30.9.07

hello mam a dad rydw i wedi cyraedd grünstadt maen neis iawn yma ac maer teulu yn neis hefyd maer tu yn fawr ac maer gardd yn neis. rwyn meddwl ar ol yr teithio i gyd ar yr bws ac yr ferry maen gwerth cyraeth fan hyn yn yr diwedd

ich finde grünstadt fantastisch ich finde familie wirklich toll das Haus ist groß diese schule ist groß . Wir sind angekommen grünstadt ich finde grünstadt ist prima.

i arrived at grünstadt today it's really nice here and the family im staying with are really nice aswell. the trip on the bus and the ferry was long but it was worth it i really like it here

1 comment:

Ceri Anwen James said...

Gwaith da, Oli! Roeddet ti'n gyflym iawn yn cyhoeddi'r neges hon. Beth am ganolbwyntio ar briflythrennau yfory? Mae angen un ar ddechrau brawddeg ac ar gyfer enwau llefydd fel man cychwyn. Dal ati i weithio'n frwd fel hyn.