17.6.12

Gestern haben wir das Schloss in Heidelberg besucht, es war ganz interessant, aber es hat keinen spaß gemacht, weil wir zu viel wandern mussten, und dann gingen wir einkaufen mit unseren Partnern aus Deutschland. Nach der Reise nach Heidelberg, ging Annika und ich Ffion und Anne im Weinberg spaziernen, weil sie zum Übernachten kamen. Wir blieben bis sehr spät auf. Heute sind wir (ich, Ffion, Annika und Anne)in den "Holiday Park" mit dem Zug gefrahren. Wir waren ein wenig spät, weil wir nicht früh genug aufgestanden sind. Am Morgen war es nicht so heiß, aber am Ende des Tages habe ich meine Schultern verbrannt. Es war sehr spannend in dem "Holiday Park", ich wurde von einem der Fahrgeschäfte nass, aber zum Glück hatte ich meine regen Mantel mit dabei. Die beste Fahrt war 'Ge Force', weil es so schnell und hoch war, hat es sehr viel Spaß gemacht. Viele Menschen gingen in den "Holiday Park" und wir trafen uns mit einigen von ihnen. Wir verbrachten den ganzen Tag im "Holiday Park". Ich bin müde und ich muss schlafen ,weil von all dem heute zu Fuß.

Ddoe es ni i ymweld a'r castell yn Heidelberg, roedd hi'n eithaf diddorol ond ddim yn hwyl iawn oherwydd roedd ni angen cerdded llawer, a wedyn es ni mynd siopa gyda ein partneriaid o'r Almaen. Ar ol y taith i Heidelberg cerddodd fi a Annika i gwrdd a Ffion a Anne yn y gwinllan oherwydd roedd nhw'n dod draw i gysgu. Arhoson ni lan yn hwyr iawn yn siarad. Heddiw aethon ni, (fi, Ffion, Annika ac Anne) i'r 'Holiday Park' ar y tren. Roedd ni tipyn bach yn hwyr oherwydd doedd ni heb codi digon gynnar. Yn y bore doedd hi ddim yn boeth ond erbyn diwedd y dydd roedd fi wedi llosgi fy ysgwyddau. Roedd hi'n cyffrous iawn yn yr 'Holiday Park', cefais fy ngwlychu gan un o'r reidiau ond yn lwcus roedd gyda fi cot glaw. Y reid gorau oedd 'Ge Force' oherwydd roedd hi mor gyflym ac uchel, roedd hi'n hwyl iawn. Es llawer o bobl i'r 'Holiday Park' a wnaethon ni cwrdd a rhai ohonon nhw. Warion ni y dydd gyfan yn yr 'Holiday Park'. Rydw i wedi blino nawr oherwydd i gyd o'r cerdded ac mae rhaid i fi chael noson gynnar.

 Yesterday we went to visit the castle in Heidelberg, it was quite interesting but not very fun because we had to walk a lot, and then we went shopping with our partners from Germany. After the trip to Heidelberg, Annika and I walked to meet Ffion and Anne in the vineyard because they were coming over to sleep. We stayed up very late talking. Today we (me, Ffion, Annika and Anne) went to the 'Holiday Park' on the train. We were a little late because we did not get up early enough. In the morning it was not that hot but by the end of the day I burnt my shoulders. It was very exciting in the 'Holiday Park', I got soaked by one of the rides but luckily I had my rain coat with me. The best ride was 'Ge Force' because it was so fast and high, it was a lot of fun. Many people went to the 'Holiday Park' and and we met up with some of them. We spent the whole day in the 'Holiday Park'. I'm very tired now from all the walking and must get an early night.

Elin

2 comments:

Anonymous said...

Hello Elin, Ffion's Mum here! Where was your sun lotion my girl, it was on the list of things to take!! Sounds like you are having a ball.....Enjoy the vineyard, no sneaking a sly drink!!

Ffion Bikram said...

Mum;L!