15.6.10

Gestern wir nach lassen Grϋnstadt! Gestern wir nach der schule mit Anna Lena gegangen. Ich fand Leininger Gymnasium interessant und toll. Der Leiniger Gymnasium war sehr groβ! Er war sehr anders zu miner schule. Die Lehren war sehr anders! Ich hatte Geschichte,Doppel-Kunst Deutsch, Englisch, mit Anna Lena, Laura, Tina, Patrick, Hawys, Cerren und Erin. Die Lehren war intseressant, ich liebte Dopple-Kunst und English, ich verstand sie Lehren. Wir nach wie man in 3D zeichnen gelernt. Das war lustig mit Erin und Laura. Es war sehr traurig wenn wir lassen Grϋnstadt. Ich vermisse meine Freunde in Deutschland! Ich will mit ihnen sein!

Ddoe roeddwn ni wedi Gadael Grϋnstadt, hefyd ddoe roeddwn ni wedi fynd i'r ysgol efo ein partneriaid. Roedd yr ysgol yn gwahanol iawn i ein ysgol ni. Roedd y gwersi yn llai or amser a roedd hanner y disgyblion yn y dosbarth wedi colli'r plot a dechrau gweiddiar draws yr dosbarth! Roedd hyn wedi rhoi sioc mawr i fi! Bydd neb yn YGBM yn meiddio gwneud hwna! Wel heb law am ambell un. Roeddwn ni wedi cael fy gwersi efo Anna Lena, Laura, Tina, Verena, Hawys, Erin, Cerren a Partick. Ni wedi cael gwersi hanes, Almaeneg, dwbwl celf, a Saesneg! Roeddwn i'n hoffi celf a Saesneg oherwydd roeddwn i'n deall popeth! Dydw i ddim yn gallu dweud llawer mwy am fy diwrnod oherwydd roeddwn i wedi crio am gweddyll o fe. Rydw i yn barod yn colli Tina, Laura, Anna Lena, Verena a Fabio, Manuel! Dydw i ddim yn gallu dweud par mor falch rydyw i yn wrth gael y profiad yma, a gwneud ffrindiau am byth efo Anna Lena, Laura, Tina, Verena, Fabio, Manuel, a llawer mwy o pobl! Byddwn i byth yn agnhofio nhw, a mae gen i cylchgron i Tina or enw KERANG! Byddi hi'n hoffi o. Rydw i wedi mwynhau pob eiliad o'r cyfnewid dydw i ddim yn cael dydd neu atgof penodol sy'n well nag un arall. Pob eiliad rydw i wedi mwynhau a pob eiliad yn y dydd roedd o'n rhywbeth does neb yn gallu anghofio! Diolch Miss James, Mr Voyle, Miss Evans, Mr Mason ac athrawon Leiniger Gymnasium chi wedi ffeindio fi ffrindiau am byth! Diolch i chi, paid a ffoeni byddwn i mewn cysylltiad gyda pob un o fy ffrindiau yn Yr Almean! Bydd dim byd yn gallu fy stopio fi!

Yesterday we left Grϋnstadt, also we went to school with our partners. School was interessting becuase in some classes the pupils went crazy and started shouting across the class, no one in YGBM would dear to do this in our lessons! Well maybe a few people. I had my lessons with Anna Lena, Laura, Tina, Verena, Hawys, Cerren, Erin, Fabio and Patrick. It was cool. We had History, German, double art, and English! I liked art and English because I understood those lessons! I don't know what else to say really, I've made so maybe great friends, I'll never forget them! I've made friends for life! Anna Lena, Laura, Tina, Verena they are like my long lost sisters! Manuel and Fabio and Patrick were sooooo cool I'm missing them terribly! I'm crying now becuase I'm thinking of the great times we've shared, the laughes we've had, the smiles we've all smiled, the jokes we've heard. It's amazing! I'll stay in contact with each and every one! I have a magazine for Tina called KERANG! She's going to love him! Thank you Miss James, Mr Voyle, Miss Evans, Mr Mason and all the Leiniger Gymnasium teachers for giving me the chance to meet these people I'm so thankful and well I can't say thank you enough. There is no day or memory I can say was my favourite becuase I've loved every second of it. Thank you.

Lily xxxx

14.6.10

Heute war der letzte Tag des Austausches 09/10. Die Woche ging wieder viel zu schnell vorbei. Wir hoffen, alle hatten eine schöne Zeit und es bleiben noch viele auch über den Austausch hinaus in Kontakt. Noch einmal ein herzliches Dankeschön an Frau James, dass sie alles so toll (!) für uns organisiert hat. Gute Fahrt!

Today was the last day of this year's exchange. The week has gone by so quickly. We hope that you all had a good time in Grünstadt and that many of you stay in contact even after the exchange. Many thanks again for Frau James. You have organized everything so well. Have a safe journey back!
Heute morgen habe ich die Schule mit Jan. Es war sehr langweilig. Wir hatten Kunst, Geschichte, Deutsch und Englisch. Das gute Stück war, dass wir dann früh fertig meisten Menschen. Dann hatten wir Eis mitt Connor, Erin, Rowan, Cerren, Hawys mit irhein Deutschen, es war gut.

Heddiw aethon i ysgol efo Jan, oedden ddiflas iawn. Roedd ni wedi cael celf, hanes, almaeneg a saesneg. Y beth da oedd bod roedd fi yn gorffen mwy gynnar na pawb arall. Wedyn aethon i cael hufen ia efo Conner, Erin, Rowan, Cerren, Hawys ac Almaenwyr nh´w, roedden da.

Today I went to Jan schoól, it was very boring. We had art, history, german and english. The good thing was that we finished earlier than everyone else. We then went to get ice cream with Conner, Erin, Rowan, Cerren, Hawys and their Germans, it was good.
heute war ich mit Maria in der schule. Es war gut. Der schönste Teil der Woche war im Schwimmbad mit maria. Grünstadt ist sehr gut und Grünstadt ist warm. Heute nachmittag bin ich mit maria geschwommen. Es war prima. Wir haben viele Fotos gemacht.

Today i went to school with Maria for the day. It was interesting of how my school and theirs are different especially the times of lessons. Afterwards we went swimming and it was really fun. I enjoyed swimming the most because it's a really nice place to swimm. I miss my family and i will be seeing them soon hopefully.

Heddiw es i gyda Maria i ysgol hi i gweld beth bydd e fel am y diwrnod a mae yna llawer o gwahanol pethau sydd ganddyn nhw i ysgol ni. Ar ol hunny aethon ni nofio.

xxx
Heddiw roeddwn ni gyd wedi ein bore olaf yn Grünstadt.. (N)
Ar ol bore arferol yr teulu aethom pawb i'r ysgol unwaith eto ac bu cafon ni gwersi.
Roedd gwersi i yn cymysg o saesneg, almaeneg, hanes, celf a cerddoriaeth.
Ym cerddoriaeth gwylom ni ABBA ( Dancing Queen)..
Wedyn aethon ni i saesneg ac bu Tom yn darllen Doctor Who..
Ar ol tair chapter o Doctor Who, roedd yna gwers almaeneg.
Bu Tom, eto, ond nawr danswio ac canu.. AC.. dysgu can. Bu cafodd Tom 'dance off' efo Lisa.
Yn gwers hanes ac celf bydd pawb yn gwneud beth roedden nhw moin, felly bu cefais i darn o papur ac bu pawb yn ysgrifennu ei enwau.
Roedd hyn yn diwrnod drist iawn, o dweud hwyl fawr wrth Nathalie, Lisa ac Coco.. Hefyd Norman(:
Yn y prynhawn bu cefais spaghetti- un peth arferol o'r holl wythnos!
Bu Leonie yn ffonio Leah a Ulan i mynd siopa neu'r Freibad, ond roedd angen i Leah gwario ei arian.
Felly, bu prynais i a Ulan Gladiators. Bydd i'n gwisgo nhw i'r Buffet heno.
Bu cafon ni ein hufen ia blasus olaf, ac bant am ni.
Fi angen mynd i'r buffet yn gynar am 6:30.. oherwydd mae mam Leonie yn coginio rhywbeth am yr Buffet.

Hwyl am nawr,
Roch!

Ich liebe Deutschland und Grünstadt. Heute habe ich mit Joshua die Schule besucht, es war Ok Wir hatten Deutsch, Mathe, Biologie, Musik, Erdkunde, Geschichte es war ok. Heute Nachmittag habe ich mit Joshi, Harri, Immanuel und dem Freund Passi den Mc´Donalds besucht es war sehr lecker. Ich  habe in dem McChicken und Pommes gegessen. Wir werden noch ins Freibsad gehen. Heute Abend werde ich in der Schule essen. Es wird fantastisch un sehr gut.Es nach Wales fahren wird ok.

Heddiw es i i'r ysgol hefo Joshua. Roedd hi'n diwrnod iawn ond dim gan bell ffordd fy hoff dydd. Cafon ni wersi Almaeneg, Cerddoriaeth, Mathemateg, Bioleg, Hanes a Daearyddiaeth, Gyddaf i yn zsryried hyn yn dydd da yn fy amserlen i. Yn yr gwers almaeneg wnaeth y athro dysgu termonoleg gwpan y byd i ni roedd hynni yn da! Ar ol yr ysgol aethon ni i Macdonalds hefo Joshi, Harri, Immi a ffrind Joshi, Passi. Cefais i Mcchicken sandwich roedd hi yn blasus iawn. Rydw i ar fin mynd i yr pwll nofio eto. Am 19.00 rydw i yn mynd i'r ysgol am Byffe ac yna rydym yn mynd yn ol i Cymru am 21.00. Mae gen i dau uwchafbwyntiau yn yr wythnos yma. Yr un cyntaf oedd pan galwodd yr ferch Elis yn Elis in Wonderland, a'r ail oedd y diwrnod y Holiday park dyna oedd yr atgofion fydd yn aros hefo i am byth. Hwyl fawr Grünstadt!

Today I spent my last day in Grünstadt in school with Joshua. It was an Okay day but not by a long way my favourite. I attended a German, music, maths, biology, history and a geography lesson. The lessons were probabley good but I don't know because they were in German so I don't know. The German teacher seemed nice he gave a lesson to the welsh people about the world cup, sorry Fußball weltmeisterschften. After school we, meaning me, Joshi, Harri, Immi and Joshi's friend Passi went to Macdonalds for lunch. I had a mcchicken sandwich which was delicious, for Macdonalds standards. I am about to go to the swimming pool again and at 19.00 we are going to the school for a Buffet and then we leave for home at 21.00. I'll Miss you Germany. So long farwell auf wie.. you get it.

My highlight of the week were two incedents, the first when the girl could Elis, Elis in Wonderland and the second our Afternoon in Holiday park. These memories will stay with me forever. I am so amazed at the clenliness of Germany it is much cleaner than Wales, with out ever thinking of Barry. I love Germany and hope one day to return.
Tschüß!
Hwyl Fawr!
Goodbye!
Lewis
Heute haben wir Leininger Gymnasium (die Deutsche Schule) besucht. Die lehrer waren nicht streng und haben gesprochen Deutsch. Wir werden Fußball-Golf in Dirmstein spielen.
Heute ist der letzte Tag und ich werde traurig sein, nach hause zu müssen, aber freue mich auch meine familie zu sehen.
Elis

Today we went to the Leininger Gymnasium, which is their school in Grünstatd. The teachers there were far less strict than the teachers back in Barry! We are now going to play football golf, which sounds cool. Well.. today is our last day and I will be sad to leave Germany, but also excited to see my familly and friends back in Wales again.
Elis


Heddiw, aethon i'r Leininger Gymnasium, sef eu ysgol yn Grünstadt. Mae'r athrawon yna yn llawer llai llym na'r athrawon yn Barri! Rydym yn mynd i chwarae rhywbeth o'r enw 'pel droed golff', sy'n swnio'n eithaf diddorol. Heddiw yw ein diwrnod olaf. Byddaf yn drist i adael yr Almaen, ond yn gyffrous i weld fy nheulu a ffrindiau nol yng Nghymru eto.

Elis.
Heute war sehr gut! Wir haben die Stunde gehen. Es war sehr interessant! Wir studiere Musik, Englisch, Geschichte, Deutsch und zwei Kunst. Es war sehr gut. Meine Lieblingsfach ist Musik also ich mag das studiere. Kunst war sehr lustig weil wir haben malen etwas. Deutsch war lustig weil wir haben Spaß machen sagen. English war auch lustig weil Tom gesungen und getanzt! Es war sehr lustig. Geschichte war sehr langweilig weil ich verstehen machen nicht. Ich habe Brot und Joghurt gegessen und ich Mineralwasser getrunken. Dann habe ich Schwimmen in das Freibad für zwei Uhr. Dann habe ich Buffet gegessen mit alle und dann wir lassen:( Trang und Familie sein sehr freundlich und ich sein verpassen sie. Grünstadt ist sehr hübsch und sauber machen. Ich liebe Grünstadt!!

Roedd heddi'n dda iawn. Fe aethom ni i dosbarthiadau gyda ein partneriaid. Roedd hi'n ddiddorol iawn. Heddiw fe wnaethom ni dysgu yn y pwnciau Cerddoriaeth, Saesneg, Hanes, Almaeneg ac awr a hanner o Celf. Roedd hi'n dda iawn. Fy hoff bwnc yw Cerddoriaeth felly roedd hwn yn dda iawn. Roedd Celf yn doniol iawn oherwydd roeddwn ni'n gallu tynnu llun o unrhyw beth roeddwn ni eisiau. Roedd Almaeneg yn dda iawn oherwydd roeddem ni jyst yn dweud jocs wrth ein gilydd trwy'r holl wers. Mewn Saesneg roedd hi hefyd yn ddoniol oherwydd fe wnaeth Tom F dechrau dawnsio a canu iddom ni. Roedd hi'n od iawn. Heddiw am cinio fe wnes i bwyta bara a iogwrt. Fe wnes i yfed dwr. Mewn munud byddwn ni'n mynd i'r Freibad am y tro olaf am tua dau awr. Whedyn fe fyddem ni'n dod yn ol ac yn mynd i Bwffe yn yr ysgol cyn gadael:( Mae Trang a'i deulu yn garedig iawn ac mi fyddai'n colli nhw ar ol i mi fynd. Mae Grünstadt yn pert iawn ac hefyd yn glanach na Barri. Rwy'n caru Grünstadt.

Today was very good. We went to classes with our partners and it was very interesting. We studied the topics Music, English, History, German and double Art. It was very good. My favourite punc is Music so this was very good. Art was very funny because we could draw whatever we wanted to. German was very funny because we told each other jokes throught the whole lesson. English was also funny because Tom started singing and dancing for us. It was very weird. Soon we will be going to the Freibad for one last time for about two hours. Later we will be going for a buffet in the school before we leave:( Trang's family are very nice and I will miss them when I leave. Grünstadt is very pretty and it is cleaner then Barry.
Bye
xxxxxx

Miss James ! :)

Annwyl Miss James,
Sut mae Grünstadt yn mynd Miss?
Gobeithio dy fod ti wedi joio dy trip i'r ysbyty.
A oes unrhywun wedi cwyno am cael ei gorfwydo flwyddyn yma?
Umm Miss, achos rydych chi'n ein caru ni, ac rydych chi wedi ein gadael (yn unig) mewn adeg pwysig iawn yn ystod ein asessiad Umwelt a ydy hi'n bosib iddoch dod a Milka nol i ni?! Plîs?
Mae pawb yn gweithio'n dawel yn y dosbarth, hyd yn oed Sam! Ac mae wedi tynnu'i drwsys lan am unwaith!

Cariad klasse 10
xxx

(Bethany, Bethan, Celyn, Ffion und Wil)
Heediw aethom ni i'r ysgol efo'n partneriaid. Cafon ni gwers Celf, Daearyddiaeth, Maths, Cerddoriaeth a Saesneg. Roedd y gwersi ddim yn wael ond doeddwn ddim yn deall beth oedd yr athrawon yn dweud. Mae'r plant yn yr ysgol an fwy swnllyd a dydy'r athraawon ddim yn gwneud lot amdanni. Mae yna lot fwy o ddisgyblion yn yr ysgol a mwy o adeiladau. Nawr rydw i'n mynd i nofio i gweld pawb o'r Almaen am y tro olaf.

Today we went to school with our partners. We had a Art lesson, Maths, Geography, English and Music. The lessons were OK, but i didn't understand a thing that the teachers were saying. The pupils in school were a lot louder and the teachers didn't do a lot about it. There school is a lot bigger, with bigger buildings and a lot more pupils.
Heute morgen habe ich noch Brot mit Butter gegessen. Heute war es sehr sonnig und warm! Ich bin mit Gunnar zur Schule gegangen. Gunnar hat Musik, Englisch, Deutsch, Geschichte und Kunst als seiner Fächer gehabt. In Deutsch habe ich getanzt und gesungen. In Englisch habe ich das Buch, Doctor Who, gelesen. Die Unterschiede der deutschen und der walisischen Schule sind, dass die deutsche Schule 2 kleine Pausen hat und die walisische Schule eine große Pause und eine kleine Pause. Die deutsche Schule ist älter als die walisische Schule. In Deutschland ist das Wetter schöner. Deutschland ist super extrem gut in Fußball und Wales ist sehr gut in Rugby!

Bore 'ma cefais i bara gyda menyn i fwyta. Heddiw oedd e'n heulog iawn a boeth. Wnes i a Gunnar mynd i'r ysgol. Roedd gan Gunnar cerddoriaeth, saesneg, almaeneg, hanes a celf ar gyfer ei wersi. Yn almaeneg wnes i dawnsio a canu yn y gymraeg. Yn saesneg wnes i ddarllen llyfr Doctor who. Y gwahaniaeth rhwng yr ysgol almaeneg a'r ysgol cymraeg yw bod gan yr ysgol almaeneg dau egwyl fach a mae gan yr ysgol cymraeg un egwyl fach ac un mawr. Wedyn mae'r ysgol almaeneg yn henach na'r ysgol cymraeg. Yn yr Almaen mae'r tywydd yn dwymach. Ac mae'r Almaen yn well yn chwarae pel-droed ac mae Cymru yn well wrth chwarae rygbi!

This morning I had bread with butter to eat. Today it was really sunny and hot. Gunnar took me to his school. Gunnar had music, english, german, history and art for his subjects. In german I danced and sang in welsh. In english I read Doctor who to the class. The difference between the german school and the welsh school is that the german school has two short brakes, but the welsh school has one short break and one big break. The german school is also a lot older than the welsh school. In Germany, the weather is warmer. Germany is better at playing football, but Wales is better at Rugby!
Today is our last day. We went to lessons with our partners, their school is quite different to ours because they don't move classroom the teachers come to them, it was like primary all over again. The lessons we had were geography, maths, art, music and English. They're all quite noisy in their lessons and their teachers don't tell them off either. they only have three quaters of an hours in every lesson and the time goes really quickly. We have justhad lunch and we are all about to meet up again in the swimming pool where we can see each other once more before we leave to go back to Wales.
Germany is different to where I live because i live near the sea but the sea isn't near hear and all the schools finish at different time's.

Ein diwrnod olaf yw hi heddiw a mae pawb yn eithaf drist. Aethom ni i gwersi ein partneriaid, does dim llawer o drefn a mae'n ddoniol i weld beth bydd yn digwydd. Cafon ni Cerddoriaeth, Daear, Saeasneg, Maths a Celf. Mae'r gwersi ond yn 45 munud a mae nhw'n mynd yn gyflym iawn.
Mae'r Almaenyn gwahanol i Gymru oherwydd mae'r ysgolion yn gorffen yn gynharach na rhai ni, mae'R ceir yn gyrru ar yr ochr arall sydd yn drysdlyd pan rhydych yn trio croesi'r rheol.

Heute morgan habe ich weetabix und erdberrie gegessen es war lecker.
Guten Morgen! Blog cyflym yw hwn i ddiolch yn fawr iawn i Frau James am brofiad a hanner! Dwi wir wedi mwynhau dysgu am winoedd a threulio amser yn yr Almaen! Dwi wedi bod mor falch o'r plant a'u hymddygiad a pha mor gwrtais maent wedi bod gan wneud y mwyaf o bob cyfle, danke schün i chi!!
Tschüss! x

13.6.10

Fußballdeutsch

Ar ôl y fuddugoliaeth 4-0 i'r Almaen ...
After the 4-0 German victory ...

Ychydig o eiriau Almaeneg i gael pawb drwy Gwpan y Byd
A few key phrases to get everyone through the World Cup

http://www.bbc.co.uk/languages/german/cool/football.shtml
Heute war fantastisch! Der Holiday Park ist prima und groß. Heute war ziemlich wolkig aber es war sehr warm. Wir sind mit Nina, Lauren, Judith, Ulan, Luca, Moritz, Aaron, Susie, Bethan, Callum, Peer, Connor, Benny, Anne-Catherine, Sarah, Janni und Rhodri. Ich habe Jessica und Jaren gesehen. Ich habe Brot Schokolade und zwei Orange gegessen und ich habe Mineralwasser getrunken. Jetzt, Ich bin hören Musik mit Trang. Er sein entspannend. Ich bin müde. Ich muss Schlafen.
Tschüß!
xxxxxx

Roedd heddi'n wych. Mae'r 'Holiday Park' yn wych ond yn fawr iawn ac mae'n hawdd i mynd ar goll ynddi. Roedd heddi'n diwrnod eitha cymylog ond roedd hi dal yn boeth gan cyrraedd tymheroedd mor uchel a 27°. Fe aethom ni i'r Holiday Park ac yno fe wnaethom ni cwrdd a Nina, Lauren, Judith, Ulan, Luca, Moritz, Aaron, Susie, Bethan, Callum, Peer, Connor, Benny, Anne-Catherine, Sarah, Janni a Rhodri. Fe wnes i gweld Jessica a Jaren yn bwyta hufen ia hefyd ond ar y pryd roeddwn i yng nghanol sgrechian ar reid. Fe wnes i bwyta bara siocled a oren. Fe wnes i yfed llawer o dwr oherwydd wnes i sgrechian gymaint roedd fy ngwddf yn brifo. Yn anffodus roedd G-Force ar gau ond fe wnes i mynd ar pob reid arall. Ar y foment rydw i'n gwrando ar cerddoriaeth gyda Trang. Mae'n ymlaciedig iawn. Rydyn ni'n trio creu CD gyda ein hoff caneuon arni i mynd gartre gyda. Rydw i wedi blino ac ar fin mynd i'r gwely.
Nos Da!
xxxxxxx

Today was great. The holiday park was amazing but very big. Today was quite cloudy but it was still as warm as 27°. We went to the holiday park and there we met up with Nina, Lauren, Judith, Ulan, Luca, Moritz, Aaron, Susie, Bethan, Callum, Peer, Connor, Benny, Anne-Catherine, Sarah, Janni and Rhodri. I also saw Jessica and Jaren eating an ice-cream but I was on a ride so I couldn't stop to talk to them. I ate chocolate bread and fruit today for lunch and I drank lots of water beacuse my voice was hurting from all the screaming that I did on the ride. The biggest ride was called G-Force but it was closed so I went on all the other ride's. My favourite ride's weer probablly the pirate ship which we went on about 7 times in a row and the water ride which I went on about 5 times. At the moment I am listening to music with Trang and we are trying to make a CD with our favourite songs on. I'm very tired now and I have to sleep.
Good night!
xxxxxxxxx


Gestern habe ich vergessen euch von der Tomate zu erzählen die ich siziert habe.Es hat ausgesehen als hätte ich ein kleines Gehirn in der hand, außerdem war es interessant und sehr gliberrig. Heute habe ich einen Leichtertletik Wetkampf besucht, ich habe Immanuel beim Hochsprung Wetkampf zugeguckt, es war fantastisch aber Immanuel hatte höher springen können. Immanuel ist 1,65m hoch gesprungen und er ist nicht zufrieden mit seiner Leistung! Meine Bestleistung ist nur 1,45m! Außerdem bin ich nach Heidelberg gegangen, ich fand Heidelberg interessant, aber die Seilban war zimlich langweilig. Heidelberg ist sehr alt aber sehr schön. Ich habe ein Schokoladeneis gegessen, es war lecker. Eine Sache die ich heute gelernt habe ist, dass Heidelberg im 2. Weltkrig nicht bombadiert worden ist da die Americaner Heidelberg lieben. Ich habe das Schloss besucht, es war groß. Im Schloss war ein Apothekermuseum, es war auch interessant. Ich habe dem Dom gesehen, er war sehr sehr groß. Heute Morgen war es wolkigund ziemlich kalt aber später wurde es wärmer. Morgene werde ich mit Immanuel in die Schule gehen.

Ddoe anghofiais i ddweud gwnes i agor tomato i fynnu ac archwilio'r tu fewn iddo, roedd y tu fewn yn atgoffa fi o ymennydd bach, hefyd roedd y tu fewn i'r tomato yn diddorol iawn ond ar yr un pryd yn afiach. Heddiw es i i wylio Immanuel yn cystadlu yn cystadleuaeth naid uchel gyda'i theulu. Fy naid gorau i yw 1.45 ac heddiw roedd Immanuel wedi'i siomi gyda naid o 1.65! Roedd y naid cyntaf yn 1.50 ac fellu busai methu curo'r naid cyntaf! Yn y brynhawn aethon i Heidelberg, roedd Heidelberg yn diddorol iawn ond roedd y siwrne i gopa'r mynydd er mwyn gweld y golygfa godidiog yn un ddiflas iawn. Mae Heidelberg yn ddinas hen iawn ond roedd o dal yn brydferth iawn. Yn Heidelberg gwelon ni'r hen gastell, roedd hwna hefyd yn diddorol iawn. Yn yr gastell gwelon ni hen fferyllfa, nid oedd hwna yn tebygu'r rhai heddiw o gwbl. Llwyddais i ddygu un peth newydd heddiw sef, yn yr ail rhyfel byd gwnaeth neb fomio Heidelberg oherwydd roedden yn eu charu gymaint. Bwyton ni hufen ia ac ar y ffordd nol yn y car gwelon ni eglwys gadeiriol enfawr. Bore ma roedd y dywydd bach yn ddiflas gyda chymylau yn cysgodi'r haul ond yn y prynhawn dechreuodd twymo ychydig. Yfory rwyf yn mynd i wario'r bore yn ysgol Immanuel.

Harri
Dyma lluniau o'r gem pel-droed

Here are pictures from the football game

Heute morgen bin ich um zehn uhr aufgestanden, weil ich sehr müde vom einkaufen gestern war. Ich habe Wurst, Brot, Käse gegessen und türkischen Tee getrunken; es war SEHR lecker!:D Danach, bin ich zu Holiday Park in Haßloch gegangen es hat Spaß gemacht! Ich bin zum ersten mal eine kopfstehende Achterbahn gefahren! Es war aufregend aber furchterregend. Davor bin ich und Yaren zum Free fall tower gegangen. Es war sehr sehr sehr sehr sehr furchterregend!! Ich mag Free Fall Tower nicht(: Dann, habe ich pommes mit Yaren gegessen, es war lecker. Gute nacht!(: x


Today, I woke up at ten o'clock because I was tired from a long day shopping yesterday. We had sausages, bread and cheese for breakfast, with Turkish tea. It was VERY delicious:D Then, we went to the Holiday park in Haßloch, it was really fun! I went on my first upside-down ride, I was excited, but scared at the same time. Before that, we went on the Free Fall Tower. It was soooo scary, I didn't like it!:L Then, we ate chicken and chips in a nice restaurant, it was really tasty. Goodnight!(: x


Heddiw, codais i am ddeg o'r gloch, gan roeddwn i'n flinedig o ddiwrnod hir ddoe. Gawsom ni selsig, bara a chaws i fwyta a Te i yfed. Roed o'n flasus IAWN! wedyn, aethom ni i'r Holiday Park yn Haßloch, roedd e'n hwyl. Es i ar y reid gyntaf sy'n mynd bei-i-waered erioed! Roedd gen i ofn, ond yn edrych amlaen ato fo ar yr un pryd. Cyn hynnu, aeth fi a Yaren ar 'The Free Fall Tower'. Roedd e'n uchel iawn, doeddwn i ddim wedi hoffi fo. Bwyton ni cyw iar a sglodion mewn bwyty hyfryd, roedd o'n flasus iawn. Nos da am y tro!(: x
Heute habe ich den Rheinland-Pfalz Tag besucht.Es war fantastisch.Ich war dort mit den Cromm's und Nathalie!Wir hatten Brillen auf,mit denen man sehen konnte wie ein Betrunkener.Es war sehr lustig!Wir sprachen mit Helium-Stimmen! ;) Es war lustig.Wir hatten viel Spaß!Wir sind mit dem Zug gefahren.

Heddiw rydw i wedi mynd i
Rheinland-Pfalz Tag.Roedden dda iawn! Rydw i wedi mynd efo y Cromm's ac Nathalie!Rydym ni wedi gwisgo sbectol sy'n gwneud ni weld fel rhywun sydd wedi ei meddwi!Roedd on doniol iawn.Ac rydym ni wedi siarad Helium;). Roedd hwna'n doniol iawn hefyd!Rydw i wedi cael lot o hwyl heddiw! Ond rwyn credu bydd en drist iawn yfory pan bydd ni'n gadael y teulu ond rwyn edrych ymlaen i gweld fy teulu a ffrindiau yn cymru! :) xx

Charlotte x


Heute, Zum Mittagessen gingen wir zu Herr Siebert´s Haus. Habe ich ein Steak mit Kartoffeln und Salat gegessen und Traubensaft getrunken. Es War sehr gut! Auch, bin Ich nach Heidelberg mit Manuel und Seine Eltern Gegangen. Es war sehr interessant. Heidelberg ist eine Schön und Historisch Stadt. Wir gingen auf eine Führung durch das Schloss in Heidelberg. Es War Sehr Interessant und ich habe viele gelernt. Auch ich habe ein Schokoladeneis gegessen, Es War Köstlich. Das Wetter war gut Heute. Nach Heidelberg Bin ich nach Der Park mit Manuel gegangen, habe ich Fußball, Badminton, American Fußball und Handball gespielt, es war Prima. Jetzt, Bin Ich gerade Die fußbal- C´mon Deutschland!

Heddiw, Fe es i gyda Manuel a´i rhieni i Ty Herr Siebert am cinio. ( Fel dywedais o´r blaen, mae´n ffrindiau dda gyda teulu Manuel). Cefais Steak gyda Tatws a Salad i fwyta a sudd Grawnwyn i yfed mi roedd yn flasus iawn. Wedi hynnu, fe aethon ni i Heidelberg. Mi roedd yn diddorol iawn. Mae Heidelberg yn Ddinas hanesyddol a diddorol iawn. Fe aethon ni ar taith dywysedig o amgylch y castell yn Heidelberg. Mi roedd yn diddorol iawn ac fe ddysgais llawer o pethau newydd. Hefyd cefais Hufen ia Siocled, ni roedd yn flasus iawn hefyd. Unwaith eto mi roedd y tywydd yn dda heddiw. Ar ol dod adre o Heidelberg, fe es i a Manuel i´r parc. Chwareuon ni: Pel-droed, Badminton, Pel-droed Americanaidd a Handball. Mi roedd yn Wych! Ar hyn o bryd, rwyf yn gwylio´r Pel-droed, dere ´mlaen yr Almaen!

Today, Manuel, his Parents and I went to Herr Siebert´s House for Lunch, he was hosting a kind of wine festival and as i said before Manuel´s family and he are good friends. I had a steak, potatoes and salad to eat and some Grape Juice to drink, it was delicious. After that we went to Heidelberg, it was very interesting. Heidelberg is a very beautiful and historic city. We went on a guided tour of the Castle in Heidelberg. That was also very interesting and I learned a lot. I also had a Chocolate Ice-cream in Heidelberg and it was delicious to. Once again the weather was good today. After coming home, Manuel and I went to the Park, we played: Football, Badmimton, American Football and Handball, it was vey good! At the moment I am watching the Football- c´mon Germany!

Hi Mum, Dad and Ryan, hope you are all ok. The Week is nearly over already, I can´t believe it! Tomorrow We have lessons in school with our partners in the Morning, then there´s a buffet in the night before we leave. This is my last blog post now because i won´t be able to do one tomorrow night. Can´t wait to tell you about my week and i´ll see you on tuesday, bye for now,
Rhys xxx P.S- below is a picture of our gorgeous (Errrgh, Yuck!) tour guide Sonja from Today. Herr Bieder thinks that i should return to Heidelberg in 10 years time to marry her. You can probably guess what i said!
Heute war FANTASTISCH! Ich bin zum Eiswog mitt Tina, Verena und Cerren gegangen, es war total spitze! Wir sind auf einem ruderboot gewesen darauf haben wir gerudet. Ich habe eine Brezel gegessen und eine cola getrunken. Dann haben wir minigolf in Bad Dürkheim gespielt. Ich habe verloren :( -haha

Today was great! I went to the lake with Tina, Cerren and Verena and hired a boat, it was so fun! Afterwards we bought a pretzel and coke and sat at the edge of the lake dipping our feet in! We threw in bits of pretzel and the fish came and nibbled our toes :) Then we went to Bad Dürkheim to play minigolf (I lost), the surroundings were so beautiful! I have many photos that I might put on the blog when I get back to Wales. I'm so tired! I could be sleeping now, but I'm on here, writing the blog :(

Roedd hiddiw'n arbennig! Es i i'r llyn yn Eiswog gyda Tina, Cerren a Verena a wnaethom benthyg cwch fach. Wedyn prynais pretzel a coke ac eisteddom ar ochr y llyn yn gwylio'r pysgod. Ar ol hanner awr dechraeodd bwrw glaw felly aethom i Bad Dürkheim i chwarae golf mini! Roedd Bad Dürkheim mor brydferth! Mae gen i nifer o luniau, fyddai'n rhoi nhw ar y flog pan dda'i nol i Gymru! :)

Diwrnod Fantastisch! :)

Heute es war fantastisch! Heute morgen habe ich toast gegessen. Dann habe ich nach Neustadt mit Julias eltern in eine wagen und bus gefahren. Ich Nia und Lisa getroffen. Dann sah ich Parade für 2 stunde gesehen! Es war sehr gut!! Ich habe Bockwurst halb Zähler mit Nia gegessen. Es war sehr groß!! 

Heddiw roedd hi´n FANTASTISH! Codais lan am 8:30, cael brecwast a wedyn mynd i Neustadt am y dydd. Mewn Neustadt, cwrddodd i lan efo Nia a Lisa. Yn anffodus, wnaeth Julia cael cystadleaeth nofio felly roedd hi ddim gyda ni am y rhan fwyaf o´r dydd :(. Wnaeth ni gweld y ´parade`oedd wedi parhau am 2 awr! Yn y parade oedd yna llawer o bobl oedd wedi gwisgo lan fel e.e. y canoloesol, dynion yr ogof (cavemen) ac hefyd y cymeriadau o Alice in wonderland! Ar ol hyny, edrychodd ni ar y stondiau a cafodd wynebau ni ei baentio! Oedd hyny yn ddoniol iawn! I ginio, wnaeth fi a Nia rhannu cwn boeth (hotdog) oedd yn hanner medr o hyd! Nes ymlaen, eisteddodd ni ar olwyn oedd yn edrych fel yr ´London eye` ond yn llai. Oedd hi´n SuPeR!! 


Today was ...... FANTASTISCH! I woke up at 8:30 , had breakfast and went to Neustadt for the day. There we met up with Nia and Lisa. Sadly, Julia had a swimming competition so she wasn´t there for most of the day :(. In Neustat there was a big parade that lasted for about 2 hours! In the parade there were a lot of people dressed up in different themes e.g. medieval, cavemen, and even the characters from Alice in wonderland!  After that we went to look at the stalls and had our faces painted!- that was sehr lustig!! For lunch me and Nia shared a hot dog that was half a meter long!(hopefully Nia will put some pictures of it on here.) Later in the afternoon, we went on a big wheel that looked a bit like a mini London eye. That was really fun! After that we met up with Julia and had some chips....  

Heute habe ich Rheinland-Pfalz Tag. Es war fantastisch! Wie gingen mit Maddy und Julia´s familie. Ich eine Geschenk für Tadcu und meine muter gakauft. Dann habe ich auf zwei gefahren. Es war Sapß. Wir werden eine DVD schauen!

Heddiw aethon ni i gwyl Rheinland-Pflatz. Mi oedd yn hynod o hwyl. Es i gyda teulu Lisa a rhienu Julia a Maddy. Pan cyrhaeddon ni´r gwyl fe wnaeth yr oedolion perswadio fi a Mddy i fwyta selsig poeth a oedd tua hanner metr! Yn y diwedd fe wnaethon ni bwyta´r holl beth. Hefyd fe wnes i mynd ar ddau reid, a oedd yn rhad ac am ddim! Roeddent yn dda ac yn hwyl. Yn olaf fe wnes i prynnu anrhegion ar gyfer eilodau o´r teulu. Nawr ni mynd i wylio DVD!

Today we went to the Rheiland-Pfalz festival. It was amazing! We went with my exchange family, maddy and her exchange pearents. When we arrived the adults persuaded me and maddy to eat a half a mter long hot dog. It was reaaly tasty but very filling. Then me Lisa and Maddy had a facepaint, it was the german falg(sort of) in a heart shape. After that we watched the parade, I´ve got about a million photo´s and video´s! I´ve got presant´s for the whole family. Now we´re going to watch a DVD!

Tschüss
Nia
Today Anne and her family took me toa ppark called Kurpfalz-Park. There were animals roller coasters and a big play area. It was really fun the roller coasters where good but Anne didn't like them because they were high up. We also went on a rubber ring that you had to drive but it only went left and right, so it was confusing, me and Anne ended up going round in circle's because we couldn't drive it verry well. After the Park her parents took us for a meal in an Italian resturaunt. We all had Pizza and mine was really tasty. While we were eating they were teaching me tongue twisters in German and I taught them tongue twisters in Welsh. they found it hard and couldn't understand how i am able to talk Welsh. It's been a really good week but I am looking forward to going home.

Roedd heddiw yn ddiwrnod da iawn. Aethom ni i parc or enw Kurpfalz-Park. Roedd yna anfeiliaid yno, reids a man chwarae fawr ar gyfer plant. Yn ystod ein ddiwrnod yn y parc gwylion ni sioe adar, roedd en dda iawn ond gadawodd y dyn un or adar yn rhydd a hedfanodd yr aderyn i ffwrdd i'r coed a gawrion ni hanner awr yn edrych amdano. Ffeindio'n ni yn y diwedd, roedd e yn man pellach y goedwig. Ar ol diwrnod da yn y parc aethom ni i cael te mewn bwyty. Pan roeddwn yn bwyta roedd teulu Anne yn dysgu fi eiriau cymleth mewn Almaeneg a roeddwn i yn trio dysgu eiriau cymleth mewn Cymraeg iddi'n nhw ond ffeinio'n nhw'r iaith yn anodd iawn. Mae e wedi bod yn wythnos da iawn ond rydw i yn edrych 'mlaen i dod nol i Gymru.

Heute war fantastisch. Wir sind zum Kurpflaz-Park gegangen. Im Park war eine sommer-rodelbahn, tiere und ein großer Park. Die sommer-rodelbahn war sehr gut und die tiere waren lustig. denn wir haben eine vogel-show gesehn und ein vogel ist weg geflogen. Wir haben Pizza gegessen und es war sehr lecker. Es war schön aber ich freue mich auch schon auf mein zuhause.

Heute , ich habe Holiday Park besucht :) , es war sehr gut , ich liebe der Holiday Park. Wir beobachteten die Parade, es war so kitschig, fast pinkelte mich. Ich bin sehr müde , jetzt ich muss schlafen , so Tchuß !

Aethom ni i Holiday Park heddiw mae e mor hwyl i ddweud y gwir ! rydw i wedi blino , rydw i eisiau cysgu :( rydw i'n edrych mor wael yn y llun yna fel ... cwningen psycho gyda rabies , wel hwyl nawr xxxx

Sonntag / Dydd Sul / Sunday

Heute war schön. Ich habe bis 10:30 geschlafen, weil ich sehr müde nach dem Fest in Neustadt war. Als ich heute morgen auf der Terrasse mit Ulli gefrühstückt habe, habe ich den Kuckuck gehört. Es war nur das zweite Mal in meinem Leben! Außerdem war es ruhig und ich habe "Miiiiissss Jaaaaames" gar nicht gehört ... das war echt komisch! Heute Abend haben wir Lehrer in einem Restaurant gegessen und ich habe eine Riesenportion Spargel gegessen. Der deutsche Spargel ist lecker, obwohl es weiß ist. Zu Hause ist es immer grün. Der Fußball beginnt gleich und ich bin gespannt, wieviele Tore Deuschland schiessen werden. In meiner Fantasie-Fußball Mannschaft bei dem Sky Sports Wettbewerb habe ich Lahm und Schweinsteiger und ich hoffe, dass sie gut für mich spielen werden.

Yn Ne Affrica maen nhw wrthi'n canu'r anthemau. Mae cyffro enfawr yma am y gêm a baneri ym mhob man. Mae'r aros ar ben. Gobeithio y bydd Lahm a Schweinsteiger yn chwarae'n dda oherwydd y ddau yna sydd yn fy nhîm ffantasi yng nghynghrair staff YGBM.
Wwwww 1-0 i'r Almaen! Co ni off! Gôl gynnar i'r Almaen.
Cefais i ddechreuad da i'r diwrnod oherwydd fe glywais y gog yn canu wrth fwyta fy mrecwast ar y teras yng ngardd Ulli.
Carden felen i Özil. O diar! Dyma'r eildro'n unig i fi glywed y gwcw yn fy mywyd. Wedi hynny fe dreuliais i gwpl o oriau gyda'r staff o'r Almaen yn penderfynu ar bartneriaid y flwyddyn nesaf. Mae bl 8 wedi llenwi eu proffiliau yr wythnos diwethaf, felly roedd cyfle i staff y ddwy ysgol eistedd lawr gyda'i gilydd yn penderfynu ar barau'r flwyddyn nesaf. Tipyn o job, ond ar ôl cwpl o oriau roedden ni wedi gorffen. Gobeithio y bydd pawb yn dod mlaen gystal â phartneriaid eleni. Bydd yr Almaenwyr gyda ni ar y 19eg o Fedi, felly mae trefniadau'r flwyddyn nesaf bron ar ben yn barod.
Cawson ni swper cynnar er mwyn bod nôl erbyn y pêl-droed, a chefais y platiad mwyaf o asbaragws welodd y byd erioed. Mae'r tymor asbaragws yn bwysig iawn yn yr Almaen ac mae'r cyfnod ar fin dod i ben. Yn wahanol i gartre, mae'r asbaragws yma'n fwy hir, ac yn wyn.
Yfory byddwn yn cael bore o wersi yn yr ysgol am nad yw'r gyrrwr yn cael gyrru ar y diwrnod olaf cyn y daith fawr nôl i Gymru. Mae'r profiad o gael gwersi yn y Leininger Gymnasium yn un pwysig iawn i'n disgyblion ni, yn bennaf er mwyn iddynt werthfawrogi pa mor ddifyr a diddorol yw'r gwersi yn YGBM. Hefyd byddant yn dysgu am werth gwisg ysgol a disgyblaeth lem. Bydd hi'n ddiddorol cael darllen y sylwadau ar y blog yfory! Bwrdd du a sialc amdani ...

Well, I failed dismally at the target in last night's blog, which was to get to bed before midnight. However, the Rheinpfalz Festival in Neustadt was great to see.
2-0 Germany, hooters going off with the neighbours!
At midnight I was wandering around Neustadt eating yet another (lush - Mrs Harrison!) ice cream. It was interesting to see such a large festival spread across the whole town, with minimal police presence, minimal disruptive behaviour and a fraction of the litter that you would see at a similar festival at home. Beer and sausage stands everywhere and everyone just having a good time. However, the headline act on one of the stages was a dodgy group of Status Quo lookalikes who were singing Mamma Mia while we were walking past! Nicht so gut!
We started our evening at one of the festival's main cultural events, a light installation which had been devised by one of Ulli's husband's school friends. The lights were projected onto a large villa and gardens in the middle of Neustadt and was marketed under the title "Pimp my Villa". Nice touch!
After a late night it was nice to have a lie-in and I am pleased to say that I have (so far) not received any phone calls from pupils at home with the families. From tonight's blogs and pictures, they seem to have had a good day, with various interesting activities arranged by the families. Personally, I started the day well, being serenaded by a cuckoo as I ate my breakfast on Ulli's terrace. Highly stressful, as you can imagine, and only the second time ever for me to hear a cuckoo.
Tomorrow we go back to the very early starts and our visit to lessons in the school. The ensuing comparisons by our pupils of life in YGBM and the Leininger Gymnasium will be interesting to read. Watch this space ... Thanks for all the comments ... I feel a bit silly now I have 11 on yesterday's message! Still 2-0 to Germany, looks as if it could be an easy start to WM2010 for Deutschland. Nos da!

Heute habe ich den tag mit Joshua's familie verbracht, es war sehr gut. Heute morgen habe ich bis 9,30 uhr geschlafen, es war fantastisch! Heute nachmittag habe ich mit Joshua und seiner familie die burg in neuleiningen besucht, es war interessant. Danach sind wir nach Bad Dürkheim gefahren. Ich habe nach Bad Dürkheim in das Restaurant Italianisch ein Spaggheti Carbonarra gegessen, es war sehr lecker! Dann habe ich mit Joshua und Giuliano Mini Golf gespielt. Ich habe gewonnen mit 17 punkten vorsprung! Heute Abend bin ich mit Joshua, Giuliano und Joshua's Vater auf den berg gefahren und eine flugshow gesehen, es war Total spitze! Danach haben wir nach fossilien gesucht es war interessant. Heute abend werden wir das Deutsche fußballspiel schauen, es wird Toll!

Heddiw gwariais y dydd hefo Joshua a'u deulu roedd hi'n hwyl iawn. Y bore ma wnes i aros yn gwely tan 9.30 roedd hyni yn gwych roedden i angen y holl gwsg, ar ol codi lan am beth oedd yn teimlo fel 5.30. Prynhawn yma aethon ni yn gyntaf i Neuleiningen i weld yr hanner wedi ei dinistrio castell yna mi roedd hyn yn diddorol iawn. Yna aethon ni i lle o'r enw Bad Dürkheim roedd yna y barel fwyaf yn y byd oedd yn gallu dal 1.700,000 Litr o ddwr neu win, ond mae'n cael ei defnyddio fel bwyty, Mae'n dathlu ei 75ed pen-blwydd. Yna aethon ni i bwyty Eidaleg. Yn yr bwyty gefais i Spaggheti Carbonarra ac mi roedd hyni yn blasu yn da iawn. Ar ol gorffen y Pasta aethon ni i lle i chwarae Mini Golff. Roeddwn ni yn chwarae yn erbyn Joshua a'i frawd Giuliano. Ar ol naw twll roeddwn i a Joshua yn ar yr un pwyntiau sef 23 yr un. Ar ol yr 18 twll gorffennais i hefo 44 o pwyntiau ac roedd Joshua gyda 61 o bwyntiau felly ennillais gan 17 o pwyntiau! Heno aethon ni i weld sioe modelau awerynau yn hedfan o gwympas. Roedd y sioe yn hwylus iawn. Ar y ffordd nol aethon ni i'r lle yma lle roedd milynau o flynyddoedd yn ol roedd y mor yn gorwedd, mae yna nawr llaewr o ffosiliaid ac mae gen i tri i cymrud gartref os ydy hyni yn iawn Miss James. Heno fydden ni yn gwylio y gem pel-droed rhwng yr Almaen a Awstralia. Dere ymlaen Yr Almaen!!


Today was a full day with our partners family and today was very fun. This morning I had a lie in intil 9.30, which I was 100% thankful for after having to wake up at what felt like 5.30 there was a lot of much needed sleep. This Afternoon we went to Neuleiningen to see the semi-destroyed castle, this was interressting. We then went to a place called Bad Dürkheim were there was the largest barrell in the world which could hold up to 1,700,000 liters of water or wine but is used as a restaurant. For lunch we went to an Itallian restaurant, which is my favourite type. I had (I can see my parents mouthing it with out even reading it) Spaggheti Carbonarra and it was delicious! After lunch we went to a Mini Golf place. I was up against tuff oppisition of Joshua and his brother Giuliano. After the first nine me and Joshua were tied for the lead at 23 shots and Giuliano somewere behind us. It had built up to be a tense back nine, with the harder holes to come. After I had two hole in ones at a few costly erros by Joshua I emerged victorious with a score of 44 shots and Joshua had fallen to 61 shots, which granted me a victory by 17 shots (excuse me Colin Montgomery is on the phone) This evening we went to the Model Airplane flying show it was really exciting to see some really big model planes and also to see a 30cm long model make such a racket. On the way back from the show we stopped off at a place were a million years ago the sea would have been and we found three fosills, I am going to bring them home with me if thats okay with you Miss James. Tonight we will watch the world cup game between Germany and Austrailia. Come on Germany!

Hi Mum hi Dad tonight is my last night here so I am sad to be leaving but also excited to be coming home to see you. We will be back in time for the buses on tuesday but you best not make me take the bus. If Jack has any specific request for presents tell me but it's probably too late. Don't tell Jack but I'm going to get him a giant german flag and if I can find one a german hooter, shhh don't tell him. The fosills will be for Nana and Dad Cu if I am alowed to bring them with me.
Tschüß und gute nacht!
Hwyl fawr a Nos da!
Goodbye and Goodnight!
Lewis


Viele Grüße aus der Karibik! ;)
Es ist warm und ich trinke Cocktails....
Das war ein Witz. ;D
Heute morgen, haben wir zu einer Flieger show gefahren, es war sehr cool! Der Flieger war sehr sehr groß und schnell. Dann, habe ich eine burg besucht. Ich habe Asselheim und Neuleiningen fotografiert. In der Nachmittag, habe ich in Worms ein Eis gegessen und den Dom besichtigt. (kiwi und after 8!), und ich habe der Dom besucht. Denn, sind wir in die Karibik geflogen! Ich habe Cocktails und Nachos auf ein Badestrand (beach bar in worms) gegessen, nahe der.. err... Rhein. Ein super tag, aber die letzte nacht :(

Greetings from the Carribean!
I'm having a great time, just sipping cocktails on the beach..Only joking! :D
This morning we went to see a model airplane show, which I thought was really cool. The models were way bigger than I expected, and really really quick! Then, we went to visit a castle nearby. From the castle, I took photos of Asselheim and Neuleiningen. In the afternoon we went to Worms, where we visited the cathedral and ate ice creams (kiwi und after 8!). Then, we flew to the Carribean (or the beach bar in Worms). I sat there eating Nachos and drinking cocktails, on the beach, right beside the.. uhmm... river Rhine. So, a great day, but the last night :(

Helo o'r Caribean!
Dwi'n cael amser pen-i-gamp, 'mond yn sipio coctel ar y traeth...Jocio!
Bore 'ma, aethon i weld sioe awyrennau model, a oedd yn cwl iawn. Roedd y modelau yno yn llawer fwy nag oeddwn i'n ddisgwyl, ac yn ofnadwy o gyflym. Yna, ymwelon a castell. Cymerais lluniau o Asselheim a Neuleiningen. Yn y prynhawn, aethon ni i Worms, lle wnaethon ymweld a eglwys enfawr a bwyta hufen ia (blas kiwi ac after 8!). Yna, hedfanon i'r Caribean (wel... y bar traeth yn Worms). Eisteddais yno yn bwyta Nachos ac yn yfed coctels ar y traeth tywod, braf, reit wrth yml... err... yr afon Rhein. Felly, diwrnod da iawn. Ein noson olaf :(
Heute bin ich um 10 uhr aufgestanden. Ich habe sehr gut geschlafen! Ich habe ein coissant zum frühstück gegessen. Es war lecker! Dann war ich in Keiserslautern klettern. Es war sehr spaßig und lustig. Ich habe noch nie voher geklettert, aber klettern nicht so gut. Klettern war ausgezeichnet. Heute nachmittag habe ich High School Musical 2 ferngesehn - in Deutsch! Ich bin lernen. Ich habe fertig gegessen, wir haben gegrillt. Ma familie ist freindlich und net, Ich möchte nicht heim gehen weil ich eine schöne zeit hatte. Chao!

Roedd heddi'n gymaint o hwyl. Es i a chwaer a mam fy almaenwr i Canolfan dringo roedd e'n mor dda a hwyl, dwi byth wedi neud unrhywbeth fel e. Yn anffodus doedd fy almaenwr ddim yn gallu dod gan bod ganddi hi gem hoci - collodd hi mas big time! Yna gwaneth ni gyd dod gatref a cael Barbeque. Yum.

Today was an ideal day. I have never ever done anything like it so it was a nice experiance. I love sport so i was pleased to no we were doing something sporty. It was and Outdoor Climbing Center, it was soooo much fun. But i would'nt recommend it to people with fears of hights. After a wonderful day there we came home then to watch High School Musical 2 - in german. I'm learning! We are now sitting outside having a Barbeque yayy. Im excited for tomorrow but not to be going home :(

Sorry family i do love you, but i havnt been here long enough hahaa. Love you and see you Tuesday you lucky thing's ;) Ohh and mum the usb is in my school bag somwhere .. X

Frankie X
Today was very good, I went to the Holiday park with allot of friends. I went on loads of rides, they were called Free Fall Tower, Donnerfluss, Light house, Teufelsfässer, Bootschaukel, Superwirbel and Bounty Tower, they were really good rides!!
Now I am off to watch Germany in the football game. :))

Roedd heddiw yn diwrnod dda iawn, roeddwn i wedi mynd i'r Park Holiday gyda llawer o ffrindiau. Es i ar llawer o pethau, roedden nhw'n Free Fall Tower, Donnerfluss, Light house, Teufelsfässer, Bootschaukel, Superwirbel a Bounty Tower, roedden nhw yn ardderchog!!
Nawr rydw i'n mynd i weld y gem pel droed, mae'r Almaen yn chwarae, :))

Heute war sehr gut, ich war in Holiday Park mit meinen freunden. Ich habe viele Achterbahnen gefahren, sie wurden genannt Free Fall Tower, Donnerfluss, Light house, Teufelsfässer, Bootschaukel, Superwirbel und Bounty Tower sie waren fantastisch!!
Ich werde gehen für sehen das Fußball Spiel, :))
Heute habe ich mit der familie gerudert dann es war sehr gut. Dann habe ich mit der familie mini golf gespielt. Es war gut. heute Nachmittag habe ich picnick mit der familie gegessen. Es war lecker. Es hat geregnet. Ich finde mini golf spitze.

Today i went rowing with the family and i found it really fun. Me and Maria and her mum was racing Maria's brother and dad by travelling the fastest with the boat. Maria got vey wet because she sat in the wrong place, I got a bit wet and her mum was dry. We then had a picnick with the family by the lake and it was tasty. We played mini golf and Maria won then her mother then me.

Heddiw es i gyda'r teulu rowing a roedd e yn dda. Roedden ni yn trio ennill yn erbyn mam a dad Maria. Roedd Maria yn gwylyb a ei fam hi yn sych. Wnaethon ni cael picnic. Wnaethon ni chwarae mini golf a roedd e yn dda. Efallai bydden ni yn cysgu draw ty Susie a Bethan heno.

Hwyl xx
Heute ich bin mit Anna Lena, Laura und familie Anna Lena Speyer gegangen. Es war wunderbar! Wir nach Dom besucht, das war sehr interessant! Der Dom war sehr groß und prima. Der Dom ist schön! Ich habe mit Anna Lena und Laura in dem Dom ein Foto gemacht. Weißwurst, das war interessant. Anna Lenas mutter hat gesagt das war sehr mutig. Wich nach Technikmuseum mit Anna Lena, Laura und familie Anna Lena gegangen. Das war sehr gut! Ich mag das Technikmuseum! Das Technikmuseum ist toll.

Heddi rydw i wedi mynd i'r Speyer efo Anna Lena, Laura a fam a dad Anna Lena. Roedden ni wedi gweld a'r eglwys gadeiriol. Roedd yr eglwys gadeiriol yn enfawr a prydferdd iawn! Roeddwn i'n hoff iawn o dysgu am yr hanes y eglwys gadeiriol. Roeddwn i, Anna Lena a Laura wedi cerdded o gwmpas y eglwys gadeiriol a tynnu lluniau. Mae gen i llawer o lluniau i dangos pawb garterf. Roedd Laura yn dangos i fi y fordd rownd yr eglwys gaderiol, roedd hi'n mor ddoniol. Mae gen i ffrind da mewn Laura a Anna Lena! Am cino rydw i wedi bwyta Wießwurst, hyn yn selsig gwyn sy'n dod o Baberia, roedd fam Anna Lena yn dweud roeddwn i'n dewr am trio fe. Roedd o'n nies ond doedd ganddo ddim blas iddo ond fe ces i mwstard blasus iawn. Efo y mwstard roedd y Wießwurst yn neis iawn. Wedyn ar ol mynd am dro hyr ni wedi fynd i'r Technkimuseum yn Speyer. Roedd y Techkimuseum yn gret! Roeddwn i'n hoff iawn o ymweld a'r holl ceir ac yr awyrennau, roeddwn i Anna Lena a Laura wedi cael hwyl ynna. Mae gen i ceiniog o'r amgueddfa o Laura fel anrheg i atgoffa fi o hi ac yr amser ni wedi cael efo ein gilydd. Byddwn i'n colli Anna Lena a Laura! Ni tri yn fel chwiorydd. :'( Mae'r wythnos wedi mynd yn gyflym iawn! Rydw i'n colli Callum Paget a Adam Stavrakis a fy teulu a fy ffrindiau i gyd yn nol yn Cymru! Callum a Adam yn enwedig.

Today Anna Lena, Laura, Anna Lena's parents and myelf went to Speyer, there we went to the Imperial Cathedral. The Cathedral is very big and very beautiful! I loved it there! It was as big as a castle! I really did enjoy walking around and learning the history of it with Laura. Laura was showing me around, Anna Lena was a bit tired becuase this was the morning and we're not morning people here (Anna Lena, Laura and myself!)! But it was amazing there. I took loads of pictures, I can't wait to show them to you guys back home in Wales. I've mentioned this before but I loved the history part of today! I love history and today was perfect! I'll show Miss Rowlands some of the pictures of the old Catherdral, if she'd be interessted in that?? For lunch we went to the beer garden and Laura had a typical German meal, as did Anna Lena's parents, Anna Lena had a pizza type thing, not too sure what it was? I had Wießwurst which is a white sausage that comes from Baberia. It was very bland but Anna Lena's dad told me to put some musterd on it which made it LUSH! Anna Lena's mum said I was very brave for trying it. Later on we went to the Technikmuseum. There we had lots of fun! Laura was really funny there. We learnt new things about cars nowdays and in the oldendays. We learnt about the planes that were flown in the both wars. I found that very interessting, like I said before I'm a bit of a nerd when it comes to history! We saw massive planes! And some of them were just so big I couldn't take a full photo of them, so I have about ten different pictures of the same plane. I'm not looking forward to leaving, I've enjoyed every moment here and Anna Lena and Laura are like my family now. Laura is my long lost sister, so she thinks ;) well Anna Lena's dad is watching the football upstairs. Come on Germany!!! WOOP WOOP!!!! We're going to school tomorrow, that will be very interessting too!

See you guys very soon!
Hwyl am y tro!
Lily xx
Von gestern/from yesterday/o ddoe

Heute habe ich das Museum mit meiner Schule besucht dann es war ganz OK. Heute Nachmittag bin ich mit Maria geschwommen. Es war total gut. Es hat geregnet und es war nett. Heute habe ich in Mannheim Pullover gekauft.

I went to the museum with my school and our german partners and it was very good. I also went swimming again for a bit. It was raining today. I went shopping in Mannheim and bought things for my family and friends. In the evening Lisa and Nia came to sleep over and it was really fun. I couldn't write one yesterday because there was a problem with the computer.

Es i a'r ysgol a partners ni i amgueddfa a roedd e yn dda. Aethon ni ar ol i Mannheim i shopa a wnes i prynu llawer o bethau i fy deulu a ffrindiau. Wnaeth Lisa a Nia cysgu draw a cyn iddyn nhw ddod aethon ni nofio.
Pictures
Heute war sehr interessant. Ich habe elf Stunden geschlafen. Rowan, Tina, Verena und ich sind zur Eiswoog gegangen und sind Boot gefahren. Es war schwer aber prima! Ich habe zwei Brezel und Coca-Cola gekauft. Ich liebe Brezel sie sind sehr sehr lecker und sie machen süchtig. Später haben wir Mini Golf gespielt. Ich war vierte von fünf und es war sehr spaß und bei der schwierigsten Bahn brauchte ich nur einen Versuch!! Zum Abendessen, haben wir Schupfnudeln gegessen. Es war sehr köstlich mit Salz und Apfelmus.

Roedd heddyw yn diddorol iawn!! Cefais 11 awr o gwsg neithiwr. Aethom ni- Rowan, Tina, Verena a fi i Eiswoog, sydd yn ardal gyda llyn enfawr a coed ymhobman. Wnaethom ni cyflogi cwch a rhwyfo o gwmpas y llyn, wnaethom ni bron cwmpo i mewn llawer o weithiau oherwydd roeddwn i yn chwarae o gwmpas. Wnes i brynnu dau pretzel a Coco-Cola. Rydw i'n caru Pretzels oherwydd mae nhw'n mor flasus a rydw i wedi mynd yn gaith i nhw. Ar ôl hynnu aethom ni i chwarae Mini Golf, des i'n pedwerydd allan o pump ond roedd yn hwylus iawn a cefais i 'hole in one' ar y cwrs anoddach lle roedd angen i ni saethu'r pel i mewn i net a roedd yn hongian metr oddi ar y llawr. Ar gyfer swper cefais Schupfnudeln sydd yn bwyd fel sglodion ond yn lot neusach.
Today was very interesting. I had 11 hours sleep, which was lovely. Rowan, Tina, Verena and I went to Eiswoog, which is an area with a lake and trees everywhere. We hired a boat and went rowing for an hour, which was hard but very fun. We nearly fell in a couple of times because we where messing around. I bought two pretzels and a Coca-Cola, which was very yummy. I love pretzels because they are so delicious and so addictive, I will have to bring some back to Wales. After that we went to play Mini Golf, I came fourth out of five but it was fun and I had a hole in one on the hardest course where you had to shoot the ball into a net that hung a meter in the air. For dinner today I had Schupfnudeln which is food like chips but a lot nicer.
Cerren :)
Heute morgen habe ich Brot mit Butter und Käse, aber keinen Donut gegessen. Dann bin ich mit Gunnar und seinen Eltern mit dem Auto zum Eichersee gefahren. Da war es ziemlich schön. Wir sind aufs Boot mit seinen Eltern gegangen. Das Boot war sehr schnell und wundervoll. Wir sind auf dem Rhein gefahren. Wir haben auf dem Boot etwas gegessen. Als wir zurückgefahren sind, saßen wir vorne auf dem Bug. Es war sehr windig. Ich habe Kinderschnizel mit Pommes mit sprite in dem Restaurant gegessen. Später haben wir Frankfurt Maintower besucht. Ich hatte Angst wegen der Höhe, also war ich ziemlich ängstlich. Danach haben wir fünfzehn Minuten von Fußballspielen gesehen. Wir sind durch das große Einkaufzentrum gelaufen. Nachdem sind wir fürs Fußballspielen zurückgelaufen.

Bore 'ma cefais i bara gyda menyn a cracers, ond nid donut i fwyta heddiw. Wedyn wnaeth Gunnar a'i rieni cymryd fi ar daith i weld eu cwch yn Eichersee. Roedd yr lle yn brydferth iawn. Wnaethom ni mynd a'r cwch ar draith yn yr afon Rhein. Roedd e'n cwch cyflym iawn a gret! Wrth mynd nol i Eichersee, wnes i a Gunnar eistedd ar flaen y cwch lle roedd e'n wyntog dros ben. Wnaethom ni fynd i'r bwyti yn Eichersee a ges i kinderschnizel gyda sglodion gyda sprite yna. Yn hwyrach, ymwelon ni a'r Frankfurt Maintower. Dydw i ddim yn hoffi fod ar llefydd tal a roeddwn i'n ofnus iawn ar ben yr adeilad. Wedyn, wnethom ni wylio tamed o'r pel-droed ar y sgrin fawr yn Frankfurt am 15 munud. Wnaethom ni wedyn cerdded mewn i'r canolfan siopa mawr yna. Yn olaf wedyn, aethom ni nol i ty Gunnar a gwylio gem yr Almaen.

This morning I ate bread with butter and crackers, but not a donut this time. Then Gunnar's parents took us to Eichersee where they had their boat. The place was very beautiful. They took us on the Rhein river and it I found out that the boat was really quick and wonderful. When we went back to Eichersee, me and Gunnar sat on the front of the boat where it was really windy. I then had kinderschnizel with chips and a sprite in the restaurant in Eichersee. Later, we visited Frankfurt Maintower. I don't like heights so I was really scared at the top of the building. Then, we watched 15 minutes of the football match that was on and then carried on to the shopping centre in Frankfurt. Then, last of all, we hurried back to Gunnar's house to catch the Germany match.

..

Hallo, heute was sehr gut. Ich, Judith, Bethan, Aaron, Callum, Conner, Lauren und andere, waren in Holiday Park, es war sehr lustig und prima! Ich habe brötchen, und obst gegessen, es war sehr gut. Ich habe fotografiert, mit Judith und andere, Ich habe ein foto gekauft. Es ist sehr lustig! Ich bin sehr müde! Tschüß! (Judith hat mir geholfen!)

Hello, roedd heddiw yn doniol iawn ond hefyd yn hwylus. Roeddwn i, Judith, Bethan, Callum, Conner, Lauren, Aaron a rhai arall i gyd wedi mynd i'r 'Holiday Park' - roeddwn wedi cael llawer o hwyl yna! Wnes i cymryd llawer iawn o lluniau a hyd yn oed prynnu llun am 5Euro, mae'n hynnod o ddoniol! Roedd y dyn a wnaith rhoi o imi yn caredig iawn, roedd Bethan, Callum a fi yna am tua hanner awr yn trio esbonio iddo fe bod Cymru a Lloegr yn ddau gwlad wahanol! Rydw i nawr wedi blino, hwyl!

Hello, today was a good day. Many of us went to the Holiday Park. I went on alot of rides and bought one photo of me, Callum and Beth on a 70meter high ride, it is very funny! I ate alot while i was there!
Before we left, we quickly met up with everyone again to go on one last ride. Aaron was very upset that he had been 'ditched' and so, when we all went on a last ride with Luca, Nina and Judith, he was very upset about being 'ditched' again because i had no time for another ride, so i had to leave him, his face was so funny and Nina and I couldn't stop laughing! When we were finally ready to leave, me and Judith began to walk around the park trying to find the exit. Judith put me in charge of the map - bad move. We went in a circle 2 times before finally finding the way out. I am about to eat now, bye !!
Heute war es ok. Es war gut bis wir stehen geblieben auf der Straße. Ich habe zu der Technik Museum in Speyer mit Fabian und seiner Familie gegangen. Es war sehr interressant, danach blieb unser Auto auf der Autobahn stehen weil die Dichtung vom Kühlwasser kaputt war. Ich habe mit Fabians Vaters Freund nach Hause gefahren. Wir standen 3 Stunden auf der Autobahn.

Roedd heddiw wedi dechrau bant fel dydd gwych ond aeth e'n waeth. Aethom ni i'r Technik Museum yn Speyer, roedd e'n diddorol iawn. Ond a'r y fordd yn ol wnaeth y car torri lawr ar y pryf trafforth. Roedd angen i ni ffonio am help i mynd a'r car i'r garej. Wnaethon ni aros am un awr a hanner am help. Wnaeth ffrind dad Fabian dod a ni nol addref. Enw e oedd Tom.

This morning was great but the day got worse. We went to the Technik Museum in Speyer, it was very interesting and fun as we got to go i lots of different airoplanes, submarines, boats and jumbo jets. Some of the planes were huge and had slides to slide down to the floor.On our way home the car broke down and we had to wait for an hour and a half for help. The car got taken to a garage where Fabians Dads friend, Tom, brought us home.
Heddiw aethon ni ir park gwyliau. Oedd en arbenig! Oedd ni wedi mynd ar i gyd or reids mawr ac oedd ni wedi cwrdd a lot o pobol eraill felly oedd ni'n mynd rownd y park mewn grwpiau. Oedd ni wedi mynd ar y logflume tua 4 neu 5 waith ac aeth i ar y reid mawr efo'r siglenu tua 4 i 5 waith hefyd. Heno dwin mynd i gwylior pel droed efo teuly fy mhartner ac dwin myn i gwylio y formiwla 1. Dwi ddim eisiau adael yfori rydw in caru yr almaen! :(
Hwyl fawr.

Heute ich gegangen zu Holidaypark. Wir große Achterbahnen und Rutschen fahren und getroffen viele Leute ! Wir auch gefahren oft 4 oder 5 mal Wasserrrutsche. Dieses Abend werden fernsehgucken der Fussballspiel. Ich morgen nicht wollen nach Hause fahren .
Tschüss .

Conner Marshall :)
Hallo,

Heute morgen bin ich am 9:30 aufgestanden. Es war sehr gut und entspannend. Dannach bin ich die kirche gegangen. Es war ganz ok und schwierig, weil ich nichts verstanden habe. Ich habe Freunden die Schleiers besucht. Ich bin Enkenbach Alsenborn gegangen. Eswar sehr gut und fantastisch. Ich finde Klettern wunderbar. Ich habe Frankie, Erin und Hawys gesehen. Dann habe ich Sandwich Salami gegessen. Es war lecker. Ich habe Orangensaft getrunken. Es war köstlich. Morgen Werde ich bin Leininger Gymnasium mit Luca gegangen. Das Wetter war ok heute. Es war wolkig.

Heddiw oherwydd ei fod yn ddydd Sul cefais i siawns i cysgu tan 9:30, roedd hyn yn neis iawn oherwydd fy mod wedi fod yn codi yn gynnar pob bore. Am 10:30 aethon ni i'r eglwys gyda teulu Luca. Yn fy marn i roedd yn diflas iawn oherwydd doeddwn i ddim yn gwybod beth roedd yn digwydd oherwydd reodd i gyd yn Almaeneg. Yn hwyrach aethon ni i canlfan dringo Cwrs rhaffau uchel. Roedd yn hwyl iawn a cefais llawer o luniau wedi cymryd gan y teulu. Roedd y tywydd yn eithaf gwael heddiw i gymharu a'r dyddiau cyn. Cefais llawer o hwyl yn fy niwrnod olaf llawn. Heno rydyn ni yn mynd i bwyty yn Kaiserslautern i gael swper blasus iawn. Ar ol hyny bydden ni yn mynd i 'Public Viewing' i gwylio gem pel-droed yr Almaen. Bydd yn gret.

Today was a good day. I didn't enjoy going to a German church because I couldn't understand a thing. It was quite boring. After that though we had a terriffic day. We went to a climbing center outside of Grünstadt. It was brilliant. Even though we were high up in the tree's and I don't like heights. We took numerous pictures of which some are on this blog. The only bad thing was the wether. It was cloudy today and not sunny. We will be going to eat in a restaurant later and I'm sure it will be delicious. After that we will go to a public viewing, where we will watch the Germany vs Australia football match. Come on Germany!

Ronan.
Letzten Abend habe ich mit Marie, Erin und Felicitas 'Fame' gesehen, dann habe ich gesungen- es war sehr sehr lustig und toll! Wir haben das Spiele gewonnen.
Heute Morgen war ich in der Kirche mit Marie, Felicitas, Erin, Patrick, Verena und Rowan, es war sehr langweilig- ich mag die Kirche nicht! Ich habe gesungen. Dann, heute Nachmittag, bin ich zu K1 gegangen, ich habe mit Marie, Felicitas und Patrick geklettert, es war sehr lustig! Jetzt sitze ich in Maries Zimmer mit Marie, Feli, Erin und Patrick. Erin ist es sehr lustig!

Bore 'ma, es i i'r egwlys gyda marie, Erin, Rowan a'i teuluoedd. Fe caneuon ni caneuon, ar y gyfan roedd hi'n ddiflas iawn- nid oeddwn i'n hoffi'r egwlys! Yna, aethon ni i K1 i ddringo, roedd hi'n hwyl ac yn ddoniol, rydw i'n hoffi dringo, ond roedd y uchderoedd yn ofnus iawn! Nawr rydw i yn ystafell Marie, gyda Erin, Feli, Patrick und Marie, wrth gwrs. Mae Erin nawr yn bwlio Patrick- mae hi'n ddoniol iawn! Rydyn ni yn mynd i gael barbeciw mewn 45 munud- fe fydd hi'n flasus iawn!

This morning I went to church with Maire, Felicitas, Erin, Verena, Rowan, Patrick and their families, we sang songs- it was very boring, I now dislike church. Then we went to K1 to climb, it was very fun, we had lots of fun, but the heights were very scary and I wasn't keen on jumping from things o'r going across the very thin beams without anything to hold onto! Now we are sat in Marie's bedroom, me, Erin, Feli and Patrick, and of course Marie! We are going to have a barbeque later, i think it will be very delicious!!!

Danke..... Hawys :)
Halo.Heute sind wir Kanufahren geganen.Es war sehr gut! Jana, Theresa, Ffion und ish sint zusammen in einem boot gefarhen.
Gestern haben wir Pizza gebacken. Tschüss.

Helo. Ddoe wnaeth fi Theresa Ffion ac Jana creu Pizza yr oedd yn mor flasus! Cyn y Pizza aethon ar y cyfrifiadur efo Ffion ac roeddwn yn edrych ti fas ac yn sefyll yn yr coed oedd.. Beth Yapp, Susi ac Lewis! Roedd yr Pizza yn gwych, Bwytais llawer.
Roedd heddiw yn llawer o hwyl ond roedd yn gwaith galed ac yn boeth IAWN! Yfory byddwn yn fynd i'r ysgol efo Theresa ac pawb eraill ac byddwn yn cymryd ran yn eu gwersi, Dyle hynna fod yn ddiddorol! Ar ol yfory byddwn yn cael bwyd yn yr Ysgol ac yna yn fynd gartref :( Ond dydw i ddim yn gallu aros i gweld fy teulu!

Hello. Today Me,Theresa and her family and Ffion Jana and Jana's family went Canoeing(Sorry i'm not sure if that's spelt right) At first Ffion Theresa Jana and me were on the same boat,Allthough Ffion was on the same boat as us we still didn't FALL IN !!(After a while we did bump into a tree and i bumped my head on another boat wich made Ffion luagh,, Alot! It was very funny.. But so hard! On the way back it took us an hour and a half to get back to Theresa's house and i slept all the way.Tonight Me and Theresa and her family will go to Janas for a BBQ :) Tommorow we will go to lessons with our Partners wich should be intresting. Bye, Much love xx
Heute waren wir in der Kirche. Danach kamen Patrick, Hawys und Marie zu uns. Es war sehr lustig. Dann wir habe Burger gegessen. Nun wollen wir alle in den Kletterpark gehen.
Heute Abend wollen wir zu Maries Haus gehen, und Grillen. Es wird toll.

Heddiw aethom ni i'r Eglwys, roedd hwn yn dda, roedd yn brofiad newydd i fi, ond doeddwn i ddim yn daeall dim byd, gan fod e i gyd yn Almaeneg! Roedd Hawys a Rowan hefyd yn yr eglwys gyda'i phartneriaid nhw! Yna daeth Patrick, Hawys a Marie draw i ty Felicitas. Roedd hwnna yn ddoniol iawn! Cafon ni burgers am cinio! Yuum!
Nawr rydym yn mynd i'r parc dringo, mae'n siwr fod hwn yn mynd i bod yn dda, er nad ydw i yn gally dringo! Yna byddaf yn mynd i dy Marie i cael swper! Mae'n siwr fydd e yn Hyfrud.

Today we went to the Church. It was a new expierience for me as I have never been to church before, but it was hard to understand what was going on as it was all in German. Rowan and hawys were also at church with their partners. Then Patrick, Hawys and Marie came over Felicitas' house, it was very funny, and we all had a good time.
In abit we are going to the climbing parc, I'm sure it will be great, alothough i have never been climbing! Then we are going over Marie's house for a BBQ! I'm sure it will be very nice!
Hyfryd cael cysgu'n hwyr bore 'ma! Diolch byth bo Bro Morgannwg ddim yn dechrau tan 8:30 a nid am 7:45 fel y Leininger Gymnasium!
Mae "frenzy" pêl-droed yma ar hyn o bryd, miloedd o raglenni pêl-droed a phawb yn edrych ymlaen at y gêm fawr heno! (Yr Almaen yn erbyn Awstralia)
Methu credu pa mor gyflym mae'r wythnos wedi mynd. Prynhawn 'ma rwy'n mynd i gwrdd lan gyda Miss James i helpu gyda'r trefniadau am y flwyddyn nesaf!

What a lovely lie-in I had this morning! I'm ever so glad that Bro Morgannwg doesn't start until 8:30 and not at 7:45 like the Leininger Gymnasium!
I guess football in Germany is bigger than rugby in Wales. Pretty much every channel has football programmes and Maradona's moustache seems to be a big talking point (from what I can understand!)
I can't believe how quickly the week has gone! This afternoon I'm off to see Miss James to help sort out next year's trip!

Ich mag schlafen bis 10 Uhr!! Ich bin sehr froh dass Bro Morgannwg später als Leininger beginnt. Fussball ist sehr sehr wichtig hier und ich hoffe, dass Deutschland heute abend gewinnen wird! (Frau James, does this make sense??? Help!!!)

Mr Mason

Gestern, Bin Ich nach Das Technikmuseum und Mannheim mit Die Schule und unsere Partners gegangen. Das Technikmuseum war gut, aber Das Buchdrucken war Langweilig. Habe Ich viele in Das Technikmuseum gelernt. Mannheim war sehr gut. Mannheim ist ein sehr Große und Schöne stadt. Es ist unterscheidet sich von Cardiff in vielerei Hinsicht- Zum Beispiel- Mannheim hat Straßenbahnen in den Straßen, Mannheim hat viele mehr superstores, Es hat mehr obdachlose, und mehr. Habe ich ein Handball in Mannheim Gekauft, es ist sehr gut. Auch in Mannheim habe ich ein Spaghettieis Gegessen, es war Köstlich. Das wetter war Sehr Warm und Sonig Gestern.

Gestern Abend, habe ich Die Fußball, mit Manuel, Tom, Aaron, Steff, Luca, Max, Gunnar und Jan in Manuel´s Haus Gelesen. Habe ich Diet Coke und Fanta Getrunken und Schokolade, Chips und Erdnüsse Gegessen. Es War Sehr Gut!

Ddoe, fe es i i´r Technikmuseum (Amgueddfa Thechnoleg) ac i Mannheim gyda´r ysgol a´n partneriaid o Leninger Gymnasiums. Roedd yr amgueddfa yn dda, ond mi roedd yr awr o dysgu am printio llyfrau yn yr hen ddyddiau yn eithaf diflas. Er Hynnu, fe wnes i ddysgu llawer o pethau newydd yn yr Amgueddfa. Fe wnes i mwynhau mynd mewn i Mannheim, fe aethon ni i mewn i´r Ddinas a´r dram. Mae Mannheim yn Dinas Enfawr a hefyd prydferth iawn. Mae´n gwahanol i Caerdydd yn nifer o ffyrdd- er enghraifft: Mae yna Tramiau yn mynd lawr canol yr hewlydd, Mae gyda Mannheim llawer mwy o Archfarnadoedd enfawr, Mae gyda Mannheim mwy o pobol di-gartref , a llawer mwy. Yn Mannheim fe wnes i prynnu Handball o´r siop Chwaraeon enfawr, mae´n dda iawn. Hefyd yn Mannheim fe wnes i bwyta spaghettieis ( hufen ia yn cael ei wneud i edrych fel spaghetti) mi roedd yn flasus iawn. Ddoe mi roedd y tywydd yn boeth a heulog iawn.

Nos ddoe fe nes i gwylio´r pel-droed gyda, Manuel aí rhieni, Tom, Steff, Aaron, Luca, Max, Gunnar a Jan yn ty Manuel, mi roedd yn ddoniol iawn. Fe wnes i yfed Deiet Coke a Fanta, ac fe wnes i bwyta siocled, Creision a Cnau. .Mi roedd yn noson dda iawn.

Yesterday, I went to the technology museum and Mannheim with the school and our exchange partners. The Museum was good, but the hour in which we learned about book printing in the olden days was a bit boring. However i did learn a lot in the museum. I enjoyed our trip into Mannheim, we went in by tram. Mannheim is a very large and beautiful city, and it is very different to Cardiff in quite a few ways,- for example: Mannheim has trams going down the middle of the roads, Mannheim has more superstores than Cardiff, and also, Mannheim has more Homeless people, to name but a few. In Mannheim I bought a Handball, from the massive sport shop there, it is very good. Also in Mannheim i ate a spaghettieis, (a bowl of ice cream made to look like bolognaise) It was vey nice. The weather Yesterday was very good, it was vey warm and sunny.

Yesterday evening, I watched the football with Manuel and his parents, Tom, Steff, Aaron, Luca, Max, Gunnar and Jan over at Manuel´s House, it was vwéry funny. I drank Diet Coke and Fanta, and i had Choclate, Crisps and Peanuts to eat. It was a good night.

Hi Mum, Dad and Ryan, i appologise that yesterday´s blog is going up now, but we had a late night last night and i was very tired. I hope that you are all ok and that everything is well. I hope to talk soon,
Rhys xxx


12.6.10

Heute war sehr gut, ich habe zum Technik Museum in Manheim gegangen, es war cool. Ich habe in der museum gewebt. Ich habe in Manheim mit Fabian, Luca, Ronan, Benny, Conner und Johannes geshopt. Ich habe kurze hosen gekauft, es war schön. Ich habe ging bei Luca's zu Hause gegrillt, es war lecker. Ich habe danach ein Fußballspiel gesehen England vs. USA, es war ein sehr gutes Spiel.

Heddiw aethom ni i'r Technik Museum yn Manheim, roedd e'n diddorol iawn. Ceafis tro i creu darn o defnydd a'r periant hen ffasiwn. Hefyd yn Manheim aethom ni siopa, yn fy grwp i roedd Fabian, Luca, Ronan, Benny, Conner a Johannes. Prynnais par o siorts i fy hun. Pan daethom ni nol es i i barbeciw yn nhy Luca a'i teulu. Roedd e'n dda iawn. Gwilion ni y gem pel-droed rhwng Lloegr a UDA, roedd e'n gem da iawn.

Today was a good day. We went to the Technik Museum in Manheim, It was very interesting. I had the chance to make cloth on an old fashioned machine. After we went into the centre of Manheim to shorts. Later we went to Luca's family barbecue, the food was delicious. We also watched the England vs USA football World Cup match on T.V, it was an exciting game!
Heute morgen habe ich Brot mit Käse und noch ein donut gegessen. Ich bin mit Gunnar zur Schule gegangen. Wir sind mit verschiedenen Bussen nach Mannheim gefahren. Zuerst haben wir das Technikmuseum besucht. Meine Freunde haben geglaubt, dass das Technikmuseum langweilig war, aber ich fande es interessant. Danach sind wir mit der Straßenbahn zum Paradeplatz gefahren. Steffan hat sich verletzen, also habe ich mit Rhys für zwei Stunden auf ihm aufgepasst. Und Ich habe schokolade für meine Familie gekauft. Später bin ich zu Manuel´s Haus mit Gunnar gegangen, um das Fußballspiel zu gucken. Wir haben viele Chips gegessen. Es hat Spaß gemacht. Dann bin ich schlafen gegangen.

Bore 'ma wnes i fwyta bara gyda caws ac hefyd donut arall. Wedyn es i a Gunnar i'r ysgol er mwyn cael ein pigo lan gan y bysiau. Roedd rhaid i Bro Morgannwg mynd yn un bws a Leininger Gymnasium yn un arall. Aethom ni i Mannheim, yn gyntaf i'r amgueddfa technoleg. Roedd pawb, dwi'n meddwl, yn meddwl oedd yr lle yn ddiflas, ond roeddwn i'n meddwl oedd e'n diddorol iawn. Ar ol hynnu, wnaethom ni teithio ar tram a stopio yn Paradeplatz. Roedd gyda Steffan anaf, felly wnes i a Rhys aros gyda fe er mwyn cadw cwmni am amser. Wnes i prynu siocled i fy nheulu a 'na gyd. Yn hwyrach, Es i a Gunnar draw i ty Mannuel i weld y gem pel-droed Lloegr. Roedd e'n gret a ges i llawer o hwyl. Roedd gyda ni llawer o greision i fwyta. Wedyn oeddwn i'n teimlo'n flinedig, felly da'th ni nol i ty Gunnar i gysgu.

This morning I ate bread with cheese and I had another donut. Then I went with Gunnar to the school to be picked up by the buses. We had to go in separate buses, Bro Morgannwg in one and Leininger Gymnasium in the other. We travelled to Mannheim, to the technology museam. Everybody, I think, thought that the place was boring, but I thought it was very interesting. After that, we travelled on a tram to Paradeplatz. Steffan had an injury so I stayed along with Rhys to keep him company for a while. I manged to by some chocolate for my family, but that was it. Later, I went with Gunnar to Manuel's house to watch the football match. It was great and i had a lot of fun. Then i felt tired so we came back to Gunnar's and went to bed.