5.6.09

Frietag / Dydd Gwener

Hallo!
Heute, haben wir nach ein Weinberg besucht. Es was sehr intetressant! Auch, wir haben Traubensaft getrunken, es was sehr lecker! Dannach, habe ich pasta für Mittagsessen gegessen. Es was scmeck! Abend, bin ich im Schwimmbad mit Sophie und anderen Freunden geschommen. Es war toll aber das wasser war kalt!

Helo!
Heddiw, ymwelon ni a gwinllan lleol. Roedd yn diddorol iawn! Wedyn, yfon ni sudd grawnwyn, roedd hi'n flasus iawn! Ar ol y trip, es i adref gyda Sophie a bwyton ni poasta i ginio. Roedd yn flasus! Yn y prynhawn nofion ni yn y ' Freibad ' gyda rhai ffrindiau. Roedd yn hwylus iawn, ond roedd y dwr yn oer!
Tschuß!
Nia x x x

1 comment:

teulu Nia said...

Rydyn ni'n falch bod pawb yn mwynhau - mae'r Freibad yn swnio'n hwyl ond ddim yn siwr am y dwr oer. Mae'r tywydd wedi troi'n hynod o ddiflas fan hyn - ddim yn addas ar gyfer nofio tu fas yn bendant. Gobeithio cewch chi penwythnos hyfryd.
Bis bald xxxxx