2.10.07

Guten Tag!

Hyfryd gweld a darllen am eich anturiaethau tairieithog yn Grunstadt ac yn y winllan ddoe. Maent yn wych! Gobeithio byddwch yn mwynhau eich ymweliad i Mannheim heddiw. Joiwch y pizza a'r disgo heno. Hwyl!

1 comment:

Ceri Anwen James said...

Helo Miss Morgan!
Pawb wedi joio'r pizza a'r disgo. Amser gwely nawr!
Mae pawb yn edrych ymlaen at Hassloch yfory. Trueni nad ydw i'n cael mynd ar G-Force oherwydd yr asesiad risg.
Hwyl
Miss James