19.6.12

Hello everyone! I am writing my last blog! I am very sad to be leaving but I'm looking forward to be seeing everyone tomorrow! Today we went to Leininger-Gymnasium (the German school) to have lessons. I couldn't belive how different it was to our school! The amount of freedom the German pupils had was incredible! If we had that much freedom the teachers will kill us! The teachers were good aswell! I would like to thank a few people aswell. Thank you to Mark the bus driver for driving us home! Thank you to the teachers for an amazing trip, and a BIG thank you to Elias' family for allowing me into their lives for a week and I couldn't thank them enough for all they have done for me! I would also like to say as my last thing on the blog I hope Ukraine beat England tonight! I hope they do the Ukrainian people proud aswell as the Welsh people happy! I will leave you with this song as a goodbye as we played it on the bus! http://www.youtube.com/watch?v=Hbo6WhbNRsc

Helo pawb! Dwi'n ysgrifennu fy mlog olaf! Dwi'n drist iawn fy mod yn gadael ond methu aros i weld pawb nol adref! Heddiw roeddent wedi mynd i Leininger-Gymnasium (ysgol yr Almaenwyr) i gael gwersi. Roeddwn i methu credu y wahaniaeth rhwng ein hysgol ni a'i hysgol nhw! Roedd y nifer o ryddhad roeddent yn cael yn angredadwy! Oes roedd ein hysgol ni yn cael y nifer yna o ryddhad bydd yr athrawon yn lladd ni! Roedd yr athrawon yn dda hefyd! Byddai yn hoffi ddiolch gwpl o bobl hefyd. Diolch i Mark y gyrrwr bws am dreifio ni nol adref! Diolch i'r athrawon am drefnu drip byth gofiadwy, a diolch MAWR i deulu Elias am edrych ar ol fi dros y diwrnodau diwethaf a i adael i mi mewn i'w bywydau a dwi methu diolch nhw digon! A byddai'n hoffi dweud fel peth olaf fi ar y blog, gobeithio mae Ukraine yn curo Lloegr! Dwi'n gobeithio bydden nhw'n neud pobl Ukraine yn prowd ac yn neud i'r Gymro fod yn hapus! Byddai'n gadael y can yma fel hwyl fawr oherwydd roeddent yn chwarae fo ar y bws! http://www.youtube.com/watch?v=Hbo6WhbNRsc

Hallo an alle! Ich schreibe meinen letzten Blog! Ich bin sehr traurig, dass wir abreisen, aber ich freue mich morgen schon alle wieder zu sehen! Heute waren wir im Leininger-Gymnasium (die Deutsche Schule), um Unterricht zu haben. Ich konnte nicht glauben, wie anders es an unserer Schule ist! Die Freiheit, die die deutschen Schüler hatten war unglaublich! Wenn wir so viel Freiheit hätten,würden die Lehrer uns töten! Die Lehrer waren gut! Ich möchte auch ein paar Leuten danken. Wir danken dem Busfahrer Mark, der uns nach hause fährt! Vielen Dank an die Lehrer für eine erstaunliche Reise, und ein großes Dankeschön an Elias' Familie dafür, dass ich in ihr für eine Woche leben durfte, und ich konnte ihnen nicht genug danken für alles, was sie für mich getan haben! Ich möchte auch sagen, wie in meinem letzten Blogeintrag, dass die Ukraine England besiegt! Ich hoffe, dass die Ukrainer genauso glücklich über den erhofften Sieg sein werden wie die Waliser! Ich will euch mit diesem Lied als Abschiedsgeschenk hinterlassen, dass bei uns im Bus gespielt wurde: http://www.youtube.com/watch?v=Hbo6WhbNRsc

1 comment:

Anonymous said...

I couldnt agree more with the freedom thing. They are treated much better.