6.6.09

Habe ich Museum. museum ist gut und langweilig. Habe ich eingekauft. Ich kaufte nichts aber ich kaufe was am Montag.

Aethon ni i'r amgueddfa. Roedd en dda ond roedd rhai pethau yn diflas. Aethon ni siopa. Roeddwn ni heb prynu unrhywbeth ond ni yn mynd eto ar dydd llun ac byddwn i yn prynu rhywbeth.

We went to a museum it was ok but somthings were boring. After going to the museum we whent shoping I did not buy anything but we are going on monday and I will buy somthing then.

1 comment:

Eleri said...

Falch clywed bod ti'n cael amser da! Faint o win wyt ti wedi yfed? Mae'n pisio lawr y glaw yma trwy dydd !!!!! Hwyl Gran a Grandadxxxx