17.6.12

Hallo heute war fantastisch und spaßig! Ich habe den Kurpfalz Park besucht. Ich habe die Vogel Show gehen, es war sehr gut! Auf dem Weg dorthin sind wir am Dürkheimer Weinfass vorbeigefahren! Wir gucken jetzt Fußball. Deutschland!!! Helo roedd heddiw yn gwych! Aethom ni i Kurpfalz Park, roedd yn parc efo llawer o anifeiliaid a rhai reidiau :D Gwelon ni sioe eryr, roedd yn ddoniol. Ar y ffordd yna gwelon ni y gasgen fwyaf yn y byd! Rydyn ni nawr yn gwylio pel-droed. Gobeithio bydd yr Almaeneg yn ennil. Nid ydw i'n gallu rhoi lluniau ar y blog oherwydd rwyn gwneud y blog ar i-pad Jenny ond byddai i yn rhoi lluniau ar y blog rhywbryd :) Hello! Today was fantastic. We went to Kurpfalz Park in Wachenheim. The park had animals and some rides :D We saw a eagle show which was very good. On the way there we saw the biggest barrel in the world! We are watching the football and hopefully Germany will win! I can not put photos on the blog at the moment because I am writing this on Jenny's i-pad but I will another time :)

1 comment:

Ceri Anwen James said...

Hallo Bethan!

Falch dy fod wedi cael diwrnod mor dda yn y Kurpfalz Park. Mae'n amlwg fod y tywydd dipyn yn well na fan hyn! Joia weddill yr wythnos ...