4.10.07

Donnerstag / Dydd Iau / Thursday


Heute Nachmittag habe ich geschlafen. Das war toll, weil ich sehr müde bin. Heute morgen habe ich mehrere Schlangen und Reptilien gesehen. Man konnte eine Schlange anfassen, aber das war nicht für mich. Heute habe ich schon wieder viel Apfelschorle getrunken. Heute Abend werden wir Lehrer in Neustadt essen gehen. Ich freue mich schon.

Newydd gael nap ... mae'n grêt fod yr ysgol yn gorffen am 12:50, ond ddim cystal fod angen codi mor gynnar. Bore buddiol yn y Reptilium, ond trueni nad oedd y crocodeils i'w gweld eleni. Ryw ddau fis yn ôl fe ddechreuon nhw ymosod ar y crwbanod môr sydd yn yr un safle â nhw, felly bu'n rhaid eu symud. Maen nhw wedi cael cartref newydd yn Sbaen. Roedd Corina, y tywysydd yn y Reptilium cystal ag arfer, yn llawn gwybodaeth ddiddorol heb fod yn sych. Rydyn ni staff yn mynd allan o bryd bwyd gyda'u staff nhw heno, i fwyty Fietnamïaidd (oes yna'r fath air?) Neb cweit yn gwybod beth i'w ddisgwyl (rhywbeth tebyg i fwyd Tsieinëaidd?) ond pawb yn edrych ymlaen. Byddaf yn mynd yn syth i Tesco bnawn Sadwrn er mwyn stocio lan ar ddwr ac Innocent Smoothies. Rydw i bob amser angen detox ar ôl cymaint o fwyd hyfryd ... bara ... caws ... cigoedd ... llwyth o hufen iâ ... teisennau ... mae'r job ma'n eithaf straen ar y corff!


A mid-afternoon siesta was very welcome this afternoon. All this early rising doesn't really agree with me! Most pupils enjoyed at the Reptilium. After disinfecting their hands, they got to touch all sorts of weird and wonderful creatures. My risk assessment was fine, no casualties! The crocodiles which were always a great sight here have been sent on a permanent holiday to Spain for attacking the turtles. I'm starting to psych myself up to the fact that on returning on Saturday I shall have to go on a major detox. One Spaghettieis / Ritter Sport / Kuchen too many! Happy days (until Saturday) ...
O.N. Nid oes cysylltiad gwe yng nghartref pob partner. Peidiwch â phoeni os nad oes neges gan eich plentyn. Maen nhw i gyd yn iawn!
P.S. Not every partner has internet access. Please don't worry if your child has not posted any messages. They're all fine!

1 comment:

sarah bryan said...

Thank you for keeping us updated with photos of the trip. Everyone looks as if they have had a great time. we have enjoyed reading all the childrens blogs each one having a different way of saying what has been happening. Very entertaining!!

Hope you have a safe and peaceful journey home!!