17.6.12

Heute war super, gingen wir in den Holiday Park in Hassloch, es war ein sehr lustiger Tag und viele andere kamen auch, Das Highlight des Tages war auf jeden Fall an den Brunnen, wo wir mit dem Wasser tanzten, jeder hat eingeweicht! heute Abend werden wir zu Soccer Park gehen, um den Deutschland gegen Dänemark Spiel zu sehen mit vielen anderen, ich weiß nicht, wen ich da keine Spieler von beiden Seiten für Wrexham Spiel gewinnen wollen!!!! kommen auf Deutschland!!

Roedd heddiw yn arbennig, aethon ni i'r holiday park yn Hassloch, roedd y dydd yn llawer o hwyl gyda phawb, roedd uchafbwynt y dydd yn y ffynonau lle roedden ni yn dawnsio yn y dwr, roedd pawb wedi cael ei gwlychu! Heno fe fyddwn ni yn mynd i'r SoccerPark i weld gem bel droed Yr Alamen yn erbyn Denmark gyda pobl eraill, dydw i ddim yn gwybod pwy dwi eisiau i ennill achos nid ydy unrhywun o'r chwaraewyr o'r timau yn chwarae i Wrecsam! Cmon yr Almaen!Today was great, we went to the Holiday Park in Hassloch, it was a very fun day and many others also attended. The highlight of the day was definitely at the fountains, where we danced with the water, everyone got soaked! tonight we are going to Soccer Park to see the Germany v Denmark game with many others, I do not know who I want to win because no players from both sides play for Wrexham!! come on Germany!

No comments: