18.6.12

good evening/night
noswaith da
guten nachten

hello!  We have had a very good day and only now have I had time to write my blog:) We went to herr Siebert's vineyard. It was incredible to see so many grape vines!  We tasted some grape juice that was very tasty! We walked for an hour there and an hour back which was very tiring. I then went with Julia, lena and harriet to the public swimming pool which was an outside one. It was very cold but very fun! We had to get back to the house very quickly as we did not have much time untill the disco. Luckily, we were only fashionably late!!  ever since we got back from the disco Julia's family and I have been playing Jenga and "würfelbrett" We have had a great night! unfortunately it is our last night together:( it is very sad! But i hope to come again sometime soon!

Helo! Rydyn ni wedi cael diwrnod arbennig o dda a dim ond nawr mae gen i amser i ysgrifennu fy mlog. Heddiw wnaethom ni fynd i vineyard Herr siebert. Roedd yn anhygoel gweld gymaint o grawnwin! Wnaethom blasu sudd grawnwin a roedd yn flasus iawn! Cerddais awr yna ac awr yn ol. Roedd y daith yn flinderus iawn. Ar ol hynny roeddwn i, julia lena a harriet wedi mynd i bwll nofio. Roedd  dwr yn oer ond roedd yn hwyl iawn. Roedd rhaid iddyn ni i fynd yn gloi yn nol ir ty oherwydd doedd braidd dim o amser cyn ir ddisco i ddechrau ond roeddwn ni yn hwyr yn fashiynol. Ers hynny rydw i, ar teulu wedi bod yn chwarae jenga a ""würfelbrett" Rydw i wedi cael noson hyfryd ond yn  anffodus, dyma fy noson olaf gyda Julia:( Mae'n drist iawn! ond hoffwn i ddod i weld hi eto rhyw bryd yn y dyfodol! 


guten nachten! heute war fantastisch! Bin ich in die weinberge  Herr siebert gegangen. es war unglablich! ich habe traubensaft getrunken. Es war sehr lecker! ich für eine uhr gegehen. Es war müde! ich mit Julia, Lena und harriet geschwommen in der schwimmbad aber wir spät für de disco. ich mit meine familie austausch jenga und "würfelbrett" gespeile. Es war sehr spaßig und lustig. Es war meine letze nacht mit Julia. Das is sehr  traurig:( 


p.s im sorry if it is not very good but i am very tired and i cant see very well in the dark to write:)
p.s rwyn flin os mae'r blog ddim yn dda iawn ond dwi mor flinedig a dwi ddim yn gallu gweld mor dda i ysgrifennu yn y ddiuwch.
p.s es tut mir leid die blog is nicht so gut aber ich müde und ich can nicht sehen und schrieben in der dunkel.

No comments: