30.9.07

Heute war ermüdeud! De reise van lan derch Wales, England, Francreich, Belgien und Deutschland. Ich habe für 4 stunden geschlafen. Ich habe bin meine musik gehören. Ich mit dem bus gefahren nach Deutschland. Der bus war warm.

Diwyrnod blinedig iawn! Teithion ni drwy Cymru, Lleogr, Ffrainc, Gwlad Belg a'r Almaen. Roedd e'n anodd iawn i gysgu. Roedden ni'n gwando i gerddoriaeth. Aethon ni ar fws. Roedd y bws yn boeth iawn!

Hey Mam a Dad =D Had a really tiring day today on the bus. But have arived safely now.We went through Wales, England, France, Belgium and Gemany. We watched Harrry Potter on the bus. I didnt sleep at all. The bus was rili hot.
See you soon =D xxxxx

2 comments:

Anonymous said...

Hey Ni
Glad you arrived safely. Bet that double bed will be comfy after your sleepless night! We laughed all the way home after our Mission Impossible to re-unite you with your make up last night. don't get drunk on the grape juice tomorrow
love Mum & Dad

Hyfryd i glywed oddi wrthot ti ar dy blog. Cofia ysgrifennu pob dydd!
cariad Mam X

Ceri Anwen James said...

Mae Mam yn haeddu medal ar ôl rasio ar ôl y bws! Arian a ffôn o'n i'n meddwl oedd yn y bag, doedd dim sôn am golur!
Cofia ddefnyddio'r llyfryn glas i dy helpu gyda'r berfau: gehören = gehört