5.6.09

Hallo.
Heute ist Freitag, der Tag war sehr interessant und ich fand ihn super. Das Wetter war sonnig und sehr warm.
Ich habe einen Weinberg besucht, ich fand es wunderbar. Ich habe Traubensaft getrunken, ich trinke gern Traubensaft, es ist lecker. Und danach habe ich mit Herr Siebert gesprochen. Herr Siebert war unser Lehrer für den Tag. Danach habe ich Wein für meine Familie gekauft. Ich habe eine Menge gelernt.

Helo.
Heddiw mae'n Ddydd Gwener, roedd y diwrnod yn diddorol iawn, ffeindiais yn wych. Roedd y tywydd yn braf ac roedd hi'n gynnes iawn.
Aethon ni i wynllan, mi oedd yn dda. Yfais sudd grawnwin, rydw i'n hoff o sudd grawnwin mae'n blasus. Wedyn siaradais gyda Mr Siebert. Mr Siebert oedd ein athro am y ddiwrnod. Prynais gwin i fy nheulu. Fe ddysgais llawer heddiw.
Ffion Ellis.

No comments: