9.6.10

Heute bin ich mit dem Bus gefahren. Ich habe neben meinem Freund, Elis, gesessen. Elis ist lustig und er liebt Musik. Wir haben an zwei Tankstelle gehalten. Wir sind Fähre gefahren. Es war spitze. Ich habe Karten mit Elis und Lewis gespielt. Elis hat gewonnen. Dann haben wir für die ersten zwei stunden geschlafen. Wir kamen am Leininger Gymnasium um 15 Uhr an. Ich habe Gunnar anschließend getroffen. Es war toll! Ich bin mit dem Auto nach Hause gefahren worden. Ich bin mit Gunnar, Elis und Dietrich durch Obrigheim gelaufen. Ich habe Brötchen und Käse gegessen und Wasser getrunken. Dann bin ich schlafen gegangen. Heute war es ziemlich fantastich.

Heddiw, wnes i teithio ar y bws gyda fy ffrind Elis. Roedd Elis yn eistedd ar bwys fi. Mae Elis yn ddoniol ac mae'n hoffi gwrando ar cerddoriaeth, yn anwedig Pink Ffloyd. Wnaethom ni stopio wrth dau bwyti ar gyfer mynd i'r toiled neu prynu bwyd. Yna aethom ni mynd ar y llong. Roedd e'n dda oherwydd cefais i, Lewis ac Elis y siawns i ware cardiau. Wnaeth Elis ennill. Pan gadawon ni'r llong, roedd rhaid i ni gysgu am y dwy awr cyntaf. Cyrhaeddon ni a Leininger Gymnasium ogwmpas tair o'r gloch yn y prynhawn. Gwelais i Gunnar ac roedd e'n ardderchog i weld ei'n gilydd eto. Wnaeth mam Gunnar gyrru fi i'r ty . Wnes i, gyda Gunnar, Elis a Dietrich edrych ogwmpas Obrigheim. Cefais i bara a caws i fwyta cyn mynd i'r gwely. Roedd y ddydd yn gret!

Today, I travelled on a bus with my friend Elis who sat next to me. Elis is funny and loves musik, especially Pink Ffloyd. We stopped at two services to go to the toilet or buy food. Then, we went on the ferry. It was good because Lewis, Elis and I got to play cards. Elis won though. When we left the ferry, we had to go to sleep for the first two hours. We arrived at Leininger Gymnasiwm around three o clock in the afternoon. I saw Gunnar and it was amzing to see each other again. Gunnar's mum drove me and Gunnar to their house. Gunnar, Elis, Dietrich and I went had a look around Obrigheim. I had bread with cheese to eat before going to bed. The day was superb!

2 comments:

M&D said...

Good to hear you've arrived as safely after the long haul, sounds like you have had a great welcome!

Best wishes to Gunnar and family

Love, Mum and Dad xx

Ceri Anwen James said...

Gwaith da iawn Tom!
Falch iawn dy fod yn hapus i weld Gunnar eto
I'r winllan â ni yfory ...