18.6.12

Good day,
                 today we went to Mr Siebert's vineyard. It was pretty big. We saw the machinery and drank some grape juice. After this Felix and I played Soccergolf in Dirmstein. It was interesting and lots of fun. Then we went to the disco. The disco was very fun. Tomorrow I will go to Felix's classes. Tonight is our last night in Germany! Gute Nacht!

Helo,
         Heddiw aethon ni i winllan Mr Siebert. Roedd yn eithaf mawr. Gwelon ni yr mecanwaith ac yfon ni sudd grawnwin. Ar ol hwn wnaeth Felix a fi mynd i Dirmstein n i chwarae Soccergolf. Roedd yn diddorol ac yn llawer o hwyl. Wedyn aethon ni i'r Disco. Roedd yr disco yn hwyl. Yfory byddaf yn mynd i ddosbarthiadau Felix. Yr nos yma yw ein nos olaf yn yr Almaen. Nos dda. c

Guten tag,
                Heute waren wir in Mr.Sieberts Weinbergen. Es war ziemlich groß.Wir haben die Maschinen gesehen und haben Traubensaft getrunken.Danach habe ich mit Felix in Dirmstein Soccergolf gespielt. Es war interessant und hat viel Spaß gemacht. Danach gingen wir in die Disco.Es war wirklich lustig. Morgen gehe ich mit Felix in den Unterricht. Heute ist unsere letzte Nacht in Deutschland! Gute Nacht!

1 comment:

Ceri Anwen James said...

Sehr gut Ben!
Soccergolf yn swnio'n ddiddorol!
Mwynha'r gwersi yfory!?!