19.6.12

Y Blog Olaf :(

Hallo!
Heute haben wir verbrachten den Tag in der Schule mit unseren Tauschpartner, und es war sehr interessant! Ich habe in Religion, Musik und Englisch film gesehen und ich habe in Französisch und Deutsch, mit meine freunden gesprochen. Die Schule ist ganz anders als Bro Morgannwg zum Beispiel die Lehrer sind nicht streng.  Diese Woche war fantastisch und ich weiß nicht verlassen wollen! Ich werde sie vermissen Nina und ihre Familie: (  Aber es wird schön sein, meine Familie wieder zu sehen! Tschüß Grünstadt :(  

Helo!
Heddiw aethon ni gydag ein partneriaid i'r ysgol ac roedd hyn yn diddorol iawn! Yn Addysg Grefyddol, Cerddoriaeth a Saesneg gwylion ni ffilms ac yna yn Ffrangeg ac Almaeneg siaradon ni gydag ein ffrindiau! Mae'r ysgol yn hollol wahanol i Bro Morgannwg er enghraifft mae'r athrawon yn llai llym o lawer ac mae'r plant yn gweiddi dros ei gilydd a dydyn nhw ddim yn mynd mewn i lawer o drwbl! Mae'r wythnos diwethaf wedi bod yn anhygoel a dydw i ddim eisiau gadael! Byddaf yn colli Nina a'u theulu yn fawr oherwydd mae nhw wedi bod yn garedig iawn i mi! Ond ar y llaw arall bydd yn neis weld fy nheulu eto!! Hwyl Grünstadt :(  

Hello!
Today was our last day in Germany and we spent it with our partners in their school which was very interesting! In Religious Education, Music and English we watched films and then in French and German we talked with our friends! The school is very different to Bro Morgannwg for example the teachers are less strict and the pupils shout over each other and they don't get into much trouble! The past week has been phenomenal  and I don't want to leave! I will miss Nina and her family a lot as they have been very kind and welcoming all week! But on the other hand it will be nice to see my family again! Goodbye Grünstadt :(  


Hwyl Fawr am y tro olaf!
Bets
xxxxxxxxxx

No comments: