17.6.12

Dydd pedwar yn yr Almean :)

Heute bin ich mit Miri,Nancy,Nina und Sophia ins Freibad gegangen. Es war SEHR TOLL! Das wetter ist prima denn ist warm. In Barry, haben wir kein Freibad. Das Freibad ist sehr aufregend! Später hatten Miri und Paula einen Musikwettberwerb. Ich finde es interessant und gut.Sie sind zweite geworden.Gut gemacht! Emily war auch dabei. Ich bun müde!!!!!!!!!

Heddiw, aeth Miri,Nancy,Nina a Sophia i'r pwll nofio agored. Roedd e'm WYCH! Roedd yr tywydd yn gwych oherwydd roedd e'n gynnes. Yn Barri, does ddim pwll nofio agored. Roedd yr pwll nofio agored yn diddorol iawn. Wedyn aeth Miri a Paula i cystadleuaeth cerddoriaeth. Rydw i'n feinidio hyn yn diddorol iawn ac yn dda. Daeth nhw'n ail. Da iawn. Roedd Emily yna hefyd. Rydw i wedi blino!!!!!!!!

Today, Miri,Nancy,Nina;Sophia and I went to the outdoor swimming pool. It was AMAZING! The weather was amazing because it was warm. In Barry, there is no outdoor pool. The outdoor pool was every interesting. Then Miri and Paula had a music competition. I found this very interesting and good. They came second. Well done. Emily was there too. I'm very tired now!!!!!!!!

<3

2 comments:

Anonymous said...

Hello Jordanne, Ffion's Mum here,you need an early night my girl!! Enjoy the rest of your exchange x

Ffion Bikram said...

Mum;L!