30.9.07

Die Reise war lang. Der Bus war warm. Ich konnte nicht sehr viel schlafen. Ich bin durch fünf Länder gefahren Wales, England, Frankreich, Belgien, Deutschland. Ich habe ipod gehört und viel gegessen. Wir sind lange mit der Fähre gefahren. Wir haben nur vier mal halt gemacht. Und dann spielte ich mit meinem Partner Fußball.

Roedd y taith yn hir iawn. Roedd y bws yn boeth. Doethwn i ddim wedi cysgu lot. Rydw i wedi teithio trwy pump gwlad Cymru, Lloegr, Ffrainc, Gwlad Belg a´r Almaen.Rydw i wedi bod yn gwrando i fy ipod ac bwyta lot. Roedd y ferri yn cymrud amser hir.Rydym dim ond wedi stopio pedwar waith. Ac yna chwaraeais pel-droed efo fy martner.

The journey was really long . The bus was hot. I didn´t get much sleep. I travelled through five countrys Wales, England, France, Belqium a´r Almaen. I have been listning too my ipod and eating lots of food. The ferri crossing was very long. We only stopped four times. And then I played football with my partner

cariad mawr
love
zak x x x

2 comments:

Ceri Anwen James said...

Gwaith da ar y diwrnod cyntaf, Zak. Gwir pob gair "bwyta lot" ... "viel gegessen" ...
Ond nid da lle gellir gwell ...
Mae'r Almaeneg yn gywir iawn (unrhyw help?!), ond ceisia ddarllen dros y Gymraeg yn ofalus hefyd i wirio dy waith, cyn ei gyhoeddi.
Ymlaen at fory ...

Jonathan Bryan said...

Helo.
Dda

Llawer am dy noson cyntaf.

Mae dy Almaeneg di yn dda a chywir.

Mae yna llawer o gwybodaeth am dy dydd.

I wella

Gofala di am dy saesneg roeddet ti wedi ysgrifennu yn Gymraeg yn dy baragraff Saesneg.