30.9.07

Y taith bws

Heute bin mit dem Bus und Fähre nach Deutchland gefahren. Heute war ein Langer Tag. Ich bin müde. Ich habe fünf stunden geschlafen.
Ich habe ein gekochtes Früstück mit meinen freunden gegessen. Es war lecker und prima. Ich habe einen Film zu Bus gesehen Es war ziemlich gut. Ich habe meinen partner, Leon, getroffen. Leon ist sehr Freundlich! Leon lebt auf einem großen weingut.

Heddiw fe aethom ar yr bwss trwy Cymru ac Lloegr i dover o Dover fe dalom y fferi i calais, Ffrainc. O ffrainc fe teithiom trwy gwlad belg i Yr Almaen. Fe cymerodd y taith 16 awr rydw i mor blinedig. Ar yr fferi bwytais brecwast mawr roedd e'n gret! Fe wnes i cwrdd a fy partner Leon mae o'n cyfeillgar iawn. Mae Leon yn byw ar gwinllan enfawr.

Today we caught the buss from our school fe drove for sixteen awrs before we eventuallly arived in Grunstad. I'm very tired! I met my partner Leon he his very friendly. Leon lives on a bigg winery.

2 comments:

Ceri Anwen James said...

Gwaith da iawn, Rhys. Mae'r berfau Almaeneg i gyd yn eu lle. Gwych!
Gofala wirio dy sillafu Cymraeg a Saesneg cyn cyhoeddi dy neges i'r byd. "bigg" "bwss" ayb ...

Anonymous said...

Thanks Rhys and thanks for the texts.

Phonelines at home are down so we are picking this up at bit late sorry.

Pleased family sound great and winery huge! Have fun
Dad