4.10.07

Dienstag und mittwoch und heute.....

Hallo aus Eisenberg,
Eisenberg ist toll aber es ist Klein.
Am Dienstag waren wir in einem Museum,in Mannheim
Es War langweilig.
Wir haben Papier hergestellt.
Dort haben wir neue Leute kennengelernt
Dann sind wir shoppen gegangen,
Ich habe mir ein schönes Top und hohe Schuhe und Schmuck gekauft.
Am Abend haben wir alle zusammen Pizza gegessen,
Die Pizza war sehr lecker.
Danach waren wir in der Disco,
Wie hatten viel Spaß und tanzten und sangen.
Ich war froh, dass die Musik in englisch war.

Am Mittwoch waren wir im Holiday Park in Hassloch.
Ich fuhr die Ge-Force, eine sehr große Achterbahn,
es war FANTASTISCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wir fuhren auch die Kindersachen, weil wir lustige Fotos machen wollten.
Wir fuhren die Schiffschaukel und hatten Angst herauszufallen
Trotzdem hat es Spaß gemacht.

Heute waren wir in Landau im Reptilium.
Wir haben viele komische Tiere gesehen,
Wir durften Taranteln auf unserer Hand gehalten sie waren sehr schrecklich
Außerdem hielten wir kleine Babyschlangen, sie waren sehr weich.
Zuvor konnten wir nochmal shoppen gehen,
Ich kaufte "Clinique Foundation" und gut riechendes Parfum.

Helo o Eisenberg,
Mae Eisenberg yn gwych ond yn fach iawn.
Aethon ni i'r amgueddfa yn Mannheim ar dydd Mawrth,
Roedd o yn eithaf boring.
Wnaethon ni creu papur y ffordd hen.
Yn fana naethon ni cwrdd a phobol newydd.
Ar ol aethon ni i'r amgueddfa wnaethon ni fynd shopa,
Fe wnes i prynnu top hyfryd ac esgidiau fawr ac hefyd wnes i prynnu llawer o gemawaith.
Yn y nos aethon ni i'r pizzaria efo phawb o ein ffrindiau ac fe wnaethon nin bwyta llawer o pizza,
Roedd y pizza yn blasus iawn.
Yna wnaethon ni fynd i'r ddisco,
roedd o yn llawer o hywl ac wnaethon ni ddawnsio a canu trwyr nos,
roeddwn i yn hapus iawn fod rhan fwyaf o'r miwsic yn saesneg!!

Ar ddydd Fercher aethon ni i'r Park Gwyliiau yn Hassloch,
Es i ar GE_FORCE, roedd y rollercoaster yn fawr iawn iawn,
Roedd o yn GWYCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yna wnaethon ni fynd ar y reidiau babanod am hwyl ac hefyd i chael
lluniau ddoniol am bebo...
Aethon ni ar y "flying deutsch mann" ac roedd on llawer o hwyl ac roedd phawb yn sgrechian pan oedden ni bron yn fynd y fford arall lan.

Heddiw fe aethon ni i Landau i'r Reptilium,
Wnaethon ni weld llawer o anifeiliaid ddiddorol,
Roedden ni yn cael ddal llawer o anifeiliaid yn ein ddwylo,
hefyd roedden ni wedi weld ymlusgiaíd baban.
Cyn Fynd i'r Reptilium wnaethon ni fynd sho´pa ac fe prynais i "foundation clinique" ac parfiwm efo arogl hyfryd ac fe wnes i rhoi e i Lena.

Missio chi llawer iawn iawn iawn, fe welwch chi cyn bo hir x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx..xx.x.x.xx.x Mair...x

1 comment:

Ceri Anwen James said...

Mae llawer o ymdrech wedi mynd i mewn i hwn, Mair. Da iawn ti.
Fodd bynnag, nid ti ysgrifennodd paragraff 2 a 3 ... ac 1?
Roedd angen i ti ddefnyddio'r berfau allan o'r llyfryn glas. Rwyt ti'n defnyddio berfau Lefel A yn dy ddarn di. Gweithia gyda dy ffrind, mae hynny'n syniad da, ond mae angen cynhyrchu darn realistig ar gyfer blwyddyn 9.
Mae'r Gymraeg yn llawn manylion diddorol. Oes angen Saesneg ar gyfer dy rieni?