17.6.12

Hallo! 
Heute gingen wir in den 'Holiday Park'  in Hassloch mit Nina, Rhiannon, Anika, Llinos, Valerie, Sarah, Mali, Selena, Raile, Louisa und Svea!  Es was Fantastisch!!! Wir gingen auf Fahrgeschäfte wie Ge - Force, Free fall und andere! Ich liebe Ge-Force und Meiner Meinung nach Ge - Force is besser als Free fall denn es ist schneller und spannender! Die Wasser-Fahrten waren auch sehr spaß! Morgen werde ich Herr Sieberts Weingut besuchen und ich bin sehr gespannt!! 

Helo!
Heddiw aethon ni i'r 'Holiday Park' yn Hassloch gyda Nina, Rhiannon, Anika, Llinos, Valerie, Sarah, Mali, Selena, Raile, Louisa a Svea! Roedd yn gret!! Aethon ni ar reidiau fel Ge-Force, Free Fall ac eraill! Rwy'n caru Ge-Force ac yn fy marn i mae'n well nag Free Fall oherwydd mae'n fwy gyflym a chyffrous! Hefyd aethon ni ar reidiau dwr ac roedd rhein yn hwyl iawn!! Yfory rydyn ni'n ymweld a winllan\ystad Mr Siebert. Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr!! Hwyl! xxx

Hello!!
Today we went to the 'Holiday Park' in Hassloch with Nina, Rhiannon, Anika, Llinos, Valerie, Sarah, Mali, Selena, Raile, Louisa and Svea! It was fantastic! We went on rides like Ge-Force, Free Fall and many others! I love Ge-Force and in my opinion it is better than Free Fall as it is faster and more exciting!! We also went on water rides which were very fun!! Tomorrow we will be visiting Mr Siebert's Vineyard\Estate!! I'm very excited!! Bye!

Betsxxxxx

2 comments:

Betsan Jones said...

Sul y tadau hapus dadi!! Gobeithio wnaethat ti mwynhau dy ddydd!? <3 :)Cariad Mawr Betsxxxx

Ceri Anwen James said...

Hallo Bets! Wie geht's?
Falch dy fod wedi cael diwrnod da yn Hassloch. Ti'n ddewrach na fi'n mynd ar G-Force. Joia weddill yr wythnos!