3.10.07

Hallo!

Ich war im Museum in Mannheim. Wir machten Papier. Ich hatte eine wunderbare Zeit. Wir gingen einkaufen in Mannheim. Ich kaufte einen Ball in Inter Sport shop. Dann gingen wir
Pizza gegessen. Die Pizza war sehr gut. Dann gingen wir zur Disco. Die Disco war fantastisch.
Am Mittwoch sind wir in den Holiday Park nach Hassloch gegangen. Der Holiday Park war prima.

Ddoe fe aeth yr Ysgol i Mannheim i Amgueddfa a cefais i amser arbennig yno. Dysgon ni sut i creu papur yn yr hen ddyddiau ac roedd ef yn hynod o ddiddorol. Ar ol iddym ni orffen creu papur aethom ni i lle wahanol i gwneud arbrofion ond doedd ef ddim mor dda a creu papur. Ar ol fod yn yr Amgueddafa aethon ni siopa yn y dref. Yn gyntaf cefais i Mc Donalds ac roedd yn flasus iawn. Fe es i Zak, Gonathan, alex Ashton a Ethan i Inter Sport a prynais i pel droed. Ar ol fe aeth pawb i'r Pizzeria Da toni gyda ein phartneriaid ac roedd y fwyd yn arbennig. Aethom ni i'r Diso ar ol yn yr Ysgol a cefais i amser dda iawn. Fe aethom ni i Holiday Park ac roedd ef yn ARBENNIG! Fe es i ar G Force pedwar waith ond doedd ddim amser ar ol i fynd arno eto. Mae Holiday Park yn ddeg waith an well na Oakwood.

Yesterday we went to Mannheim and went to a Museum and I had a brilliant time. We leart how to make paper and it was very interesting. After visiting th Museam we went shoping in the Town. The Town was very large and there were trams everywhere. I went to many shops but my favourite shop was Inter Sport because there were many thing to choose, i bought a really nice football. After shoping we went to the pizzeria with our partners and the food was great. Later we went to the Disco in the School and I had a great time. Today we went to the Holiday Park in Haßloch. My favourite ride was G Force because it was so high. The Holiday Park was AMAZING!! and I want to go again.

Hwyl am y tro!
Rhidian

No comments: