5.6.09

Nos Wener

Hallo

Heute, bin ich in einen Weinberg in Grünstadt gefahren. Es war interessant und ermüdend auf den Berg zu klettern. Danach, habe ich Brot gegessen und Trabensaft in dem Haus. Das Essen war prima und der Taubensaft war süß. Danach, habe ich fußball mit Olli, Luis, Sion und deren partner in Sausenheim gespielt. Es war sehr lustig mit den Deutschen.

Heddiw wnaethon ni mynd i'r gwinllan, lle wnaethon ni cerdded trwy nifer ohonynt am yr fore. Roedd yr gwinllan yn anhygoel am ei fod yn ymestyn ar draws y cefn wlad. Ond oherwydd roedd yr planhigion wedi blodeuo roedd fy cleddyf y gwaed yn ofnadwy. Wnaethon ni wedyn mynd i ty'r perchennog y gwinllanoedd a fwytaodd ni bara a yfodd ni sudd grawnwyn a roedd y ddau yma yn flasus. Wedyn wnes i adael efo'r grwp nol i'r ysgol wedyn i ty fy mhartner. Wnaethon ni bwyta swper wedyn mynd mhas efo Luis a Sion a'u partneriaid i chwarae pel-droed

Today we went to the Vineyard in Grünstadt where we walked through many of the grape vines. It was a nice viewfrom the top of the vineyard. What you'd see was fields and vineyards as far as the eye can see. After the Vineyard we went to the vineyard owners house where we ate bread and drank grape juice. We then left for the school where are partners picked us up and took us home where i had food and met up with Sion and Luis to play football with their germans and their friends.

Tschüs
Hwyl fawr
Goodbye

2 comments:

Ceri Anwen James said...

Clefyd y gwair. Heuschnuppfen. Dyw e ddim cweit mor wael â beth wyt ti'n awgrymu!

modom said...

Gobeitho bo ti'n mwynhau'r Almaen.
Mae Daddy a Will yn anfon cariad.
Druan a Will, ma fe'n gweithon galed, ac yn edrych ymlaen at wythnos nesaf.

cariad a cwtch

Marmie
x
x