12.5.10

Helo i Griw Grünstadt 2010

Croeso i'r Blog!

Mae'r trefniadau ar gyfer taith eleni ar y gweill ... dim ond mis i fynd!

Ar yr ochr dde gallwch weld rhaglen yr wythnos, y rhestr ar gyfer pacio, a chysylltiadau i wefannau'r gwahanol lefydd y byddwn yn ymweld â nhw yn yr Almaen.

Darllenwch yr wybodaeth yn ofalus!

Cyfarfod ar gyfer disgyblion a rhieni'r daith: nos Fawrth 18 Mai 6:30pm

Gwersi iaith i baratoi ar gyfer y daith nos Iau 20 a 27 Mai tan 5pm bob tro

Cofiwch ddod â'r slip papur nôl at CAJ cyn gynted â phosibl ... cofiwch fod angen eich cyfeiriad e-bost er mwyn i chi fedru ymuno â'r Blog

Tschüß!