9.6.09

Hallo
Heute ist nicht so gut :( Wir gehen nach Wales heute Abend zurück. Ich bin sehr traurig. 
Heute, habe ich mit Hannah in der schule die unterrichtsfächer besucht. Es war sehr langweilig aber lustig.

Helo
Dydy e ddim yn diwrnod dda heddi, mae e'n diwrnod trist iawn! Rydym yn gadael Grünstadt ac hefyd yn gadael ein Almaenwyr a'u teuluoedd. Rydw i mor drist am gadael, ond ar yr un pryd yn hapus i weld fy nheulu a ffrindiau. Wel heddi, es i i'r ysgol gyda Hannah ac mewn i ei gwersi hi. Roedd e'n diflas iawn ond oherwydd roeddwn i yn eistedd ar bwys Fern, roedd e'n ddoniol. Wnes i cwrdd a llawer o pobl ar y trip yma ac mae'n mynd i bod yn anodd iawn i adael nhw. Rydw i eisiau ddiolch i Miss James, Miss Bedwyr, Miss Thomas a Mr Williams am ddod a ni ar y trip yma, rydw i wedi cael amser FANTASTISCH! Danke :) Wel mae'n rhaid i fi mynd i pacio nawr.. Hwyl! 

Heya.
Its not a very good day today.. its very sad. We are leaving Grünstadt and also leaving our Germans and their families. I'm so sad to leave but I am also happy and excited to see my family and friends (especially MADELEINE). Well today, I went to school with Hannah and I went to her lessons with her. It was really boring, although my Religious Education class was good because she let us talk all lesson and she gave us crisps and biscuits. Other than that it was boring but because I was sitting by Fern it was quite funny. I have met alot of really nice people on this trip and its going to be very hard to say goodbye and leave them. I just want to give a BIG thank you to Miss James, Miss Bedwyr, Miss Thomas and Mr Williams for taking us on this trip, I've had the best time! Thank you so much! :) I have to go and pack now. 
Bye x

TSCHÜSS !

DIOLCH! xxxx

No comments: