3.10.07

hello 2/10

Hallo.
Es ist warm im Mannheim.
Ich top im zara gekauft.
Ich pizza gegessen.
Ich cola getrunken.

We had a very bussey day today this moning we whent to the tecknolegy musseam. There we made paper, it was a very strange way to make paper and I would never of gest that was how it was made. After we made the paper we had a go on the diferent things there. There where lots of difrent things but my favoret was the statick ellectrisety. I liked this because at first your hair will stand on end and then if you touch some one it will make a spark. The statick electrisety is made through standing on a special metiriall and puting bouth hands on a metal ball. After the musseam we whent shopping,to a pizza restarant and then to a disco were I lost my voice.

Mae heddi wedi bod yn llawn hwyl aethom ni i canolfan technoleg ac wedyn i siopa yn Mannheim. Mae'r dref yn Mannheim yn enfawr fe es i a rhai o fy ffrindiau ar goll ond rydim ni nawr yn saff. Yn y dreff mae llawer o siopau desiner (a H&M) ym mobnam. Ar ol caell hwyl a spri yn siopa aethom ni i'r pitsaria lleol ble cawsom ni pitsa enfawr a flasus. Fy rhan orai o'r dydd oedd y ddisco ble oedd yna fand a can pemblwydd hapus i Bronwen H.Ar ol awr penderfynodd Miss Thomas Miss Bedwyr a Miss James 'trial' dawnsio ac roedd hynnu yn hailite y nos.

Stephi

No comments: