4.10.07

Donnerstag/dydd Iau/Thursday


Heute war ein interessanter Tag . Ich bin zum Reptilium gegangen. Das war prima. Ich habe eine Schlange, eine Eidechse, einen Frosch und eine Wasserschildkröte gesehen.
Ich bin nach Heidelberg mit Fabian, Zak und Jerome gefahren. Ich habe das Schloss Heidelberg gesehen. Das war SEHR interessant und sehr groß.
Ich habe Hamburger gegessen. Es war sehr lecker.
Tschüss

Roedd heddiw yn ddiwrnod ddiddorol iawn. Fe aethon ni i'r Reptilium yn landau. Roedd y lle yn llawer rhy boeth i ni oherwydd mae angen tymheredd uchel ar yr Ymlusgiaid ond er hynny roedd e'n dda iawn. Fe welais a fe wnes i gyffwrdd a Nadroedd,Brogaod,Madfalloedd a Crwbanod.
Ar ol ysgol fe aeth finnau, Fabian,Zak,a Jerome i Heidelberg. Fe welon ni a cael taith o gwmpas y castell. Roedd e'n ddiddorol iawn.
I swper cefais Hamburger. Roedd e'n flasus iawn.
Hwyl Fawr

Today was an interesting day. In the morning we went to the reptilium in Landau and it was brilliant. It was far to hot in there fo most of us. I saw and I touched,Snakes,Lizards,Frog and a Turtle. It was very fun.
In the afternoon I went to Heidelberg with Fabian,Zak and Jerome. It was very interesting and we had an audio tour.
For dinner I had Hamburgers they were very nice.
I am really enjoying my stay and the family have been great.
Bye

Ethan

No comments: