11.6.09

Hallo!
Die Woche in Deutschland war fantastisch! Meine Lieblings-Tag war Sonntag. Ich bin geschwommen und bin ich nach Kurpfalz Park gefahren. Es war prima. Dienstag war ziemlich langweilig. Ich bin in Leininger Gymnasiwm.
Wir haben auf den Bus auf 21:00 Uhr. Ich war sehr verärgert. Vielen Dank an Janina Familie für die Suche nach mir für die Woche! Sie wurden sehr nett. Ich vermisse Janina!

Emily xx

Helo!
Roedd yr wythnos yn yr Almaen yn arddechog! Fy hoff diwrnod fi oedd Dydd Sul pan aethon ni nofio ac i Kurpfalz Park. Roedd e'n llawer o hwyl. Y diwrnod gwaethaf oedd Dydd Mawrth pan aethon ni i'r ysgol gyda nhw. Roedd yr ysgol nhw yn ddiflas iawn!
Am 9pm aethon ni ar y bws, i ddechrau ar y daith i Gymru. Roedd y taith yn hir ac yn ddiflas iawn. Roeddwn i'n drist iawn i gadael yr Almaen. Hoffwn i ddweud diolch yn fawr i Miss James, Miss Thomas, Miss Bedwyr a Mr Williams am cymryd ni ar y daith. Diolch yn fawr i Janina a'i theulu am edrych ar ol fi am yr wythnos. Roeddech chi yn neis iawn! Rydw i eisiau gweld Janina yn barod!

Emily xx

Heyy!
The week in Germany was amazing! My favourite day was Sunday when we went swimming and to Kurpfalz Park. It was a lot of fun. The worst day was Tuesday because we had to go to their school and it was really boring, and we had to come home.
We left Leininger Gymnasiwm at 9pm t start our journey back to Wales. I was really sad to leave. Most of the girls were all crying when it was time to go. I would like to say thankyou to Miss James, Miss Thomas, Miss Bedwyr and Mr Williams for taking us to Germany. I would also like to say thanks to Janina and her family for looking after me while I was in Germany. You were all very kind to me. I miss Janina already, and I can't wait to go back to Germany or for her to come back to Wales!

Emily xx

No comments: