6.6.09

Will Thomas

Hallo! Heute war sehr gut. Erstes, bin ich das Museum besucht. Es war ganz ok. Dann bin ich Mannheim gefahren. Es war lustig und schön. Danach, bin ich mit Jonas zum Bismarckturm besucht, aber er war geschlossen. Später, werde ich ein film gesehen!

Hello! Roedd heddiw yn dda. Yn gyntaf wnaethon ni mynd i'r amgueddfa yn lle Kurpfalzpark oherwydd roedd o'n bwrw glaw. Roedd yr amgueddfa yn eithaf dda. Ar ôl hynny aethom ni mewn i Mannheim i siopa, ond wnes i ddim prynnu unrhywbeth ond am hufen iâ ac coke. Yna wnes i ymweld a Bismarckturm, ond roedd ar gau. Hwyrach rydym yn mynd i gwylio film!

Hello! Today was good. Firstly we went to the museum instead of Kurpfalzpark because of the bad weather, but it was still good. After that we went into Mannheim to shop, but all i bought was an ice cream and a coke. Then me and Jonas visited Bismarckturm but it was closed. Later we are going to watch a film.

Tschüs!

2 comments:

Ceri Anwen James said...

Gwaith da eto Will.
Da iawn am ddefnyddio'r amser gorffennol a dyfodol, ond ...
Ich HABE ... besucht
Cofia: amser dyfodol = ich werde ... a berfenw, nid berf "ge"
Rwy'n edrych ymlaen at ddarllen blog yfory

James Andrew said...

nice to hear from you will. we also had rain all day.

I went shopping with your sister and she managed more than an icecream and a coke - surprise surprise

love mum