18.6.12

Heddiw fe es i i'r winllan gyda pawb. Ceithant amser da yn siarad gyda Mr Siebert ar y taith cerdded hefyd ond roedd y taith yn eithaf diflas ac bach yn rhy hir am amser yna yn y bore. Ar ol cerdded aethant ni at ei dy a cael glased o sydd grawnwin a bara\ pretzel. Roedd hyn yn flasus iawn! Heno fe wnes i mynd i'r disco gyda Selina a'i ffrindiau ond nad oedd neb yn dawnsio oherwydd ei fod yn rhy boeth! Rydym yn mynd i'r ysgol yfori i cael gwersi gyda ein partneriaid ac mae'n rhaid i fi Harriet, Will a Sion siarad gyda plant blwyddyn pump. Nad ydw i eisiau mynd gertref y fori yn nol i'r glaw ac yn gadael y tywydd boeth yma ar ol!

Heute bin ich in der Weinberg mit meine Klasse. Das was gut und ich sprechen mit Herr Siebert in die Wanderung also aber es war zeimlich langweilig und et was lang für die morgen. Nach gehen wir was in Herr Sieberts haus und ich habe trauben getrunken und brot\ bretzel. Das was sehr gut! Heute Abendich mit selina Disco gegangen, oder ich nicht tansen weil was zu heiß! Ich nicht wollen nach hause gehen morgen!

Today I went to the vineyard with everyone. We all had a good time speaking to Mr Siebert on the walk but the walk was a bit boring and a little bit too long for that time in the morning. After walking we all went to his house and had a glass of grape juice and bread\pretzels. This was very tasty! This evening I went to the disco with Selina andd her ffreinds but know one was dancing because it was too hot! We are going to the school tomorrow to have lessons with our partners and me Harriet Will and Sion have to go and speak to children in year five. I don't want to go home tomorrow, back to the rain and leave the hot weather behind!

Hwyl
Tschüß
Bye

Mali x

No comments: