walton -Dydd Mercher

Halo !Hassloch ist wunderbar!Ich habe Ge-Force 6 zeit gereiten. Es war total gut!Ich habe sandwich gegessen.Ich habe Marcel gekommen.Ich bin ziemlich schläfrig.Ich muss schlafen!

Tschuß

Helo! Roedd hassloch yn gwych fe wnaith fi mynd ar Ge-Force 6 o weithiau mae'n arbennig o dda.Mae'n ofnus iawn ar y tro cyntaf ond ar ol mae o mor hwylus!Bwytais frechdanau am cinio.Daith Marcel hefyd ac fe gaethon ni amser arbennig o dda!Rydw i'n eithaf cysglyd.Ac rydw i eisiau gweld y teulu.

Gruff Walton

Gruff Walton -Dydd Mawrth

Halo!Es war prima heute! Ich habe schokolade gekauft für meine schwester.Ich habe sandwich und gedränge gegessen. Ich habe museum besucht!Es war interresant! Ich bin müde ,Ich muss schlafen.

Tschuß!

Helo!Dydd gret heddiw!Prynais siocled am fy chwaer. A fwytais frechdanau am cinio, Wedyn ymelais a'r amgueddfa roedd yn ddiddorol iawn . Dysgodd sut i greu papur hefyd!Rydw i#n cysglyd iawn mae#n rhaid i fi cysgu!

Hwyl fawr

Gruff Walton

Gruff Walton Dydd-Llun

Halo!Es war wunderbar heute!Ich habe das Machen von Wein gesehen. Ich liebe Weintrauben!Ich habe ein Sandwich gegessen.Endlich habe ich gegrillt mit Marcel und Familie . Marcel ist fantastich!

Helo! Roedd yn ddydd arbennig heddiw .Gwyliant peiriant yn creu gwin allan o grawnwyn.Rydw i'n caru grawnwyn nawr!Bwytais frechdan efo 'marmalade' roedd yn gret!Yn ddiwedd cafon 'bbq' efo Marcel a'i theulu roedd yn gwych. Mae'r teulu yn neis iawn ac mae Marcel yn arbennig!
Dweud helo i'r teulu ac i'r cathod.

Gruff Walton
Mittwoch, dydd mercher.
Heute,
Ich bin nach hassloch in den holiday park gegangen.
Ich bin donnerfluss mit meinem freunden gefahren.
donnerfluss ist eine wasserbahn.
donnerfluss ist sehr gut.

heddiw wnes i mynd i parc gwyliau yn hassloch ac wnes i mynd ar llwyth o reidiau.
wnes i cael amser arbennig yn hassloch.
ar ol hynny roeddwn i wedi chwarae pel-droed ac roeddwn i wedi mynd ar y cyfrifiadur ac chwarae lot o gemau.
hwyl.

Mannheim, Hassloch und Reptilium 4\10\07

Forgestern morgen, bin ich Mannheim geganger, es war gut. Bin ich Technik Museum gegangen, es war sehr langweilig. Bin ich Mannheim eingekauft. Habe ich geschenke gekauft.Es war sehr gut.Forgestern abends, habe ich pizza gegessen, es war sehr lecker.Bin ich disco gegangen mit meinem freunden, es war zeimlich gut.
Gestern,Bin ich Hassloch gefahren, es war fantastisch. Bin ich GeForce gegangen,mit Gruff und Rhys, es war wunderbar. Habe ich hot dog gegessen, es war sehr lecker.Heute, bin ich Reptilium, Landau, Es war zeimlich langweilig.

Echddoe, Fe es i i Mannheim er mwyn mynd siopa ac i ymweld a'r amgueddfa technoleg.Roedd y'r amgueddfa fel Techniquest ond roedd lawer o pethau gwahanol, roedd yn eithaf diflas ond roedd siopa yn Mannheim yn gret roedden ni fod teithio mewn grwpiau o dri ac roeddwn i gyda Rhys a Gruff, Bwyton ni McDonalds ac prynais i anrhegion i fy nheulu.Ddoe teithion ni i Hassloch sydd yn parc enfawr fel Oakwood ond efo pethau llawer well yno, roedd yna rollercoaster o'r enw GeForce ac roedd yn mynd i lawr 83 gradd.Fe es i a Gruff ar GeForce 6 o weithiau roedd yn arbennig o dda.Prynais i lluniau o fy hun ar Geforce maen nhw'n ddoniol iawn.
Heddiw aethon ni i Reptilium yn Landau, ac roedd llawer o ymlusgiaied rhyfeddol yno,roedd yna chawns i cyffwrdd a neidr ac crwbanod.Roedd rhai rhannau yn diflas ond roedd eraill yn bendigedig.

Two days ago I visited Mannheim which is a city not much smaller than Cardiff, we went to a museum much like Techniquest but with different experiments it was quite boring but some of it was fun.We put Ethan's glasses in a tube and sent them to another part of the museum by pumping air into a tube it was hilarious for us but not for Ethan.When we went shopping in Mannheim we saw a massive sports shop which had 7 floors. It was nice but everything was very expensive so we didn't buy much. The only thing I bought was laces for my shoes because as we were walking up the escalator my lace got stuck in it so I tripped and the laces ripped.Everyone found it funny but it was annoying for me.
Guten Tag!
Heute morgen, habe ich Toast und Butter gegessen und ich habe Milch getrunken. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Ich liebe meiner Mutter. Morgens, bin ich ins Reptillium mit meiner Schule gegangen. Es war sehr gut! Ich habe gelernt. Es war interessant. Bevor wir ins Reptillium gegangen sind, sind wir kurz Shoppen gegangen. Ich habe Schokolade gekauft. Heute Mittag gehen wir nach Grünstadt Shoppen.

Tschüss!

Heddiw aethon ni i ymweld a’r Reptilium, Landau. Roedd e’n llawer o hwyl ac roedd yr tywys yn siarad saesneg. Cafon ni siawns i weld pob math o ymlusgiaid, a’u cyffwrdd. Wnaeth yr fenyw oedd yn tywys ni dod ag neidur allan iddo ni ei chyffwrdd. Roedd gwaead ei chroen yn arbennig ac roedd ei teimlad yn llyfn. Hefyd welon ni llawer o Pry Cop ac Broga gwenwinig ac ‘Lizards’. Yn hwyrach heddiw rwyf yn fynd i weld fy martner yn ymarfer ei ’weight-lifting’. Rwyf wedi gofyn iddo hi pam ac pry dechreodd hi ac dwedodd ei fod yn peth traddodiadol am ei fod ai thad a’i Dadci wedi eu wneud. Dechreodd hi pan oeddynt yn 8 mlwydd oed. Hefyd mae ei frodur yn ei wneud.

Hwyl fawr!

Mum,
Today we went to a Reptilian. We saw snakes, Lizards, Spiders and many deathly animals:) I didn’t get a chance to hold any snakes but I did have a go at touching 1. The tone of his skin was amazing and I’ve learnt that they have a back bone! There was a huge snake that was staring me in the eyes! So scary! Also there was this animal…not quite shore of the name of it but it was cute. Later this afternoon we.. Me, Lydia, Tirion, Ffion and our partners are all going shopping in Grünstadt. I will look out for a jumper and something little for you. After shopping Sophia (my partner) has weight-Lifting training and I am going along with her.

Bye
Hefyd, (sori dwi wedi anghofio rhoi hyn yn fy mlog...) Miss James PLIIIIIIS tynnwch y llun bant o fi efo Patrick acccc fi yn nedio fel FFWL pan cefais electric sioc! Roedd fy mhartner yn chwerthin :o
Hallo!! Es geht mir gut! Heute bin ich ins Reptilium gegangen. Ich habe Krokodiele und Schlangen gesehen. Es war super!Ich fand die Schlangen unheimlich. Ich habe Spagetti Bolognase gegessen. Es war lecker! Nachmittags kommen Lara und Elleri, vielleicht kommen Leon und Rhys auch, wir werden für das Buffet Nussecken backen :-)
Hallo!! Heddiw rydw wedi ymweld a´r reptillium. Gwelais llawer o nadrodd a ychydig o crocodeiliau. Dwi wedi dod nol o´r ysgol gyda efa ac wedi bwyta pasta bolognase! Roedd yn flasus iawn. Am tua 4 o´r gloch mae Eleri aí phartner yn dod draw am swper.
Hwyl!
Hello! Today I have seen lots of snakes and a few crocodiles! Martin Dix (Ieuans partner) lives on the same village and goes on the same bus, I have said hi from ieu and everyone else. Mari, what`s happening in Eastenders??? See you on Saturday!
Bye

4/10/07

Hallo! Heute, ich habe ein Reptiliwm besucht. Ich finde Reptilium interessant. Ich hasse den schlange. Es war furchtbar. Ich habe Echse gesehen. Es war sehr klein. Meine lieblingsreptil war Schildkröte. Vor die geschäft aufmachen, ich habe shoppen mit Lydia, Bethan, Charlotte und Saffia in Landau eingekauft. Es war sehr lustig. Ich habe ein make-up und groß brezel gekauft. Die brezel war lecker. Ich Liebe Deutschland! Tschüß. Du fehlst mir. xxxxx

Helo! Heddiw, aethom ni i Reptiliwm yn Landau. Roedd e'n diddorol iawn. Rwy'n casau nadroedd fawr a gesio beth oedd yna... Nadroedd enfawr... Canoedd ohonym! Roeddwn i wedi fy ofnu'n llwyr. Roedd yna canoedd o ymlysgiaid heblaw am yr odd un neu ddwy amffibiaid. Roeddwn wedi weld "Lizard" fach iawn a bearded dragon (wnes i cyffwrdd y dragon). Roedd angen ini rhoi spray yma ar ein dwylo i rhag yr anifeiliaid i cael unrhyw germau o ni. Roedd e'n drewi'n ofnadwy. Wnes i ddysgu llawer o pethau newydd heddiw fel fod nadroedd ddim yn gallu clywed a fod rhai "Lizards" yn colli ei chynffonau. Mae fy hoff anifail o'r Reptiliwm oedd y "Turtle". Cyn fynd i'r Reptiliwm (Roedden ni'n awr yn gynnar) aethom ni siopa yn Landau efo Lydia, Bethan, Charlotte a Saffia. Roedd e'n mor ddoniol. Prynais i colur a Pretzel fawr. Roedd y pretzel yn flasus iawn. Rwy'n hoffi'r Almaen yn fawr iawn! Hwyl!Colli chi gyd. xxxxx

Hello! Today, we went to a Reptile House in Landau. It was really interesting. I really hate snakes and guess what was there... Huge Snakes!... Hundreds of them! I was really scared. There was hundreds of reptiles there except the odd one or two amphibiads (is that right? Is that how you spell it?). I saw a very small Lizard and a Bearded Dragon (I touched the dragon!). We had to put this spray on to stop any germs going ontothe animals. It smelt really bad. I learnt alot today like snakes are deaf and they can feel the vibration i the floor a´nd that lizards can lose their tails. My favourite animal in the reptail house was the turtule. Before going to the Reptile House (we were an hour early) we went shopping in Landau with Lydia, Bethan, Charlotte and Saffia. It was really funny! I bought some make-up and a HUGE pretzel. The pretzel was delicious. I love Germany! Bye! Miss You All! xxxxx

Carys =] xxx

Donnerstag \ Iau \ Thursday

Hallo! Ich habe reptelium gesehen. Es war fantastisch! Bearded Dragon (?) ist sehr interessant. Ich liebe Deutschland. Ich war sehr glücklich.
Tschüß
Lydia x x x

Helo! Heddiw wnaethon ni mynd i'r repltelium ac roeddwn wedi cyffwrdd a pob mathau o ymlysgiaid. Hefyd, rydw i wedi dysgu rhywbeth newydd, fod nadroedd ddim yn gallu clywed, ond os rydych yn siarad maen nhw'n gallu teimlo'r dirgryniad. Rydw i'n hoffi'r Almaen yn fawr ond rydw i yn missio Cymru. Cefais pancakes i cinio, mae'r rhai Almaeneg yn llawer gwell na rhai Cymraeg!
Hwyl!
Lydia x x x

Hello! Today we went to the reptelium and touched all sorts of slimy and spiky gross things. The really long python things were very cool. Germany is very different to Wales and it's very cool to see how other people live. I'm looking forward to school tomorrow (oh and yeah, I just said I want to go to school... Oh dear.) Anyway, I have learnt alot over the past week not only in German, but how things function all over the world.
Bye!
Lydia x x x
Guten Tag! Wie gehts? Es geht mir sehr gut. Ich habe eine bola tost :( Heute ich bin reptilium mit dem bus gefahren. Es war gut.
x x x x

Heloooooooooooo Pawb!
Ces i ddydd da iawn heddi ond mae gen i bola tost :( Aethon ni i thing hwn gyda neidrau a crocodeils. Roedd e mor scary. Ni'n dod adref yfori woooooooohhh :D fi methu aros, ond fi wedi cael amser da iawn.

Hey mamiiiii a daddyyyy x
You okay? I've got a bad tummyyy today :( But apart from that my day has been good. We went to this thing and saw loads of things and people were holding snakes but i was too scared hehe. On the bus I sat by Miss Bedwyr and she let me sleep on her hehe. Aaaaanyway... see you soon! :)
Love you loads and loads and loads and loads
x x x x x x x x x x
Hallo!
Heute habe ich Reptilien gesehen. Ich bin zum Reptilium in Landau mit meinen Freunden gefahren. Ich habe Reptilien und schlange fotografiert. Heute morgen habe ich Landau eingekauft. Tschuss!

Helo!
Heddiw roedden ni wedi mynd i'r Reptilium. Roeddwn wedi cyffwrdd neidr! Tynnais llawer o luniau. Roedd yna hefyd pry copyn mawr ar y bws cyn ac roedd pawb yn sgrechen! Roedd hi'n boeth iawn yn y Reptilium ac roeddwn i wedi prynu hufen ia ar ol. Hwyl!

3.10.07

Mittwoch/dydd Mecher/Wednesday


Heute war es toll. Ich bin zum Holiday Park nach Haßloch gefahren. Ich bin auf dem Donnerfluss und die Geisterbahn 2 mal gefahren. Ich habe meine Freunde auf der Ge-force gesehen.
Ich habe Nudeln und Fleisch gegessen. Es war lecker. Ich bin SEHR müde.
Tschüss

Roedd heddiw yn ddiwrnod dda iawn. Fe aethon ni i Parc Gwyliau Haßloch. Roedd e'n gret. Fe es i ar Donnerfluss a yn y cartiau 'haunted' 2 waith yr un. Roedd y Cartiau am yr ail waith yn ddoniol iawn achos roedd Alex wedi cael mewn trwbwl gyda un o'r gweithwyr oherwydd roedd Alex wedi ofni a fe ciciodd e un o'r dynion oedd yna i rhoi ofn iddoch. Fe ddechreuodd y dyn gwaeddu ar Alex mewn almaeneg tan i Zak dweud "english" a ddechreuodd galw Alex yn pethau gas. Roedd fi Jon,Ashton a Zak yn ffeindio fe'n ddoniol iawn on nid oedd Alex yn.
I swper cefais Pasta a Chig. Roedd e'n flasus iawn.Dwi wedi flino'n llwyr.
Hwyl Fawr

Today was an amazing day. We went to Haßloch Holiday Park. I went on Donnerfluss and the haunted carts twice each. The second time we went on the haunted carts it was hillarious because Alex got in trouble with 1 of the workers because he kicked him. The man jumped on his and Zak's cart and started shouting at Alex in german until Zak said "english" then he started calling him things we won't mention. The 4 of us thought it was hillarious but I don't think Alex did.
For dinner I had Pasta and Meat. It was delicious. I am very tired.
Bye

Ethan
Heute war super. Ich bin in den Holiday Parc Hassloch gegangen mit meinen Freunden. Ich bin Ge Force gefahren. Es war fantastisch! Ich habe ein photo gekauft. Gestern habe ich in Mannheim eingekauft. Mannheim ist prima. Ich habe pizza gegessen, es war lecker. Tschuss!

Helo!
Heddiw aethon ni i Holiday Parc Hassloch. Ge Force oedd y reid gorau, ac roedd Freefall Tower hefyd yn dda. Ddoe aethon ni i Mannheim i siopa, ond prynais i ddim byd. Yn y bore aethon ni i Landesmuseum. Ar ol siopa aethon ni i'r pizzeria a cwrdd a partneriaid ni, a wedyn i'r disgo. Hwyl!

Dienstag/dydd Mawrth/Tuesday


Heute war es fantastisch. Ich bin nach Mannheim gefahren. Mannheim ist sehr groß. Ich bin zu einem Museum in Mannheim gegangen. Das war sehr interessant.
Ich war im Englehorn Sportgeschäft. Ich habe nichts gekauft. Das Geschäft war teuer.
Ich habe in der Pizzeria Da Toni gegessen. Das war sehr lecker. Später war eine Disco in der Schule. Das war spitze.
Tschüss

Heddiw fe aethon o Mannheim. Roedd Mannheim yn lle fawr. Fe aethon i'r amgueddfa technegol Mannheim. Roedd e'n ddiddorol iawn.
Wedyn fe aethon ni i mewn i'r ddinas Mannheim i'r siopau i gyd. Yn y sessiwn cyntaf es i o gwmpas gyda Jon,Zak,Rhydian,Ashton ac Alex. Fe aethon ni i Engelhorn Sport. Roedd e'n lle enfawr gyda 7 llawr. Yn y ssesiwn olaf es i o gwmpas gyda Zak,Rhydian ac Ashton. Fe aethon ni i siopau arall a hefyd yn ol i Engelhorn Sport.
Pan ddaethon ni nol fe aethon i'r pizzeria. Roedd y bwyd yn dda. Wedyn roedd yna disco yn yr ysgol. Am rhan fwyaf yr amser arhosais gyda fy ffrindiau. Mae'r teulu wedi bod yn neis iawn i fi ac rwy'n cael amser fantastic.
Hwyl fawr

Today was brilliant. We went to Mannheim. Mannheim is a very big place. In the morning we went to the Technology Museum. It was very interesting and I enjoyed it.
Then we went to the city of Mannheim. In the first session I went around with Jon,Zak,Rhydian,Ashton and Alex. We went to a shop called englehorn Sport. It is a huge sport shop with 7 floors. After the meeting Jon and Alex left us so we went around with the 4 of us. We wet to Engelhorn sport again.
When we came back we we went to a pizzeria. The food was good. After this there was a disco at the school. For most of the disco I just sat with my friends. Fabian and his family have been very welcoming and I am having a great time.
Bye

Ethan
dienstag,
ich bin musseum mit meinem klasse neun im mannheim gegangen
musseum ist prima und sehr gut
ich bin mannheim mit meinem freunden die gegangen
mannheim ist fantastisch und toll
ich habe pitsa mit meinem klasse im pizzeria gegessen
pitsa ist ganz ok
hello,
wnes roeddwn i wedi mynd i'r amgueddfa ac roeddwn i wedi gweld lot o pethau diddorol
hefyd roeddwn i wedi siopa yn mannheim ac wnes i prynu tri peth
roedd lot o siopau yn mannheim ac roeddwn i eisiau mwy o amser i wneud pethau
hefyd wnes i dawnsio yn y disco, roeddwn i yn casau y disco
roedd y disco yn diflas ac roedd y cerddoriaeth yn rhy uchel
hwyl
Ich bin mit meinen Freunden im Holiday Park gewesen. Es war fantastisch. Ich bin mit Ffion Ge Force gefahren. Es war sehr toll. Ich bin mit meinen Freunden auch Free Fall Tower gefahren. Es war prima. Ich habe mit Jana im Restaurant Abendbrot gegessen. Es war sehr gut.

Helo Mam a Dad,
Heddiw es i i Holiday Park efo fy ffrindiau ysgol, ond roedd rhan fwyaf o´r ffrindiau Almaeneg wedi dod hefyd. Roedd Holiday Park yn dda iawn ac wnes i cael llawer o hwyl. Fe wnes i, Lia, Nia, Ffion, Rhiannon a Tirion ar Ge Force gyda´n gilydd. Roeddwn i yn ofn ond ar ol tymed bach roeddwn i yn iawn ac roedd yn bendigedig. Heno wnes i fynd allan am fwyd gyda teulu Jana ac roedd y bwyd yn neis iawn.

Today we went to Holiday Park and I went on Ge Force it was brilliant, I had a great time today and I really enjoyed it. We went out for food and it was very nice.
Heute ich ging holiday park. Ich finde holiday park prima. Fahre ich Ge force 4 Mal. Ich finde ge force fantastisch. Fahre ich freefall tower.

Heddiw aethom ni i holiday parc. Roedd en hwyl oherwydd aeth eu partneriaid efo ni. Aethom ni fynd arno ge force pedwar o weithiau ac free fall un. wedyn aethom ni nol ar yr bws ir ysgol ac wedyn gartref.

Today we went to a theme parck called holiday park it was really fun and i rode ge force 4 times and free fall tower once. After that we went home. I really miss you i cant wait to see you again love you bye.

Neges o HQ

Mae'n bleser darllen am eich hanes a deall bod cymaint ohonoch yn mwynhau.

Disgyblion - sut siap sydd ar yr athrawon? A yw pawb yn ymddwyn yn iawn. Cadwch lygad barcud arnynt.

Alles Gut?

Dr Jones

hello 2/10

Hallo.
Es ist warm im Mannheim.
Ich top im zara gekauft.
Ich pizza gegessen.
Ich cola getrunken.

We had a very bussey day today this moning we whent to the tecknolegy musseam. There we made paper, it was a very strange way to make paper and I would never of gest that was how it was made. After we made the paper we had a go on the diferent things there. There where lots of difrent things but my favoret was the statick ellectrisety. I liked this because at first your hair will stand on end and then if you touch some one it will make a spark. The statick electrisety is made through standing on a special metiriall and puting bouth hands on a metal ball. After the musseam we whent shopping,to a pizza restarant and then to a disco were I lost my voice.

Mae heddi wedi bod yn llawn hwyl aethom ni i canolfan technoleg ac wedyn i siopa yn Mannheim. Mae'r dref yn Mannheim yn enfawr fe es i a rhai o fy ffrindiau ar goll ond rydim ni nawr yn saff. Yn y dreff mae llawer o siopau desiner (a H&M) ym mobnam. Ar ol caell hwyl a spri yn siopa aethom ni i'r pitsaria lleol ble cawsom ni pitsa enfawr a flasus. Fy rhan orai o'r dydd oedd y ddisco ble oedd yna fand a can pemblwydd hapus i Bronwen H.Ar ol awr penderfynodd Miss Thomas Miss Bedwyr a Miss James 'trial' dawnsio ac roedd hynnu yn hailite y nos.

Stephi

Zoe Kelland - tuesday and wednesday

Tuesday
Hallo!
Gestern, gelernt machen papier du museum, es war interessant,
dann eingekauft du Manheim, gekauft geshenken!
Am abends, ich gegessen a la pizza und getrunken cola in da pizzeria!
Es war köstlich, dann ich gegangen du schule am disco! Ich getanzt mit Eleri, Mair und Amy!
Es war fantastiche!
Tschüss!
Zoe
xxxxxxx

Hello, ddod aethom ni i amgueddfa Manheim, dysgon ni sut i creu papur allan o ffibr mewn ffordd hen fassiwn! Roedd e´n diddorol iawn ac roedd Saesneg y dyn oedd yn dangos i ni sut i´w creu yn ardderchog! Yn y prynhawn aethom ni i bron pob siop esgidiau yn Manheim yn edrych am esgidiau i Mair, roedd yn hwylus iawn ond yn gwneus i ni´n cysglyd cyn y disgo!
Nos da!
Zoe
xxxxxxx

Hello! yesterday we went to this lovely museum in Manheim and we made paper the old fashioned way, it was really fun! Afterwards, we went shopping in Manheim and brought some gifts and things for the disco! We has some pizza at this lovely pizzeria and it was really fun being with everyone! After the pizza we went to the school disco and it was really good, they has their own pupils playing as a band there and we dances loads and done the YMCA and the conga around the room!
I think our partners where tired though and not used to satying up as late because they didn´t dance much!
Missing you all loads
Zoe
xxxxxxx

Wednesday
Hallo!
Heute, besucht au hassloch!
Es war fantastiche! Ich gefahren GeForce dreimal, es war prima!
Ich kaufen photo!
Ich gesehen Miss Bedwyr, Miss James, Miss Thomas und Mr Jones in city-jet (raid kinder)
in hassloch, Es war lustig!
Tschüss!
Zoe
xxxxxxx

Hello!
Heddiw aethom ni i Hassloch, roedd e mor hwylus, es i ac Eleri ar GeForce tair gwaith!
Bwytais i Mair, Eleri ac Amy donuts Americanaidd, Es war kostlich!
Roedd Saphia, Eleri ac Mair wedi mynd tu fewn i ty bwganod ond es i yna a rhedeg yn ol allan yn crio, roedd e mor ddychrynllud!
Hwyl Fawr am nawr!
Zoe
xxxxxxx

Hello!
Today we went to Hassloch!
The worlds best adventure park (according to me).
It was really fun there!
me and Eleri went on GeForce three times because it was so fun and the drop is so scary, but somehow Imanaged to do it!
We had lasagne for tea tonight and it was really nice, Meikes mum is a really good cook!
I´m having loads of fun!
See you soon!
Zoe
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gestern bin ich mit meinen Freunden in Mannheim gewesen. Es war super. Ich bin mit meinen Freunden im Technik Museum gewesen. Es war interessant. Ich habe Papier gemacht. Es war gut. Ich bin mit meinen Freunden shoppen gewesen. Es war toll. Abends habe ich meinen Freunden Pizza gegessen. Ich habe mit meinen Freunden in der Disco getanzt. Es war prima.

Helo Mam a Dad,
Ddoe roedden ni wedi mynd i Mannheim. Roedden ni wedi mynd i´r Amgueddfa Dechnoleg gyda fy ffrindiau ysgol. Roedd yn ddiddorol iawn oherwydd roedden ni wedi creu papur. Wedyn ar ol creu papur aethom ni i gweld gweddyll yr amgueddfa. Roedd yn dda iawn yna. Ar ol bod yn yr amgueddfa aethom ni i dref Mannheim ac aethom ni i siopa. Roedd e yn hwyl, es i o gwmpas y siopau gyda Lia, Ffion, Eleri a Gwen. Yn y nos aethom ni i Pizzeria i cael Pizza. Roedd e yn blasus iawn. Ar ol bwyd aethom ni i´r ysgol ac roedd disgo yna. Roedd yn hwyl ac wnes i cael amser gwych.

Yesterday I went to Mannheim. We went to the Musiem and we made paper it was great fun. We then went shopping in Mannheim and it was very good there. In the night we went to have a Pizza and it was very tasty. We then had a disco in the school It was great!

Ddoe / Yesterday. Heddiw/ Today

Guten Tag.
Ich habe gegangen Mannheim, Muse, disko.
Ich finde Mannheim ganz ok un finde Muse, disko wunderbar.
Ich gegangen un Oliver.H, Oliver.G, Rhys.E.

Guten abend.

Hello.
Aeth ni i Mannheim, Amgueddfa ac disco. Roedd Mannheim yn ok ond roedd y Disco ac y amgueddfa yn hwyl. Roedd ni wedi gwneud papur ac llawer o pethau arall.
roedd i wedi mynd rhownd Mannheim efo Oliver.H, Oliver.G ac Rhys.E.

hwyl Fawr

Hi.
We went to Mannheim a museum and a disco in the school yesterday.
The shopping in Mannheim was ok but the museum and the disco was much better.
I went round Mannheim with Oliver.H, Oliver.G and Rhys.E.
Bye

Guten Tag.
Ich habe gegangen Holiday park mit der schule und mit Yannik, Miriam, Jana, Annabel.
Ich gefahren mit Yannik, Beth, Miriam, Carys, Jana, Annabel.
Ich fuhre GE FORCE.
Ich finde Grunstadt un Holiday park prima!
Ich finde Ge force, Free fall tower, Donnerfluss fantastisch.

Gute nacht.

Sut wyt pawb.
Heddiw roedd ni wedi mynd ir Holiday park efo y Ysgol ac efo Yannik, Miriam, Jana, Annabel.
Roedd fi, Yannik, Mirriam, Beth, Carys, Jana, Annabel wedi mynd rhownd efo giludd.
roedd y rheidiau yn gret.
Hwyl fawr.

Hi again.
Today we went to the Holiday park with the school and Yannik, Miriam, Jana, Annabel.
Me, Beth, Yannik, Jana, Carys, Miriam, Annabel went round with each other and the rides were great.
You should be here!
Mittwoch,

Heute morgen bin ich eine "tehnical museum" gegangen, es war sehr interresant. Ich habe papier gemacht, der Lehrer war freundlich. Danach bin ich nach Mannheim gegangen. Ich bin shoppen gegangen, es war geil. Ich habe nichts gekauft. Ich habe eine Cola und ein Brötchen gegessen. Es war ganz gut, aber es hat geregnet und es war kalt. Heute Abend bin ich in eine Pizzeria mit meiner Austauschschülerin gegangen, ich habe eine Pizza gegessen, meine Pizza war lecker und danach bin ich in eine Disco mit meiner 9. Klasse gegangen, es war prima!

Bore ma es i i amgueddfa Technoleg diddorol iawn. Dysgais sut i greu papur a roedd y athro yn cyfeillgar. Yn hwyrach es i i Mannhaim i siopa ac es i o gwmpas H&M, Zara a Galeria, roedd o'n hwyl. Ond wnes i ddim prynnu ddim ond am Cola a brechdan flasaus. Roeddwn i'n wlyb iawn gan ei fod yn bwrw glaw. Hwyrach es i i Pizzeria efo fy ffrind cyfnewid lle bwytais pawb llawer o Pizza. Hwyrach es i I Disco yn yr ysgol efo gweddill y flwyddyn, roedd o'n hwyl iawn.

This morning I visited a Technical Meuseum and i learnt how to make paper and stuff about gravity and electricity. After a while on the bus I reached Mannheim, a city full of shops. After tons of shopping and looking in windows of fancy boutiques I went back home to meet my exchange pupil and eat in a Pizzeria were the Pizza was very tasty. Afterwards we went to a disco. It was fun and the music was a bit cheesy.

Eleni xx
Hallo! Gestern war ich shoppen in Mannheim eingekauft. Es war sehr gut und lustig. Vor shoppen, ich habe ein Technik-Museum Speyer. Wir machen papier! Is war interessant! Heute, ich habe Holiday Park (Haßloch) gegangen! Ich finde Haßloch wunderbar! Ich habe Donnerfluss (Water Rapids) gegangen! Ich mag Donnerfluss. Meine libelngsachterbahn ist Bounty Tower. Tshüß! Du fehlst mir. xxxxx

Helo! Ddoe aethom ni siopa yn Mannheim. Roedd e'n dda iawn ac yn ddoniol. Cyn siopa aethom ni i Technik-Museum Speyer. Creuon ni papur! Roedd e'n diddorol iawn! Ar ol siopa aethom ni i Pizzaria yn Grünstadt. Roedd e'n "Posh" iawn. Ces i spaghetti bolognese oherwydd sai'n hoffi pizza o gwbl. Aethom ni yn syth i disco ar ol y pizza/spaghetti. Roedd y disco yn dda ac roedd llawer o dawnsio wyllt yno! Heddiw, aethom ni i Holiday Park (parc Haßloch). Mae Haßloch yn wych! Es i r y Water Rapids. Rwy'n hoff iawn o'r Water Rapids. Fy hoff reid heddiw oedd Bounty Tower. Roedd e'n hynod o ofnus! Hwyl! Colli chi gyd. xxxxx

Hello! Yesterday we went shopping in Mannheim. It was really good and funny (the weather wasn't though!). Before going shopping we went to Technik-Museum Speyer. We made paper there! It was really interesting! After shopping we went to a Pizzaria in Grünstadt. It was very posh. I had spaghetti bolognese because i breally don't like pizza. We went straight to the disco after having our pizza/spaghetti. The disco was good and there was alot of crazy dancing there!Today we went to Holiday Park (Haßloch). Haßloch is amazing! I went on the water rapids. I really liked the water rapids My favourite rollercoaster was Bounty Tower. It was really scary. Bye. Miss you all. xxxxx
Carys. =] xxx
gestern gingen wir landmuseum. Ich finder landmuseum fantastisch.
Wir haben Papier gemacht. Es war interessant.

DDoe aethom ni ir landmuseum. Roedd en fawr iawn .Roedd yna trenau ac popeth. Athom ni creu papur, roedd en hwyl iawn. Ar ol hwna aethom ni ir Da Toni i cael pitsa efo yr ffrindiau almaeneg roedd en wych.

Yesterday we went to the landmuseum we made paper and it was very interesting. There was all sorts of interesting things there. After that we went to the da tony piza parler with are german friend its was really fun.

2/10/07 & 3/10/07

Diwrnod Un

Hallo!
Guten tag :)
Ich bin müde..
Ich habe Coco pops gefrühstückt.
Ich bin ausgehen gegangen.
Ich Fand ausegehen Wunderbar!
Ich habe pizzeria gegessen
Es war Fantastisch :)
Ich bin Disco gegangen..
Ich Fand disco sehr gut!


Hello!
Rydw i wedi blino!
Ddoe es i i weld sut i creu papur ac roedd hi mor hwyl!
Wedyn es i shoppa ac prynais i llawer.. fel scarf a colur.
Roedd shoppa yn hwyl iawn!
Wedyn es i Bwyta pizza mewn bwyty ac roedd y bwyd yn hyfryd :)
Wedyn oedd yna disco tan 9:00 ac fe dawnsiodd i a Bethan trwy´r nos!
Roedd y disco yn gwych!
Cefais i amser dda yn y disco
Ond nawr rwyf wedi blino llawer!
Hwyl pawb!

Hello :)
I am so tired!
Yestarday i went to a museum and we learnt how you can make paper..
It was so much fun I even made paper myself!
Then we went shopping and I have lots of things that I have to stuff in my suitcase :(
Then after that we all went to a local pizzeria and the pizza was very nice..but not as nice as yours mum!
Then after that I went to the disco and me and bethan danced all night! and i got my partner Nathalie to dance with me to :)
But now i am very tired! and i need sleep for tomorow.
Bye ! .

Diwrnod Dau


Hallo!
Ich heiße Fantastisch!
Ich bin 8:00 Aufgestanden :)
Ich bin Holiday Park gegangen mit Nathalie!
Es war Super!
Ich habe G-Force Gemacht!
Ich fand G-Force Wunderbar!
Ich habe Pommas gegessen
Ich habe Cola getrunken.
Es war Sehr gut :)
Ich bin müde!
Ich muss schlafen
Tschüß!
Guten nacht!
:)

Hello pawb!
Codais i am 8:00 heddiw..
Felly dydw i ddim mor blinedig,,
Heddiw es i i Holiday park gyda Nathalie!
Roedd hi more hwyl
Es i ar G-force ac roedd hi´n bendigedig
Cefias i Sglodion Am Fwyd(ac yr ecyn bwyd !)
Fe yfedais i Cola :)
Roedd y bwyd yn hyfryd ..mae mam Nathalie yn cogydd dda!
Ond rwyf wedi blino
Ac mae angen i mi cysgu
Felly..
Hwyl Pawb
Nos Da!

Hello everyone!
I got up at 8:00 today so im very very happy :)
Today i went to the Holiday Park and it was so cool!
I was so brave! .. I axually went on G-force and it is REALLY good.
But I don´t think that my mother would like it!
I also tried out the Free Fall Tower but I wasn´t Impressed by that :(
I had my pack lunch for dinner and also some chips
And for drink I drank some cola :)
But today im extremely tired so I think I will go to have some sleep
Good Night x


Charlotte Milne :)

Mittwoch

Guten Tag!
Heute, bin ich um acht Uhr aufgestanden. Ich habe zum Frühstück Toast und Butter gegessen und ich habe Milch getrunken. Ich bin in den Holiday Park Hassloch gegangen mit meiner Schule und meiner Austauschpartnerin. Es war super!! Ich bin die G-Force gefahren. G-Force ist fantastisch. Der Free Fall Tower ist auch 70 Meter hoch. Es war sehr mittelmäßig. Ich bin sehr müde!

Dydd Mercher

Helo!
Roedd e’n diwrnod Gwyl Y Banc heddiw i’r Disgyblion yn Grünstadt. Rydyn ni wedi ymweld a Pharc Anrur Hassloch efo ein partneriaid! Roedd e mor dda. Aethon i o amgylch efo Tirion, Ffion, Nel, Nia ac dau parter trawsnewid. Roedd yna llawer o wahanol (reid) yna. Fy hoff un oedd G-Force. Mae’n gostwng 80 gradd lawr ac maen’t yn troi ar ei ochor! Wnaethon i cau fy llygaid yr holl ffordd lawr ac roeddwn i’n dal llaw Nia hefyd. Wnes i fynd ar yr ‘haunted house’ hefyd. Mae’n yr un gweithaf rwyf wedi fod arno yn fy mywyd! Mae yna pobl tu fewn yn neidio ar eich seddu ac yn eich cyffwrdd. Os byddwn yn cael siawns i fynd yn ol yna byddwn yn fynd ar G-Force eto!


Hey!
Family,
We woke up at 8 today because we had to meet at the school for 9. It is a lot better than 6:30! The schools in Grünstadt had a bank holiday today so they had no school. We went to a Holiday park which is like Oakwood but a lot better!! My favourite ride was G-Force. I close my eyes the whole way down the first drop! Me, Tirion and our bus driver made a special video that we showed on the bus on the way back. I have a copy so I can show you when I come home! There was a little kiddies ride that we rode about 4 times! It was AMAZING. Tea is ready soon…the food is very nice but I don’t like salad which they have everyday other than that its good. Miss you loads and loads. Love you all..xxxxx
Dienstag

Hallo!
Heute morgen, bin ich zu einem Museum gegangen. Das Museum war sehr interessant. Danach war ich in Mannheim. Ich bin Shoppen gegangen. Mannheim war total spitze. Es war kalt. Abends, habe ich Pizza gegessen mit meiner Schule und unseren Partnern. Pizza ist prima! Ich habe in der Disco getanzt.

Dydd Mawrth

Helo!
Cefais diwrnod arbennig heddiw! Ymwelais ni a’r amgueddfa Technoleg. Wedyn aethon ni i shopa ym Mannheim. Prynais dim byd i fy hun ond anrheg fach i fy chwaer. Ar ol shopa aethon ni i swperia ym ‘pizzeria’ gyda ein partneriaid. Roedd yr pizza mor flasus ac cafon ni siawns i gwybod a siarad i ein partneriaid yn fwy. Ar ol y pizzeria aethon ni i’r ysgol i gael Disco. Doedd ddim llawer o dawnsio yn mynd ymlaen yna ac roedd yr cerddoriaeth ddim yn gret ond roedd yn hwyl ac roedd yr band yn dda!

Tuesday

Hello!
Family,
I’ve had an amazing day today. This morning we toured around a technology museum. We learnt about how paper was made in the olden days. We also had a chance to make paper but I didn’t want to get dirty so I skipped that. This afternoon we went SHOPPING! I didn’t see much that I liked… Mum I was looking for a jumper but there wasn’t one there, we’ll have to carry on searching in Cardiff :) After shopping we went out for a pizza. I was quite full so I couldn’t eat much, but I had two slices. I have just come back from the disco. The band was really good but not my kind of music. I have to go to bed now… LOVE YOU and MISS YOU!! xxxx
Hallo!

Ich war im Museum in Mannheim. Wir machten Papier. Ich hatte eine wunderbare Zeit. Wir gingen einkaufen in Mannheim. Ich kaufte einen Ball in Inter Sport shop. Dann gingen wir
Pizza gegessen. Die Pizza war sehr gut. Dann gingen wir zur Disco. Die Disco war fantastisch.
Am Mittwoch sind wir in den Holiday Park nach Hassloch gegangen. Der Holiday Park war prima.

Ddoe fe aeth yr Ysgol i Mannheim i Amgueddfa a cefais i amser arbennig yno. Dysgon ni sut i creu papur yn yr hen ddyddiau ac roedd ef yn hynod o ddiddorol. Ar ol iddym ni orffen creu papur aethom ni i lle wahanol i gwneud arbrofion ond doedd ef ddim mor dda a creu papur. Ar ol fod yn yr Amgueddafa aethon ni siopa yn y dref. Yn gyntaf cefais i Mc Donalds ac roedd yn flasus iawn. Fe es i Zak, Gonathan, alex Ashton a Ethan i Inter Sport a prynais i pel droed. Ar ol fe aeth pawb i'r Pizzeria Da toni gyda ein phartneriaid ac roedd y fwyd yn arbennig. Aethom ni i'r Diso ar ol yn yr Ysgol a cefais i amser dda iawn. Fe aethom ni i Holiday Park ac roedd ef yn ARBENNIG! Fe es i ar G Force pedwar waith ond doedd ddim amser ar ol i fynd arno eto. Mae Holiday Park yn ddeg waith an well na Oakwood.

Yesterday we went to Mannheim and went to a Museum and I had a brilliant time. We leart how to make paper and it was very interesting. After visiting th Museam we went shoping in the Town. The Town was very large and there were trams everywhere. I went to many shops but my favourite shop was Inter Sport because there were many thing to choose, i bought a really nice football. After shoping we went to the pizzeria with our partners and the food was great. Later we went to the Disco in the School and I had a great time. Today we went to the Holiday Park in Haßloch. My favourite ride was G Force because it was so high. The Holiday Park was AMAZING!! and I want to go again.

Hwyl am y tro!
Rhidian

Mannheim a Hassloch


Gestern war ich im Technikmuseum in Mannheim. Es war interessant. Gestern Nachmittag war ich einkaufen in Mannheim. Mannheim ist sehr groß und schön. Ich habe Schokolade gekauft. Gestern Abend habe ich Pizza mit meinen Freunden und deren Austauschfreunden. Es war prima. Dann gingen wir in die Disco. Es war OK .Das Wetter ist ganz gut.
Heute Morgen bin ich um 7 uhr aufgestanden.Ich habe ein bayrisches Frühstück mit Weisswürste und Brezeln gegessen. Heute habe ich den holiday parc Hassloch besucht. Holiday parc Hassloch war ausgezeichnet. G fource war super! Free fall tower war gut! Ich bin müde.
Tschüss.

Ddoe fe aethom ir amgeueddfa techneg yn Manheim. Yn y prynhawn aethom siopa yn Mannheim. Yn yr nos bwytais pissa efo fy ffrindiau ac ei partnerion. Yna cafom disco yn yr ysgol. Roedd y tywydd yn eithaf dda.
Heddiw fe codais am 7 ac cael brecwast boverian efo selsig ac pretsiliau. Yna Teithiom i Holiday Parc Hassloch. Roedd y parc yn ardderchog! fe aeth i ar G fource 4 gwaith roedd on gret . Roedd y free fall tower hefyd yn dda iawn. Nawr rydw i yn blinedig iawn !
Hwyl!

Yesterday we went to the technik museum in Mannheim. Then in the afternoon we went shopping in Mannheim. In the night I ate pizza with my friends and their partners. Then we went to the disco in the school. The weather is quite good.
Today I got up at 7 I ate a Bovarian breakfast it is with sausage and pretzil. Then i traveled to Holiday parc Hassloch. It was amazing! I went on G fource 4 times it was great. Free fall was also good. Now I am very tired!
Bye!
Rhys

Dydd Mercher.

Gutan Tag.


Heute bin ich nach Hassloch gefahren. Ich bin die Ge Force gefahren, 4 mal mit Nia Sweet. Es war Super! Ich freunden getroffen.Ich habe nachos gegessen mit meinen freunden.

Heddiw aethon ni i Parc Hassloch.Roedd on rili dda.Es i a'r llawer o reids ofnus fel Ge Force.Es i arno fe 4 o weithiau gyda Nia.Erbyn y diwedd roedd Nia yn teimlon sal.Cwrddais i llawer o ffrindiau newydd.Mae Miss James wedi tunny lluniau o ni felly falle bydd y lluniau lan cyn hir.Rwyf wedi blino felly well i fi fynd nos da.!

Today we went to Hassloch Theme Park.It was awsome.I went on this ride called Ge Force with Nia 4 times.It was really scary with a really big drop.By the end Nia felt a little sick after eating a hole thing of nachos.I can't wait to tell all my friends more but im tired soo ill write soon .

Nos Da

2/10/07 & 3/10/07

Guten Tag!
Ich fand Holiday Park Fantastisch!
Ich liebe GeForce und FreeFall Tower! Es war Sehr Gut!
Galleria, H&M und S.Oliver war Wunderbar!
Mannheim war sehr gut!
Rhian x x x x x x

Helo!
Roedd heddiw yn dda iawn! Eithom ni i Hassloch i mynd ar y reids!
Roedd GeForce a FreeFall Tower yn Amazzzzzzziiiiiinnnnngggg!
Ddoe es i siopa! WAW! =D
Roedd llawer o siopau ddrud iawn!
Prynais i pethau :)
Ond roedd rhywun wedi dwyn bag fi, gyda fy make up newydd prynais :( Ond doedd e ddim yn drud iawn.
Mae y keyboards yma yn od iawn! Mae rhai or llythrennau wedi cael ei swopio rownd :/
Well rydw i yn mynd i cael cawod gyflum cyn i fi mynd ir gwely felly Nos Da!
Cari Chi i Gyd!
Rhian x x x x x x x