30.9.07

germany!!!!!!!!!!!!!!!!

Hallo aus Deutschland
Das Wetter ist sehr toll
Die busfahrt was lanweilig
ich bin nicht müde aberr ich will schlafen
Ich freue mich auf morgen
Lena und die Famillie ist sehr toll und sehr nett
Bis Bald
Grüße mair x.x.x.x.x.x

Hello o'r Almaen
Mae' tywydd yn wych am nawr
Roedd y trip bws yn ddiflas ac yn anghyfforddus
dydw i ddim yn flinedog o gwbl
ond byddai yn cysgu heno
dydw i ddim yn gallu aros tan yfori
Mae Lena a'i theulu yn gwych ac yn charedig iawn
fe welwch chi cyn bo hir
llawer o gariad mair x.x.x.x.x.x

Hello from Germany
the Weather is great at the moment
the bus journey was boring and uncomfortable
i not tired at all
but i will sleep tonight
i can't wait till tomorow
Lena and her Family are amazing and very kind
see you soon
loads of love mair x.x.x.x.x.x

1 comment:

Ceri Anwen James said...

Gwaith da iawn, Mair.
Rwy'n falch fod Lena a'i theulu'n "toll" a nett".
Cofia "war" yn lle "was".
A beth ar y ddaear yw'r !!!!!!!!!??
Dere mlân ...