6.6.09

Hallo.
Heute ist Samstag, ich fand den Tag total gut. Ich bin in das Museum gegangen, es war sehr interessant und ich habe sehr viel gelernt. Ich habe fotografiert, und ich habe mit meiner Freundin gesprochen.
Danach bin ich nach Mannheim gegangen. Ich habe mit Bianca, Leah und Sophie eingekauft, es war toll. Ich habe Blaubeeremuffin gekauft, ich fand es lecker. Blaubeere ist mein Lieblingsmuffin. Ich fand den Tag fantastisch.

Helo.
Heddiw mae'n Ddydd Sadwrn, roedd y diwrnod yn hwylus iawn. Ond ni ddechreuodd yn dda. Yn anffodus mi oedd hi'n bwrw glaw, felly yn lle mynd i'r Kurpfalz-Park aethom ni i amgueddfa, ac oedd yn fy marn i, yn ddiddorol iawn. Fe ddysgais llawer o bethau a chymerias nifer o luniau. Fe wnes i hefyd siarad gyda fy ffrindiau.
Ar ol 'ni, fe aethom i dref Mannheim, lle aroson am y prynhawn. Siopais gyda Bianca, Leah a Sophie, roedd hi'n dda. Prynais Mwffin Mwyarglas (Blueberry Muffin), mi oedd yn flasus iawn. Mwffin Mwyarglas yw fy hoff fath o fwffin. Roedd y diwrnod, er y ddechrau, yn ddiwrnod dda iawn.

Ffion Ellis.

3 comments:

Ceri Anwen James said...

Sehr gut Ffion! Gwaith manwl a chywir, da iawn ti. Amrywiaeth da o ferfau gorffennol yn cael eu defnyddio'n gywir.
Rwy'n edrych ymlaen at glywed hanes yfory. Allwn ni gael ffont mwy o faint bryd hynny?!

Ramona.Rausch said...

Schade, dass ich den walisischen Kommentar nicht lesen kann. Aber eins stimmt, Ffion´s Deutsch ist sehr gut, und sie ist ein wirklich nettes Mädchen. Es ist schade, dass Ffion nur eine Woche bei uns ist. Sie ist sehr freundlich, höflich und unkompliziert. Wir mögen Ffion sehr.

Ceri Anwen James said...

Das stimmt, und es freut mich, dass ihr sehr gut miteinander auskommt! Prima!