18.6.12

Hello everyone! Today was OK. We visited the vineyaed owned by Mr.Siebert. He told us a lot of things about the vineyard. It was very interesting! We then tried his juice which was very nice! After that I went to Soccerpark with Elias in Dermstein. It was very funny as we played football together with some other exchange students. We played Wales v Germany! After that we went to the disco. It was OK! The bad thing about this was I was bleeding from my toe as I was doing the long jump while walking. My shoe sliped off! Am I a fool for doing this? Yes. Am I ever going to do it again? No! Will my mum kill me for doing this? Most probably! At the moment me and Elias are watching Spain v Croatia. It is 0-0 at the moment! It is a shame I am coming home tomorrow! But I'm looking forward to seeing everyone at home!

Helo pawb! Roedd heddiw yn iawn. Roedden ni wedi ymweld a winllan a oedd yn berchen ar Mr.Siebert. Roedd e'n dweud llawer o bethau i ni am y winllan. Roedd e'n diddorol iawn! Wedyn fe wnaethon ni drio ei sudd o. Roedd e'n neis iawn! Ar ol hynny fe wnes i fynd i Soccerpark gyda Elias yn Dermstein. Roedd e'n doniol iawn achos roeddent yn chwarae pel-droed gyda mwy o blant o'r gyfnewid. Roeddent yn chwarae Cymru v Yr Almaen! Ar ol hynny fe wnaethon ni fynd i'r disco. Roedd e'n iawn! Yr unig peth drwg oedd pan roeddwn yn neud y naid hir roedd fy bys troed yn gwaedu pan roeddwn yn cerdded lan i'r tywod i wneud naid! Roedd fy esgid wedi slipio bant! Oeddwn i'n ffwl yn neud hyn? Oeddwn! Byddai'n neud e eto? Na! Bydd fy mam yn lladd fi? Mwy na thebyg! Ar y foment dwi'n gwylio Sbaen v Croatia. Mae o'n 0-0 ar y foment! Mae o'n siom fawr fy mod i'n dod adref yfory! Ond dwi'n edrych ymlaen i weld pawb adref!

Hallo an alle! Heute war OK. Wir besuchten das Weingut von Mr.Siebert. Er erzählte uns eine Menge über den Weinberg. Es war sehr interessant! Wir haben dann einen Saft versucht. Das war sehr schön! Danach ging ich in den Soccerpark mit Elias in Dermstein. Es war sehr lustig, als wir zusammen mit anderen Austauschschülern Fußball gespielt haben. Wir spielten Wales vs. Deutschland! Danach gingen wir in die Disco. Es war OK! Das Schlimme an dieser war, dass ich an meinem Zeh blutete,als ich abspringen wollte. Mein Schuh fiehl ab.War ich ein Narr, als ich das tat? Werde ich es wieder tun? Wird meine Mutter mich töten, weil ich dass getan habe?Sehr wahrscheinlich! Im Moment schaue ich Kroatien vs. Spanien (0:0) mit Elias. Es ist Schade, dass ich morgen wieder nach hause fahren werde. Aber ich freue mich darauf zuhause jeden wiederzusehen!

2 comments:

Llinos Misra said...

Oooo Sion, be ti di neud rwan???
Cyn belled bod ti ddim wedi torri asgwrn arall nai drio peidio dy ladd di!!
Pawb yma yn edrych ymlaen i dy weld di hefyd.
Mamxxx

Ceri Anwen James said...

O diar ... o leia mae Mam yn gwybod cyn i ti gyrraedd adre!
Bydd yn ofalus yfory ...
Falch dy fod wedi mwynhau shwd gymaint