30.9.07

Sonntag/dydd Sul/ Sunday

Heute war ein langer Tag.Ich bin mit dem Bus und der Fähre durch Wales, England, Frankreich, Belgien und Deutschland gefahren. Ich habe Harry Potter und der gefangene aus Askaban gesehen. Er was toll.
Die Reise war 16 Stunden lang. Ich habe 5 Stunden geschlafen. Ich habe Cadbury's Roses gegessen und ich habe Lucozade Sport getrunken.
Ich habe Fabian getroffen. Ich habe Fussball mit Fabian, Rhys E und Thilo gespielt.

Roedd heddiw yn ddiwrnod hir iawn. Fe teithion ni ar Bws a Ferry ac aethon trwy Cymru, Lloegr, Ffrainc, Gwlad Belg ac yr Almaen.Fe wylion Harry Potter and The Prisoner of Azkaban. Roedd e'n ffilm dda iawn.
Roedd y daith yn 16 awr o hyd a fe cysgais am tua 5 awr. Fe bwytais Cadbury's Roses a fe yfais Lucozade Sport ar y ffordd.
Wedyn fe cwrddais a Fabian a'i deulu. Aeth fi,Fabian,Rhys E a Thilo i chwarae pel-droed.

Today was a very long day. We went on the Bus and he Ferry through Wales, England, France, Belgium and Germany. We watched Harry potter and the Prisoner of Azkaban on the way. It was very good.
The journey was 16 hours long and i slpet for about 5 hours. I ate Cadbury's Roses and I drunk Lucozade Sport on the way.
After this I met Fabian and his Family and we went to play football with Rys E and Thilo.

3 comments:

Ceri Anwen James said...

Neges sy'n fanwl a chywir ac felly'n dangos llawer o ôl ymdrech. Da iawn ti Ethan! Erbyn diwedd yr wythnos bydd cofnod gwych gennyt o dy amser yn Grünstadt. Dal ati fel hyn, ond cofia ddarllen dros dy waith i wirio camgymeriadau teipio e.e. slpet!

Zak Deere said...
This comment has been removed by the author.
Zak Deere said...

helo ethan

mae´n swnio fel ti´n cael amser dda dyma pethau dda am dy flog 1.lot o pethau yna. 2.Mae´r almaeneg yn dda.3. Ti wedi roi pobeth roedd angen. Y tro nesaf gwylia sillafu ac hefyd cofio dweud wrth dy rhieni dy fod yn ei caru nhw.

gweld ti fori

oddi wrth

zak