30.9.07

Guten tag.
ich bin fantastich. ich habe geschlafen.
heute habe ich mirt Oliver harrison karten mirt Oliver grant monoply gegessen süssigkeiten
getrunken cola, fanta, wasser.

helo
fi´n cyffroes i gweld beth sydd mynd i digwydd yn yr wythnos gyfan.
roedd heddiw yn gret ond roedd y ferrie wedi gwneud fi teimlo sal ond mae pob peth arall yn iawn. roedd i wedi bwyta melysion chwarae cardiau efo Oliver Harrison chwarae monoply efo Oliver Grant yais i cola, fanta ac dwr.

Hey i´m really excited about this week. today was great except for the ferrie it made me feel sick but everything is all right now. Me and Oliver Harrison played cards and me and Oliver Grant played monoply. I ate some sweets and my lunch and drank cola, fanta and water.
bye.

1 comment:

Ceri Anwen James said...

Dechrau da, Emyr, ond wyt ti wir yn credu bo'r byd eisiau gwybod amdanat yn teimlo'n sâl?! Yfory cei di fwy o gyfle i sôn am Grünstadt. Beth am ychydig o briflythrennau yn dy Almaeneg?!