17.6.12

Gestern bin ich nach Hiedelberg gefahren. Hiedelberg ist sehr shön, und es gibt mal gesehen sehr toll :) Nach das castel besuchen wir ging einkaufen in der stadt. Ich habe ein geschenk für meine Bruder gekauft denn es ist seine Geburtstag am Mittwoch. Dann hatte ich Spaghetti eis, es schmekt sehr gut! Später, ich ging zum Weinfest mit Ana und Charlotte :)

Ddoe wnaethon ni i Hiedelberg. Mae Hiedelberg yn prydferth iawn ac mae yna golygfeydd anhygoel i'w weld o'r castell :) Ar ol ymweld a'r gastell aethon ni i siopa yn y dref. Prynais i anrheg i fy mrawd oherwydd mae ei ben-blwydd ar dydd Mercher, ac yna cefais i Spaghetti eis, sydd yn flasus iawn! Ar ol cyrraedd yn ol adref, es i Ana a Charlotte i'r wyl win. Roedd hi'n hwylog iawn ac cwrddais i a llawer o bobl ac welais i fy chwaer. Heddiw roedd hi'n ddiwrnod rhydd felly es i Charlotte a un o'i ffrindiau i nofio. Roedd dwr y pwll oedd tu allan yn oer iawn, ond roedd hi'n heulog iawn felly roedd hi'n iawn :) Yfory rydym yn mynd i winllan Herr Siebert. Rwy'n gobeithio fydd y tywydd yn dda!

Yesterday we went to Hiedelberg. Hiedelberg is very pretty and the castle had amazing views :) After we visited the castle we went shopping in the town. I bought a presant for my brother because it's his birthday on Wednesday and I tried Spaghetti eis, which I loved. After we got back home from Hiedelberg, Charlotte, Ana and I went to the Wine festival. It was very fun and I met a lot of people and saw my sister. Today we had a free day, so Charlotte and one of her friends and I went swimming. The water of the outside pool was really cold, but the weather was good so it was okay :) Tomorrow we're going to Herr Siebert's vinyard, I hope the weather will be okay!

2 comments:

Anonymous said...

Hello Taegan, Ffion's Mum here! It sounds like you are enjoying yourself keep it up. Have fun at the vineyard tomorrow x

Michelle G Richards said...

Hey Taegan, sounds like a fun day today, fancy seeing your sister at the wine festival !! That was nice of you to get Danel a birthday present, I hope you bought yourself a memento of your trip too. Enjoy your trip to the vineyard tomorrow. Speak to you soon loads luv Mum, Dad, Amy, Daniel, Liam and Matthew xx