19.6.12

:) :(

Today we spent a day in the life of a German student. Their school is very very differant to ours, we watched films in most lessons and were aloud to talk most of the time. I have made some great friends here that i will really miss :( My parents must be proud of me making my bed and cleaning away without anyone asking me ;P ahaha, we have a buffet later and then we will starts our journey back to wet old Wales. At least we get some extra shopping time on the ferry to spend our last pennies:L Hope to see everyone in the future, and that Nina comes back to Wales for a holiday! Im sad to leave everyone behind but im glad that I will soon be sleeping in my own bed! I hope I dont carelessly leave any of my belongings behind, as my mum will most probably lock me up forever ;) love you everyone!

Heute waren wir mit den deutschen Schüler in der Schule. Die Schule ist sehr anders wie unsere  wir haben in den meiste Fächer Filme geschaut und wir durften die meiste Zeit reden. Ich habe hier ein paar tolle Freunde gefunden, die ich sehr vermissen werde :( Meine Eltern können stolz auf mich sein, ich habe mein Bett gemacht und alles sauber gehalten,ohne dass es mir jemand gesagt hat ;P ahaha, wir haben ein Buffett später und dann werde wir unsere Reise ins alte kalte Wales beginnen. Ich hoffe, dass ich alle in der Zukunft sehen werde und, dass Nina in den Ferien nach Wales kommt! Ich bin traurig,dass ich alle verlassen muss, aber ich freue mich bald wieder in meinen alten Bett zu schlafen! Ich hoffe ich vergesse nichts, sonst wird meine Mutter böse ;)
Lieb euch alle!

Heddiw, roedd diwrnod yn bywyd plant ysgol yn yr Almaen. Mae´r ysgol yn gwahanol iawn iawn i YGBM, gwylion ni ffilmiau mewn rhan fwyaf or wersi ac roedd hawl iddyn ni siarad. Rydw i wedi gwneud llawer o ffrindiau arbennig fan hyn ac fyddaf yn colli nwh not yng Nghymru :( Fydd mam a dad yn falch iawn fy mod i wedi bod yn tacluso fy ngwely a glanhau heb i unrhywun gofyn i mi ;P ahaha, mae buffet ar ol ac wedyn fyddaf yn dechrau teithio nol i Cymru fach wylb. O leiaf gallwn ni gwario ein ceiniogau olaf ar y ferri. Rwyn gobeithio i weld pawb yn y dyfodol, ac gobeithio fydd Nina yn dod nol i cale gwyliau yng Nghymru! Rwyn trist i gadael pawb fan hyn ond rwyn falch cael cysgu yng ngwely fy hyn yn fuan! Gobeithio fyddaf i ddim yn gadael unrhyw eiddo fan hyn, neu fydd mam yn wyllt ;)
caru chi pawb!

-y blog olaf-
DANKE!!!!
Tschüß!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nance xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

1 comment:

DAD said...

DAD SAYS
Yes - DO NOT FORGET ANYMORE THINGS
AROUND THE WORLD NANCE - OR ELSE...