17.6.12

Good afternoon!
                     Today we went to the technology museum in Speyer. Speyer is quite a long way away. There were many planes and automobiles in the museum. We met Rhys and Lucas in Speyer. We also went to the Cathedral and had some more ice-cream. The ice-cream was tasty. Then we had a barbecue with some friends. We are now watching the football on tv. Good night!

 Guten abend!
                      Heute waren wir im Technik Museum in Speyer. Speyer ist ziemlich weit weg. Im Technik Museum, gab es viele Flugzeuge und Autos. Wir trafen Rhys und Lucas in Speyer. Wir haben die Kathedrale gesehen und haben eis gegessen. Das Eis war lecker. Dann haben wir mit Freunden gegrillt. Wir schauen jetzt Fußball im Fernseher. Gute nacht.

Prynhawn dda!
                       Heddiw aethon ni i yr Amgueddfa Technoleg yn Speyer. Mae Speyer yn eithaf hir i ffwrdd. Yn yr amgueddfa roedd yna llawer o awyrennau a feiciau. Yn yr Amgueddfa fe wnes ni cwrdd a Rhys a Lucas yn Speyer. Yna es ni i yr Eglwys Cadeiriol ac fwy o hufen ia. Roedd yr hufen ia yn dda. Yna cafodd ni barbecue gyda ffrindiau. Rydym nawr yn gwylio yr pel droed ar yr teledu. Nos dda!

1 comment:

Ceri Anwen James said...

Prima Ben!
Swnio fel dy fod wedi cael diwrnod da yn Speyer - mae'r eglwys gadeiriol yn enfawr! Dyweda helo wrth Heike wrtha i ... Tschüß!