19.6.12

Today I am writing my last blog in Germany :(. Today we went to Selinas school and saw how diffrent it was to are school. Harriet Sion Will and I went to see the year five chidren and got asked many questions and they were shocked by some of the answear like that we didn't wear makeup or nailvarnish and that we had to wear a certain type of shoe! The lessons were good because we watched films in most and then got to see what school life is like in Germany, and it is certanly something! Afterwards we went home and ate some dinner and then went straight out to the town to meet up with Betsan and Nina. When we were there we went shopping and had Spaggeti ice which was amazing. We also saw Mo,Guili,Henry, Rhys, Jordan and Jordans partner. This evening we will go for a dinner with all of the families and say farwell. I would like to thank Selina and her family for letting me stay at there home and for everything also I would like to thank the German and Welsh teachers for organising the trip and to everyone on the exchange who have made this such an amazing experience! xxx


Heute ich schriben meine letze blog in Deutschland :(. Ich möchte Selina und ihre Familie für Vermietung ich es an zu Hause bleiben und für alles, auch ich danken die deutschen und walisisch Lehrer für die Organisation der Reise  und an alle an der Börse, die dieses so eine tolle Erfahrung gemacht haben, bedanken! xxx


Heddiw rydw i yn ysgrifennu fy mlog olaf yn yr Almaen :( . Heddiw fe es i i ysgol Selina ac gweld sut mae'r ysgolion yn wahanol.Roedd Harriet, Sion, Will a fi wedi mynd i weld plant blwyddyn pump ac yn cael ein holi gennynt roeddent wedi siomi gan rhai o'r atebion fel nad ydym yn gwisgo colur na paent ewinedd ac fod rhiad i ni gwisgo esgidiau o fath arbennig! Roedd y gwersi yn dda oherwydd roeddem yn gwylio ffilmiau mewn rhan fwyaf  ohonynt ac roeddem yn cael gweld beth oedd bywyd ysgol fel yn yr Almaen ac mae o'n rhywbeth! Ar ol hynnu aethom ni i'r dref i cwrdd a Betsan a Nina pan y roedden ni yna aethon i siopa a bwyta sbageti ice roedd hyn yn arbennig! Hefyd welon ni Mo,Guili, Henry, Rhys, Jordan a'i phartner. Heno byydaf yn mynd i cael te gyda'r teulu  gyd ac yn gweud farwel. Hoffwn diolch i Selina a'i teulu am gadael i mi aros yn ei dy ac am bopeth hefyd hoffwn diolch i'r athrawon Almaeneg a Cymraeg am drefni'r taith yma ac hefyd i pawb ar y cyfnewid a wnaeth gwneud hyn yn profiad anghofiadwy! xxx


Thank you
Danke
DiolchMali xxxxxxxxx

No comments: