17.6.12

Y diwrnod rhydd.

Heute war sehr toll! Ich habe Bad Dürkheim mit Leon, seine Schwester Sina und seine Vater besuchen. In Bad Dürkheim, habe ich eine Spaghetti eis gegessen und das war sehr sehr lecker! Dann, habe ich Minigolf mit die Familie gespielt und das war Spaß.  Später, habe ich Pommes und schnitzel gegessen und das war lecker. Jetzt habe ich die Fußballspiel gesehen. Viel glück für Deutschland!

Roedd heddiw yn llawer o hwyl! Fe es I ymweld a Bad Dürkheim â Leon, ei chwaer Sina a'i dad. Yn Bad Dürkheim, fe wnes i bwyta Spaghetti eis sy'n hufen iâ sy'n edrych fel sbageti ac roedd o'n flasus iawn iawn! Nesaf, fe wnes i chwarae minigolf â'r teulu ac roedd hynny'n hwyl. Yn hwyrach, fe wnes i fwyta sglodion a schnitzel ac roed hynny'n flasus hefyd. Nawr dwi'n mynd i weld y pêl-droed. Pob lwc i'r Almaen!

Today was a lot of fun! I visited Bad Dürkheim with Leon, his sister Sina and his dad. In Bad Dürkheim, I ate Spaghetti eis which is ice-cream that looks like spaghetti bolognase and it was extremely delicious! After, I played minigolf with the family and it was fun. Later, I ate chips and schnitzel and it was also delicious. Now I'm going to watch the football match. Good luck to Germany!

1 comment:

Nancy xo said...

Haha i was at Bad Dürkheim too today, it was so interesting!!