18.6.12

Hello! Yesterday was really fun! I went to the Holiday Park with Anna, Sioned, Isabel, Maren, Lucia, Lloyd and Christoph. We went on lots of rides including G-Force which was amazing! We even got Sioned to try it. We also rode the log flumes and got soaked. And today, we walked through Mr Siebert's vineyard which was very pretty. Afterwards we went to his house and tried some Traubensaft. It was very tasty. Later we will be having a birthday party for Anna with her family and this evening we will be having a disco and pizza.

Helo! Roedd ddoe yn hwyl iawn! Fe es i fynd i'r Parc Hamdden gyda Anna, Sioned, Isabel, Maren, Lucia, Lloyd a Christoph. Wnaethon ni fynd ar llawer o reidiau gan gynnwys G-Force a oedd yn wych! Wnaethon ni hyd yn oed cael Sioned i'w trio. Hefyd fe aethon ni ar y 'log flumes' a cafon ein gwlychu! Heddi, fe cerddon ni trwy wynllan Mr Siebert a oedd yn prydferth iawn. Ar ol hynny fe aethon ni i dy Mr Siebert i yfed rhai o'i Traubensaft. Roedd e'n flasus iawn. Yn nes mlaen fe fyddwn ni'n cael parti pen-blwydd ar gyfer Anna gyda'i theulu a heno bydden ni'n cael disgo a pitsa.

Hallo! Gestern war es sehr spaßig! Ich habe den Holiday Park mit Anna, Sioned, Isabel, Maren, Lucia, Lloyd und Christoph besucht. Wir sind G-force gefahren, es war fantastisch! Auch, wir sind 'log flumes'. Und heute, wir sind weingut mit Herr Siebert gegangen, es war sehr schön. Nach wir besuchen sein Haus. Wir trinken Traubensaft. Es war sehr lecker! Wir haben eine Party für Anna mit Anna's familie. Und heute abend,  werden wir eine Disco und Pizza.   

No comments: