3.10.07

Hallooooo Pawb!
Heute war prima! Ich bin ar rolecoster gefahren. Es war toll.

Helooo pawb! heddi aethon ni i holiday park. roedd e'n dda iawn! Sori mae na ddim llawer o Almaeneg heddiw, rydw i'n rhy flinedig i meddwl. Neithiwr aethon ni i amgueddfa a siopa. Roedd e'n greeeet. Wedyn aethon ni i fwyta pizza a disco. Roedd e'n dda iawn. Roedd yr athrawon i gyd yn dawnsio hahahaa. Mae Miss James yn soo cool. Mae y keyboards fan hyn yn soo diffrent felly sori os mae fy mlog ddim yn gwneud synwyr! Rwy'n cael amser da iawn a gweld chi gyd cyn bo hir. Colli chiiiiiiiii xxxx

Hey mami and dadi! =D
how are yooou?? im okay. Having a good time but miss you looooadss. We went to this thing today and there was a massive ride called ge force it was massssssiveeeeeeeeeee and i went on it. Oh myyy goshhhhhh it was sooo scary! Tomorrow we're going to this thing with reptiles and i think there will be snakes and stuff hehe. My family are so nice (not you), well you are nice too but im not talking about you. And Sarah (my german partner) is rili nice too. I havn't been speaking a lot of German because they are so good at Englisch. Aaaanyway i'm off now so see you soon and love you millionssss xxx

2 comments:

Anonymous said...

Hi Ni
Falch fod ti wedi cael amser gwych heddi a ddoe. Wnest ti fynd ar G-Force? Sawl gwaith? neu oeddet ti'n teimlo'n rhy s�l? Dwi'n nodi fod yr athrawon ddim wedi mynd - Wimps! Darllenais blog Miss James a mae hi wedi ysgrifennu rhywbeth amdanat ti yn Almaeneg - rhywbeth am fod ti'n sehr lustig - Beth mae hwnnw'n feddwl? Gobeithio nad yw'n meddwl fod ti'n ddrwg iawn! Un peth bach - mae dy annwyl chwaer yn Ffrainc wedi gwahodd pedwar Ffrancwr i ddod i aros yn y ty am y rygbi Nos Sadwrn - felly caws galed - ti wedi colli dy wely am un noson! Dweda ddiolch mawr i deulu Sarah oddi wrtho i a Dad. Os wn�n nhw e-bostio, galla i ysgrifennu atyn nhw cyn bo hir
Mwynheua fory, Mam x

Ceri Anwen James said...

Dim panic Mrs Sweet!
sehr lustig = doniol iawn!