18.6.12

Heddiw aethon ni i wynllan Mr Siebert. Roedd hi'n diddorol ond roedd rhaid i ni cerdded yn yr haul poeth. Aethon ni i i ty Mr Siebert a blasu sydd granwyn. Wedyn roedden ni yn gallu prynu gwin neu sydd i ein rhieni. Aethon ni nofio ar ol ysgol a wedyn cafon ni disgo.

Heute wir sind weingut Herr Siebert. Es war interessant aber wir habe in die sonne gegangen. Wir sind Herr Siebert haus um geschmack zu Traubensaft. Danach, wein konnten wir für unsere eltern kaufen.Wir sind nach dem schule geschwommen danach disgo gegangen.

1 comment:

Ceri Anwen James said...

Diwrnod prysur arall!
Sehr gut